Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 07.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

7.7.2019

14. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

8.7.2019 Féria

utorok

9.7.2019 Féria

streda

10.7.2019 Féria
štvrtok

11.7.2019

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, Adorácia od 17:30

piatok

12.7.2019 Féria

sobota

13.7.2019

Féria, Ružence o 16:00

nedeľa

14.7.2019

15. nedeľa v Cezročnom období, PÚŤ NA HRADIŠTI - Panna Mária Karmelská

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vojtecha a Matildu Maškovú, syna Pavla, dcéru Gabrielu, † z rodiny Maškovej, Uhrovej a Bakovej

pondelok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava a Jozefa

utorok

18:30

Za uzdravenie Adama

streda

18:30

Na úmysel darkyne

štvrtok

18:30

Za oslobodenie a uzdravenie v rodine Mánikovej a Majerníkovej

piatok

18:30

Za † Jozefa Čapkoviča a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Margitu Hečkovú a † rodinu z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za živých a † členov Karmelského bratstva

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 771€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 237-245 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 30.06.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

30.6.2019

13. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

1.7.2019 Féria

utorok

2.7.2019 Návšteva Panny Márie - sviatok

streda

3.7.2019 Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
štvrtok

4.7.2019

Vigília slávnosti Sv. Cyrila a Metoda, Adorácia 17:45

piatok

5.7.2019 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov - slávnosť

sobota

6.7.2019

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, Ružence o 16:00

nedeľa

7.7.2019

14. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Michala Alchusa, jeho † rodičov, rodičov Hušekových

pondelok

18:30

Za † Rudolfa Konečného - 1. výročie

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mancovú

štvrtok

18:30

Za † Jozefa a Máriu Stachových a † z rodiny z oboch strán

piatok

8:00

18:30

Za † Michala a Jozefínu Padyšákových a † z oboch strán

Za † Dominika a Viktóriu Hullmanových a Milana Kyselicu

sobota

8:00

Za † Štefana a Matildu Kressových a ostatných † z rodiny a † Petra Smutného

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vojtecha a Matildu Maškovú, syna Pavla, dcéru Gabrielu, † z rodiny Maškovej, Uhrovej a Bakovej

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 292€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 226-234. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 23.06.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

23.6.2019

12. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

24.6.2019 Narodenia sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna Trnavskej arcidiecézy - slávnosť

utorok

25.6.2019 Féria

streda

26.6.2019 Féria
štvrtok

27.6.2019

Vigília slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Adorácia 17:45

piatok

28.6.2019

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť - odprosujúca pobožnosť

Te Deum - poďakovanie na konci školského roka

sobota

29.6.2019

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

30.6.2019

13. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Rudolfa a Anastáziu Pullmanových, † rodičov z oboch strán

pondelok

8:00

18:30

Za † Máriu Benovicovú (20 rokov) a Jána Benovica (31 rokov)

Za † Zdenku a Emila Filipovičových a † z rodiny Filipovičovej a Damaškovičovej

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

18:30

Za † Rudolfa Hlavatoviča a Máriu, syna Petra a rodinu Bartekovú

piatok

7:00

16:00

Na poďakovanie, za žiakov a učiteľov

Za živých a † členov bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota

8:00

10:30

Za † Jozefa Čapkoviča a rodičov z oboch strán

Za † Pavla Machoviča a Teréziu, † starých rodičov z oboch srán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Michala Alchusa, jeho † rodičov, rodičov Hušekových

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 292€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 211-225. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 16.06.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

16.6.2019

Najsvätejšej Trojice, Deň otcov

pondelok

17.6.2019 Féria

utorok

18.6.2019 Féria

streda

19.6.2019 Vigília Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
štvrtok

20.6.2019

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Adorácia 17:45

PRIKÁZANÝ SVIATOK

piatok

21.6.2019 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

sobota

22.6.2019 Ruženec 16:00

nedeľa

23.6.2019

12. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: meniny Petrov, Pavlov, Jánov

Jozef Šimončič 91, Mária Uhrová 57, Terezka Schmidtová 19, Rebeka Medvecká 12, Paulínka Árendásová 11, Šimon Árendás 9, Mária Danková 3, Jarmila Padyšáková 66, Lukáš Padyšák 17, Jozef Sliva 81, Mária Slivová 81, Kamil Vlkovič 51, Radoslav Slabý 48, Jarmila Hetešová 60

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví 47, Miroslav a Katarína Madejoví 36, Milan a Simona Árendásoví 12, Kamil a Zuzana Vlkovičoví 21

pondelok

18:30

Za † Jozefa Číža (400)

utorok

18:30

Za Martu Chrvalovú, Ladislava Sekeru a † rodičov z oboch strán

streda

16:00

Za † Júliusa a Katarínu Chrvalových a za Michala a Máriu Rajnicových a ich rodičov

štvrtok

10:00

18:30

Za † Antona Lišťáka, Eriku Lišťákovú

Za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:30

Za † z rodiny (147)

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (148)

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Rudolfa a Anastáziu Pullmanových, † rodičov z oboch strán

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 424€, Zbierka na opravu kostola 2130€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 201-209. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 09.06.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

9.6.2019

Zoslanie Ducha svätého - Turíce - úplné odpustky, končí sa Veľkonočné obdobie

pondelok

10.6.2019 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi - spomienka

utorok

11.6.2019 Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka

streda

12.6.2019 výročie vysviacky Mons. Jána Sokola, trnavského emeritného arcibiskupa 1988
štvrtok

13.6.2019

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza - sviatok

piatok

14.6.2019 Féria

sobota

15.6.2019 Ruženec 16:00

nedeľa

16.6.2019

Najsvätejšej Trojice, Deň otcov

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † žiakov a učiteľov našej jubilujúcej školy

výročie úmrtia: Ján Rajnic 21, Slavomír Repčík 3, Jozef Kajma 50, Emil Petrík 21, Matej Komár 25, Boris Komár 31, Marienka Slivová 44, Emil Rapant 27, Terézia Kúdelová 2, Ján Jankovič 29, Róbert Kolesík 7, Pavol Kolesík 4, Jozef Kolesík 5, František Rechtorík 31, Jozef Benovic 47, Mária Benovicová 20, Ľudovít Benovic 7, Šimon Manca 31, Jozef Manca 32, Michal Maška 3, Augusta Zuzkovičová 42, Vojtech Zuzkovič 32, Mária Slivová 43, Vojtech Jakúbek 17, Júlia Jakbková 42, Milan Sloboda 30, Mária Bendová 35, Júlia Bendová 34, Imrich Benda 89, Viola Dovičičová 8, Stanislava Hlavatovičová 1

pondelok

18:30

Za † Stanislavu Hlavatovičovú - výročná

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (141)

streda

18:30

Za † Máriu Fabušovú

štvrtok

18:30

Za † rodinu Cibulovú

piatok

17:00

Za † rodičov Ľudovíta Benovica a manželko Irenu rodenú Lužíkovú a † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † rodičov Jozefa Kolesíka a manželku Melániu rodenú Balážovú a † starých rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: meniny Petrov, Pavlov, Jánov

Jozef Šimončič 91, Mária Uhrová 57, Terezka Schmidtová 19, Rebeka Medvecká 12, Paulínka Árendásová 11, Šimon Árendás 9, Mária Danková 3, Jarmila Padyšáková 66, Lukáš Padyšák 17, Jozef Sliva 81, Mária Slivová 81, Kamil Vlkovič 51, Radoslav Slabý 48, Jarmila Hetešová 60

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví 47, Miroslav a Katarína Madejoví 36, Milan a Simona Árendásoví 12, Kamil a Zuzana Vlkovičoví 21

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 569€, Zbierka na katolícke masmédiá 300€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 181-200. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS