Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 05.08.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

5.8.2018

18. nedeľa v cezročnom období

pondelok

6.8.2018 Premenenie Pána - sviatok

utorok

7.8.2018 Sv. Sixta II., pápeža - spomienka

streda

8.8.2018 Sv. Dominika, kňaza - spomienka

štvrtok

9.8.2018 Sv. Terézie Benedikty od Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy - sviatok

piatok

10.8.2018 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok

sobota

11.8.2018 Sv. Kláry, panny - spomienka

nedeľa

12.8.2018

19. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Ľjonku a Rajsu Odlerových, Viktora a Anastásiu Odlerových

pondelok

18:30

Za † rodičov Huttových a Kalašových a za ostatných † z rodiny

utorok

18:30

Za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu Laukovú

streda

18:30

Za † Dominika Slivu a prosba za hojnosť Božích milostí pre rodinu Slivovú

štvrtok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † Pavla Chrvalu a za † rodičov z oboch strán a za ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Bruno Pripko, František Dovičič, Michal Vyskoč, Ján Jankovič, Jozef Kadlečík, Anastázia Horváthová, Paľko Horváth, Jozef Kalaš ml, Jozef Kalaš st., František Tomáška, Františka Petrášová, Rozália Hlavatovičová r. Mancová, Viktor Sliva, Jozef Srdoš, Anastázia Srdošová, Eva Bašnáková, Štefan Lužák, Viktor Lužák, Hieroným Vrbovský, Vojtech Maška, Pavol Maška, Marta Mašková, Jozef Zuzkovič, Emília Kičínová, Ján Kalaš, Anton Kolesík, Eva Kolesíková, Alžbeta Kopálová, Mária Chorvatovičová, Koloman Kuník, Štefan Hetteš, Pavol Maška, Katarína Čížová, František Alchus, Mária Alchusová, Milan Hušek, Viktória Sitárová, Anastázia Stachová, Švábikoví, Repčíkoví

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 314€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 336-349. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 29.07.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

29.7.2018

17. nedeľa v cezročnom období

pondelok

30.7.2018 Bl. sestry Zdenky Schelingovej, panny a mučenice - spomienka

utorok

31.7.2018 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka

streda

1.8.2018 Sv. Alfonza Máriu de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

štvrtok

2.8.2018 Sv. Euzébia Verceliského, biskupa - spomienka, Porciunkulové odpustky

piatok

3.8.2018 Prvý piatok

sobota

4.8.2018 Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

nedeľa

5.8.2018

18. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † z rodiny Zemkovej, Benovicovej, Dankovej a Kalinovej

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Rakúsovú a Cuninkovú

pondelok

8:00

Za † rodičov Hetešových a Choreňových a ostatných † z  rodiny

utorok

18:30

Za † Jána Smutného a manželku Cecíliu, syna Ivana a † starých rodičov Alchusových

streda

18:30

Za † z rodiny Martinkovičovej a Kressovej

štvrtok

18:30

Za † Emila Hullmana a manželku Máriu, syna Jána a Milana s manželkou

piatok

18:30

Za † rodiny Danišovú, Drobnú a Mihalovičovú

sobota

8:00

Za † Soňu Mancovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Ľjonku a Rajsu Odlerových, Viktora a Anastásiu Odlerových

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 400,50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 329-335, 563. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 22.07.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

22.7.2018

16. nedeľa v cezročnom období

pondelok

23.7.2018 Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok

utorok

24.7.2018 Sv. Šarbela Makhulufa, kňaza - spomienka

streda

25.7.2018 Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

štvrtok

26.7.2018 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka

piatok

27.7.2018 Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka

nedeľa

29.7.2018

17. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Jozef Padyšák 47, Bibiana Kozarcová 45, Ján Filo 70, Nina Huttová 1, Dušan Sloboda 8, Martin Smutný 11, Lenka Krnová 46

sobáš: Anton Semeš a manželka 61

pondelok

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

utorok

18:30

Za † Viktóriu Masarovičovú a † z rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za † Jozef Jurkasa a Máriu, Rozáliu Kopálovú

štvrtok

18:30

Za † Viktora Šilda, † rodičov z oboch strán a za † rodinu Husnajovú

piatok

18:30

Za † Antona Vatalu, † rodičov z oboch strán a † súrodencov

sobota

8:00

Za † Štefana Srdoša, † rodinu Srdošovú, Surovčíkovú a dcéru Evu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † z rodiny Zemkovej, Benovicovej, Dankovej a Kalinovej

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Rakúsovú a Cuninkovú

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 362€, krst 40€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 315-328, 603. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 15.07.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

15.7.2018

15. nedeľa v cezročnom období

pondelok

16.7.2018 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka

nedeľa

22.7.2018

15. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Augustína Mancoviča - 1. výročie

Za farníkov a dobrodincov farnosti

pondelok

18:30

Za brigádnikov a dobrodincov

utorok

18:30

Za † Anu a Františka Hlavatovičových a † rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za † rodičov Komárových a ostatných † z rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Komárovú

štvrtok

18:30

Za † starých rodičov Hlavatovičových a Koleničových a ostatných † z rodiny, za † Emila Koleniča

piatok

18:30

Za † Cyrila Hlavatoviča a všetkých † z rodiny Odlerovej

sobota

-

sv. omša nebude

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Jozef Padyšák 47, Bibiana Kozarcová 45, Ján Filo 70, Nina Huttová 1, Dušan Sloboda 8, Martin Smutný 11, Lenka Krnová 46

sobáš: Anton Semeš a manželka 61

Oznamy

 • V pondelok - 16.7.2018 bude sv. omša o 18:30 na Vysokom Hradišči, ak to počasie dovolí.
 • Zvonček nedeľa 449€, zbierka na opravu kostola 2015€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 305-314. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 08.07.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

8.7.2018

14. nedeľa v cezročnom období

streda

11.7.2018 Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - spomienka

piatok

13.7.2018 Sv. Henricha - spomienka
sobota 14.7.2018

Sv. Kamila de Lelis, kňaza - spomienka

nedeľa

15.7.2018

15. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Helena Trestová, Hedviga Petrášová, Mária Kolesíková, Ján Kolesík, Štefánia Slivová, Mária Tomášková, Katarína Tomášková, Štefan Tomáška, Matilda Kostolánska, Jozef Kostolánský, Ján Jančovič, Ján Stračár, Štefan Stračár, Štefan Uhrovčík, Štefánia Uhrovčíková, Františka Hetešová, Šimon Manca, Jozef Choreň, Katarína Odlerová, Veronika Dovičičová, Augustín Mancovič, Etela Machovičová, Ernest Vagovič

pondelok

17:30

Za † Teréziu Lesayovú, † rodičov Čerešníkových a Lesayových, brata Milana

utorok

18:30

Za † Františka Lužáka, brata Jozefa, † rodičov Kúdelových a Lužákových

streda

18:30

Za † Vladimíra Kostolanského, Jozefa a Elišku Jamrichových a ich † rodičov

štvrtok

18:30

Za † Jozefa a Annu Šildových, Jozefa Uváčka a † rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za † Petra a Violu Horváthových, Rudolfa a Máriu Hlavatovičových

sobota

8:00

Za † Jozefa Lesaya, Vierku a Kamila a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Augustína Mancoviča - 1. výročie

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Oznamy

 • V nedeľu - 15.7.2018 bude sv. omša o 10:30 na Vysokom Hradišči.
 • Zvonček nedeľa 410€, Bohu známe 50€ a 1000€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 221, 273-285, 304, 613. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS