Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Online prenosy z farského kostola

Ponúkame Vám priame prenosy sv.omší, pobožností a Veľkonočných obradov.

Online prenos nájdete na youtube po zadaní :"RKC Dechtice live"

Program online vysielania:

pondelok 6.4.2020 - štvrtok 9.4.2020 o 17:30 poklona Sviatosti oltárnej a o 18:00 sv. omša.

piatok 10.4.2020 o 15:00 obrady Veľkého piatku

sobota 11.4.2020 o 19:30 Veľkonočná vigília

(počas soboty prenos poklony Sviatosti oltárnej z Božieho hrobu - čas upresníme)

nedeľa 12.4.2020 o 8:00 Slávnostná sv.omša

Od pondelka bude sučasne prebiehať aj vysielanie sv.omší, pobožností a obradov aj v dechtickej káblovej televízii.

 

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:

„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas.

Sv. omše - TV LUX

Sväté omše v TV LUX počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše okrem tradičných časov aj v sobotu ráno, v nedeľu večer a v pracovné dni na poludnie.

 

Sväté omše vysielané z Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Televízii LUX budú v období od 11. 3. do 23. 3. 2020 v nasledovných časoch:

PONDELOK – PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 18:30 h

SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h

NEDEĽA 5.4. 2020 – 11:00 h - prenos z Vatikánu

 

Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.

Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.  

Sväté omše i adorácie budú BEZ ÚČASTI ĽUDU.

Oznamy - 08.03.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

8.3.2020

2. pôstna nedeľa

pondelok

9.3.2020 Féria

utorok

10.3.2020

Féria

streda

11.3.2020

Féria

štvrtok

12.3.2020

Féria, Adorácia 16:15

piatok

13.3.2020 Výročie zvolenia sv. Otca - pápeža Františka

sobota

14.3.2020

Féria

nedeľa

15.3.2020

3. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Jozef Dovičič, Anna Žáčková, Vít Číž, Vít Kolesík, Michal Alchus a jeho rodičia, Viktor Rajnic, Alojz Hučín, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Angela Mancová, Milan Petrík, Viktor Drgoň, Matilda Schusterová, Anna Strečanská, Jozef Kubiš, Jozef Stacho, Ján Benovic, Ján Machovič, Stanko Hlavatovič, Jozef Hečko, Štefánia Tahotná, Bystrík Machovič, Kristína Cviková, Mária Mancová, Mária Mancová, Štefan Manca, Jozef Žák, Cyril Hlavatovič, Katarína Kubišová, Mária Bendová, Štefánia Žažová, Anna Machovičová, Mária Martinkovičová, Mária Martinkovičová, Anna Adamkovičová, Miroslav Pullman

pondelok

17:00

Za † Františku, Margitu a Antona

utorok

9:30

Na úmysel ordinára (rekolekcia)

streda

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

štvrtok

17:00

Za † Teréziu Lesayovú, † starých rodičov Čerešníkových a Lesayových, bratov Mariána a Slavka

piatok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea 70 rokov života p. Vladimíra Horvatoviča

sobota

8:00

Za † Jozefa Lesaya, † rodičov Hlavatovičových, syna Kamila a dcéru Vierku

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: František Danko, Tomáš Kúdela, Vladimír Horvatovič, Jarka Pauerová, Jarmila Jurkasová, Emília Smutná, Milan Arendáš, Nina a Lea Sersenové, Veronika a Šimon Vajsoví, Štefan Kolesík, Eliška Kolesíková, Mária Kolesíková, Vladimír Vidlička, Mária Vidličková, Jozefína Púdelová, Anna Lužáková, František Mancovič, Adamko a Laurika Beblaví, Stanislav Hlavatovič, Zlatica Žaťková, Jarmila Slabá, Janka Matulová, Janka Kúdelová, Janka Kúdelová st., Božena Komadelová, Jozef Hlavatovič, Alena Kochajdová, Mária Hlavatovičová, Jakub Hlavatovič, Jana Vyskočová, Samuel Kopšík

Oznamy

 • V piatok pred sv.omšou o 18:00 bude pobožnosť krížovej cesty.

 • V nedeľu o 15:00 bude v kostole pobožnosť krížovej cesty.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček nedeľa 465,50€, Jarná zbierka na katolícku charitu 430€, Bohu známa 50€, r. Pullmanová 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 74-89. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 01.03.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

1.3.2020

1. pôstna nedeľa

pondelok

2.3.2020 Féria

utorok

3.3.2020

Féria

streda

4.3.2020

Féria

štvrtok

5.3.2020

Féria, Adorácia 17:15

piatok

6.3.2020 Prvý piatok

sobota

7.3.2020

Féria

nedeľa

8.3.2020

2. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Annu Gálikovú - 1.výročie

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (517)

pondelok

17:00

Za † Vladimíra Kostolanského a † z rodiny Kostolanskej a Jamrichovej

utorok

17:00

Za † Jána Kolesíka, Máriu a Jána Šimončiča

streda

17:00

Za † Jozefa a Annu Šildových, † rodičov z oboch strán a † Jozefa Uváčka

štvrtok

17:00

Za † Štefániu Žákovú - 1.výročie

piatok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea a výročia prijatia sviatosti manželstva - manželia Jurkasoví

sobota

8:00

Za † Víta a Emíliu Čížových a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Jozef Dovičič, Anna Žáčková, Vít Číž, Vít Kolesík, Michal Alchus a jeho rodičia, Viktor Rajnic, Alojz Hučín, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Angela Mancová, Milan Petrík, Viktor Drgoň, Matilda Schusterová, Anna Strečanská, Jozef Kubiš, Jozef Stacho, Ján Benovic, Ján Machovič, Stanko Hlavatovič, Jozef Hečko, Štefánia Tahotná, Bystrík Machovič, Kristína Cviková, Mária Mancová, Mária Mancová, Štefan Manca, Jozef Žák, Cyril Hlavatovič, Katarína Kubišová, Mária Bendová, Štefánia Žažová, Anna Machovičová, Mária Martinkovičová, Mária Martinkovičová, Anna Adamkovičová

Oznamy

 • V piatok pred sv.omšou bude pobožnosť krížovej cesty.

 • V nedeľu o 16:00 bude v kostole pobožnosť krížovej cesty.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček nedeľa 339€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 66-73. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS