Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Moc požehnania

Ctihodná Terézia Nuemannová: O požehnaní

Nech nás inšpirujú slová, ktoré povedal Ježiš Terézii Neumannovej, stigmatizovanej Nemke, ktorá žila iba z Eucharistie:
"Drahá dcéra, chcem ťa naučiť, aby si s vrúcnosťou prijímala moje požehnanie. Snaž sa pochopiť, že keď prijímaš požehnanie môjho kňaza, deje sa čosi veľkého. Požehnanie je záplava mojej Božskej Svätosti. Otvor svoju dušu a dovoľ, aby sa stala svätou skrz moje požehnanie. Je to nebeská rosa pre dušu, cez ktorú všetko čo sa udeje, môže byť užitočné. Cez silu požehnania som dal kňazom moc otvoriť poklad môjho Srdca a vyliať dážď milostí na duše.
Keď kňaz požehnáva, to Ja dávam požehnanie. Vtedy plynie nekonečný prúd milostí z môjho Najsvätejšieho Srdca k duši, až kým ju úplne nenaplní. Maj vždy otvorené srdce, aby si nestratila dobrodenie požehnania. Skrz moje požehnanie dostávaš milosť lásky a pomoci pre dušu a pre telo. Moje sväté požehnanie zahŕňa v sebe všetku pomoc, ktorá je potrebná pre ľudstvo. Cez neho dostávaš silu a túžbu hľadať dobro, vyhýbať sa zlu, tešiť sa z ochrany mojich detí proti mocnostiam tmy. Je to veľké vyznamenanie, keď ti je udeľované požehnanie. Nemôžeš dostatočne pochopiť, koľko milosrdenstva cez neho dostávaš. Dbaj o to, aby si nikdy neprijímala požehnanie povrchne, alebo v roztržitosti, ale s celou a úplnou pozornosťou. Pred prijatím požehnania si chudobná, po jeho prijatí si bohatá.
Zarmucuje ma, že požehnanie Cirkvi je tak málo cenené a len zriedka prijímané. Dobrá vôľa je cez neho posilňovaná, podujatia dostanú moju osobitnú starostlivosť, slabosť je prekonávaná mojou silou. Myšlienky sú zduchovnené, a všetky zlé vplyvy neutralizované.
Moje požehnanie dostalo odo Mňa bezhraničnú silu: táto pochádza z nekonečnej lásky môjho Najsvätejšieho Srdca. Čím väčšia je horlivosť s akou je moje požehnanie dávané a prijímané, tým väčší je jeho účinok. Či ide o požehnanie dieťaťa, alebo o požehnanie celého sveta, požehnanie má väčšiu hodnotu ako tisíc svetov.
Uvažuj, že Boh je nesmierny, nesmierne veľký. Aké malé sú veci v porovnaní s Ním! Je to rovnaké, či požehnanie príjme iba jeden človek, alebo mnohí. Na tom nezáleží, lebo Ja dávam každému podľa miery jeho viery. A pretože som nekonečne bohatý, je vám dávané bez miery. Tvoja nádej nikdy nie je príliš veľká, všetko prekoná i tie tvoje najhlbšie očakávania!
Dcéra moja, chráň kňaza, ktorý udeľuje požehnanie. Vysoko si váž požehnané veci, tak sa budeš páčiť Mne, tvojmu Bohu. Zakaždým keď si prijala požehnanie, si užšie spojená so Mnou, opäť posvätená, uzdravená a chránená láskou môjho Najsvätejšieho Srdca.
Často držím v skrytosti účinky môjho požehnania, aby boli známe iba vo večnosti. Často sa zdá, že požehnanie nemá účinok, avšak jeho vplyv je zázračný. Aj účinky zdanlivo neúrodné, sú dobrodením, dosiahnutým cez sväté požehnanie. Toto sú tajomstvá mojej Prozreteľnosti, ktoré nechcem zverejňovať.
Moje požehnania mnohokrát plodia účinky duši neznáme. Maj preto veľkú dôveru v toto vyliatie môjho Srdca a vážne rozmýšľaj o tejto láskavosti (ktorej zdanlivé účinky sú pred tebou skryté).
Prijímaj sväté požehnanie s úprimným srdcom, lebo jeho milosti vojdú iba do poníženého srdca! Prijímaj ho s ochotou a s úmyslom stať sa lepšou. Vtedy prenikne do hĺbky tvojho srdca a splodí svoje účinky. Buď dcérou požehnania a vtedy ty sama budeš požehnaním pre iných."

Viac tu

Online prenosy z farského kostola

Ponúkame Vám priame prenosy sv.omší z farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach.

Online prenos nájdete na youtube po zadaní :"RKC Dechtice live"

Program online vysielania:

Online prenosy večerných sv. omší - do odvolania + nedeľa o 8:00.

 

Od 5.4.2020 prebieha vysielanie sv.omší, pobožností a obradov aj v dechtickej káblovej televízii, pokiaľ to okolnosti a technické možnosti dovolia.

 

 

 

 

Oznamy - 22.05.2022

Liturgický kalendár

nedeľa

22.5.2022

6. Veľkonočná nedeľa

pondelok

23.5.2022 Féria

utorok

24.5.2022

Féria

streda

25.5.2022

Vigília slávnosti Nanebovstúpenia Pána

štvrtok

26.5.2022

PRIKÁZANÝ SVIATOK - Nanebovstúpenie Pána - slávnosť, Adorácia, po sv. omši stretnutie birmovancov a ich rodičov

piatok

27.5.2022 Féria

sobota

28.5.2022 Féria

nedeľa

29.5.2022

7. Veľkonočná nedeľa, 56.Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, zbierka na Katolícke masmédiá

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Na poďakovanie, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie

pondelok

8:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre pani Ľubomíru

utorok

18:30

Za † Jána Slabého, rodičov a súrodencov, Pavlínu a Kolomana Kuníkových a ostatných † z rodiny, za zdravie a Božiu pomoc pre r. Slabú

streda

18:30

Za † z rodiny Stračárovej, Annu a Jána

štvrtok

10:30

18:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † Melániu a Viktora Holických, starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Holickú

piatok

10:30

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu

sobota

18:30

Za † Štefániu Slovákovú a za † z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za † Anastáziu a Františka Prvých a † z rodiny Laseyovej

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 • Živé vysielanie sv. omší na Youtube vo sviatok a v Ne o 8:00.

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny prvoprijímajúcich detí.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali na potreby kostola:
  • Zvonček 280€, Upratovanie 30€, Zbierka na seminár 810€, Zbierna na potreby kostola 1280€.
  • Január celkom 5041€.
  • Február 6313€.
  • Marec 5614,50€. PBZ.
  • číslo účtu: SK18 6500 0000 0000 2014 6445
  • Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • zreštaurované vytráže v presbitériu + vyspravenie spaliet - 3870€
  • 2 nové vytrážové okná na chóruse - 6350€
  • vyspravenie špaliet okolo okien a murárske práce na starej fare 7200€
  • závesy v kostole a na fare - 508€
  • koberec - 2299,94€
  • rekonštrukcia zvonov, vežových hodín, servis zvonov v Hornom kostolíku - 18431,60€
  • podlaha v presbitériu - 2895€
  • revízia elektroinštalácie v kostole a na fare 480€
  • germicídny žiarič 320€
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol v roku 2021: Január 1340€, Február 2395€, Marec 3360€, Apríl 3260€, Máj 5139€, Zbierka na Katolícke masmédiá 450€, Jún 4867€, Júl 5685,50€, August 4958€, September: 6609,80€, Október: 4702€, Zbierka na Kubu 580€, Zbierka na misie: 560€, November: 9648€ December: 2742,50€, Jesenná zbierka na Katolícku charitu: 110€.

Oznamy - 15.05.2022

Liturgický kalendár

nedeľa

15.5.2022

5. Veľkonočná nedeľa

pondelok

16.5.2022 Féria

utorok

17.5.2022

Féria

streda

18.5.2022

Féria

štvrtok

19.5.2022

Adorácia, po sv. omši stretnutie birmovancov a ich rodičov

piatok

20.5.2022 Féria

sobota

21.5.2022 Féria

nedeľa

22.5.2022

6. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: vdp. Mário Bodý, Svetlana Zacharová, Peter Madeja, Pavol Dovičič, Jozef Danko, František Hlavatovič, Pavol Hlavatovič, Zdenka Mašková, Monika Švecová, Peter Danko, Anna Danková, Mária Čížová, Adam Medvecký, Rozmarínka Rajnicová, Bernardína Stračárová, Jarmila Machovičová, Marko Sagan, Jozefína Pauerová, Mária Stempelová, Oľga Šildová, Jarmila Hetešová, Bohuš Benedikovič, Mária Slabá, Ján Rajnic, Drahoš Dulay

sobáš: Pavol Dovičič a Filoména, František Petráš a Margita, František Hlavatovič a Zuzana, Helmut Bartoš a Oľga, Jiří Janošek a Viera, Jozef Padyšák a Henrieta, Ľubomír Kuracina a Beáta, Henrich Duffek a Anna Mária

pondelok

18:30

Za † rodičov Jozefa a Helenu Kadlečíkových, za † starých rodičov Kadlečíkových a Zemkových

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:30

Za † Dionýza a Štefániu Roháčových, † rodičov Roháčových a Kyselicových, † Gašpara Svolíka a ostatnú † rodinu

štvrtok

18:30

Za † Pavla a Jolanu Drgoňových, sestru Štefániu, za Emila a Máriu Kubišových a za † starých rodičov

piatok

10:30

Za obrátenie Alexa, za sestry Ninu a Sáru a za rodičov

sobota

18:30

Za † Júliu Miklovičovú - 5.výročie, syna Petra a rodičov

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Na poďakovanie, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie

 • Živé vysielanie sv. omší na Youtube vo sviatok a v Ne o 8:00.

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domov: ...

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali na potreby kostola:
  • Zvonček 382€, Upratovanie 40€,
  • Január celkom 5041€.
  • Február 6313€.
  • Marec 5614,50€. PBZ.
  • číslo účtu: SK18 6500 0000 0000 2014 6445
  • Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • zreštaurované vytráže v presbitériu + vyspravenie spaliet - 3870€
  • 2 nové vytrážové okná na chóruse - 6350€
  • vyspravenie špaliet okolo okien a murárske práce na starej fare 7200€
  • závesy v kostole a na fare - 508€
  • koberec - 2299,94€
  • rekonštrukcia zvonov, vežových hodín, servis zvonov v Hornom kostolíku - 18431,60€
  • podlaha v presbitériu - 2895€
  • revízia elektroinštalácie v kostole a na fare 480€
  • germicídny žiarič 320€
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol v roku 2021: Január 1340€, Február 2395€, Marec 3360€, Apríl 3260€, Máj 5139€, Zbierka na Katolícke masmédiá 450€, Jún 4867€, Júl 5685,50€, August 4958€, September: 6609,80€, Október: 4702€, Zbierka na Kubu 580€, Zbierka na misie: 560€, November: 9648€ December: 2742,50€, Jesenná zbierka na Katolícku charitu: 110€.

Oznamy - 08.05.2022

Liturgický kalendár

nedeľa

8.5.2022

4. Veľkonočná nedeľa, Nedeľa Dobrého pastiera, Deň matiek

pondelok

9.5.2022 Féria

utorok

10.5.2022

Féria

streda

11.5.2022

Féria

štvrtok

12.5.2022

Adorácia, po sv. omši stretnutie birmovancov a ich rodičov

piatok

13.5.2022 Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej - spomienka

sobota

13.5.2022 Sv. Mateja, apoštola - sviatok

nedeľa

14.5.2022

5. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Na poďakovanie za Veľkonočnú výzdobu, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Petra, Katarínu, Petru, Helenku, Katku, Máriu, Janku a ich rodiny

výročie †: vdp. Štefan Hlavatovič, Ján Rajníc, Ján Petráš, Júlia Mancová, Pavol Šild, Alojz Bachratý, Mária Benovicová, Jozef Dovičič st.,  Jozef Dovičič ml., Ján Slabá, Andrej Uher, Mária Pauerová, Melánia Komárová, Ernest Bíro, Ján Manca, Melánia Lehutová, Viktor Heteš, Katarína Kolesíková, Katarína Mancová, Ambróz Heteš, Anna Lužáková, Florián Kalaš, Mária Kalašová, Miroslav Stračár, Františka Drgoňová, Štefánia Vavrová, Mária Petríková, Mária Juráková, Anna Machovičová, Stanislav Blažo, Slavomír Repčík, Mária Petríková, Júlia Miklovičová, Anna Študencová, Terézia Jurkasová, Mária Kubišová, Mária Kolesíková, Mária Pačesová, Vincent Jurkas, Antónia Hečková, Julián Kováč, Terézia Čičová,

pondelok

18:30

Za † Viktora a Štefániu Slivových a nevestu Marienku

utorok

18:30

Za † Jozef a Máriu Krapkových a bratov Františka a Michala Tomáškových

streda

18:30

Za † Blažeja a Máriu Holických, Antona a Máriu Kubišových a † starých rodičov

štvrtok

18:30

Za † Antóniu Hečkovú - 10.výročie a ostatnú † rodinu

piatok

18:30

Za † Imricha Hlavatoviča a †  rodičov Hlavatovičových a Vajsových

sobota

18:30

Za † Máriu Partelovú a † rodičov Partelových a Hlavatovičových

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: vdp. Mário Bodý, Svetlana Zacharová, Peter Madeja, Pavol Dovičič, Jozef Danko, František Hlavatovič, Pavol Hlavatovič, Zdenka Mašková, Monika Švecová, Peter Danko, Anna Danková, Mária Čížová, Adam Medvecký, Rozmarínka Rajnicová, Bernardína Stračárová, Jarmila Machovičová, Marko Sagan, Jozefína Pauerová, Mária Stempelová, Oľga Šildová, Jarmila Hetešová, Bohuš Benedikovič, Mária Slabá, Ján Rajnic, Drahoš Dulay

sobáš: Pavol Dovičič a Filoména, František Petráš a Margita, František Hlavatovič a Zuzana, Helmut Bartoš a Oľga, Jiří Janošek a Viera, Jozef Padyšák a Henrieta, Ľubomír Kuracina a Beáta, Henrich Duffek a Anna Mária

 • Živé vysielanie sv. omší na Youtube vo sviatok a v Ne o 8:00.

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domov: bytovky 542, 543, 615.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali na potreby kostola:
  • Zvonček 382€, Upratovanie 40€,
  • Január celkom 5041€.
  • Február 6313€.
  • Marec 5614,50€. PBZ.
  • číslo účtu: SK18 6500 0000 0000 2014 6445
  • Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • zreštaurované vytráže v presbitériu + vyspravenie spaliet - 3870€
  • 2 nové vytrážové okná na chóruse - 6350€
  • vyspravenie špaliet okolo okien a murárske práce na starej fare 7200€
  • závesy v kostole a na fare - 508€
  • koberec - 2299,94€
  • rekonštrukcia zvonov, vežových hodín, servis zvonov v Hornom kostolíku - 18431,60€
  • podlaha v presbitériu - 2895€
  • revízia elektroinštalácie v kostole a na fare 480€
  • germicídny žiarič 320€
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol v roku 2021: Január 1340€, Február 2395€, Marec 3360€, Apríl 3260€, Máj 5139€, Zbierka na Katolícke masmédiá 450€, Jún 4867€, Júl 5685,50€, August 4958€, September: 6609,80€, Október: 4702€, Zbierka na Kubu 580€, Zbierka na misie: 560€, November: 9648€ December: 2742,50€, Jesenná zbierka na Katolícku charitu: 110€.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS