Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Moc požehnania

Ctihodná Terézia Nuemannová: O požehnaní

Nech nás inšpirujú slová, ktoré povedal Ježiš Terézii Neumannovej, stigmatizovanej Nemke, ktorá žila iba z Eucharistie:
"Drahá dcéra, chcem ťa naučiť, aby si s vrúcnosťou prijímala moje požehnanie. Snaž sa pochopiť, že keď prijímaš požehnanie môjho kňaza, deje sa čosi veľkého. Požehnanie je záplava mojej Božskej Svätosti. Otvor svoju dušu a dovoľ, aby sa stala svätou skrz moje požehnanie. Je to nebeská rosa pre dušu, cez ktorú všetko čo sa udeje, môže byť užitočné. Cez silu požehnania som dal kňazom moc otvoriť poklad môjho Srdca a vyliať dážď milostí na duše.
Keď kňaz požehnáva, to Ja dávam požehnanie. Vtedy plynie nekonečný prúd milostí z môjho Najsvätejšieho Srdca k duši, až kým ju úplne nenaplní. Maj vždy otvorené srdce, aby si nestratila dobrodenie požehnania. Skrz moje požehnanie dostávaš milosť lásky a pomoci pre dušu a pre telo. Moje sväté požehnanie zahŕňa v sebe všetku pomoc, ktorá je potrebná pre ľudstvo. Cez neho dostávaš silu a túžbu hľadať dobro, vyhýbať sa zlu, tešiť sa z ochrany mojich detí proti mocnostiam tmy. Je to veľké vyznamenanie, keď ti je udeľované požehnanie. Nemôžeš dostatočne pochopiť, koľko milosrdenstva cez neho dostávaš. Dbaj o to, aby si nikdy neprijímala požehnanie povrchne, alebo v roztržitosti, ale s celou a úplnou pozornosťou. Pred prijatím požehnania si chudobná, po jeho prijatí si bohatá.
Zarmucuje ma, že požehnanie Cirkvi je tak málo cenené a len zriedka prijímané. Dobrá vôľa je cez neho posilňovaná, podujatia dostanú moju osobitnú starostlivosť, slabosť je prekonávaná mojou silou. Myšlienky sú zduchovnené, a všetky zlé vplyvy neutralizované.
Moje požehnanie dostalo odo Mňa bezhraničnú silu: táto pochádza z nekonečnej lásky môjho Najsvätejšieho Srdca. Čím väčšia je horlivosť s akou je moje požehnanie dávané a prijímané, tým väčší je jeho účinok. Či ide o požehnanie dieťaťa, alebo o požehnanie celého sveta, požehnanie má väčšiu hodnotu ako tisíc svetov.
Uvažuj, že Boh je nesmierny, nesmierne veľký. Aké malé sú veci v porovnaní s Ním! Je to rovnaké, či požehnanie príjme iba jeden človek, alebo mnohí. Na tom nezáleží, lebo Ja dávam každému podľa miery jeho viery. A pretože som nekonečne bohatý, je vám dávané bez miery. Tvoja nádej nikdy nie je príliš veľká, všetko prekoná i tie tvoje najhlbšie očakávania!
Dcéra moja, chráň kňaza, ktorý udeľuje požehnanie. Vysoko si váž požehnané veci, tak sa budeš páčiť Mne, tvojmu Bohu. Zakaždým keď si prijala požehnanie, si užšie spojená so Mnou, opäť posvätená, uzdravená a chránená láskou môjho Najsvätejšieho Srdca.
Často držím v skrytosti účinky môjho požehnania, aby boli známe iba vo večnosti. Často sa zdá, že požehnanie nemá účinok, avšak jeho vplyv je zázračný. Aj účinky zdanlivo neúrodné, sú dobrodením, dosiahnutým cez sväté požehnanie. Toto sú tajomstvá mojej Prozreteľnosti, ktoré nechcem zverejňovať.
Moje požehnania mnohokrát plodia účinky duši neznáme. Maj preto veľkú dôveru v toto vyliatie môjho Srdca a vážne rozmýšľaj o tejto láskavosti (ktorej zdanlivé účinky sú pred tebou skryté).
Prijímaj sväté požehnanie s úprimným srdcom, lebo jeho milosti vojdú iba do poníženého srdca! Prijímaj ho s ochotou a s úmyslom stať sa lepšou. Vtedy prenikne do hĺbky tvojho srdca a splodí svoje účinky. Buď dcérou požehnania a vtedy ty sama budeš požehnaním pre iných."

Viac tu

Online prenosy z farského kostola

Ponúkame Vám priame prenosy sv.omší z farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach.

Online prenos nájdete na youtube po zadaní :"RKC Dechtice live"

Program online vysielania:

Pondelok - Sobota: online vysielanie o 17:00

Nedeľa: online vysielanie o 8:00

 

 

Od 5.4.2020 prebieha vysielanie sv.omší, pobožností a obradov aj v dechtickej káblovej televízii, pokiaľ to okolnosti a technické možnosti dovolia.

 

 

 

Oznamy - 11.04.2021

Liturgický kalendár

nedeľa

11.4.2021

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

pondelok

12.4.2021 Féria

utorok

13.4.2021

Féria

streda

14.4.2021

Féria

štvrtok

15.4.2021

Féria, Adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania

piatok

16.4.2021 Féria

sobota

17.4.2021 Féria

nedeľa

11.4.2021

3. veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

výročie †: Karol Tresta, Helena Kramárová - Trestová, Etela Rajnicová, Ladislav Komár, František Lesay, Štefánia Lesayová, Terézia Lesayová, Emília Čížová 47, Emília Čížová 22, Kristínka Prvá, Jozef Sliva, Pavlína Žažová, Jozef Dzurenka, Bernardína Halašová, Anna Pullmannová, Vladimír Holický, Ladislav Maška, Emil Šimončič, Ján Kúdela, Brigita Vajsová, Šimon Maška, Rozália Dzurenková, Pavol Horváth, Viktor Hetteš, Anna Hettešová, Vincent Herceg, Rozália Jakúbková, Anka Jankovičová, Oľga Kasanická, Ján Milan Dubovský, Ján Dubovský st., Anna Mancovičová, Viliam Manca, Jana Munková, Mária Konečná, reh.sr. Mária Gala Vrablecová, Mária Hlavatovičová, Jozef Uváček, Rozália Polláková

pondelok

18:00

Za † Lucku Hricišákovú (rod.Vadíkovú) - pohrebná

utorok

18:00

Za † Cecíliu Slobodovú

streda

18:00

Za † rodičov Uváčkových, synov Jozefa a Alexandra, dcéru Máriu

štvrtok

18:00

Za dary Ducha svätého, za ochranu a pomoc sv. Jozefa a Panny Márie pre p. diakona Bernarda Nováka

piatok

18:00

Za † rodičov Drgoňových a dcéru Annu

sobota

18:00

Za † Rozáliu Pollákovú - 3.výročie a manžela Štefana a ostatnú † rodinu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: Milan Uhlík, vdp. Vojtech Dávid, Ján Číž, Vít Číž, Andrea Granecová, Františka Lopatková, Lukáško Hlavatovič, Marko Hlavatovič, Margita Petrášová, Dušan Žák, Božena Komadelová, Mária Janošková, Anna Slivová, Jana Ciuttiová, Marianna Ryšavá, Daniela Hlavatovičová,

manželia Pavol a Magdaléna Tomáškoví (53)

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Účasť veriacich podľa pokynov ÚVZ

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali na potreby kostola:
  • január 1340€
  • február 2395€
  • Marec 3257€
  • Apríl 595€
  • číslo účtu: SK18 6500 0000 0000 2014 6445
  • Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • germicídny žiarič 320€
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol v roku 2020: január: 1100€ + zbierka 2350€ = 3450€, február: 2710€ + zbierka 2400€ = 5110€, marec: 200€ + zbierka 1915€ = 2115€, apríl: 37 obálok - 3370€ + 4 na účet 200€ = 3570€, máj: 45 obálok: 2900€, jún: 14 obálok - 920€ + zbierka 3600€ = 4520€, júl: 7 obálok - 580€ + zbierka 2600€ = 3080€, august: 10 obálok - 865€ + zbierka 2270€ = 3135€, september: 4 obálky - 360€ + zbierka 2035€ = 2395€, október: 6 obálok - 370€ + zbierka 1700€ + birmovka 785€ = 2845€, november: 25 obálok = 1905€, december: 29 obálok - 2070€ + zbierka 2030€ = 4100€.

Oznamy - 04.04.2021

Liturgický kalendár

nedeľa

4.4.2021

Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

pondelok

5.4.2021 Veľkonočný pondelok

utorok

6.4.2021

Féria

streda

7.4.2021

Féria

štvrtok

8.4.2021

Féria, Adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania

piatok

9.4.2021 Féria

sobota

10.4.2021 Féria

nedeľa

11.4.2021

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † Jozefa Kováča a manž. Adrianu, Vladimíra Polláka, a ostatnú † rodinu

pondelok

8:00

10:30

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Janky Machovičovej

Za † Hieronyma Karabu a ostatnú † rodinu

utorok

18:00

Za † Juliána a Matildu Dúbravových a † rodičov z oboch strán

streda

18:00

Za † rodinu Bendovú

štvrtok

18:00

Za † rodičov Lesayových a dcéru Veroniku

piatok

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Hullmannovú a Némethovú

sobota

18:00

Za † Ivetu Žingorovú a ostatnú † rodinu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

