Nové video - Stojí za to ...

Úžasná   myšlienka, ktorá vás nakopne tým správnym smerom   v sekcii Stojí za to ... : Myšlienka - Tri veci

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 22.05.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

22.5.2016

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

štvrtok

26.5.2015 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

29.5.2016

9. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † Alojza a Máriu Rajnicových, dcéru a vnučku

Za farníkov

pondelok

18:30

Za † rodinu Kadlečíkovú, Pullmanovú, Blažkovú, Adamkovičovú a za zdravie a Božiu pomoc

utorok

7:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre vnúčatá

streda

7:30

Na úmysel

štvrtok

18:30

Za farníkov

piatok

18:30

Za † Kamila Melúcha a zomr. rodinu Tomáškovú, Melúchovú a Kawaiovú

sobota

7:30

Za † Michala a Anastáziu Mancových a rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov

Za prvoprijímajúce deti

Oznamy

 • Vo štvrtok bude prikázaný sviatok! Bude sa konať slávnostná procesia so Sviatosťou Oltárnou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí.

Oznamy - 15.05.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

15.5.2016

Slávnosť Zoslania Ducha svätého - Turíce

pondelok

16.5.2016 Svätodušný pondelok

štvrtok

19.5.2015 Sviatok Ježiša Krista Najvyššieho a Večného Kňaza

nedeľa

22.5.2016

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † Máriu Kolesíkovú ( 1. výr. ) a manžela Augustína

Za farníkov

pondelok

18:30

Za † Emila a Máriu Hullmanových, syna Jána a starých rodičov z oboch strán

utorok

18:30

Za † Jána a Máriu Hlavatovičových, starých rodičov z oboch strán a ostatných z rodiny

streda

18:30

Za † Školastiku Zemčíkovú a rodičov

štvrtok

18:30

Za † rodičov Stachových a Vrbovských, starých rodičov z oboch strán a zomrelých z rodiny

piatok

18:30

Za † Jozefa Heteša, starých rodičov z oboch strán a ostatných z rodiny

sobota

8:00

Za † Jozefa a Filoménu Sersenových, brata Viliama, sestry Cecíliu a Serafínu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov

Za † Alojza a Máriu Rajnicových, dcéru a vnučku

Oznamy

 • Zbierka na katolícke masmédiá: 579,67€. Výnos zbierky bol vložený na účet Trnavskej
  arcidiecézy. Pán Boh odplať všetkým darcom.
 • Dnes končí veľkonočné obdobie. Od pondelka začína obdobie cez rok. Znovu sa modlíme Anjel Pána.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z čísel 441 - 445.

Oznamy - 08.05.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

8.5.2016

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

sobota

14.5.2016 Sv. Mateja, apoštola - sviatok

nedeľa

15.5.2016

Slávnosť Zoslania Ducha svätého - Turíce

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † Jána a Janu Rechtoríkových, Augustína Reisenauera, dcéru Máriu a starých rodičov

Za farníkov

pondelok

18:30

Za † Františka a Annu Mancovičových a starých rodičov z oboch strán

utorok

18:30

Za † Daniela a Vojtecha Odlerových, rodičov Mončekových, Bírových a Mancovičových

streda

18:30

Za † Jarolíma Sitára a starých rodičov Sitárových a Turanských

štvrtok

18:30

Za † Michala a Jozefínu Machovičových, synov Viktora a Jozefa

piatok

18:30

Za † Emila a Máriu Hullmanových, syna Jána a starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Šimona Mancu, starých rodičov z oboch strán a zomrelých z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za † Máriu Kolesíkovú ( 1. výr. ) a manžela Augustína

Za farníkov

Oznamy

 • V piatok stretnutie prvoprijímajúcich detí o 17:30 na fare.
 • Letné kántrové dni: streda, piatok a sobota. Záväzný je iba jeden deň.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z čísel 436 - 440.

Oznamy - 01.05.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

1.5.2016

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

pondelok 2.5.2016

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

utorok

3.5.2016 Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok

štvrtok

5.5.2016 Nanebovstúpenie Pána - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

8.5.2016

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † Antona Lesaya a rodičov z oboch strán

Za farníkov

pondelok

18:30

Poďakovanie za 70 rokov života s prosbou za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lesayovú a Krajcovú

streda

18:30

Za † Eduarda Kočitého, rodičov z oboch strán a vnučku Svetlanku

štvrtok

8:00

18:30

Za farníkov

Za † Rozáliu Mancovičovú, Viliama Kuracinu a ostatných z rodiny

piatok

18:30

Za † z rodiny Mancovičovej a Bachratej

sobota

8:00

Za † Františka Lesaya a Pavla Šilda

nedeľa

8:00

10:30

Za † Jána a Janu Rechtoríkových, Augustína Reisenauera, dcéru Máriu a starých rodičov

Za farníkov

Oznamy

 • Vo štvrtok prikázaný sviatok – slávnosť Nanebovstúpenia Pána!
 • Večerné sväté omše už budú bývať o 18:30 hod.
 • Prosebné dni: pondelok, utorok a streda. Záväzný je iba jeden deň. V našej farnosti si pobožnosť na prosebné dni vykonáme v utorok.
 • Prvý piatok v mesiaci: spovedanie v pondelok – štvrtok približne hodinu pred sv. omšami.
 • V piatok stretnutie prvoprijímajúcich detí o 17:30 na fare.
 • V piatok po sv. omši na fare prevzatie šiat na prvé sv. prijímanie
 • Na budúcu nedeľu po sv. omšiach predpísaná zbierka na katolícke masmédiá, ktorá sa každoročne koná na 7. veľkonočnú nedeľu.
 • Na prvý piatok predpoludním navštívim prihlásených chorých a prinesiem im Najsvätejšiu Sviatosť. ( Od 8:30 ).
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z čísel 431 - 435.

Oznamy - 24.04.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

24.4.2016

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

pondelok 25.4.2016

Sv. Marka, evanjelistu - spomienka

piatok

29.4.2016 Sv. Kataríny Sienskej - sviatok

sobota

30.4.2016 Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

1.5.2016

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † Pavla Chrvalu a rodičov z oboch strán

Za farníkov

pondelok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu ( č. d. 185 )

utorok

-

sv. omša nie je

streda

-

sv. omša nie je

štvrtok

-

sv. omša nie je

piatok

-

sv. omša nie je

sobota

8:00

Za † Hieronyma a Jozefa Stračárových a rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

Za † Antona Lesaya a rodičov z oboch strán

Za farníkov

Oznamy

 • Zastupovanie 25.4. - 29.4.2016: vdp. Pavol Zemko, RKFÚ Kátlovce, tel. 033 / 55 76 158.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z čísel 426-430.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS