Oznamy - 07.01.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

7.1.2018

2. nedeľa po narodení Pána - Sviatok Krstu Krista Pána, končí sa vianočné obdobie

pondelok

8.1.2018 Bl. Titusa Zemana, mučeníka - spomienka

nedeľa

14.1.2018

2. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † Celestínu Kolesíkovú, Margitu Hečkovú, Eduarda Skýpalu, Jána Hrčku

pondelok

17:00

K úcte blahoslaveného Titusa Zemana a za všetkých, ktorí pomáhali v našom kraji jeho skupine a boli nespravodlivo trestaní

utorok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zdenku Stachovú 70rž, Valériu Martinkovičovú 65rž a Mareka Martinkoviča 40rž

streda

17:00

Za † rodiny Kadlečíkovú, Pullmanovú, Blažkovú a Adamkovičovú

štvrtok

17:00

Za † Kamila Melúcha, † rodiny Melúchovú, Tomáškovú a Kawaiovú

piatok

16:00

Za † Anastáziu a Michala Mancu, † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Šimona a Klementínu Holických a Štefana Kollárika

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † - výročie úmrtia: Vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Víglaský, Klára Zemková, Alena Benovicová, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Emília Uhrová, Vojtech Gálik, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Michal Smutný, Vladimír Kopál, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Ján Hlavatovič, Blažej Holický, Mária Holická

Oznamy

  • Požehnanie príbytkov po vzájomnej dohode
  • Zvonček starý a nový rok 737€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 36-46. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.