Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 23.09.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

23.9.2018

25. nedeľa v cezročnom období

streda

26.9.2018 Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov - spomienka

štvrtok

27.9.2018 Sv. Vincena de Paul, kňaza - spomienka

piatok

28.9.2018 Sv. Václava, kráľa a mučeníka - spomienka

sobota

29.9.2018 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok

nedeľa

30.9.2018

26. nedeľa v cezročnom období, Sv. Hieronyma, kňaza

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za deti a chorých

pondelok

18:00

Za † Andreja Uhra a rodičov Odlerových

utorok

18:00

Za † z rodiny Uhrovej a Jursovej

streda

18:00

Za † rodičov Prvých a Hlavatovičových

štvrtok

18:00

Prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

18:00

Za † rodičov Remenárových a syna Františka, † rodičov Tomáškových a synov Milana a Jozefa

sobota

8:00

Za † rodičov Františku a Františka Bendových, za † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Bleženu Machovičovú a ostatných † z rod. Machovičovej a Krajčovičovej

Oznamy

 • Zvonček nedeľa ..... €. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 412-421. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 16.09.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

16.9.2018

24. nedeľa v cezročnom období

streda

19.9.2018 Sv. Januára, biskupa a mučeníka - spomienka

štvrtok

20.9.2018 Sv. Ondreja Kima a soločníkov, mučeníkov

piatok

21.9.2018 Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

nedeľa

23.9.2018

25. nedeľa v cezročnom období, Sv. pátra Pia z Pietrelciny, kňaza

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za deti a chorých

pondelok

18:00

Za večnú radosť v Nebi pre † starých rodičov Jána a Františku Dubovských

utorok

18:00

Na úmysel modlitbovej skupiny

streda

18:00

Za † z rodiny Chrvalovej a Kadlecovej

štvrtok

16:00

Za † rodičov Líškových a Melúchových, za ich † synov a nevesty

piatok

18:00

Za † Anastáziu a Františka Prvých a za † z rodiny Lesayovej

sobota

8:00

Za farnosť sv. Štefana

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Karol Zachar, Irenka Huttová, Štefan Hutta, Ľudmila Huttová, Gabriela Grebečiová, Ľubomíra Semešová, Jozef Padyšák ml, Pavol Sliva, Jozef Kúdela, Daniela Kúdelová, Mária Uhrová, Mária Gužináková, Zuzana Holcová, Mária Slivová,

sobáš: Jozef a Mirka Dankoví, Marek a Petra Matuškovičoví, Srdošoví

Oznamy

 • Zvonček nedeľa + sviatok 544€, zbierka 2490€, sobáš 150€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 406-411, 612. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 09.09.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

9.9.2018

23. nedeľa v cezročnom období

streda

12.9.2018 Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka

štvrtok

13.9.2018 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

piatok

14.9.2018 Povýšenia sv. Kríža - výročná farská poklona

sobota

15.9.2018 Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska

nedeľa

16.9.2018

24. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Výročie úmrtia: páter Karol Benovic, Alžbeta Semešová, František Mancovič, Anna Lučanská, Ing. Zdeněk Hřebčík, Ernest Kostolánsky, František Zemko, Libor Stacho, Pavel Jakúbek, Mária Jakúbeková, Antonín Švejda, Štefánia Švejdová, Emília Stachová, Jozef Uváček, Mária Gazdágová, Andrej Gazdág, Vierka Lesayová, Ľudovít Lesay, Jaroslav Zemko, Štefan Kollárik, Katarína Kolesíková, Viliam Benovic, František Mancovič, Johanes Benning

pondelok

18:30

Na poďakovanie Pánu Bohu za 35 rokov manželstva - manželia Srdošoví a 30 rokov života Mária Uhrová

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

14:00

18:30

Za † Máriu Semešovú, o 15:00 pohrebné obrady na cintoríne

Za † Jána Slabého, † rodičov a súrodencov a Božiu pomoc pre rodinu

štvrtok

16:00

Za † Kolomana a Pavlínu Kuníkových a † rodičov a súrodencov

piatok

8:00

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Antóniu

Za † Augustína Ščasného, Ľudovíta Čapkoviča, Falixa Uhlíka a ich † rodičov

sobota

8:00

10:30

15:00

Za † Jolanu a Pavla Drgoňových, sestru Štefániu  a † rodičov Kubišových

Za † Jána a Annu Stračárových a ostatných † z rodiny

sobášna: Michal Bolech a Veronika Mancovičová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za deti a chorých

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 297€, Bohu známe 100, 20€, Bohu známy 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 398-405. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 02.09.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

2.9.2018

22. nedeľa v cezročnom období

pondelok

3.9.2018 Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

piatok

7.9.2018 Sv. Košických mučeníkov - prvý piatok

sobota

8.9.2018 Narodenie Panny Márie - sviatok

nedeľa

9.9.2018

23. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Mareka Cmera a Máriu Chrvalovú

pondelok

7:15

18:30

Za žiakov, študentov a učiteľov

Za zdravie a Božiu pomoc

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc - 60 rokov života pani Norika Polláková

streda

18:30

Za † manžela Jozefa Kadlečíka a † rodičov z oboch strán a za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

štvrtok

18:30

Na poďakovanie za 10 rokov manželstva - manželia Jozef a Mirka Dankoví a za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

piatok

18:30

Za † Dionýza a Štefániu Roháčových, † rodičov z oboch strán a Gašpara Svolíka

sobota

8:00

10:30

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc - 80 rokov života Mária Gužináková

Za † Eduarda Hlavatoviča, † rodičov, † z rodiny Nádaskej

sobášna: Peter Kováč + Mária Strečanská

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Výročie úmrtia: páter Karol Benovic, Alžbeta Semešová, František Mancovič, Anna Lučanská, Ing. Zdeněk Hřebčík, Ernest Kostolánsky, František Zemko, Libor Stacho, Pavel Jakúbek, Mária Jakúbeková, Antonín Švejda, Štefánia Švejdová, Emília Stachová, Jozef Uváček, Mária Gazdágová, Andrej Gazdág, Vierka Lesayová, Ľudovít Lesay, Jaroslav Zemko, Štefan Kollárik, Katarína Kolesíková, Viliam Benovic, František Mancovič, Johanes Benning

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 375€, Bohu známe 50, 100, 500€, Bohu známy 50, 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 390-397, 582. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 26.08.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

26.8.2018

21. nedeľa v cezročnom období

pondelok

27.8.2018 Sv. Moniky - spomienka

utorok

28.8.2018 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

29.8.2018 Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

nedeľa

2.9.2018

22. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc

pondelok

8:00

Za † rodičov Ondreja a Máriu Gazdágových, manžela Imricha a celú † rodinu

utorok

18:30

Za † Juliánu a Vojtecha Vajsových, za všetkých † z rodín: Vajsovej, Knoblochovej, Reľovskej a Kuchtovej

streda

18:30

Za † Blažeja a Máriu Holických, Antona a Máriu Kubišových a † starých rodičov

štvrtok

18:30

Za † Štefana a Emíliu Hlavatovičových, starých rodičov z oboch strán a za † z rodiny Partelovej

piatok

8:00

Za † Viktora a Štefániu Slivových, nevestu Máriu, rodičov Krapkových a bratov Michala a Františka

sobota

8:00

Na poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80. rokov života, za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Mareka Cmera a Máriu Chrvalovú

Oznamy

 • Zvonček nedeľa + sviatok 315 + 195 = 510€, Bohu známy 50 a 200€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 379-388. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS