Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 14.10.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

14.10.2018

28. nedeľa v cezročnom období, Spomienka Ružencovej Panny Márie

pondelok

15.10.2018 Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

utorok

16.10.2018 Sv. Margity Márie Alacoque, panny - spomienka

streda

17.10.2018 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka

štvrtok

18.10.2018

Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok

o 17:30 sa budeme modliť detský sv. ruženec (akcia milión detí sa modlí ruženec)

piatok

19.20.2018 Sv. Jána de Brébeuf a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

nedeľa

21.10.2018

29. nedeľa v cezročnom období, Misijná nedeľa - Zbierka na misie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Za † Karola Václava, Františku Jurkasovú, Silvestra Nováka, Hedvigu Konečnú, Máriu Rajnicovú, Jána Machoviča, Máriu Machovičovú, Matildu Chrvalovú, Vincenta Kalaša, Helenu Kopšíkovú, Víta Kúdelu, Viliama Mikuša, Annu Tomáškovú, Antona Mancu ,Dominika Slivu, Rozáliu Slivovú, Vladimíra Kumpana, Jozefa Kúdelu, Štefana Sedláka, Vincenta Gajarského, Rozáliu Mancovičovú, Annu Hlavatovičovú, Martu Soumarovú

pondelok

8:00

14:00

Za † Jána

Pohrebná za † Máriu Myslikovú r. Tomáškovú; 15:00 pohrebné obrady na cintoríne

utorok

18:00

Za † Emíliu a Jozefa Uhrových

streda

18:00

Za † Jarolíma a Viktóriu Sitárových a Františka Mašku

štvrtok

18:00

Za † rodiny Dovičičovej, Horvatovičovej a Matuškovičovej

piatok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † rodičov Kostolanských, syna Vladimíra, † rodičov Chorvatovičových a syna Ľubomíra

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

poďakovanie za 50 rokov manželstva a 70 rokov života

Oznamy

 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie - úplné odpustky
 • V nedeľu 21.10.2018 bude Zbierka na misie.
 • Zvonček nedeľa 540,50€, zbierka na opravu kostola 2870€, Bohu známy 100, 100€. Pán Boh zaplať!
 • Strechu stála 92627€, hromozvod stál 9098,27€ - obe sumy sú vyplatené. Ešte dlhujeme 5000€ za obnovu oltára v kaplnke Karmelskej Panny Márie - ešte nie je oltár dokončený. Máme nový tehlový plot medzi farským dvorom a škôlkou.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 441-447. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 07.10.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

7.10.2018

27. nedeľa v cezročnom období, Spomienka Ružencovej Panny Márie

štvrtok

11.10.2018 Sv. Jána XXIII., pápeža - spomienka

nedeľa

14.10.2018

28. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Máriu Semešovú, Annu Kollárikovú, Matildu Chrvalovú, Albínu Uhrovú, Jozefu Jankovičovú, Máriu Benedikovičovú, Antóniu Kosákovú

pondelok

18:00

Na poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:00

Za † rodičov Máriu a Silvestra Kostolánských, Svetlanu Šípkovskú a ostatných † z rodiny

streda

17:00

Za † Rudolfa a Helenu Komadelových a † starých rodičov z oboch strán

štvrtok

18:00

Za † rodinu Šildovú, Hlavatovičovú, Melúchovú

piatok

8:00

Za † Máriu, Františku, Margitu, Emila, Antona, Kamila, Júliusa, Máriu, Michala

sobota

8:00

Za † Štefana a Luciu Slivových, ich deti: bohoslovca Štefana, Cecíliu, Máriu, Cypriana a Ernesta a za † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Za † Karola Václava, Františku Jurkasovú, Silvestra Nováka, Hedvigu Konečnú, Máriu Rajnicovú, Jána Machoviča, Máriu Machovičovú, Matildu Chrvalovú, Vincenta Kalaša, Helenu Kopšíkovú, Víta Kúdelu, Viliama Mikuša, Annu Tomáškovú, Antona Mancu ,Dominika Slivu, Rozáliu Slivovú, Vladimíra Kumpana, Jozefa Kúdelu, Štefana Sedláka, Vincenta Gajarského, Rozáliu Mancovičovú, Annu Hlavatovičovú, Martu Soumarovú

Oznamy

 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie - úplné odpustky
 • Zvonček nedeľa 242,50€, za železo zo strechy 1123€, Bohu známa 200, 20, 20€. Pán Boh zaplať!
 • Záloha na strechu 77000€, záloha hromozvod 5000€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 434-440. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 30.09.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

30.9.2018

26. nedeľa v cezročnom období, Sv. Hieronyma, kňaza

pondelok

1.10.2018 Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

utorok

2.10.2018 Sv. Anjelov strážcov - spomienka

štvrtok

4.10.2018 Sv. Františka Assiského - spomienka

piatok

5.10.2018 Sv. Faustíny Kowalskej, panny - spomienka

sobota

6.10.2018 Sv. Bruna, kňaza - spomienka

nedeľa

7.10.2018

27. nedeľa v cezročnom období, Spomienka Ružencovej Panny Márie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Bleženu Machovičovú a ostatných † z rod. Machovičovej a Krajčovičovej

pondelok

18:00

Na poďakovanie Pánu Bohu - 40 rokov manželstva - manželia Emil a Mária Holickí

utorok

18:00

Za † Irenu a Dominika Chrvalových, starých rodičov a Emíliu Markovú

streda

18:00

Za † rodičov Máriu a Jozefa Stachových

štvrtok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

18:00

Za † rodičov Holických, Konečných, Štefana a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † Annu a Štefana Kollárikových, Vladimíra a Emíliu Kičinových, Jána a Katarínu Magulových a syna Štefana

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Máriu Semešovú, Annu Kollárikovú, Matildu Chrvalovú, Albínu Uhrovú, Jozefu Jankovičovú, Máriu Benedikovičovú, Antóniu Kosákovú

Oznamy

 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie - úplné odpustky
 • Zvonček nedeľa 294,50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 423-433. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 23.09.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

23.9.2018

25. nedeľa v cezročnom období

streda

26.9.2018 Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov - spomienka

štvrtok

27.9.2018 Sv. Vincena de Paul, kňaza - spomienka

piatok

28.9.2018 Sv. Václava, kráľa a mučeníka - spomienka

sobota

29.9.2018 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok

nedeľa

30.9.2018

26. nedeľa v cezročnom období, Sv. Hieronyma, kňaza

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za deti a chorých

pondelok

18:00

Za † Andreja Uhra a rodičov Odlerových

utorok

18:00

Za † z rodiny Uhrovej a Jursovej

streda

18:00

Za † rodičov Prvých a Hlavatovičových

štvrtok

18:00

Prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

18:00

Za † rodičov Remenárových a syna Františka, † rodičov Tomáškových a synov Milana a Jozefa

sobota

8:00

Za † rodičov Františku a Františka Bendových, za † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Bleženu Machovičovú a ostatných † z rod. Machovičovej a Krajčovičovej

Oznamy

 • Zvonček nedeľa ..... €. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 412-421. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 16.09.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

16.9.2018

24. nedeľa v cezročnom období

streda

19.9.2018 Sv. Januára, biskupa a mučeníka - spomienka

štvrtok

20.9.2018 Sv. Ondreja Kima a soločníkov, mučeníkov

piatok

21.9.2018 Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

nedeľa

23.9.2018

25. nedeľa v cezročnom období, Sv. pátra Pia z Pietrelciny, kňaza

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za deti a chorých

pondelok

18:00

Za večnú radosť v Nebi pre † starých rodičov Jána a Františku Dubovských

utorok

18:00

Na úmysel modlitbovej skupiny

streda

18:00

Za † z rodiny Chrvalovej a Kadlecovej

štvrtok

16:00

Za † rodičov Líškových a Melúchových, za ich † synov a nevesty

piatok

18:00

Za † Anastáziu a Františka Prvých a za † z rodiny Lesayovej

sobota

8:00

Za farnosť sv. Štefana

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Karol Zachar, Irenka Huttová, Štefan Hutta, Ľudmila Huttová, Gabriela Grebečiová, Ľubomíra Semešová, Jozef Padyšák ml, Pavol Sliva, Jozef Kúdela, Daniela Kúdelová, Mária Uhrová, Mária Gužináková, Zuzana Holcová, Mária Slivová,

sobáš: Jozef a Mirka Dankoví, Marek a Petra Matuškovičoví, Srdošoví

Oznamy

 • Zvonček nedeľa + sviatok 544€, zbierka 2490€, sobáš 150€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 406-411, 612. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS