Oznamy - 30.06.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

30.6.2019

13. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

1.7.2019 Féria

utorok

2.7.2019 Návšteva Panny Márie - sviatok

streda

3.7.2019 Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
štvrtok

4.7.2019

Vigília slávnosti Sv. Cyrila a Metoda, Adorácia 17:45

piatok

5.7.2019 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov - slávnosť

sobota

6.7.2019

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, Ružence o 16:00

nedeľa

7.7.2019

14. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Michala Alchusa, jeho † rodičov, rodičov Hušekových

pondelok

18:30

Za † Rudolfa Konečného - 1. výročie

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mancovú

štvrtok

18:30

Za † Jozefa a Máriu Stachových a † z rodiny z oboch strán

piatok

8:00

18:30

Za † Michala a Jozefínu Padyšákových a † z oboch strán

Za † Dominika a Viktóriu Hullmanových a Milana Kyselicu

sobota

8:00

Za † Štefana a Matildu Kressových a ostatných † z rodiny a † Petra Smutného

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vojtecha a Matildu Maškovú, syna Pavla, dcéru Gabrielu, † z rodiny Maškovej, Uhrovej a Bakovej

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 292€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 226-234. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!