OZNAMY - 22.5.2011

Liturgický kalendár

nedeľa

22.5.2011

Piata veľkonočná nedeľa

štvrtok

26.5.2011

Sv. Filipa Neriho, kňaza

nedeľa

29.5.2011

Šiesta veľkonočná nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

M

 

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Milana Žáka

M

pondelok

7:30

Za farníkov

M

utorok

18:30

Za uzdravenie a za dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre celú rodinu

M

streda

7:30

Za + Ernestína a Matildu, syna Vladimíra a starých rodičov z oboch strán

M

štvrtok

18:30

Na poďakovanie za Božiu ochranu v nebezpečenstve

M

piatok

18:30

Za + starých rodičov Jurkasových a rodičov Hrachových

M

sobota

7:30

Za zdravie a Božiu pomoc pri 50. výročí sobáša

M

nedeľa

7:30

Za farníkov

M

 

10:30

Za + Vincenta Jurkasa a ostatných z rodiny

M

 

Oznamy

§  Zbierka na kňazský seminár z minulej nedele bola 1285 €. Pán Boh zaplať!

§  Upratovanie kostola poprosím čísla domov: 349-357.

§  Dnes bude o 15:30 v zasadačke Obecného úradu stretnutie s rodičmi detí, ktoré sa prihlásili na letné tábory. Na tomto stretnutí sa bude platiť doplatok za tábor 23 €.

 

 

 

 

 

Pozvánky:

§  eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, pozýva všetky deti a mládež zapojiť sa do projektu Vypni telku, zapni seba! Od pondelka do nedele, (23. – 29.5.) sa deti a dospelí budú snažiť tvorivejšie a aktívnejšie prežívať svoj voľný čas a obmedziť sledovanie televízie, hranie počítačových hier a zábavu na internete. Organizátori kampane pripravujú pre deti hry, súťaže, tvorivé workshopy, zábavné či tematické popoludnia. Stretneme sa od pondelka do nedele, každý deň o 16:00 hod. na farskom dvore.

 

§  Piatok – 27.5. – 18:00 – Projekt Noc kostolov – je pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských pokladov. Do tohto projektu sa zapája aj náš farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej.
Program: po sv. ruženci, na ktorý pozývame hlavne prvoprijímajúce deti a večernej slávnostnej sv. omši bude organový koncert, predstavenie výsledkov archeologického a architektonického výskumu nášho kostola a potom kontinuálne čítanie Sv. Písma (Evanjelium podľa Jána a Kniha žalmov). Záver bude o polnoci s požehnaním.

 

§  Sobota – 28.5. – 17:00 - Letný koncert na Katarínke. Poďte si vypočuť krásnu hudbu v podaní špičkových slovenských umelcov v odľahčenom, príjemnom prostredí. Sediac na tráve v prítmí okolitého lesa pod ruinami nádhernej „Katarínky“ sa Vám Vaša duša určite poďakuje. Dobrovoľné vstupné bude venované občianskemu združeniu „Katarínka“.

 

§  Na svätodušný pondelok – 13. júna pôjdeme na púť do Šaštína. Kto má záujem, nech sa prihlási u pani Kollárikovej. Cena autobusu je 4,50 €.