výročie †: Karol Tresta, Helena Kramárová - Trestová, Etela Rajnicová, Ladislav Komár, František Lesay, Štefánia Lesayová, Terézia Lesayová, Emília Čížová 47, Emília Čížová 22, Kristínka Prvá, Jozef Sliva, Pavlína Žažová, Jozef Dzurenka, Bernardína Halašová, Anna Pullmannová, Vladimír Holický, Ladislav Maška, Emil Šimončič, Ján Kúdela, Brigita Vajsová, Šimon Maška, Rozália Dzurenková, Pavol Horváth, Viktor Hetteš, Anna Hettešová, Vincent Herceg, Rozália Jakúbková, Anka Jankovičová, Oľga Kasanická, Ján Milan Dubovský, Ján Dubovský st., Anna Mancovičová, Viliam Manca, Jana Munková, Mária Konečná, reh.sr. Mária Gala Vrablecová, Mária Hlavatovičová, Jozef Uváček, Rozália Polláková

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Účasť veriacich podľa pokynov ÚVZ

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali na potreby kostola:
  • január 1340€
  • február 2395€
  • Marec 3257€
  • Apríl 595€
  • číslo účtu: SK18 6500 0000 0000 2014 6445
  • Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • germicídny žiarič 320€
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol v roku 2020: január: 1100€ + zbierka 2350€ = 3450€, február: 2710€ + zbierka 2400€ = 5110€, marec: 200€ + zbierka 1915€ = 2115€, apríl: 37 obálok - 3370€ + 4 na účet 200€ = 3570€, máj: 45 obálok: 2900€, jún: 14 obálok - 920€ + zbierka 3600€ = 4520€, júl: 7 obálok - 580€ + zbierka 2600€ = 3080€, august: 10 obálok - 865€ + zbierka 2270€ = 3135€, september: 4 obálky - 360€ + zbierka 2035€ = 2395€, október: 6 obálok - 370€ + zbierka 1700€ + birmovka 785€ = 2845€, november: 25 obálok = 1905€, december: 29 obálok - 2070€ + zbierka 2030€ = 4100€.

Oznamy - 28.03.2021

Liturgický kalendár

nedeľa

28.3.2021

6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa - Nedeľa Utrpenia Pána, pašie, požehnanie ratolestí, Krížová cesta o 15:00

pondelok

29.3.2021 Féria

utorok

30.3.2021

Féria

streda

31.3.2021

Féria

štvrtok

1.4.2021

Zelený štvrtok Pánovej večere, Adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania

piatok

2.4.2021

Veľký piatok - slávenie utrpenia a smrti Pána Ježiša Krista

PRÍSNY PÔST A ZDRŽOVANIE SA MÄSITÉHO POKRMU, Prvý piatok

sobota

3.4.2021 Biela Sobota, Veľkonočný vigília Pánovho Zmŕtvychvstania

nedeľa

4.4.2021

Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre pani Jarmilu Pauerovú - 70 rokov života

pondelok

18:00

Za † Ondreja, Máriu a Jána

utorok

18:00

Za † spolupracovníkov

streda

18:00

Za † rodičov Jána a Máriu Benovicových

štvrtok

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodiny Machovičovú a Janotkovú

piatok

15:00

Obrady Veľkého piatku

sobota

18:00

Na poďakovanie za dožitých 60 rokov života pána Vladimíra Uhra, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † Jozefa Kováča a manž. Adrianu, Vladimíra Polláka, a ostatnú † rodinu

 • 1.4.2021 - Zelený štvrtok - sv.omša o 18:00

 • 2.4.2021 - Veľký piatok - o 15:00 - Korunka k Božiemu Milosrdenstvu, Krížová cesta a obrady Veľkého piatku, PRÍSNY PÔST A ZDRŽOVANIE SA MÄSITÉHO POKRMU

 • 3.4.2021 - Boží hrob - od 9:00 do 18:00 - otvorený kostol + online prenos po celý deň

 • 4.4.2021 - Veľkonočná nedeľa - svätenie Veľkonočných pokrmov

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Účasť veriacich podľa pokynov ÚVZ

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali na potreby kostola:
  • január 1340€
  • február 2395€
  • Marec 1566€
  • číslo účtu: SK18 6500 0000 0000 2014 6445
  • Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • germicídny žiarič 320€
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol v roku 2020: január: 1100€ + zbierka 2350€ = 3450€, február: 2710€ + zbierka 2400€ = 5110€, marec: 200€ + zbierka 1915€ = 2115€, apríl: 37 obálok - 3370€ + 4 na účet 200€ = 3570€, máj: 45 obálok: 2900€, jún: 14 obálok - 920€ + zbierka 3600€ = 4520€, júl: 7 obálok - 580€ + zbierka 2600€ = 3080€, august: 10 obálok - 865€ + zbierka 2270€ = 3135€, september: 4 obálky - 360€ + zbierka 2035€ = 2395€, október: 6 obálok - 370€ + zbierka 1700€ + birmovka 785€ = 2845€, november: 25 obálok = 1905€, december: 29 obálok - 2070€ + zbierka 2030€ = 4100€.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS