Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 17.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

17.3.2019

2. pôstna nedeľa

pondelok

18.3.2019 Vigília slávnosti sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

utorok

19.3.2019 Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť

streda

20.3.2019 Féria
štvrtok

21.3.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

22.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

23.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

24.3.2019

3. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Jozefa Dovičiča - 1. výročie a ostatných † z rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

18:00

Za † rodičov Machovičových a Kachmanových a za pokoj a zdravie v rodine

utorok

8:00

18:00

Za zdravie a Dary Ducha svätého

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozef a jeho rodinu

streda

17:00

Za † Ferdinanda Boledoviča, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:00

Za † členov rodín Frídlovej, Vitekovej a Hetešovej

piatok

18:00

Za † Viktora Síta a rodičov

sobota

8:00

Za † Annu Drobnú a Miroslava Machoviča

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: František Danko, Tomáš Kúdela, Vladimír Horvatovič, Jarka Pauerová, Milan Arendáš, Nina a Lea Sersenové, Emília Smutná, Veronika a Šimon Vajsoví, Štefan Kolesík, Eliška Kolesíková, Jarmila Slabá, Vladimír Vidlička, Mária Vidličková, Jozefína Púdelová, Anna Lužáková, František Machovič, Adamko a Laurika Beblaví, Zlatica Žaťková, Janka Matulová, Janka Kúdelová, Jozef Hlavatovič, Samuel Kopšík, Mária Myslíková, Mária Hlavatovičová, Janka Vyskočová

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 527,50€, Zbierka na Katolícku charitu 340€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 71-86. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30

Oznamy - 10.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

10.3.2019

1. pôstna nedeľa

pondelok

11.3.2019 Féria

utorok

12.3.2019 Féria

streda

13.3.2019 Féria
štvrtok

14.3.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

15.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

16.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

17.3.2019

2. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Anna Žáčková, Michal Alchus a jeho rodičia, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Viktor Drgoň, Jozef Kubiš, Katarína Kubišová, Ján Benovic, Matilda Schusterová, Mária Lužáková, Jozef Stacho, Anna Mancová, Stanko Hlavatovič, Bystrík Machovič, Jozef Drgoň, Kristína Cviková, Mária Mancová, Vít Číž, Mária Mancová, Štefan Manca, Vít Kolesík, Alojz Hučín, Jozef Hečko, Mária Martinovičová, Cyril Hlavatovič, Mária Bendová, Ján Machovič, Mária Martinkovičová, Anna Machovičová, Jozef Žák, Štefánia Tahotná, Angela Mancová, Milan Petrík, Anna Adamkovičová, Anna Strečanská

pondelok

17:30

Za † Máriu a Emila Rapantových a ostatných † z rodiny

utorok

17:30

Za † Štefániu Tahotnú r. Slivovú - 1.výročie a ostatných † z rodiny

streda

17:30

Za † Jozefa a Annu Študencových a nevestu Máriu

štvrtok

17:30

Za † Jaroslava Vargu, bratov, rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

piatok

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

sobota

8:00

Za † Annu Adamkovičovú - 1. výročie a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Jozefa Dovičiča - 1. výročie a ostatných † z rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 413€, Popolcová streda 186€, Zbierka na opravu kostola 2155€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 60-70. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 03.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

3.3.2019

8. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

4.3.2019 Sv. Kazimíra - spomienka

utorok

5.3.2019 Končí sa prvá časť ezročného obdobia - Fašiangy

streda

6.3.2019 Popolcová streda - PRÍSNY POST - zdržovanie sa mäsitého pokrmu, je to deň pokánia v celej Cirkvi. Začína pôstne obdobie.
štvrtok

7.3.2019

Féria, Adorácia od 15:15

piatok

8.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

9.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

10.3.2019

1. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Máriu Krajňákovú a pani Janu Fujakovú a ich rodiny

pondelok

17:00

Za † rodičov Odlevákových a Jurkasových a brata Petra

utorok

17:00

Za † Antona a Helenu Stachových a Karola Václava

streda

10:00

17:00

Za vytrvalosť v dobrom

Za † Júliu Miklovičovú, syna Petra, starých rodičov a vnukov

štvrtok

16:00

Za † Jozefa a Annu Študencových a nevestu Máriu

piatok

18:00

Za † Annu Machovičovú - 1. výročie

sobota

8:00

Za † Františku, Máriu, Emila a Margitu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Anna Žáčková, Michal Alchus a jeho rodičia, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Viktor Drgoň, Jozef Kubiš, Katarína Kubišová, Ján Benovic, Matilda Schusterová, Mária Lužáková, Jozef Stacho, Anna Mancová, Stanko Hlavatovič, Bystrík Machovič, Jozef Drgoň, Kristína Cviková, Mária Mancová, Vít Číž, Mária Mancová, Štefan Manca, Vít Kolesík, Alojz Hučín, Jozef Hečko, Mária Martinovičová, Cyril Hlavatovič, Mária Bendová, Ján Machovič, Mária Martinkovičová, Anna Machovičová, Jozef Žák, Štefánia Tahotná, Angela Mancová, Milan Petrík, Anna Adamkovičová, Anna Strečanská

Oznamy

 • V nedeľu - 10.3.2019 bude Jarná zbierka na Katolícku Charitu.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 288€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 51-59, 601. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 24.02.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

24.2.2019

7. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

25.2.2019 Féria

utorok

26.2.2019 Féria

streda

27.2.2019 Féria
štvrtok

28.2.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

1.3.2019 Prvý piatok

sobota

2.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

3.3.2019

8. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Pavol Mancovič, Martin Gavenda, Ignác Šimončič, Terézia Slivová, Leonard Pauer, Matúš Kúdela, Agnesa Árendásová, Katka Janotková, Ján Padyšák, Helena Sitárová, Marcel Machovič, Jana Machovičová

manželstvo: Félix Číž a Cecília, Ján Padyšák a Jarmila, Miroslav Rapant a Zdenka, Cyril Grebeči a Gabriela, Jozef Komadel a Božena, Miroslav Strečanský a Viera

pondelok

17:00

Za † Františka Mašku, † z rodiny Maškovej, Machovičovej a Hlavatovičovej

utorok

17:00

Za † rodičov Stračárových a Hettešových a † rodinu z oboch strán

streda

17:00

Za † Františka Jamricha, syna Jána a † starých rodičov z oboch strán

štvrtok

17:00

Za † starých rodičov a súrodencov z rodiny Slivovej

piatok

18:00

Za † Máriu a Imricha Jurkasových a † starých rodičov z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † Máriu a Františka Hettešových a † oboj. starých rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Máriu Krajňákovú a pani Janu Fujakovú a ich rodiny

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 288€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 38-50. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 17.02.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

17.2.2019

6. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

18.2.2019 Féria

utorok

19.2.2019 Féria

streda

20.2.2019 Féria
štvrtok

21.2.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

22.2.2019 Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok - úplné odpustky v katedrálnych chrámoch

sobota

23.2.2019 Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

24.2.2019

7. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jaroslava Šutiaka - 2. výročie a † rodinu z oboch strán

pondelok

17:30

Za † Dominika a Ernestínu Srdošových, syna Jozefa, za † rodičov z oboch strán a † rodinu Jakubcovú a Srdošovú

utorok

17:30

Za † Veroniku a Vincenta Gajarských, † starých rodičov Gajarských a Bendových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

17:30

Za † rodičov Slivových a Srdošových, † bratov Srdošových a ich manželky

štvrtok

17:30

Za † Augustínu a Vojtecha Zuzkovičových, syna Jozefa, zaťa Viktora a ostatných † z rodiny

piatok

17:30

Za † Šimona a Rozáliu Konečných

sobota

8:00

Za † Štefana a Máriu Šišmišových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Pavol Mancovič, Martin Gavenda, Ignác Šimončič, Terézia Slivová, Leonard Pauer, Matúš Kúdela, Agnesa Árendásová, Katka Janotková, Ján Padyšák, Helena Sitárová, Marcel Machovič, Jana Machovičová

manželstvo: Félix Číž a Cecília, Ján Padyšák a Jarmila, Miroslav Rapant a Zdenka, Cyril Grebeči a Gabriela, Jozef Komadel a Božena, Miroslav Strečanský a Viera

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 461€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 26-37. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS