Dechtice - farské centrum - záverečné vyúčtovanie

Dechtice - farské centrum - záverečné vyúčtovanie  
       
  Stavba, zariadenie, okolie 153 040,00 € 4 610 483,04 SKK
  dodávateľ stavby firma Gordon 124 281,06 € 3 744 091,21 SKK
  obklady a sanita 4 472,93 € 134 751,49 SKK
  papiere a prípojky 4 329,75 € 130 438,05 SKK
  nábytok, kuchyňa, zariadenie 8 299,36 € 250 026,52 SKK
  svietidlá, elektronika 2 996,54 € 90 273,76 SKK
  prístrešok 2 248,30 € 67 732,29 SKK
  okolie - zámková dlažba 6 412,06 € 193 169,72 SKK
       
  Pôžička na stavbu fary z ABÚ 122 045,81 € 3 676 752,07 SKK
  Pravidelná mesačná splátka 500,00 € 15 063,00 SKK
  Splatené do 1.10.2010 6 000,00 € 180 756,00 SKK
  Ostáva splatiť 116 045,81 € 3 495 996,07 SKK
       
  Zbierky 28 803,50 € 867 734,24 SKK
11.10.2009 1. zbierka 5 425,00 € 163 433,55 SKK
15.11.2009 2. zbierka 5 460,00 € 164 487,96 SKK
25.12.2009 3. zbierka 5 915,00 € 178 195,29 SKK
21.2.2010 4. zbierka 3 650,00 € 109 959,90 SKK
23.5.2010 5. zbierka 3 045,00 € 91 733,67 SKK
3.10.2010 6. zbierka 5 308,50 € 159 923,87 SKK
       
  Milodary jednotlivcov 4 035,00 € 121 558,41 SKK
  Milodar na faru 200,00 € 6 025,20 SKK
  Milodar na faru 10,00 € 301,26 SKK
  Milodar na faru 100,00 € 3 012,60 SKK
  Milodar na faru 500,00 € 15 063,00 SKK
  Milodar na faru 50,00 € 1 506,30 SKK
  Milodar na faru 60,00 € 1 807,56 SKK
  Milodar na faru 1 000,00 € 30 126,00 SKK
  Milodar na faru 100,00 € 3 012,60 SKK
  Milodar na faru 15,00 € 451,89 SKK
  Milodar na faru 50,00 € 1 506,30 SKK
  Milodar na faru 30,00 € 903,78 SKK
  Milodar na faru 40,00 € 1 205,04 SKK
  Milodar na faru 300,00 € 9 037,80 SKK
  Milodar na faru 50,00 € 1 506,30 SKK
  Milodar na faru 20,00 € 602,52 SKK
  Milodar na faru 10,00 € 301,26 SKK
  Milodar na faru 10,00 € 301,26 SKK
  Milodar na faru 20,00 € 602,52 SKK
  Milodar na faru 10,00 € 301,26 SKK
  Milodar na faru 50,00 € 1 506,30 SKK
  Milodar na faru 50,00 € 1 506,30 SKK
  Milodar na faru 20,00 € 602,52 SKK
  Milodar na faru 100,00 € 3 012,60 SKK
  Milodar na faru 100,00 € 3 012,60 SKK
  Milodar na faru 30,00 € 903,78 SKK
  Milodar na faru 100,00 € 3 012,60 SKK
  Milodar na faru 40,00 € 1 205,04 SKK
  Milodar na faru 710,00 € 21 389,46 SKK
  Milodar na faru 100,00 € 3 012,60 SKK
  Milodar na faru 100,00 € 3 012,60 SKK
  Milodar na faru 50,00 € 1 506,30 SKK
  Milodar na faru 10,00 € 301,26 SKK