Nové video - Stojí za to ...

Úžasná   myšlienka, ktorá vás nakopne tým správnym smerom   v sekcii Stojí za to ... : Myšlienka - Tri veci

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Godzone Tour 2016 - Nový Level

Oznamy - 23.10.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

23.10.2016

30. nedeľa v cezročnom období

pondelok

24.10.2016 Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa - spomienka

piatok

28.10.2016 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok

nedeľa

30.10.2016

31. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lackovú

pondelok

17:00

Za † Cypriána a Františku Čapkovičových, Šimona a Anastáziu Maškových a starých rodičov z oboch strán

utorok

17:00

Za † Michala Vyskoča a † rodinu Zemkovú

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (612)

štvrtok

17:00

Za † z rodiny Gavendovej, Gálikovej a Bohunickej

piatok

8:00

Na úmysel

sobota

8:00

Za † Jozefa a Františku Vaškových a † z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za † rodičov Vatalových a Šmondrkových, za † súrodencov a ostatných † z rodiny

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Oznamy

 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie, za obvyklých podmienok, spojených s modlitbou sv. ruženca (5 desiatkov) možno získať úplné odpustky.
 • Odporúčam spoločnú modlitbu sv. ruženca v rodinách.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 1 - 7, 557. Ďakujem za upratovanie kostola aj za brigády v týždni. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budú 20.11.2016
 • V nedeľu - 30.10.2016 sa mení čas na zimný, o hodinu dlhšie spíme.

Oznamy - 16.10.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

16.10.2016

29. nedeľa v cezročnom období

pondelok

17.10.2016 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka

utorok

18.10.2016 Sv. Lukáša, Evanjelistu - sviatok

streda

19.10.2016 Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Joquesa, kňazov a mučeníkov - spomienka

sobota

22.10.2016 Sv. Jána Pavla II., pápeža - spomienka

nedeľa

23.10.2016

30. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov

pondelok

17:30

Za † Jozefínu Kubovičovú, manžela Vincenta a bratov Jozefa a Štefana

utorok

17:30

Za † Jozefa Srdoša, rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

streda

17:30

Za † Vlastu Taliánovú

štvrtok

17:00

Za † rodičov Pullmanových, Šildových a ostatných † z rodiny

piatok

17:30

Za † Emíliu Čížovú a † z rodiny

sobota

16:00

Za mládežníkov z Katarínky

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lackovú

Oznamy

 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie, za obvyklých podmienok, spojených s modlitbou sv. ruženca (5 desiatkov) možno získať úplné odpustky.
 • Odporúčam spoločnú modlitbu sv. ruženca v rodinách.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 584 - 589. Ďakujem za upratovanie kostola. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budú 20.11.2016

Jubileum milosrdenstva Dechtice

Jubileum

milosrdenstva

10. - 16. október 2016

Dechtice

 

 

 

Pondelok - 18:00 - Dušan Jurák, Dolné Orešany - Pochovávať mŕtvych. Modliť sa za živých a mŕtvych.

Utorok - 18:00 - Peter Sabol, Trstín - Odievať nahých. Tešiť zarmútených.

Streda - 18:00 - František Bačík, Dolná Krupá - Navštevovať chorých. Trpezlivo znášať krivdu.

Štvrtok - 18:00 - Marián Vivodík, Jaslovské Bohunice - Prichýliť pocestných. Dobre radiť pochybujúcim.

Piatok - 18:00 - Mário Bosý, Boleráz - Dávať piť smädným. Poúčať nevedomých.

Sobota - 8:00 - Peter Šimko, Smolenice - Dávať jesť hladným. Napomínať hriešnikov.

Nedeľa - 8:00, 10:30 - Miroslav Kováč, Dechtice - Poskytovať pomoc väzňom. Odpúšťať ubližujúcim.

 

Oznamy - 09.10.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

9.10.2016

28. nedeľa v cezročnom období

utorok

11.10.2016 Sv. Jána XIII., pápeža - spomienka

piatok

14.10.2016 Sv. Kalixtra I., pápeža a mučeníka - spomienka

sobota

15.10.2016 Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

nedeľa

16.10.2016

29. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Výročná za † Karola Václava - 11r

pondelok

18:00

Za † Silvestra Nováka, rodičov z oboch strán a zosnulých z rodiny

utorok

18:00

Za † Máriu Jurákovú a za ostatných zomrelých z rodiny

streda

18:00

Za † Máriu a Františku Strniskové

štvrtok

18:00

Za † Annu a Jaroslava Blaškových, Viktóriu Švecovú a za zosnulých z rodiny

piatok

18:00

Za † Štefana Bokoru a za ostatných zosnulých z rodiny

sobota

8:00

Za † Jozefa Hlavatoviča, rodičov Hlavatovičových a Ušákových

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov

Oznamy

 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie, za obvyklých podmienok, spojených s modlitbou sv. ruženca (5 desiatkov) možno získať úplné odpustky.
 • Odporúčam spoločnú modlitbu sv. ruženca v rodinách.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 533 - 539, 584. Ďakujem za upratovanie kostola. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budú 20.11.2016

Oznamy - 02.10.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

2.10.2016

27. nedeľa v cezročnom období

utorok

4.10.2016 Sv. Františka z Assisy - spomienka
štvrtok 6.10.2016

Sv. Bruna, kňaza - spomienka

piatok

7.10.2016 Ružencovej Panny Márie - spomienka, Prvý piatok

nedeľa

9.10.2016

28. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: Za † Jaroslava Zemka, za † Viliama Benovica

pondelok

18:00

Za † Jána a Melániu Krajočovičových a rodičov z oboch strán

utorok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Františka Danka, na poďakovanie

streda

18:00

Za † Františku Jurkasovú - výročná

štvrtok

17:00

Za † Štefana a Štefániu Uhrovčíkových a † z rodiny

piatok

18:00

Za † rodinu Čerešníkovú a syna Mariána

sobota

8:00

Za † Dominika Turanského, rodičov Turanských, Vajsových a brata Františka Vajsa

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Výročná za † Karola Václava - 11r

Oznamy

 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie, za obvyklých podmienok, spojených s modlitbou sv. ruženca (5 desiatkov) možno získať úplné odpustky.
 • Odporúčam spoločnú modlitbu sv. ruženca v rodinách.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 527 - 532. Ďakujem za upratovanie kostola. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budú 20.11.2016
 • Pozývame na divedeľné predstavenie, ktoré bude 9.10.2016 o 18:00 s názvom "Vadí nevadí"

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS