Diecézy na Slovensku

KOMUNIKÉ KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA K REORGANIZÁCII RÍMSKOKATOLÍCKYCH DIECÉZ NA SLOVENSKU

Komuniké Konferencie biskupov Slovenska k reorganizácii Rímskokatolíckych diecéz na Slovensku

 

Konferencia biskupov Slovenska týmto oznamuje všetkým veriacim, klerikom i laikom Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, že Svätý otec Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu. Svätý otec zároveň poveril osobného vyslanca a legáta J. Em. Kard. Jozefa Tomka, aby tieto skutočnosti oznámil najvyššiemu predstaviteľovi Slovenskej republiky, biskupom a celej cirkvi na Slovensku.

Benedikt XVI. rozhodol o zriadení novej Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Do Západnej provincie teda patria: Bratislavská arcidiecéza, Trnavská arcidiecéza (sufragánna), Banskobystrická diecéza, Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza.

Za nového bratislavského arcibiskupa vymenoval J. E. Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho svätiaceho biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Za nového žilinského biskupa vymenoval J. E. Mons. Tomáša Galisa, doterajšieho svätiaceho biskupa Banskobystrickej diecézy. J. E. Mons. Ján Sokol zostáva na vlastnú žiadosť arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy. Zároveň mu Svätý otec udelil osobné privilégium nosiť pálium.

Týmto tiež oznamujeme, že z rozhodnutia Svätého otca tvoria nové cirkevné územné celky nasledujúce dekanáty:

 

Bratislavská arcidiecéza:

Arcibiskup: J. E. Mons. Stanislav Zvolenský

 

Trnavská arcidiecéza:

Arcibiskup: J. E. Mons. Ján Sokol

Dekanáty: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Hurbanovo, Komárno, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Sereď, Šaľa, Trnava A, Trnava B

 

Nitrianska diecéza:

Diecézny biskup: J. E. Mons. Viliam Judák

 

Žilinská diecéza:

Diecézny biskup: J. E. Mons. Tomáš Galis

 

Banskobystrická diecéza:

Diecézny biskup: J. E. Mons. Rudolf Baláž

 

Rožňava diecéza:

Diecézny biskup: J. E. Mons. Eduard Kojnok

 

Ostatné diecézy zostávajú bezo zmeny.

 

Počínajúc dnešným dňom je potrebné pri svätých omšiach spomínať v kánone meno biskupa podľa hore uvedeného zoznamu.

 

Na záver chceme povzbudiť všetkých veriacich, aby rozhodnutia Svätého otca, ktoré majú za cieľ predovšetkým ich dobro a zintenzívnenie pastoračného úsilia Cirkvi prijali s nádejou, vierou a vďakou Svätému otcovi. Spoločne sa modlime, aby reorganizácia diecéz priniesla požehnané ovocie.

 

 

Biskupi Slovenska

 

V Bratislave, 14. februára 2008,

na sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy