Rozpis čítaní na rok 2012               
               
I. nedeľa v mesiaci              
I. sv. omša  A. Šimová 1.1. 29.1. 5.2. 4.3. 1.4.  
  P. Slabý 6.5. 3.6. 1.7. 5.8.    
II. sv. omša  K. Kalašová 2.9. 7.10.  4.11. 2.12. 30.12.  
  M. Cepko            
               
II. nedeľa v mesiaci               
I. sv. omša  J. Kalinayová 8.1. 12.2. 11.3. 8.4. 29.4.  
  R. Slabý 13.5. 10.6. 8.7. 12.8.    
II. sv. omša  I. Uhrovčíková 9.9. 14.10.  11.11. 9.12.     
  K. Jamrich            
               
III. nedeľa v mesiaci               
I. sv. omša  V. Jurkasová 15.1. 19.2. 18.3. 15.4.    
  F. Hlavatovič 20.5. 17.6. 15.7. 29.7. 19.8.  
II. sv. omša  H. Sitárová 16.9. 21.10.  18.11.  16.12.     
  T. Stračár            
               
IV. nedeľa v mesiaci               
I. sv. omša  E. Uváčková 22.1. 26.2. 25.3. 22.4.    
  J. Uhrovčík 27.5. 24.6. 22.7. 26.8.    
II. sv. omša  J. Pauerová 23.9. 30.9. 28.10. 25.11. 23.12.  
  F. Danko             
               
V prípade neúčasti na sv. omši, prosím všetkých, aby si našli na čítanie náhradníka