Obnova misií

OBNOVA MISIÍ

vo farnosti Dechtice vedená otcami redemptoristami

 

Program obnovy misií vo farnosti Dechtice 5.11.2011 (sobota) – 10.11.2011 (štvrtok)

Sobota

5.11.2011

18:00

Sv. omša a začiatok obnovy misií

 

Nedeľa

6.11.2011

  7:30

10:30

15:00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Pobožnosť a misijný príhovor pre manželov

 

Pondelok

7.11.2011

7:30

16:00

18:00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s príhovorom pre deti

Sv. omša s misijnou kázňou

Viera

 

Peklo

Utorok

8.11.2011

7:30

16:00

18:00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s príhovorom pre deti

Sv. omša s misijnou kázňou

Modlitba

Spoločenstvo svätých

Streda

9.11.2011

7:30

18:00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Staroba

Rodina

Štvrtok

10.11.2011

7:30

18:00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou, zakončenie

Panna Mária Cirkev

 

Sviatosť pokánia (svätá spoveď)

utorok

od 8:30 do 11:00 a od 15:00 do 18:00

streda

od 8:30 do 11:00 a od 15:00 do 18:00

 

V mene Kristovom pozývame každú rodinu, každého farníka.

Váš duchovný otec a otcovia misionári

 

Ja som cesta, pravda a život.

Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

                                                                       Jn 14, 6b-c