Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 09.09.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

9.9.2018

23. nedeľa v cezročnom období

streda

12.9.2018 Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka

štvrtok

13.9.2018 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

piatok

14.9.2018 Povýšenia sv. Kríža - výročná farská poklona

sobota

15.9.2018 Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska

nedeľa

16.9.2018

24. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Výročie úmrtia: páter Karol Benovic, Alžbeta Semešová, František Mancovič, Anna Lučanská, Ing. Zdeněk Hřebčík, Ernest Kostolánsky, František Zemko, Libor Stacho, Pavel Jakúbek, Mária Jakúbeková, Antonín Švejda, Štefánia Švejdová, Emília Stachová, Jozef Uváček, Mária Gazdágová, Andrej Gazdág, Vierka Lesayová, Ľudovít Lesay, Jaroslav Zemko, Štefan Kollárik, Katarína Kolesíková, Viliam Benovic, František Mancovič, Johanes Benning

pondelok

18:30

Na poďakovanie Pánu Bohu za 35 rokov manželstva - manželia Srdošoví a 30 rokov života Mária Uhrová

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

14:00

18:30

Za † Máriu Semešovú, o 15:00 pohrebné obrady na cintoríne

Za † Jána Slabého, † rodičov a súrodencov a Božiu pomoc pre rodinu

štvrtok

16:00

Za † Kolomana a Pavlínu Kuníkových a † rodičov a súrodencov

piatok

8:00

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Antóniu

Za † Augustína Ščasného, Ľudovíta Čapkoviča, Falixa Uhlíka a ich † rodičov

sobota

8:00

10:30

15:00

Za † Jolanu a Pavla Drgoňových, sestru Štefániu  a † rodičov Kubišových

Za † Jána a Annu Stračárových a ostatných † z rodiny

sobášna: Michal Bolech a Veronika Mancovičová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za deti a chorých

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 297€, Bohu známe 100, 20€, Bohu známy 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 398-405. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 02.09.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

2.9.2018

22. nedeľa v cezročnom období

pondelok

3.9.2018 Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

piatok

7.9.2018 Sv. Košických mučeníkov - prvý piatok

sobota

8.9.2018 Narodenie Panny Márie - sviatok

nedeľa

9.9.2018

23. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Mareka Cmera a Máriu Chrvalovú

pondelok

7:15

18:30

Za žiakov, študentov a učiteľov

Za zdravie a Božiu pomoc

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc - 60 rokov života pani Norika Polláková

streda

18:30

Za † manžela Jozefa Kadlečíka a † rodičov z oboch strán a za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

štvrtok

18:30

Na poďakovanie za 10 rokov manželstva - manželia Jozef a Mirka Dankoví a za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

piatok

18:30

Za † Dionýza a Štefániu Roháčových, † rodičov z oboch strán a Gašpara Svolíka

sobota

8:00

10:30

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc - 80 rokov života Mária Gužináková

Za † Eduarda Hlavatoviča, † rodičov, † z rodiny Nádaskej

sobášna: Peter Kováč + Mária Strečanská

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Výročie úmrtia: páter Karol Benovic, Alžbeta Semešová, František Mancovič, Anna Lučanská, Ing. Zdeněk Hřebčík, Ernest Kostolánsky, František Zemko, Libor Stacho, Pavel Jakúbek, Mária Jakúbeková, Antonín Švejda, Štefánia Švejdová, Emília Stachová, Jozef Uváček, Mária Gazdágová, Andrej Gazdág, Vierka Lesayová, Ľudovít Lesay, Jaroslav Zemko, Štefan Kollárik, Katarína Kolesíková, Viliam Benovic, František Mancovič, Johanes Benning

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 375€, Bohu známe 50, 100, 500€, Bohu známy 50, 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 390-397, 582. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 26.08.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

26.8.2018

21. nedeľa v cezročnom období

pondelok

27.8.2018 Sv. Moniky - spomienka

utorok

28.8.2018 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

29.8.2018 Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

nedeľa

2.9.2018

22. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc

pondelok

8:00

Za † rodičov Ondreja a Máriu Gazdágových, manžela Imricha a celú † rodinu

utorok

18:30

Za † Juliánu a Vojtecha Vajsových, za všetkých † z rodín: Vajsovej, Knoblochovej, Reľovskej a Kuchtovej

streda

18:30

Za † Blažeja a Máriu Holických, Antona a Máriu Kubišových a † starých rodičov

štvrtok

18:30

Za † Štefana a Emíliu Hlavatovičových, starých rodičov z oboch strán a za † z rodiny Partelovej

piatok

8:00

Za † Viktora a Štefániu Slivových, nevestu Máriu, rodičov Krapkových a bratov Michala a Františka

sobota

8:00

Na poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80. rokov života, za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Mareka Cmera a Máriu Chrvalovú

Oznamy

 • Zvonček nedeľa + sviatok 315 + 195 = 510€, Bohu známy 50 a 200€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 379-388. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 19.08.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

19.8.2018

19. nedeľa v cezročnom období

pondelok

20.8.2018 Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

utorok

21.8.2018 Sv. Pia X, pápeža - spomienka

streda

22.8.2018 Panny Márie Kráľovnej - spomienka

štvrtok

23.8.2018 Sv. Ruženy Limskej, panny - spomienka

piatok

24.8.2018 Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

sobota

25.8.2018 Sv. Ľudovíta - spomienka

nedeľa

26.8.2018

21. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc

pondelok

18:30

Za † Imricha Hlavatoviča, rodičov Hlavatovičových a Vajsových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:30

Na poďakovanie za dobrodenia a prosba o dary Ducha svätého

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

18:30

Za † Rozáliu a Vojtecha Jakúbkových, Máriu Martinkovičovú a † rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za † Evu Bašnákovú - 1. výročie

sobota

8:00

Za † Jaroslava Zemka a † rodičov Františka a Kláru

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: vdp. Karol Moravčík, Ernestína Ščasná, Miroslav Madeja, Janka Madejová, Mária Semešová, Marko Semeš, Jana Kalašová, Štefan Šimončič, Štefánia Hlavatovičová, Mária Holická, Cecília Čížová, Anna Kolláriková, Mária Vajsová, Lenka Vajsová, Mária Vrbovská, Štefánia Prvá, Roman Padyšák, Michaela Padyšáková, Anna Gáliková, Petra Matuškovičová

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 474€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 367-375. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 12.08.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

12.8.2018

19. nedeľa v cezročnom období

utorok

14.8.2018 Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka

streda

15.8.2018 Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

štvrtok

16.8.2018 Sv. Štefana Uhorského, kráľa - spomienka

sobota

18.8.2018 Sv. Heleny - spomienka

nedeľa

19.8.2018

20. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Bruno Pripko, František Dovičič, Michal Vyskoč, Ján Jankovič, Jozef Kadlečík, Anastázia Horváthová, Paľko Horváth, Jozef Kalaš ml, Jozef Kalaš st., František Tomáška, Františka Petrášová, Rozália Hlavatovičová r. Mancová, Viktor Sliva, Jozef Srdoš, Anastázia Srdošová, Eva Bašnáková, Štefan Lužák, Viktor Lužák, Hieroným Vrbovský, Vojtech Maška, Pavol Maška, Marta Mašková, Jozef Zuzkovič, Emília Kičínová, Ján Kalaš, Anton Kolesík, Eva Kolesíková, Alžbeta Kopálová, Mária Chorvatovičová, Koloman Kuník, Štefan Hetteš, Pavol Maška, Katarína Čížová, František Alchus, Mária Alchusová, Milan Hušek, Viktória Sitárová, Anastázia Stachová, Švábikoví, Repčíkoví

pondelok

19:30

Za † Stanislava Púdelu, vnuka Stanka, Jozefa a Katarínu Kubišových, Františka a Alžbetu Púdelových

utorok

19:30

Za † Františka Fupšu a manželku Matildu, zaťa Jána

streda

8:00

19:30

Za uzdravenie Izabely, na poďakovanie a na úmysly darcu

Za pútnikov, vizionárov a ich rodiny

štvrtok

19:30

Za † Štefana a Štefániu Drgoňových a celú † rodinu

piatok

19:30

Za † Pavla Mašku - 2. výročie, Martu Maškovú - 20. výročie

sobota

8:00

Za † Viliama a Alenku Benovicových a starých rodičov Hetešových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 379,50€, Zbierka 2125€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 350-366. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS