Vysluhovanie sv. zmierenia k veľkonočným sviatkom 2013

Pondelok 18. marca 2013 - Paderovce - 17:00 - 18:00 hod.

sv. omša o 18:00 hod. (vdp. R Bazala, farár Dechtice)

 

Streda 20. marca 2013 - Kátlovce - 16:00 - 18:00 hod.

sv. omša o 18:00 hod. (vdp. R. Ondrík, farár Jaslovské Bohunice)

 

Štvrtok 21. marca 2013 - Dobrá Voda - 16:00 - 18:00 hod.

sv. omša o 18:00 hod. (vdp. B Mikula, výpomocný duchovný)

 

Piatok 22. marca - Dechtice - 15:00 -18:00 hod.

sv. omša o 18:00 hod. (vdp. J. Marko, farár Dobrá Voda)

 

Sobota 23. marca 2013 - Jaslovské Bohunice - 15:00 - 18:00 hod.

sv. omša o 18:00 hod. (vdp. P. Zemko, farár Kátlovce)