Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 17.11.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

17.11.2019

33. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

18.11.2019 Féria

utorok

19.11.2019

Féria

streda

20.11.2019

Féria

štvrtok

21.11.2019

Obetovanie Panny Márie - spomienka, Adorácia 15:30

piatok

22.11.2019 Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

sobota

23.11.2019

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka - spomienka

nedeľa

24.11.2019

34. nedeľa v Cezročnom období - Nedeľa Krista Kráľa - Hody

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Blažena Machovičová, Jozef Lužák, Mária Zacharová, Ján Kúdela, Jarosav Vavro, Viliam Srdoš, Anton Machovič, Anna Šildová, Štefan Bašnák, Dušan Sloboda, Jozef Vrbovský, Pavlína Vrbovská, Katarína Lesayová, Fridrich Kaima, Karol Dovičič, Ján Štibravý ml., Ernestína Štibravá, Terézia Bachratá, Emília Uhrová, Veronika Gajarská, Vincent Gajarský, Dominik Turanský, Karol Kopšík, Dominik Kolesík, Pavlína Kuníková, Štefánia Žáková, Imrich Dreveňák, rodičia Dubeňoví, Ján Hlavatovič, Rozália Hlavatovičová, Kristína Vagovičová, Školastika Zemčíková, Emília Zemková, Anton Vatala, Katarína Šmondrková, Ján Jamrich, Ernestína Stračárová, Teofil Králik, Štefánia Maštalírová, František Maštalír, Katarína Chrvalová, Jiří Soumar, Rudolf Pauer st., Mária Pauerová, Vladimír Kadlečík, Stanislav Jurkas, Melánia Slabá, František Hlavatovič

pondelok

16:00

Za † rodičov Zábrodských, sestru Júliu a brata Štefana

utorok

16:00

Za † Štefániu Švejdovú, Antona, starých rodičov Lužákových a Jozefa Lužáka

streda

16:00

Za † Františka Jursu

štvrtok

16:00

Za † Dominika Kolesíka - 10.výročie, rodinu Odlerovú a Kolesíkovú a za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:00

Na poďakovanie za dožitých 70 rokov života - Jozef Maška a prosba o zdravie a Božiu pomoc

sobota

16:00

Za † Jána Lukačoviča - 1.výročie, Emíliu Lukačovičovú, syna Stanislava a starých rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Tadeáš Matuškovič, Katarína Madejová, Martin Madeja, Jozef Mikuš, Jozef Maška, Štefánia Prvá, Mária Sersenová, Alex Rajnic, Anna Lesayová, Daniela Hlavatovičová, Margita Mancová, Eva Žáková, Helena Kadlečíková, Veronika Kvasnicová, Emília Šimová, Cecília Slobodová, Ján Uher, Michaela Bobeková, Anna Tomášková, Ivana Nádaská, Timotea Bocánová, Barbora Bocánová, Marek Ciutti, Matúš Škarbala, Roman Hlavatovič, Lucia Horvatovičová, ...

výročie manželstva: František a Štefánia Dankoví, Mária a Zdenko Maškoví, Mária a Vladimír Uhroví, Dušan a Jana Machovičoví

Oznamy

 • V nedeľu - 24.11.2019 bude Hodová farská ofera. Pán Boh zaplať.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 441€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 468-478. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 10.11.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

10.11.2019

32. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

11.11.2019 Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka

utorok

12.11.2019

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka

streda

13.11.2019

Výročie úmrtia biskupa Mons. Júliusa Gábriša, trnavského apoštolského administrátora 1987

štvrtok

14.11.2019

Féria, Adorácia 15:30

piatok

15.11.2019 Féria

sobota

16.11.2019

Féria

nedeľa

17.11.2019

33. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života - p. Štefánia Prvá a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

18:00

Za † rodičov Hrachových a starých rodičov Jurkasových

utorok

18:00

Za úspešnú operáciu a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

16:00

Za † Vladimíra Kadlečíka - 1. výročie

štvrtok

16:00

Za † starých rodičov Kočitých, syna Eduarda, vnučku Svetlanku a Jána Valoviča

piatok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc

sobota

14:00

16:30

sobášna: Tomáš Knobloch a Alexandra Hlaváčová

na poďakovanie - 25. výročie projektu Katarínka

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Blažena Machovičová, Jozef Lužák, Mária Zacharová, Ján Kúdela, Jarosav Vavro, Viliam Srdoš, Anton Machovič, Anna Šildová, Štefan Bašnák, Dušan Sloboda, Jozef Vrbovský, Pavlína Vrbovská, Katarína Lesayová, Fridrich Kaima, Karol Dovičič, Ján Štibravý ml., Ernestína Štibravá, Terézia Bachratá, Emília Uhrová, Veronika Gajarská, Vincent Gajarský, Dominik Turanský, Karol Kopšík, Dominik Kolesík, Pavlína Kuníková, Štefánia Žáková, Imrich Dreveňák, rodičia Dubeňoví, Ján Hlavatovič, Rozália Hlavatovičová, Kristína Vagovičová, Školastika Zemčíková, Emília Zemková, Anton Vatala, Katarína Šmondrková, Ján Jamrich, Ernestína Stračárová, Teofil Králik, Štefánia Maštalírová, František Maštalír, Katarína Chrvalová, Jiří Soumar, Rudolf Pauer st., Mária Pauerová, Vladimír Kadlečík, Stanislav Jurkas, Melánia Slabá, František Hlavatovič

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa a sviatky 1011€, Zbierka na kostol 2450€, upratovanie 70€, Bohu známe 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 459-467. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 03.11.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

3.11.2019

31. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

4.11.2019 Sv. Karola Boromejského, biskupa - spomienka

utorok

5.11.2019 Sv. Imricha - spomienka

streda

6.11.2019

Féria

štvrtok

7.11.2019

Féria, Adorácia 15:30

piatok

8.11.2019 Féria

sobota

9.11.2019

Výročie posviacky Lateránskej Baziliky v Ríme

nedeľa

10.11.2019

32. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Máriu Partelovú, Vierku Bakóovú r, Hetešovú, Petra Petrinca, Rastislava Piešťanského, Igora Petra Meluzína

pondelok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zacharovú

utorok

18:00

Za † z rodiny Tomáškovej a Šildovej

streda

18:00

Za † z rodiny Šimončičovej, Ševčovičovej, Tomáškovej a Dančišinovej

štvrtok

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:30

Za † z rodiny Holickej a Pastvovej

sobota

8:00

Za † Jána Stacha a †  rodičov z obidvoch strán a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života - p. Štefánia Prvá a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

 • Je možnosť získať úplné odpustky v prospech zosnulých od 1. do 8.novembra.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 343€, upratovanie 60€, Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 447-458. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 27.10.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

27.10.2019

30. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

28.10.2019 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok

utorok

29.10.2019 Féria

streda

30.10.2019

Féria

štvrtok

31.10.2019

Doobeda spovedanie k prvému piatku. Adorácia 14:30

piatok

1.11.2019 Všetkých svätých - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

sobota

2.11.2019

Všetkých verných zosnulých - spomienka

nedeľa

3.11.2019

31. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Slivovú pri príležitosti 62. výročia prijatia sviatosti manželstva

pondelok

17:00

Za † rodinu Trestovú

utorok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Fifíkovú

štvrtok

15:00

Za zdravie a Božiu pomoc

piatok

8:00

10:30

Za všetkých † kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti

Za Oľgu Lopatkovú

sobota

8:00

10:30

Za všetkých † farníkov a dobrodincov farnosti

Za všetkých tragicky † počas I. a II. svetovej vojny, † obete fašizmu a komunizmu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Máriu Partelovú, Vierku Bakóovú r, Hetešovú, Petra Petrinca, Rastislava Piešťanského, Igora Petra Meluzína

Oznamy

 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie - možnosť získať odpustky.
 • 1.novembra bude o 15:00 pobožnosť za zosnulých na cintoríne. Je možnosť získať úplné odpustky v prospech zosnulých od 1. do 8.novembra.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 418€, Zbierka na katolícke misie 650€, upratovanie 70€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 439-446. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 20.10.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

20.10.2019

29. nedeľa v Cezročnom období - Misijná nedeľa

pondelok

21.10.2019 Féria

utorok

22.10.2019 Sv. Jána Pavla II., pápeža - spomienka

streda

23.10.2019

Féria

štvrtok

24.10.2019

Féria

piatok

25.10.2019 Féria

sobota

26.10.2019

Féria

nedeľa

27.10.2019

30. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Pavol Tomáška, Katarína Kalašová, Dominik Matuškovič, Simonka Horvatovičová, Peter Kochajda, Jakub a Erik Dankoví, Pavol Danko, Elenka Danková, Alexandra Danková, Júlia Dzurenková, Simonka Ryšavá, Miroslav Komár, Anna Nováková, Vilma Koleničová, Jozef Kúdela ml, Ľuboš Šimončič

výročie manželstva: Komároví 42r., Kolesíkoví 52r., Slivoví 62r., Pavol a Katarína Dankoví 24r., Peter Rakús a Elena 51r., Štefan Holec a Zuzana 2r., Emil a Mária Holickí 41r.

pondelok

18:00

Za † Jozefa a Antóniu Kalašových

utorok

18:00

Za † Adrianu Kováčovú - nedožitých 50 rokov života a jej manžela Jozefa

streda

18:00

Za † Emíliu Sítovú - 1. výročie

štvrtok

-

sv. omša nie je

piatok

8:00

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

sobota

13:00

Na poďakovanie pri príležitosti životného jubilea 70 a 75 rokov života a 50 rokov spoločného manželského života manželov Vierky a Vladka Jurkasových, prosba za zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov spoločného života

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Slivovú pri príležitosti 62. výročia prijatia sviatosti manželstva

Oznamy

 • Zo soboty na nedeľu sa mení čas - spíme o hodinu dlhšie.
 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie - možnosť získať odpustky.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 325€, Bohu známi 50€ + 50€, Bohu známa 100€, upratovanie 80€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 431-438. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS