Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 20.12.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

20.12.2020

4. adventná nedeľa - rok B

pondelok

21.12.2020

Féria

utorok

22.12.2020

Féria

streda

23.12.2020

Féria

štvrtok

24.12.2020

Štedrý deň

piatok

25.12.2020

Slávnosť Narodenia Pána

sobota

26.12.2020 Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok

nedeľa

27.12.2020

Svätej Nazaretskej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa - obnova manželských sľubov

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

17:00

Za † z rodiny Tresovej, Šutiakovej a Fifíkovej a na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

za jubilantov: Anastázia Stachová, Bibiana Mancovičová, Helena Hlavatovičová, Ľubomír Kuracina, Mária Kolesíková, Gabriela Kadlecová, Milan Šimo, Mária Filipovičová, Štefánia Mašková, Galina Adler, František Martinkovič, Dagmar Mancovičová, Lucia Petríková, Ján Messana, Giussepe Messana

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre Jána a jeho rodinu

pondelok

8:00

17:00

Na poďakovanie za Lucku a prosba za zdravie a Božiu pomoc

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre brigádnikov a ich rodiny

utorok

8:00

17:00

Za † Jána a Emíliu Chrvalových a syna Jozefa

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Katarínu Uhlíkovú a jej rodinu

streda

8:00

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Janka Kostolánského a jeho rodinu

Za † Dominika a Štefániu Dovičičových a ostatnú † rodinu

štvrtok

8:00

24:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Františka Danka a jeho rodinu

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

piatok

8:00

10:30

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Katarínu Kalašovú a jej rodinu

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Dominika Slivu a jeho rodinu

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Petru Matuškovičovú a jej rodinu

sobota

8:00

10:30

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre spevákov a ich rodiny

Za † rodinu Kováčovú, Mitošinkovú

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Palka Machoviča a jeho rodinu

nedeľa

8:00

10:30

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre lektorov a ich rodiny

Za † manželov Zlaticu - 3.výročie a Jozefa Veselského - 1.výročie

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre Helenu Hlavatovičovú a jej rodinu

Oznamy

 • Na slávnosť Narodenia Pána bude vianočná farská ofera.

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Prosím o dodržiavanie určených miest na sedenie v kostole.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Z krstu r. Gavendová 20€, r. Uhrová 100€, Bohu známi darovali 100€, 50€, 20€, 15€. Zvonček - nedeľa 4 omše - 237 + 205€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol: január: 1100€ + zbierka 2350€ = 3450€, február: 2710€ + zbierka 2400€ = 5110€, marec: 200€ + zbierka 1915€ = 2115€, apríl: 37 obálok - 3370€ + 4 na účet 200€ = 3570€, máj: 45 obálok: 2900€, jún: 14 obálok - 920€ + zbierka 3600€ = 4520€, júl: 7 obálok - 580€ + zbierka 2600€ = 3080€, august: 10 obálok - 865€ + zbierka 2270€ = 3135€, september: 4 obálky - 360€ + zbierka 2035€ = 2395€, október: 6 obálok - 370€ + zbierka 1700€ + birmovka 785€ = 2845€, november: 25 obálok = 1905€, december: 16 obálok - 1040€ + zbierka 2030€ = 3070€.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 468-478. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.

Oznamy - 13.12.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

13.12.2020

3. adventná nedeľa - rok B, Gaudete - Radostná, sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

pondelok

14.12.2020

Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

utorok

15.12.2020

Féria

streda

16.12.2020

Féria

štvrtok

17.12.2020

Féria, adorácia od 16:30

piatok

18.12.2020 Féria

sobota

19.12.2020 Féria

nedeľa

20.12.2020

4. adventná nedeľa - rok B

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

 

 

 

 

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janky Machovičovej

výročie †: Ján Hlavatovič, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Anton Cibula, Rudolf Jurkas, Peter Jurkas, Serafína Jurkasová, Koloman Stacho, Anton Stacho, Štefan Rajnic, Alžbeta Zábrodská, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Mária Mašková, Helena Cengová, Rudolf Hlavatovič, Ján Kolesík, Jozef Machovič, Anastázia Machovičová, Ján Petráš st., Emil Hullman, Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Serafína Jurkasová, Ján Magula, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Margita Hečková, Gabriela Hlavatovičová, Matilda Dúbravová, Julián Dúbrava, Ľudovít Filipovič, Celestína Kolesíková, Emília Machovičová, Klementána Holická, Marta Horváthová, Valéria Kubišová, Emil Kolenič, Antónia Benovicová, Michal Hajtman, Anna Hlavatovičová, Stanislav Polakovič, Viktória Stračárová, Andrej Gajdošík, Ernestína Kopálová, Marián Svrček,

Za † Rozáliu a Viliama Mikušových, dcéru Anku, zaťov Janka a Petra, † starých rodičov a ostatných † príbuzných

pondelok

8:00

17:00

Za † z rodiny Kostolánskej, Machovičovej a Barboríkovej

Za Františku Mašku, nevestu Marianu a † starých rodičov z oboch strán

utorok

8:00

17:00

Za † z rodiny Chorvatovičovej, Kosmálovej a Jurišičovej

Za † rodinu Hetešovú a Stračárovú a starých rodičov z oboch strán

streda

8:00

17:00

Za † krstných rodičov Urbánkových, Slivových a za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefínu a Jána

Za † Jána Hlavatoviča

štvrtok

8:00

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † Františka Jamricha, jeho manželku, syna Jána a † starých rodičov z oboch strán

piatok

8:00

17:00

Za † Jozefa, Rudka, Amáliu, Vlastu, Veroniku, Cecíliu a Jána

Za † Máriu a Rudolfa Konečných, † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

17:00

Za † z rodiny Mancovej, Lužákovej a Slivovej, † rodičov a súrodencov

Za † Miroslava Machoviča a rodičov Jozefa a Anastáziu

nedeľa

8:00

10:30

 

 

17:00

Za † z rodiny Tresovej, Šutiakovej a Fifíkovej a na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

za jubilantov: Anastázia Stachová, Bibiana Mancovičová, Helena Hlavatovičová, Ľubomír Kuracina, Mária Kolesíková, Gabriela Kadlecová, Milan Šimo, Mária Filipovičová, Štefánia Mašková, Galina Adler, František Martinkovič, Dagmar Mancovičová, Lucia Petríková, Ján Messana, Giussepe Messana

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre Jána a jeho rodinu

Oznamy

 • V piatok pri oboch sv. omšiach bude Pomazanie chorých.

 • Vianočná sv. spoveď pravdepodobne nebude, preto prosím, aby ste prichádzali priebežne na sv. spoveď, lebo sám pred Vianocami všetkých nevyspovedám.

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Na sv. omši je možná účasť 50% kapacity miest na sedenie v kostole.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zbierka na kostol 2100€. Bohu známi darovali 3x100€, 75€, 2x50€, 20€. Zvonček - nedeľa 4 omše - 307€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 459-467. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.

Oznamy - 06.12.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

6.12.2020

2. adventná nedeľa - rok B, Sv. Mikuláša, biskupa - spomienka

pondelok

7.12.2020

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

večerná vigília zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie

utorok

8.12.2020

Nepoškvrneného počatia Panny Márie, slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

streda

8.12.2020

Féria

štvrtok

10.12.2020

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej - spomienka, adorácia od 16:30

piatok

11.12.2020 Sv. Damaza I., pápeža - spomienka

sobota

12.12.2020 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

nedeľa

13.12.2020

3. adventná nedeľa - rok B, Gaudete - Radostná, sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

17:00

Za † Pavla Kvasnicu, Evu Kuníkovú - 1. výročie

mesačná †: Jozef Šimončič, Lenka Mičurová, Anton Garaj, Božena Černá

Za † Dominika Srdoša a Ernestínu, syna Jozefa, † rodinu Jakubcovú, starých rodičov

pondelok

8:00

17:00

Sv. omša pri príležitosti jubilejných narodenín a prosba za úspešnú operáciu pre Lenku

Za požehnanie, zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea 60 rokov života pani Dagmar Mancovičovej

utorok

8:00

17:00

Za živých a † členov Rodiny Nepoškvrnenej a ich príbuzných

Za † Antona Cibulu - 5. výročie a ostatnú † rodinu

streda

8:00

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † Štefana a Júliu Golierových, Danielu Dudovú a ostatnú † rodinu

štvrtok

8:00

17:00

Za † Jána Hlavatoviča

Za † rodinu Slivovú a Srdošovú, † starých rodičov a ostatnú † rodinu

piatok

8:00

17:00

Za † Máriu Partelovú, † rodinu Hlavatovičovú a Partelovú

Za † Augustínu a Vojtecha Zuzkovičových, syna Jozefa, zaťa Viktora a ostatnú † rodinu

sobota

8:00

17:00

Za † manžela Jána, syna Jána, Vincenta a Máriu Hercegových, nevestu Annu, ich rodičov a súrodencov, a všetkých † z rodiny

Za † Veroniku a Vincenta Gajarských, † starých rodičov

Za † Machovičovú, Kočitú a Žažovú

nedeľa

8:00

10:30

 

 

 

 

 

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janky Machovičovej

výročie †: Ján Hlavatovič, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Anton Cibula, Rudolf Jurkas, Peter Jurkas, Serafína Jurkasová, Koloman Stacho, Anton Stacho, Štefan Rajnic, Alžbeta Zábrodská, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Mária Mašková, Helena Cengová, Rudolf Hlavatovič, Ján Kolesík, Jozef Machovič, Anastázia Machovičová, Ján Petráš st., Emil Hullman, Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Serafína Jurkasová, Ján Magula, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Margita Hečková, Gabriela Hlavatovičová, Matilda Dúbravová, Julián Dúbrava, Ľudovít Filipovič, Celestína Kolesíková, Emília Machovičová, Klementána Holická, Marta Horváthová, Valéria Kubišová, Emil Kolenič, Antónia Benovicová, Michal Hajtman, Anna Hlavatovičová, Stanislav Polakovič, Viktória Stračárová, Andrej Gajdošík, Ernestína Kopálová, Marián Svrček,

Za † Rozáliu a Viliama Mikušových, dcéru Anku, zaťov Janka a Petra, † starých rodičov a ostatných † príbuzných

Oznamy

 • V utorok po rannej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna až do večernej sv. omše - pozývame na tichú adoráciu.

 • Vianočná sv. spoveď pravdepodobne nebude, preto prosím, aby ste prichádzali priebežne na sv. spoveď, lebo sám pred Vianocami všetkých nevyspovedám.
 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Na sv. omši je možná účasť 50% kapacity miest na sedenie v kostole.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Jesenná zbierka na charitu 520€. Bohu známi darovali 100€, 100€, 50€, 10€. Zvonček - nedeľa 4 omše + sv. Katarína - 276€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 448-458. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.

Oznamy - 29.11.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

29.11.2020

1. adventná nedeľa - rok B

pondelok

30.11.2020

Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

utorok

1.12.2020

Féria

streda

2.12.2020

Féria

štvrtok

3.12.2020

Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka, adorácia od 16:30

piatok

4.12.2020 Sv. Barbory, panny a mučenice - spomienka

sobota

5.12.2020 Féria

nedeľa

6.12.2020

2. adventná nedeľa - rok B, Sv. Mikuláša, biskupa - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janky Machovičovej

Na poďakovanie, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu, pri príležitosti životného jubilea

Za † Jozefa a Helenu Slivových, syna Petríka a † starých rodičov z oboch strána Vladimír Uhroví, Dušan a Jana Machovičoví

pondelok

8:00

17:00

Za † Štefana SLivu - 55. výročie a ostatnú † rodinu

Za † Jána Kalaša, rodičov a Antona Machoviča

utorok

8:00

17:00

Za † Máriu

Za † Dominika a Teréziu Konečných

streda

8:00

17:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Petra

Za † Petra a Máriu Jakubcových, zaťa Janka a † rodičov z oboch strán

štvrtok

8:00

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † Štefana Danku, † rodičov Dankových a Slivových

piatok

8:00

17:00

Za † Rudolfa, Adelu a Otta Hermanových

Za † Jozefa a Veroniku Jackovičovú, za ich † rodičov

sobota

8:00

17:00

Za † Štefániu Tahotnú, rodenú Slivovú

Za † Machovičovú, Kočitú a Žažovú

nedeľa

8:00

10:30

17:00

Za † Pavla Kvasnicu, Evu Kuníkovú - 1. výročie

mesačná †: Jozef Šimončič, Lenka Mičurová, Anton Garaj, Božena Černá

Za † Dominika Srdoša a Ernestínu, syna Jozefa, † rodinu Jakubcovú, starých rodičov

