Nové video - Stojí za to ...

Úžasná   myšlienka, ktorá vás nakopne tým správnym smerom   v sekcii Stojí za to ... : Myšlienka - Tri veci

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 26.06.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

26.6.2016

13. nedeľa v cezročnom období

utorok

28.6.2016 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka

streda

29.6.2016 Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

sobota

2.7.2016 Návšteva Panny Márie - sviatok

nedeľa

3.7.2016

14. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Poďakovanie za spoločné roky života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu

Za farníkov

pondelok

18:30

Za † Petra a Violu Horváthových, Rudolfa a Máriu Hlavatovičových a za všetkých z rodiny

utorok

18:30

Za † Františka Chrvalu, starých rodičov z oboch strán a sestru Annu

streda

7:30

18:30

Za farníkov

Za † Jána Bažíka, manželku, synov a starých rodičov z oboch strán

štvrtok

18:30

Za † Kolomana a Anastáziu Stachových a rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za † Jána Chrvalu, manž. Emíliu a syna Jozefa

sobota

7:30

Za † Pavla Kolesíka ( 1. výr. )

nedeľa

8:00

10:30

Za † Štefana a Anku Hlavatovičových a rodičov z oboch strán

Za farníkov

Oznamy

 • Prvý piatok v mesiaci: spovedanie približne hodinu pred sv. omšami. Na prvý piatok predpoludním navštívim chorých, ktorí sú prihlásení a prinesiem im Najsvätejšiu Sviatosť. Začnem približne od 8:30.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 472 - 479.

Oznamy - 19.06.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

19.6.2016

12. nedeľa v cezročnom období

utorok

21.6.2016 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

piatok

24.6.2016 Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť

nedeľa

26.6.2016

13. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † rodinu Kolesíkovú

Za farníkov

pondelok

18:30

Za † Emila a Zdenku Filipovičových a svokra Jozefa Antala

utorok

7:30

Za † Viliama Polakoviča

streda

18:30

Za † rodinu Damaškovičovú a Machovičovú

štvrtok

18:30

Za † Evu a Antona Kolesíkových, zomrelých z rodiny a rodičov Kuníkových

piatok

18:30

Za † Viliama Melúcha, rodičov z obidvoch strán a brata Františka Vajsa

sobota

7:30

Za † Helenu Stračárovú - výročná

nedeľa

8:00

10:30

Poďakovanie za spoločné roky života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu

Za farníkov

Oznamy

 • Na budúcu nedeľu sa bude po sv. omšiach konať predpísaná zbierka na dobročinné diela sv. Petra ( po starom tzv. „Halier sv. Petra“ ).
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 465 - 471.

Oznamy - 12.06.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

12.6.2016

11. nedeľa v cezročnom období

pondelok

13.6.2016 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

19.6.2016

12. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † Stanislava Imricha, rodičov a brata

Za farníkov

pondelok

18:30

Za † Jozefa Dovičiča a manželku Annu, Jána Šimončiča a manželk Máriu

utorok

18:30

Za † Blažeja Machoviča a rodičov Machovičových a Ušákových

streda

18:30

Za † Emila a Zdenku Filipovičových a svokra Jozefa Antala

štvrtok

18:30

Za † Viliama Polakoviča

piatok

18:30

Za † Emila a Emíliu Petríkových, syna Milana a starých rodičov Stűmpelových a Račekových

sobota

7:30

Za † Bystríka Machoviča a rodinu Žažovú a Štibranú

nedeľa

8:00

10:30

Za † rodinu Kolesíkovú

Za farníkov

Oznamy

 • Na budúcu nedeľu bude pravideľná zbierka na opravu kostola. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 459 - 464.

Oznamy - 05.06.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

5.6.2016

10. nedeľa v cezročnom období

sobota

11.6.2016 Sv. Barnabáša, apoštola - sviatok

nedeľa

12.6.2016

11. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † Štefana Novotného a rodičov z oboch strán

Za farníkov

pondelok

18:30

Za † kňaza Jána Malženického

utorok

18:30

Za † Emíliu Čížovú, rodičov a kňaza Miloša

streda

18:30

Poďakovanie Pánu Bohu a za ďalšiu Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu

štvrtok

18:30

Za † Františka a Františku Machovičových, synov a dcéry

piatok

18:30

Za † Štefana Danka a rodičov z oboch strán

sobota

15:00

Za novomanželov

nedeľa

8:00

10:30

Za † Stanislava Imricha, rodičov a brata

Za farníkov

Oznamy

 • V piatok večer 10. 6. 2016 akcia Noc kostolov na Katarínke. Viac na plagáte vzadu na výveske.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 453-455, 457, 458.

Oznamy - 29.05.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

29.5.2016

9. nedeľa v cezročnom období

streda

1.6.2016 Sv. Justína, mučeníka - spomienka

piatok

3.6.2016 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť

sobota

4.6.2016 Nepoškvrneného srdca Panny Márie - spomienka

nedeľa

5.6.2016

10. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov

Za prvoprijímajúce deti

pondelok

18:30

Za † rodičov Ondreja a Máriu, manž. Imricha a všetkých zomr. z rodiny Gazdagovej, Naďovej a Dreveňakovej

utorok

18:30

Za † Šimona a Klementínu Holických a Štefana Kollárika

streda

18:30

Za † Soňu Mancovú

štvrtok

18:30

Za † z rodiny Holickej a Hulmanovej

piatok

18:30

Za živých i mŕtvych členov bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota

7:30

Za † Milana Slobodu, syna Dušana, rodinu Mlynarovičovú a Slobodovú, Antona a Máriu Kúdelových a za † Mancových a Kúdelových

nedeľa

8:00

10:30

Za † Štefana Novotného a rodičov z oboch strán

Za farníkov

Oznamy

 • V piatok na slávnosť Božského Srdca Ježišovho sa bude konať predpísaná pobožnosť pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší ježišu môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Prvý piatok v mesiaci: Spovedá sa približne hodinu pred sv. omšami. Chorých, ktorí sú prihlásení, navštívim v piatok predpoludním a prinesiem im Najsvätejšiu Sviatosť.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 445 - 460.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS