Nové video - Stojí za to ...

Úžasná   myšlienka, ktorá vás nakopne tým správnym smerom   v sekcii Stojí za to ... : Myšlienka - Tri veci

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 27.11.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

27.11.2016

1. adventná nedeľa, požehnanie adventných vencov

streda

30.11.2016 Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

piatok

2.12.2016

Prvý piatok v mesiaci

sobota

3.12.2016

Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka

nedeľa

4.12.2016

2. adventná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslavu

pondelok

18:00

Za † Júliu Vojenčiakovú

utorok

16:30

Za † rodinu Akovú, Víta a Emíliu, Rozáliu Kopálovú

streda

16:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Cuninkovú a Rakúsovú

štvrtok

16:30

Za † rodinu Nosálovú, Petrášovú a Lipovskú

piatok

17:30

Za † Benovicovú, Dankovú a Kalinovú

sobota

8:00

Za † Štefana Srdoša, rodinu Srdošovú, Surovčíkovú a dcéru Evu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † v tomto mesiaci: Jozef Púdela, Štefánia Maštalírová, Melánia Kolesíková, Ján Jamrich, Anton Vatala

Oznamy

 • V piatok dopoludnia bude spovedanie starých a chorých po domoch. Prosím nahlásiť ich v sakristii.
 • Vianočná sv. spoveď bude v piatok 16.12.2016
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 55, 601, 57-63. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 20.11.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

20.11.2016

34. nedeľa v cezročnom období - Nedeľa Krista Kráľa

pondelok

21.11.2016 Obetovanie Panny Márie - spomienka

utorok

22.11.2016 Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

streda

23.11.2016 Sv. Klementa I, pápeža a mučeníka - spomienka

štvrtok

24.11.2016

Sv. Ondreja DUng-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

piatok

25.11.2016

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice - patrónky farnosti - spomienka

nedeľa

27.11.2016

1. adventná nedeľa, požehnanie adventných vencov

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za všetkých jubilantov v tomto mesiaci

pondelok

16:00

Za † Františka a Annu Hlavatovičových a † z rodiny

utorok

16:30

Za † Cyrila Hlavatoviča, †  rodičov z oboch strán a † rodinu Odlerovú

streda

16:30

Za † Viktora Šilda, † rodičov z oboch strán a † rodinu Husnajovú

štvrtok

16:30

Za † Viktóriu Masarovičovú a † rodičov z oboch strán

piatok

17:30

Za † rodinu Jurkasovú, Jozefa a Máriu

sobota

8:00

Za † Michala Kopála, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslavu

Oznamy

 • V nedeľu - 27.11.2016 je zbierka na Katolícku charitu
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 46 - 53. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 13.11.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

13.11.2016

33. nedeľa v cezročnom období

utorok

15.11.2016 Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

16.11.2016 Sv. Margity Škótskej - spomienka

štvrtok

17.11.2016

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka

piatok

18.11.2016

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov

nedeľa

20.11.2016

34. nedeľa v cezročnom období - Nedeľa Krista Kráľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za všetkých †, ktorí majú tento mesiac výročie úmrtia: Rudolf Pauer sr. - 36, Mária Pauerová - 14, Ján Kúdela - 12, Blažena Machovičová - 5, Jaroslav Vavro - 9, Viliam Srdoš - 4

pondelok

16:00

Za † rodinu Machovičovú a Kovárovú

utorok

16:00

Za † Jozefa, Vierku a Kamila Lesaya a ostatných † z rodiny

streda

16:00

Za † rodičov Koleničových a Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Komárovú

piatok

8:00

Na úmysel

sobota

8:00

Za † Michala Kopála, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za všetkých jubilantov v tomto mesiaci

Oznamy

 • V nedeľu 20.11.2016 slávime hody. Zároveň je to Nedeľa Krista Kráľa, modlíme sa modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu s požehnaním. Za obvyklých podmienok je možné získať odpustky.
 • V nedeľu je farká ofera.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 33 - 45. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 06.11.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

6.11.2016

32. nedeľa v cezročnom období

streda

9.11.2016 Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme - sviatok

štvrtok

10.11.2016 Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

piatok

11.11.2016

Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka

Výročie ukončenia I. svetovej vojny - o 11:00 pobožnosť pri pomníku padlých, keď dovolí počasie

sobota

12.11.2016

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

13.11.2016

33. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vladimíra Kostolanského a † rodinu Kostolanskú a Jamrichovú

pondelok

16:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefániu Maštalírovú

utorok

16:30

Na poďakovanie Pánu Bohu a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

16:30

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre sestru Janku

štvrtok

16:30

Za † Albínu a Vendelína Čerešníkových, syna Mariána, vnuka Slávka, Annu a Františka Lesayových

piatok

17:30

Za všetkých tragicky † z našej farnosti počas I. a II. svetovej vojny

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Margitu z príležitosti životného jubilea 90 r. života

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za všetkých †, ktorí majú tento mesiac výročie úmrtia: Rudolf Pauer sr. - 36, Mária Pauerová - 14, Ján Kúdela - 12, Blažena Machovičová - 5, Jaroslav Vavro - 9, Viliam Srdoš - 4

Oznamy

 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Faktúra na nový kotol 2714 + práce 505€.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 21 - 31, 611. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budú 20.11.2016

Oznamy - 30.10.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

30.10.2016

31. nedeľa v cezročnom období

utorok

1.11.2016

Slávnosť Všetkých svätých - prikázaný sviatok

o 15:00 pobožnosť na cintoríne - úplné odpustky v prospech zosnulých

streda

2.11.2016 Spomienka na všetkých verných zosnulých

štvrtok

3.11.2016 Sv. Matina de Porres, rehoľníka - spomienka

piatok

4.11.2016 Sv. Karola Boromejského, biskupa - spomienka - prvý piatok
sobota

5.11.2016

Sv. Imricha - spomienka, mariánske večeradlo

nedeľa

6.11.2016

32. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † rodičov Vatalových a Šmondrkových, za † súrodencov a ostatných † z rodiny

Za farníkov a dobrodincov farnosti

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela

utorok

8:00

10:30

Za všetkých † farníkov

Za všetkých † kňazov, čo pôsobili v tejto farnosti a pochádzali z tejto farnosti

streda

8:00

17:00

Za všetkých tragicky † počas I. a II. svetovej vojny, obete fašizmu a komunizmu

Za † Teréziu, Jozefa, Katarínu a Jána

štvrtok

17:00

Za † Víta a Emíliu Čížových a zosnulých z rodiny

piatok

17:30

Za † Karola Dovičiča a rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Jána Kolesíka, Máriu a Jána Šimončičových

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vladimíra Kostolanského a † rodinu Kostolanskú a Jamrichovú

Oznamy

 • 1.11. - Sviatok Všetkých svätých - PRIKÁZANÝ SVITOK
 • Monosť získať odpustky. Viac nižšie.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 8 - 19. Ďakujem za upratovanie kostola aj za brigády v týždni. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budú 20.11.2016

 

Úplné odpustky pre duše v Očistci

Veriaci, ktorý na dušičky nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca. A ďalej vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna spoveď však stačí na všetky odpustky.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS