Nové video - Stojí za to ...

Úžasná   myšlienka, ktorá vás nakopne tým správnym smerom   v sekcii Stojí za to ... : Myšlienka - Tri veci

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 21.08.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

21.8.2016

21. nedeľa v cezročnom období

pondelok

22.8.2016
Panny Márie Kráľovnej - spomienka

utorok

23.8.2016

Sv. Ruženy Limskej, panny - spomienka

streda

24.8.2016

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

štvrtok

25.8.2016

Sv. Ľudovíta - spomienka

sobota

27.8.2016 Sv. Moniky - spomienka

nedeľa

28.8.2016

22. nedeľa v cezročnom období

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: za zdravie a Božiu pomoc pre p. Máriu Holickú - 60 rokov života

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu a jej rodinu

utorok

18:30

Za † syna Stanka, Stanislava a Michala

streda

18:30

Za † Jána Kolesíka, rodičov Kolesíkových a Hlavatovičových

štvrtok

18:30

Za † Jána Benovica a Máriu

piatok

18:30

Za † z rodiny Lesayovej, Bendovej a Kopšíkovej

sobota

14:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Padyšákovú + krst

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre p. Štefana Šimončiča - 80 rokov života

Oznamy

 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok po sv. omši sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 545-549. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci

Oznamy - 14.08.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

14.8.2016

20. nedeľa v cezročnom období

pondelok

15.8.2016

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - prikázaný sviatok

utorok

16.8.2016

Sv. Štefana Uhorského, kráľa - spomienka

štvrtok

18.8.2016

1. výročie smrti Mons. Vladimíra Fila, emeritného rožňavského biskupa

piatok

19.8.2016

Sv. Jána Eudesa, kňaza - spomienka

sobota

20.8.2016 Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

21.8.2016

21. nedeľa v cezročnom období

Sv. Pia X., pápeža - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Hieronyma Vrbovského

pondelok

8:00

18:30

Na úmysel darcu

Za † Emila, Máriu, Margitu a Františku

utorok

7:30

Na úmysel darcu

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

štvrtok

7:30

Na úmysel darcu

piatok

18:30

Za † Hieronyma Šurinu a rodičov z oboch strán

sobota

7:30

Za † rodinu Petrášovú a Leitnerovú

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: za zdravie a Božiu pomoc pre p. Máriu Holickú - 60 rokov života

Oznamy

 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok po sv. omši sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 550-554. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci

Oznamy - 07.08.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

7.8.2016

19. nedeľa v cezročnom období

pondelok

8.8.2016 Sv. Dominika, kňaza - spomienka

utorok

9.8.2016

Sv. Benedikty z Kríža - Edity Steinovej, panny a mučenice, patrónky Európy - sviatok

streda

10.8.2016 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok

štvrtok

11.8.2016

Sv. Kláry, panny - spomienka

piatok

12.8.2016

Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky - spomienka

sobota

13.8.2016 Sv. Ponciána, pápeža a Hipolita, kňaza, mučeníkov - spomienka

nedeľa

14.8.2016

20. nedeľa v cezročnom období

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka

pondelok 15.8.2016

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - prikázaný sviatok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za † Emila Huttu, Rozáliu Dzurenkovú, Ladislava Mašku, Emmu Malíkovú, Máriu Petrákovú, Michala Mašku, Serafínu Mancovú, Veroniku Dovičičovú, Katarínu Odlerovú a Františku Hetešovú

Na poďakovanie Pánu Bohu a prosba o zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu 60 rokov života - p. Štefánia Hlavatovičová

pondelok

18:30

Za † Antona, Máriu a Michala Cibulových, Kamilu a Júliusa Kirsteunaurových

utorok

18:30

Za † Alojza Hučína a rodičov z oboch strán a brata Františka

streda

7:30

Na úmysel darcu

štvrtok

18:30

Za † z rodiny Komadelovej, Jakábovej a Uhrovej

piatok

7:30

20:15

Na úmysel darcu

na Katarinke

sobota

7:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Hieronyma Vrbovského

pondelok

(15.8.2016)

8:00

18:30

PRIKÁZANÝ SVIATOK

Na úmysel darcu

Za † Emila, Máriu, Margitu a Františku

Oznamy

 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok po sv. omši sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 509, 577, 583, 618, 616, 617. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.

Oznamy - 31.07.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

31.7.2016

18. nedeľa v cezročnom období

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka

pondelok

1.8.2016 Sv. Alfonza Máriu de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

utorok

2.8.2016

Sv. Euzébia Vercellského, biskupa - spomienka

Porciunkulové odpustky

štvrtok

4.8.2016 Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

piatok

5.8.2016

Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme - spomienka

Prvý piatok

sobota

6.8.2016

Premenenie Pána - sviatok

Prvá sobota

nedeľa

7.8.2016

19. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov

Za † rodičov Petra a Paulínu Julínyových, starých rodičov z oboch strán a na poďakovanie Pánu Bohu za 75 rokov života

pondelok

18:30

Za † Fridricha Kajmu, syna Jozefa a Paulínu Žažovú

utorok

18:30

Za † Alojza Hučína a rodičov z oboch strán a brata Františka

streda

18:30

Za † Františka Jursu

štvrtok

18:30

Za zdravie, Božiu pomoc a hojnosť Božích milostí pre rodiny Mancovú, Lesayovú a Madovú

piatok

18:30

Za † Františka a Violu Dovičičových a † rodinu z oboch strán

sobota

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

nedeľa

8:00

10:30

Za † Emila Huttu, Rozáliu Dzurenkovú, Ladislava Mašku, Emmu Malíkovú, Máriu Petrákovú, Michala Mašku, Serafínu Mancovú, Veroniku Dovičičovú, Katarínu Odlerovú a Františku Hetešovú

Na poďakovanie Pánu Bohu a prosba o zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu 60 rokov života - p. Štefánia Hlavatovičová

Oznamy

 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok po sv. omši sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 504-508,555. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.

Oznamy - 24.07.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

24.7.2016

17. nedeľa v cezročnom období

pondelok

25.7.2016 Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

utorok

26.7.2016 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka

streda

27.7.2016 Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka

piatok

29.7.2016 Sv. Marty - spomienka

sobota

30.7.2016

Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi

Blahoslavenej sestry Zdenky, panny a mučenice

nedeľa

31.7.2016

18. nedeľa v cezročnom období

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov

Za † Jána Stachu, rodičov z oboch strán a za ostatných zosnulých z rodiny

pondelok

18:30

Za † Dominika Kolesíka, † rodinu Kolesíkovú a Odlerovú, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

17:00

Na poďakovanie za Božie milosti pre rodiny Hrachovú a Jurkasovú

streda

18:30

Za všetkých † z rodiny Kočitej a Valovičovej

štvrtok

18:30

Za † Alžbetu a Dominika Záborských, syna Štefana a dcéru Júliu

piatok

18:30

Za † Angelu a Imricha Lužákových, dcéry Štefániu a Anastáziu, synov Jozefa a Františka

sobota

11:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dankovú + krst

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov

Za † rodičov Petra a Paulínu Julínyových, starých rodičov z oboch strán a na poďakovanie Pánu Bohu za 75 rokov života

Oznamy

 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu.
 • Príležitosť k sv. spovedi pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok po sv. omši sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 499 - 503. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS