Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 11.08.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

11.8.2019

19. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

12.8.2019 Féria

utorok

13.8.2019 Féria

streda

14.8.2019

Vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka

štvrtok

15.8.2019

Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK, adorácia od 17:45

piatok

16.8.2019 Sv. Štefana Uhorského - ľubovoľná spomienka

sobota

17.8.2019

Féria

nedeľa

18.8.2019

20. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jozefa Kováča - nedožitých 47 rokov života, manželku Adriánu a ostatných † z rodiny

pondelok

16:00

18:30

Za † Máriu Pačesovú - horný kostolík

Za poďakovanie za dar života - Milan Srdoš - 60 rokov

utorok

18:30

Za † Viliam Beblavý - 1. výročie

streda

18:30

Za † Máriu Chrvalovú - 1. výročie

štvrtok

8:00

18:30

Za † Petra Michalčíka a ostatnú rodinu

Za † rodičov Jozef a Františku Hetešových a † starých rodičov a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † rodinu Kadlečíkovú, Pullmanovú, Blaškovú a Adamkovičovú

sobota

8:00

Za † rodičov Stachových, Vrbovských a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Bruno Pripko, František Dovičič, Michal Vyskoč, Ján Jankovič, Peter Gajdošík, Jozef Kadlečík, Anastázia Horvátová, Palko Horvát, Jozef Kalaš ml, Jozef Kalaš st, Ján Kalaš, František Tomáška, Františka Petrášová, Rozália Hlavatovičová, Viktor Sliva, Jozef Srdoš, Anastázia Srdošová, Hieronym Vrbovský, Eva Bašnáková, Štefan Lužák, Viktor Lužák, Vojtech Maška, Pavol Maška, Marta Mašková, Jozef Zuzkovič, Emília Kičinová, František Alchus, Mária Alchusová, Milan Hušek, Alžbeta Kopálová, Anton Kolesík, Eva Kolesíková, Mária Chorvatovičová, Koloman Kuník, Štefan Heteš, Pavol Maška, Katarína Čížová, Viktória Sitárová, Anastázia Stachová, Mária Chrvalová, Viliam Beblavý, švábikoví, Repčíkoví, Viola Zbežková

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 434,50€, zbierka na kostol 2115€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 310-320 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 04.08.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

4.8.2019

18. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

5.8.2019 Výročie posviacky hl. mariánskej baziliky v Ríme

utorok

6.8.2019 Premenenie Pána - sviatok

streda

7.8.2019 Féria
štvrtok

8.8.2019

Sv. Dominika, kňaza - spomienka, Adorácia od 17:45

piatok

9.8.2019 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy - sviatok (Edita Steinová)

sobota

10.8.2019

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok, Ružence o 16:00

nedeľa

11.8.2019

19. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jána Šveca ml., Dušana Jamricha, Filipa

pondelok

18:30

Za † Štefana a Štefániu Drgoových a † rodinu z oboch strán

utorok

8:00

18:30

Na úmysel

Za † Šimona Mancu, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

štvrtok

18:30

Za † Jozefa a Filoménu Sersenových a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † rodičov Jána a Máriu Hlavatovičových, † starých rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jozefa Kováča - nedožitých 47 rokov života, manželku Adriánu a ostatných † z rodiny

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 425,50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 284, 285, 298, 304-309, 613 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 28.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

28.7.2019

17. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

29.7.2019 Sv. Marty - spomienka

utorok

30.7.2019 Bl. sestry Zdenky Schelingovej, panny a mučenice - spomienka

streda

31.7.2019 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
štvrtok

1.8.2019

Sv. Alfonza Márie de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka, Adorácia od 17:45

piatok

2.8.2019 Prvý piatok, spovedanie po domoch, Porciumkula - odpustky

sobota

3.8.2019

Ružence o 16:00

nedeľa

4.8.2019

18. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Jozef Padyšák 48, Bibiana Kozarcová 46, Milan Šimo 64, Miroslav Strečanský 60, Ján Filo 71, Peter Cisár 35, Nina Huttová 2, Martin Smutný 12, Lenka Krnová 47

pondelok

18:30

Za † Petra Biznára, Otíliu Matruškovú, Františka Hlavatoviča

utorok

17:00

Za † Daniela Odlera a rodičov, † rodinu Mončekovú a Stanislava Sedláka

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

štvrtok

18:30

Za † Františka a Annu Mancovičových a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † Jarolíma a Viktóriu Sitárových a † z rodiny Sitárovej a Turanskej

sobota

10:00

Za † Jána Hačka - nedožitých 100 rokov života, manželku Máriu a † rodinu z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jána Šveca ml., Dušana Jamricha, Filipa

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 476€, púť 56€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 271-283, 626 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 21.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

21.7.2019

16. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

22.7.2019 Sv. Márie Magdalény - sviatok

utorok

23.7.2019 Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok

streda

24.7.2019 Sv. Šarbela, kňaza - spomienka
štvrtok

25.7.2019

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok, Adorácia od 17:45

piatok

26.7.2019 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka

sobota

27.7.2019

Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka, Ružence o 16:00

nedeľa

28.7.2019

17. nedeľa v Cezročnom období, Sv. Krištofa - požehnanie áut po oboch sv. omšiach

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za živých a † členov Karmelského bratstva

pondelok

18:30

Za † Máriu a Jána Prvých a † z rodiny Prvej a Šustovej

utorok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Za † Pavla Chrvalu a † rodičov z oboch strán

štvrtok

Šaštín

18:30

Za pútnikov

Za † Hieronyma Stračára a † rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za † Annu Vrúbelovú a † rodinu z oboch strán

sobota

8:00

Za † Máriu a Jána Prvých, Ľudmilu a Jozefa Slivových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Jozef Padyšák 48, Bibiana Kozarcová 46, Milan Šimo 64, Miroslav Strečanský 60, Ján Filo 71, Peter Cisár 35, Nina Huttová 2, Martin Smutný 12, Lenka Krnová 47

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 440€, z jarmoku 202€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 259-269 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 14.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

14.7.2019

15. nedeľa v Cezročnom období, PÚŤ NA HRADIŠTI - Panna Mária Karmelská

pondelok

15.7.2019 Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

utorok

16.7.2019 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka

streda

17.7.2019 Sv. Andreja, Svorada a Benedikta, pustovníkov - spomienka
štvrtok

18.7.2019

Féria, Adorácia od 17:30

piatok

19.7.2019 Féria

sobota

20.7.2019

Féria, Ružence o 16:00

nedeľa

21.7.2019

16. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za živých a † členov Karmelského bratstva

pondelok

18:30

Za živých a † z rodiny Hlavatovičovej a Komárovej

utorok

18:30

Za brigádnikov a dobrodincov

streda

18:30

Na úmysel darkyne (PL)

štvrtok

18:30

Za † z rodiny Odlerovej a za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:30

Za † manželov Štefániu a Františka Maštalira a † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Teréziu Lesayovú a † starých rodičov Čerešníkových a Lesayových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Helena Trestová 20, Hedviga Petrášová 43, Ján Kolesík 6, Mária Kolesíková 20, Štefánia Slivová 12, Katarína Tomášková 45, Mária Tomášková 22, Františka Hetešová 3, Štefan Tomáška 12, Jn Jančovič 12, Matilda Kostolánska 16, Jozef Kostolánský 20, Ján Stračár 28, Štefan Stračár 11, Štefan Uhrovčík 28, Michal Stacho 50, Štefánia Uhrovčíková 26, Valéria Hettešová 30, Jozef Heteš 23, Irma Hlavatovičová 37, Michal Horváth 95, Jozef Choreň 30, Katarína Odlerová 3, Ernest Vagovič 42, Veronika Dovičičová 3, Etela Machovičová 2, Dušan Sloboda 9, Augustín Mancovič 2, Viktor Holický 3

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 629,50€, Zbierka na kostol 2240€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 246-257 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS