Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 01.11.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

1.11.2020

Slávnosť Všetkých svätých

pondelok

2.11.2020

Všetkých verných zosnulých - spomienka

utorok

3.11.2020

Sv. Martina de Porres, rehoľníka - spomienka

streda

4.11.2020

Sv. Karola Boromenjského, biskupa - spomienka

štvrtok

5.11.2020

Sv. Imricha - spomienka

piatok

6.11.2020 Prvý piatok

sobota

7.11.2020 Féria

nedeľa

8.11.2020

32. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Jozefa Horvátha, Dominika Žaža, Marcela Benedikoviča, Pavla Machoviča

Za všetkých † kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti a pochádzali z nej

pondelok

8:00

17:00

Za všetkých † farníkov a dobrodincov farnosti i za všetkých tragicky † počas I. a II. svetovej vojny, za † obete fašizmu a komunizmu z našej farnosti

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Lenku

utorok

17:00

Za † Jána Kúdelu

streda

17:00

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Miroslava

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kopšíkovú

piatok

17:00

Za † Jána Prvého - 20. výročie

sobota

17:00

Za † Elenu Rakúsovú a ostatnú † rodinu

nedeľa

8:00

10:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku Madejovú - 94 rokov života

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Mesiac október zasvätený Ružencovej Panne Márii - pozývam na spoločnú modlitbu sv. ruženca.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi spolu darovali: 120€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov --. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.

Oznamy - 25.10.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

25.10.2020

30. nedeľa v období Cez rok

pondelok

26.10.2020

Féria

utorok

27.10.2020

Féria

streda

28.10.2020

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok

štvrtok

29.10.2020

Sv. Jána Pavla II, pápeža - spomienka, adorácia od 17:15

piatok

30.10.2020 Féria

sobota

31.10.2020 Féria

nedeľa

1.11.2020

Slávnosť Všetkých svätých

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za † Štefániu a Viktora Slivu a nevestu

Za † rodinu Jendekovú

Za † rodinu Hutovú a Bohunickú, † starých rodičov z oboch strán, Margitu Hečkovú

pondelok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

utorok

18:00

Za † Ľudovíta Jančoviča

streda

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ingrid

štvrtok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana

piatok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Darinu

sobota

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

nedeľa

8:00

10:30

Za † Jozefa Horvátha, Dominika Žaža, Marcela Benedikoviča, Pavla Machoviča

Za všetkých † kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti a pochádzali z nej

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Zo soboty na nedeľu sa mení čas na zimný - spíme o hodinu dlhšie.

 • Mesiac október zasvätený Ružencovej Panne Márii - pozývam na spoločnú modlitbu sv. ruženca.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček sobota vecer + nedeľa 35€ + 50€, Zbierka na Misie: 200€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov --. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.

Oznamy - 18.10.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

18.10.2020

29. nedeľa v období Cez rok - MISIJNÁ NEDEĽA

pondelok

19.10.2020

Féria

utorok

20.10.2020

Féria

streda

21.10.2020

Féria

štvrtok

22.10.2020

Sv. Jána Pavla II, pápeža - spomienka, adorácia od 17:15

piatok

23.10.2020 Féria

sobota

24.10.2020 Féria

nedeľa

25.10.2020

30. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: Pavol Tomáška, Katarína Kalašová, Stanislav Kalaš, Dominik Matuškovič, Simonka Hotvatovičová, Peter Kochajda, Jakub a Erik Dankoví, Elenka Danková, Pavol Danko, Alexandra Danková, Júlia Dzurenková, Simonka Ryšavá, Miroslav Komár, Anna Nováková, Vilma Koneničová, Jozef Kúdela ml, Ľuboš Šimončič, Vierka Jurkasová, Mária Hučínová,

výročie manželstva: manž.Komároví 43, manž. Kolesíkoví 53, manž. Slivoví 63, Emil a Mária Holickí 42, Štefan a Zuzana Holecoví 3,

Za † Máriu Zemkovú (40.výročie)

pondelok

8:00

18:00

Za † manželov Michala a Matildu Bažikových a † rodičov z oboch strán

Za † Jána Štibravého, † rodičov a starých rodičov

utorok

8:00

18:00

Za † Jozefa Izakoviča

Za † z rodiny Mihalkovičovej, Šteruskej a Chrvalovej

streda

7:15

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † rodičov Vrablecových a Milana Daniela

štvrtok

7:15

18:00

-

Za † Miroslava a Mareka Ušákových a † starých rodičov

piatok

8:00

18:00

Za † Štefana a Rozáliu Tomáškových, syna Štefana, dc. Annu a zaťa Jozefa

Za † Máriu Lehutovú, † rodičov z oboch strán a brata Jozefa

sobota

8:00

18:00

Za † z rodiny Jurkasovej a Ďuračkovej

Za † rodiny Tomáškovej, Dovičičovej, Kubišovej a Lackovičovej

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za † Štefániu a Viktora Slivu a nevestu

Za † rodinu Jendekovú

Za † rodinu Hutovú a Bohunickú, † starých rodičov z oboch strán, Margitu Hečkovú

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Zo soboty na nedeľu sa mení čas na zimný - spíme o hodinu dlhšie.

 • Mesiac október zasvätený Ružencovej Panne Márii - pozývam na spoločnú modlitbu sv. ruženca.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček sobota vecer + nedeľa 184,5€, jubilanti 170€, Bohu známa 100€, krst 20€, z upratovania 50€, zo svadby 100€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 374-385. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.

Oznamy - 11.10.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

11.10.2020

28. nedeľa v období Cez rok

pondelok

12.10.2020

Féria

utorok

13.10.2020

Féria

streda

14.10.2020

Féria

štvrtok

15.10.2020

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka, adorácia od 17:15

piatok

16.10.2020 Sv. Margity Márie Alacoque - ľubovoľná spomienka

sobota

17.10.2020 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

18.10.2020

29. nedeľa v období Cez rok - MISIJNÁ NEDEĽA

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za † Rozáliu a Jozefa Chrvalových

výročie †: Dominik Sliva 9, Rozália Slivová 66, Vladimír Kumpan 28, Karol Václav 15, Františka Jurkasová 5, Vít Kúdela 45, Vincent Kalaš 18, Vincent Gajarský 42, Silvester Novák 26, Ján Machovič 33, Mária Machovičová 39, Anna Tomášková 16, Jozef Kúdela 37, Katarína Chrvalová 17, Mária Rajnicová 31, Štefan Sedlák 6, Hedviga Konečná 8, Ján Reško 4, Viliam Mikuš 8, Anton Manca 35, Helena Kopšíková 7, Mária Kostolanská 20, Jozef Benda 42, Katarína Zemková 40, Rozália Mancovičová 22, Emília Sítová 2, Anna Hlavatovičová 22, Marta Soumarová 6, Mária Myslíková 2, Jozef Kusý 8, Mária Školníková 2, Jozef Lučanský 11, Miroslav Hudec 5, Vierka Bakóová 1, Matilda Chrvalová 57, Mária Partelová 1

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc (435)

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

8:00

18:00

Za † rodinu Dubovskú

Za † Máriu, Emila, Margitu, Františku, Antona, Kamila a Júliusa

utorok

8:00

18:00

Za † rodinu Leitmannovú

Za zdravie a Božiu pomoc a milosť pre rodiny: Žákovú, Horváthovú, Machovičovú a Vargovú

streda

7:15

18:00

Za † rodinu Cehuľovú

Za † Jána a Máriu Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

7:15

18:00

Za † rodinu Kellnerovú

Za † Júliu Bednárovú a Jozefa Bednára, † starých rodičov z oboch strán

piatok

8:00

18:00

Za † rodinu Jančovičovú

Za † Jána a Františku Melúchových a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

18:00

Za † rodinu Semešovú

Za † Júliu Turanskú, bratov a rodičov

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: Pavol Tomáška, Katarína Kalašová, Stanislav Kalaš, Dominik Matuškovič, Simonka Hotvatovičová, Peter Kochajda, Jakub a Erik Dankoví, Elenka Danková, Pavol Danko, Alexandra Danková, Júlia Dzurenková, Simonka Ryšavá, Miroslav Komár, Anna Nováková, Vilma Koneničová, Jozef Kúdela ml, Ľuboš Šimončič, Vierka Jurkasová, Mária Hučínová,

výročie manželstva: manž.Komároví 43, manž. Kolesíkoví 53, manž. Slivoví 63, Emil a Mária Holickí 42, Štefan a Zuzana Holecoví 3,

Za † Máriu Zemkovú (40.výročie)

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Mesiac október zasvätený Ružencovej Panne Márii - pozývam na spoločnú modlitbu sv. ruženca.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček sobota vecer + nedeľa 208€., Zbierka na kostol 1700€, Bohu známy 100€, birmovanci 785€, z upratovania 30€, zo svadby 100€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 366-373. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.

Video záznam - Birmovka 2020

Ponúkame Vám video záznam z Birmovky 2020 vo vysokom rozlíšení.

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS