Nové video - Stojí za to ...

Úžasná   myšlienka, ktorá vás nakopne tým správnym smerom   v sekcii Stojí za to ... : Myšlienka - Tri veci

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 24.07.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

24.7.2016

17. nedeľa v cezročnom období

pondelok

25.7.2016 Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

utorok

26.7.2016 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka

streda

27.7.2016 Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka

piatok

29.7.2016 Sv. Marty - spomienka

sobota

30.7.2016

Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi

Blahoslavenej sestry Zdenky, panny a mučenice

nedeľa

31.7.2016

18. nedeľa v cezročnom období

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov

Za † Jána Stachu, rodičov z oboch strán a za ostatných zosnulých z rodiny

pondelok

15:00

Za † Dominika Kolesíka, † rodinu Kolesíkovú a Odlerovú, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

17:00

Na poďakovanie za Božie milosti pre rodiny Hrachovú a Jurkasovú

streda

18:30

Za všetkých † z rodiny Kočitej a Valovičovej

štvrtok

18:30

Za † Alžbetu a Dominika Záborských, syna Štefana a dcéru Júliu

piatok

18:30

Za † Angelu a Imricha Lužákových, dcéry Štefániu a Anastáziu, synov Jozefa a Františka

sobota

11:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dankovú + krst

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov

Za † rodičov Petra a Paulínu Julínyových, starých rodičov z oboch strán a na poďakovanie Pánu Bohu za 75 rokov života

Oznamy

 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Príležitosť k sv. spovedi pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok po sv. omši sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 499 - 503. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.

Oznamy - 17.07.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

17.7.2016

16. nedeľa v cezročnom období

streda

20.7.2016 Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka - spomienka

štvrtok

21.7.2016 Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

piatok

22.7.2016 Sv. Márie Magdalény - spomienka

sobota

23.7.2016 Sv. Brigity, rehoľníčky a patrónky Európy

nedeľa

24.7.2016

17. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † rodiny Tomáškovú a Bírešovú

Za † rodiny Dančisynovú a Tomáškovú

pondelok

15:00

Za † Katarínu Odlerovú - pohrebná - sv. omša na Hornom cintoríne

utorok

18:30

Na poďakovanie Pánu Bohu za 30 rokov manželstva, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:30

Za † rodinu Ševčovičovú a Šimončičovú

štvrtok

18:30

Za † Dominika Kolesíka, † rodinu Kolesíkovú a Odlerovú, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

18:30

Za † Romana a Annu Žákových, Jozefa a Klementínu Dudkových

sobota

18:30

Za † rodičov Hrachových, starých rodičov Jurkasových a rodinu Somsedíkovú

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov

Za † Jána Stachu, rodičov z oboch strán a za ostatných zosnulých z rodiny

Oznamy

 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Vo štvrtok po sv. omši sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 494 - 498. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel. Nahlásených je viac ako 160 intencií.

Oznamy - 10.07.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

10.7.2016

15. nedeľa v cezročnom období

pondelok

11.7.2016 Sv. Benedikta, opáta a spolupatróna Európy - sviatok

streda

13.7.2016 Sv. Henricha - spomienka

štvrtok

14.7.2016 Sv. Kamila de Lelis, kňaza - spomienka

piatok

15.7.2016 Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

sobota

16.7.2016 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka

nedeľa

17.7.2016

16. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Poďakovanie za veľkú Božiu pomoc pri životnom jubileu a prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu

Za farníkov

pondelok

18:30

Za † manželov Kúdelových a Srdošových

utorok

18:30

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc a prosba o dary Ducha svätého pre rodinu Smutnú

streda

18:30

Za † Antona Kubiša a Máriu, Michala Kociána a Máriu a za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

18:30

Za † Jozefa Kalaša a Antóniu

piatok

18:30

Za † rodiny Juračkovú a Bírešovú

sobota

14:00

Za farníkov - na hornom cintoríne

nedeľa

8:00

10:30

Za † rodiny Tomáškovú a Bírešovú

Za † rodiny Dančisynovú a Tomáškovú

Oznamy

 • V sobotu - 16.7.2016 bude sv. omša o 14:00 v kostolíku Všetkých svätých na hornom cintoríne pri príležitosti požehnania obnoveného kostolíka.
 • V nedeľu - 17.7.2016 bude sv. omša o 10:30 na Vysokom Hradišti - karmelská púť.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 490 - 493, 556, 566. Nahlásených je viac ako 160 intencií.

Oznamy - 03.07.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

3.7.2016

14. nedeľa v cezročnom období

utorok

5.7.2016 Sv. Cyrila a Metoda - slávnosť

nedeľa

10.7.2016

15. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † Štefana a Anku Hlavatovičových a rodičov z oboch strán

Za farníkov

pondelok

18:30

Za † Karola Gužináka a za zdravie rodiny

utorok

8:00

Za † Kubovičových

streda

18:30

Za † reh. sestru Asteriu Kostolanskú, Albinku, rodičov a rodičov Slivových a zomrelých z rodiny

štvrtok

18:30

Za † Štefana Šimončiča, Filoménu a ostatných z rodiny

piatok

18:30

Za † Vladimíra Kopála a rodičov

sobota

7:30

Za † manželov Kúdelových a Srdošových

nedeľa

8:00

10:30

Poďakovanie za veľkú Božiu pomoc pri životnom jubileu a prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu

Za farníkov

Oznamy

 • Zbierka „Halier sv. Petra“: 372,11 €. Pán Boh odplať všetkým darcom! Výnos zbierky bol odoslaný na účet Trnavskej arcidiecézy.
 • Na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 5. júla, bude na Katarínke sv. omša o 10:30.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 480, 481, 482, 565, 489.

Oznamy - 26.06.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

26.6.2016

13. nedeľa v cezročnom období

utorok

28.6.2016 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka

streda

29.6.2016 Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

sobota

2.7.2016 Návšteva Panny Márie - sviatok

nedeľa

3.7.2016

14. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Poďakovanie za spoločné roky života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu

Za farníkov

pondelok

18:30

Za † Petra a Violu Horváthových, Rudolfa a Máriu Hlavatovičových a za všetkých z rodiny

utorok

18:30

Za † Františka Chrvalu, starých rodičov z oboch strán a sestru Annu

streda

7:30

18:30

Za farníkov

Za † Jána Bažíka, manželku, synov a starých rodičov z oboch strán

štvrtok

18:30

Za † Kolomana a Anastáziu Stachových a rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za † Jána Chrvalu, manž. Emíliu a syna Jozefa

sobota

7:30

Za † Pavla Kolesíka ( 1. výr. )

nedeľa

8:00

10:30

Za † Štefana a Anku Hlavatovičových a rodičov z oboch strán

Za farníkov

Oznamy

 • Prvý piatok v mesiaci: spovedanie približne hodinu pred sv. omšami. Na prvý piatok predpoludním navštívim chorých, ktorí sú prihlásení a prinesiem im Najsvätejšiu Sviatosť. Začnem približne od 8:30.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 472 - 479.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS