Liturgické slávnosti 20126.1.2012 -piatok Zjavenie Pána
I. sv. omša  R. Slabý
  M. Kopšíková
II. sv. omša  I. Uhrovčíková
  K. Jamrich
2.2.2012 - štvrtok Obetovanie Pána
  A. Šimová
  P.Slabý
19.3.2012- pondelok Sv. Jozef
  K. Kalašová
  M. Cepko
26.3.2012 - pondelok Zvestovanie Pána
  M. Kopšíková
  R. Slabý
5.4.2012 - štvrtok Zelený štvrtok Pánovej večere
  V. Jurkasová
  F. Hlavatovič
6.4. 2012 - piatok Veľký piatok
  M. Kopšíková
  R. Slabý
7.4.2012 - sobota Biela sobota
  P.Slabý
  A. Šimová
  T.Stračár
  I. Uhrovčíková
  M. Cepko
  K. Kalašová
8.4.2012 - nedeľa Veľkonočná nedeľa
I. sv. omša  R. Slabý
  J. Kalinayová
II. sv. omša  I. Uhrovčíková
  K. Jamrich
9.4.2012 -pondelok Veľkonočný pondelok
I. sv. omša  J.Uhrovčík
II. sv. omša  F. Danko 
17.5.2012 - štvrtok Nanebovstúpenie Pána
  H.Sitárová
  T.Stračár
7.6.2012 - Štvrtok Božie telo
  M.Uváčiková
  J.Uhrovčík
15.6.2012 - Piatok Najsvätejšie srdce Ježivo
  J. Pauerová
  F.Danko
29.6.2012 - Piatok Sv. Peter a  Pavol
  A.Šimová
  P.Slabý
5.7.2012 - Štvrtok Sv. Cyrila Metod
  K.Kalašová
  M.Cepko
15.8.2012 - Streda Nanebovzatie Panny Márie
  M.Kopšíková
  R.Slabý
15.9.2012 - Sobota Sedembolestná Panna Mária
  I. Uhrovčíková
  K.Jamrich
1.11.2012 - Štvrtok Všetkých svätých
I. sv. omša  V. Jurkasová
  F.Hlavatovič
II. sv. omša  H.Sitárová
  T.Stračár
8.12.2012 - Sobota Nepoškvrnené počatie Panny Márie
  E.Uváčková
  J.Uhrovčík
   
V prípade neúčasti na sv. omši, prosím všetkých, aby si našli na čítanie náhradníka.
   
  prikázané sviatky