Nové video - Stojí za to ...

Úžasná   myšlienka, ktorá vás nakopne tým správnym smerom   v sekcii Stojí za to ... : Myšlienka - Tri veci

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Godzone Tour 2016 - Nový Level

Oznamy - 25.09.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

25.9.2016

26. nedeľa v cezročnom období

pondelok

26.9.2016
Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov - spomienka

utorok

27.9.2016 Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka

streda

28.9.2016

Sv. Václava, mučeníka - spomienka

štvrtok 29.9.2016

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok

piatok

30.9.2016 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

sobota

1.10.2016

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

pred sv. omšou bude Mariánske večeradlo

nedeľa

2.10.2016

27. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † rodičov Ľudovíta a Irenu Benovicových, starých rodičov Benovicových a Lužákových

pondelok

14:00

15:00

Za † Viliama Benovica - pohrebná sv. omša

Za † Viliama Benovica - pohrebné obrady

utorok

18:00

Za † Viktora a Annu Hetešových, dcéru Veroniku a rodičov z oboch strán

streda

18:00

Za † rodičov Stachových, Horváthových, dcéru Martu a vnuka Paľka

štvrtok

17:00

Za † Adriána Suchého, Františka a Kataránu Uhrových a ostatných z rodiny

piatok

18:00

Za † z rodiny Árendášovej, Kumpanovej a Gálikovej

sobota

8:00

Na poďakovanie

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: Za † Jaroslava Zemka, za † Viliama Benovica

Oznamy

 • V nedeľu 2.októbra bude po 1. sv. omši požehnanie motorových vozidiel na parkovisku pred OÚ. Prosím záujemcov prihlásiť sa v sakristii.
 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie, za obvyklých podmienok, spojených s modlitbou sv. ruženca (5 desiatkov) možno získať úplné odpustky.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 520, 522, 523,524,526. Ďakujem za upratovanie kostola. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budú 20.11.2016
 • Zisk z divadeľného predstavenia na kostol je 330€. Pán Boh zaplať. Ďalšie predstavenie bude 9.10.2016 o 18:00 s názvom "Vadí nevadí"
 • Bohu známy daroval na kostol 100€, Bohu známa darovala na kostol 50€.

Oznamy - 18.09.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

18.9.2016

25. nedeľa v cezročnom období

pondelok

19.9.2016
Sv. Januára, biskupa a mučeníka - spomienka

utorok

20.9.2016 Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov, kórejských mučeníkov - spomienka

streda

21.9.2016

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

štvrtok 22.9.2016

Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka - spomienka

piatok

23.9.2016 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza - spomienka

nedeľa

25.9.2016

26. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † jubilantov, ktorí majú tento mesiac jubileum (meniny, narodeniny, výročie krstu a sv. manželstva)

pondelok

18:00

Za † z rodiny Dovičičovej a Lackovičovej

utorok

18:00

Za † rodičov Imricha a Libušu, syna Jána a dcéru Ľubicu

streda

18:00

Za † Róberta a Pavla Kolesíkových, rodičov a bratov z oboch strán

štvrtok

18:00

Za † Štefana Kollárika, rodičov Kollárikových a Mancových a syna Štefana

piatok

18:00

40. výročie prijatia sviatosti manželstva - manželia Alojz a Daniela

sobota

8:00

Za † Vojtecha a Rozáliu Jakúbkových a rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † rodičov Ľudovíta a Irenu Benovicových, starých rodičov Benovicových a Lužákových

Oznamy

 • Jesenné Kántrové dni (streda, piatok, sobota) - záväzný je jeden deň - ďakujeme Pánu Bohu za úrodu.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 543. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budú 20.11.2016

Oznamy - 11.09.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

11.9.2016

24. nedeľa v cezročnom období

pondelok

12.9.2016
Najsvätejšieho mena Panny Márie

utorok

13.9.2016 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

14.9.2016

Sviatok Povýšenia Svätého Kríža, výročná farská poklona Sviatosti oltárnej

štvrtok 15.9.2016

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - slávnosť

piatok

16.9.2016 Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa - spomienka

sobota

17.9.2016 Sv. Róberta Belarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

18.9.2016

25. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † ktorí majú tento mesiac výročie úmrtia: Alžbeta Semešová 2., Dominik Sliva 5.

pondelok

18:30

Za † rodičov Alchusových, Šurinových, celú † rodinu

utorok

17:30

Za † Jána a Helenu Bartekových, brata Petra a švagra Dušan

streda

8:00

17:30

Na úmysel otca arcibiskupa

Za † Jozefa Klímu a Emíliu, syna Štefana

štvrtok

8:00

10:30

Za † Augustína Šťastného a rodičov z oboch strán, Ľudovíta Čapkoviča a rodičov z oboch strán, Felixa Uhlíka rodičov z oboch strán

Za † Michala Zemana

piatok

17:30

Za † Jozefa Dovičiča, Františka Kováča a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

Za † Františka Chrvalu a † z rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † jubilantov, ktorí majú tento mesiac jubileum (meniny, narodeniny, výročie krstu a sv. manželstva)

Oznamy

 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok po sv. omši sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 615. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budú 20.11.2016

Oznamy - 04.09.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

4.9.2016

23. nedeľa v cezročnom období

pondelok

5.9.2016
Veni Sancte vzývanie Ducha svätého - žiaci

streda

7.9.2016

Sv. Košických mučeníkov, Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov - spomienka

štvrtok 8.9.2016

Narodenia Panny Márie - sviatok

piatok

9.9.2016 Sv. Petra Clavera, kňaza - spomienka

nedeľa

11.9.2016

24. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † VIliama Turaza, Viktora Holického, Viktóriu Sitárovú, Štefana Heteša, Pavla Mašku

Za farníkov a dobrodincov farnosti

pondelok

7:30

18:30

Za dary Ducha svätého pre žiakov, študentov a učiteľov

Za † rodičov Hlavatovičových a Šimončičových

utorok

18:30

Za † Šimona a Klementínu Holických a Dominika Hanzloviča

streda

18:30

Za † Vincenta a Júliu Fabušových, rodinu z oboch strán a nevestu Máriu

štvrtok

7:30

18:30

Na úmysel darcu

Za † z rodiny Turazovej, Slabej a Lalíkovej a za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:30

Za † Annu Lučanskú - výročná

sobota

8:00

Za † Dominika Srdoša, rodičov z oboch strán a manželov Milanových

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † ktorí majú tento mesiac výročie úmrtia: Alžbeta Semešová 2., Dominik Sliva 5.

Oznamy

 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Z krstu darovali 50€ na kostol. Pán Boh zaplať.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok po sv. omši sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 542. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 28.08.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

28.8.2016

22. nedeľa v cezročnom období

pondelok

29.8.2016
Mučenícka smrť Jána Krstiteľa - spomienka

utorok

30.8.2016

Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave

sobota

3.9.2016 Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

4.9.2016

23. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre p. Štefana Šimončiča - 80 rokov života

pondelok

18:30

Za † Jána a Františku Melúchových a zomrelých z rodiny

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu

streda

18:30

Za † rodinu Šošoliakovú a zomrelých z rodiny

štvrtok

18:30

Za † Štefana Šimu, zaťa Jozefa Uváčka, starých rodičov Blažeja a Máriu Holických, ich syna Vladimíra, nevestu Margitu a zaťa Emila Leška

piatok

18:30

Za † Jána, Metoda, Štefániu, Jozefa, Rozáliu, Imricha a za duše v očistci

sobota

8:00

Za dary Ducha sv. pre rodinu č. 337

nedeľa

8:00

10:30

Za † VIliama Turaza, Viktora Holického, Viktóriu Sitárovú, Štefana Heteša, Pavla Mašku

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Oznamy

 • Prvý piatok v mesiaci - doobeda budem spovedať po domoch - prosím prihlásiť v sakristii.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Bohu známa osoba zo Špačiniec darovala na kostol 50€. Pán Boh zaplať.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok po sv. omši sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 544, 572, 573, 512, 514. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS