CYRILOMETODSKÝ DEŇ

Obec Dechtice a Rím. kat. farnosť Dechtice
si Vás dovoľujú pozvať v sobotu, 13.04.2013 na
CYRILOMETODSKÝ DEŇ,
konaný z príležitosti liturgickej spomienky
smrti sv. Metoda
v Roku sv. Cyrila a Metoda,
ktorým si Slovensko pripomína ich
1150. výročie príchodu na Veľkú Moravu


10:00  Sv. omša vo Farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej
11:00 Požehnanie cyrilometodského kríža pred budovou fary
11:30 Akadémia v kultúrnom dome