Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií

24.03.2015 0:00-23:59 Utorok

Miesto konania: celosvetová akcia

Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií je spomienka na kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a laikov, ktorí boli zabití počas svojho pôsobenia v misiách. Láska umučených misionárov k evanjeliovým hodnotám ako sú spravodlivosť, mier, sloboda a bratstvo nás privádza k tomu, aby sme sa opäť zamysleli nad svojím životom, nad dôslednosťou svojich rozhodnutí a volieb: zavraždené misionárky a misionári nás podnecujú k tomu, aby sme evanjelium žili opravdivo a dôsledne, a vydávali tak svedectvo v prostredí, v ktorom žijeme a pracujeme.

V kresťanskej tradícii sú modlitba a pôst skutky lásky a zdieľania s Bohom a s Cirkvou. Prežívať ich práve pri príležitosti tohto dňa znamená prosiť Boha, aby pomáhal všetkým misionárom a kresťanským komunitám, ktoré aj dnes žijú v prostredí diskriminácie a prenasledovania. Zároveň týmito úkonmi vyjadrujeme našu vďaku a úctu zástupu umučených misionárov ako aj tým, ktorí musia v  prostredí misií čeliť útlaku a násiliu v dnešných dňoch.

Možností, ako sa 24. marca k tejto spomienke pripojiť je niekoľko: 

  • Obetovať svoje modlitby a pôst na tento úmysel 
  • V rodinách a v spoločenstvách  sa usilovať o zmierenie 
  • Navštíviť chorých v nemocniciach, v domovoch pre seniorov, opustených ľudí
  • Poslať peniaze ušetrené pôstom ako dar napr. Pápežským misijným dielam alebo iným organizáciám, ktoré podporujú úsilie misionárov vo svete 
  • Zorganizovať a zúčastniť sa chvíle spoločnej modlitby za misionárov mučeníkov 
  • Pomodliť sa Krížovú cestu k tejto príležitosti (str. 14 brožúrky v prílohe)

Viac o akcii nájdete tu