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Na sv. omši je možná účasť 50% kapacity miest na sedenie v kostole.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi (25) spolu darovali od 26.10.2020: 1905€. Hodová farská ofera 1090€. Bohu známi darovali 100€, 50€, 500€, 20€. Z upratovania 80€. Zvonček - nedeľa 4 omše + sv. Katarína - 269€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 440-447. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.

Oznamy - 22.11.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

22.11.2020

34. nedeľa v období Cez rok - Nedeľa Krista Kráľa - hodová slávnosť

pondelok

23.11.2020

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka - spomienka

utorok

24.11.2020

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

streda

25.11.2020

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, patrónky farského kostola a farnosti

štvrtok

26.11.2020

adorácia od 16:30

piatok

27.11.2020 Féria

sobota

28.11.2020 Féria

nedeľa

29.11.2020

1. adventná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: Pavel Kováč, Tadeáš Matuškovič, Katarína Madejová, Mária Gajdošíková, Janka Madejová, Martin Madeja, Jozef Mikuš, Jozef Maška, Štefánia Prvá, Mária Sersenová, Alex Rajnic, Anna Lesayová, Daniela Hlavatovičová, Margita Mancová, Rozália Jursová, Eva Žáková, Helena Kadlečíková, Veronika Kvasnicová, Emília Šimová, Cecília Slobodová, Ján Uher, Michaela Bobeková, Anna Tomášková, Ivana Nádaská, Timotea Bocánová, Barbora Bocánová, Marek Ciutti, Matúš Škarbala, Roman Hlavatovič, Lucia Horvatovičová

výr.manželstva: František a Štefánia Dankoví, Mária a Zdenko Maškoví, Mária a Vladimír Uhroví, Dušan a Jana Machovičoví

Za † Miroslava a Františka Madejových

pondelok

8:00

17:00

Za uzdravenie rodových koreňov pre rodinu Mikušovú, Hercegovú, Madejovú a Jarkuľákovú

Za † Emíliu a Ernesta Bírových a † rodičov z oboch strán, Daniela Odlera

utorok

8:00

17:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre p. Emíliu Hlavatovičovú - 70 rokov života

Za † Viliama a Rozáliu Mikušových, sestry Františku a Annu, švagrov Jána a Petra

streda

8:00

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých a Kataríny

Za † Antona Vatalu - 4.výročie, † rodičov, súrodencov z oboch strán

štvrtok

8:00

17:00

Za † rodičov Viliama Helienika, manž. Máriu, dc. Helenku, zaťa Vladimíra a † starých rodičov z oboch strán

Za † Jiřího Soumara - 3. výročie a ostatných † z rodiny

piatok

8:00

17:00

Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu celej rodiny Dankovej a Rakúsovej

Za † rodinu Jankovičovú, Piešťanskú a Damaškovičovú

sobota

8:00

17:00

Za Božiu pomoc a požehnanie na spoločnej ceste životom mladomanželom Nelke a Riškovi Dankovým

Za † Jozefa Alchusa, † rodičov z oboch strán, zaťa Štefana a starých rodičov

nedeľa

8:00

10:30

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janky Machovičovej

Na poďakovanie, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu, pri príležitosti životného jubilea

Za † Jozefa a Helenu Slivových, syna Petríka a † starých rodičov z oboch strána Vladimír Uhroví, Dušan a Jana Machovičoví

Oznamy

 • V nedeľu - 29.11. bude požehnanie adventných vencov pred sv. omšami.

 • V nedeľu - 29.11. bude tradičná jesenná zbierka na Slovenskú katolícku charitu.

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Na sv. omši je možná účasť 50% kapacity miest na sedenie v kostole.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi (18) spolu darovali od 26.10.2020: 955€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 432-439. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS