Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 13.01.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

13.1.2019

3. nedeľa po narodení Pána, Sviatok krstu Krista Pána - končí sa Vianočné obdobie
štvrtok

17.1.2019

Sv. Antona, opáta - spomienka

nedeľa

20.1.2019

2. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Viglaský, Klára Zemková, Alena Benovicová, Vladimír Kopál, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Vojtech Gálik, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Michal Smutný, Vojtech Vajs, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Karolína Prvá, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Viliam Melúch, Ján Hlavatovič, Anna Opáthová, Emália Rechtoríková, Štefan Srdoš, Blažej Holický, Anton Kubiš, Mária Holická

pondelok

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre pani Evu Medveckú - 50 rokov života

utorok

17:00

Za † Máriu Lehutovú, † rodičov Vrbovských a Lehutových

streda

17:00

Za † Štefana Tomášku

štvrtok

17:00

Za † z rodiny Jurkasovej a Ďuračkovej

piatok

17:00

Za † z rodiny Tomáškovej, Kubišovej, Dovičičovej a Lackovičovej

sobota

8:00

Za † Vincenta a Františku Jurkasových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre pani Magdalénu Tomáškovú - 70 rokov života

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 270€, na kostol 2055€, z pohrebu 30€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 543, domy 526 - 530. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 06.01.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

6.1.2019

2. nedeľa po narodení Pána, Zjavenie Pána, Troch kráľov

nedeľa

13.1.2019

3. nedeľa po narodení Pána, Sviatok krstu Krista Pána - končí sa Vianočné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † v decembri: Stanislav Polakovič, Viktrória Stračárová, Andrej Gajdošík, Milan Ilenčík

pondelok

17:00

Za † z rodiny Dankovej a Tomáškovej, za ostatných † z rodiny

utorok

17:00

Za † Emila Šimončiča a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

17:00

Za † Jána Štibravého, Blanku, Miroslava a Františka

štvrtok

17:00

Za † z rodiny Mihalkovičovej, Šteruskej, Jozefa Chrvalu a starých rodičov

piatok

17:00

Za † rodičov Vrablecových a Milana Daniela

sobota

8:00

Za † Miroslava a Marka Ušákových a starých rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Viglaský, Klára Zemková, Alena Benovicová, Vladimír Kopál, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Vojtech Gálik, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Michal Smutný, Vojtech Vajs, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Karolína Prvá, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Viliam Melúch, Ján Hlavatovič, Anna Opáthová, Emália Rechtoríková, Štefan Srdoš, Blažej Holický, Anton Kubiš, Mária Holická

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 343€, Starý + Nový rok 454€, Bohu znýmy 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 615. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 30.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

30.12.2018

1. nedeľa po narodení Pána, Sv. Rodiny
pondelok

31.12.2018

Sv. Silvestra I., pápeža - spomienka, Starý rok
utorok

1.1.2019

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - PRIKÁZANÝ SVIATOK
streda

2.1.2019

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
štvrtok

3.1.2019

Najsvätejšieho mena Ježiš
piatok

4.1.2019

Prvý piatok

nedeľa

6.1.2019

2. nedeľa po narodení Pána, Zjavenie Pána, Troch kráľov, požehnanie domov

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

pondelok

9:00

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

utorok

8:00

10:30

Za † Štefana Blaža - 1. výročie

Za † v minulom roku: Štefan Blažo, Božena Jamrichová, Zdenko Číž, Anna Machovičová, Jozef Dovičič, Angela Mancová, Anna Adamkovičová, Anna Kubovičová, Mária Konečná, Helena Kramárová, Terézia Lesayová, Miroslav Stračár, Mária Benovicová, Rudolf Konečný, Marek Cmero, Mária Chrvalová, Mária Semešová, Anna Kolláriková, Matilda Chrvalová, Albína Uhrová, Mária Myslíková, Emília Sitová, Vladimír Kadlečík, Ján Lukačovič, Stanislav Jurkas, Stanislav Polakovič, Viktória Stračárová, Andrej Gajdošík, Emília Hazuchová

streda

17:00

Za † Júliu Bednárovú, Jozefa Bednára a starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

17:00

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre brigádnikov a dobrodincov kostola

piatok

17:00

Na poďakovanie Bohu za 50 rokov života - Peter Slabý

sobota

8:00

Za † Júliu Turanskú, bratov, rodičov Jána a Františku Mulúchovú a ich rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † v decembri: Stanislav Polakovič, Viktrória Stračárová, Andrej Gajdošík, Milan Ilenčík

Oznamy

 • 1.1.2019 Vzývanie Ducha svätého na začiatku kalendárneho roku
 • Zvonček nedeľa + Vianoce 1191€, Vianočná ofera 740€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 542. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 23.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

23.12.2018

4. adventná nedeľa - Rok C
pondelok

24.12.2018

Štedrý deň, končí sa Adventné obdobie
utorok

25.12.2018

Slávnosť Narodenia Pána
streda

26.12.2018

Sv. Štefana, diakona, prvého mučeníka - sviatok
štvrtok

27.12.2018

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok, Adorácia od 16:45
piatok

28.12.2018

Sv. Betlehemských neviniatok, mučeníkov - sviatok
sobota

29.12.2018

Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

30.12.2018

1. nedeľa po narodení Pána, sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Anastázia Stachová 81, Štefánia Mašková 91, Bibiana Mancovičová 50, Mária Kolesíková 85, Ľubomír Kuracina 52, Gabriela Kadlecová 32, Milan Šimo 26, Mária Filipovičová 85, Ján Martinkovič 68, Helena Hlavatovičová 46, Anna Lesayová 85, František Martinkovič 80, Lucia Petríková 12, Galina Adler 63, Ján Messana 1, Guissepe Messana 13, Lívia 30, Zoltán 50

pondelok

18:00

Za † Júliu Bednárovú, Jozefa Bednára a starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc

utorok

0:00

8:00

10:30

Za farníkov a rodiny tohtoročných detí

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

streda

8:00

10:30

Za † Jozefa a Rozáliu Chrvalových

Za † rodinu Mitošinkovú, Šugrovú, Kováčovú a Barákovú

štvrtok

17:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc: lektorom, spevákom, kostolníkovi, atď.

piatok

17:30

Za † rodinu Holecovú a Kostolánsku a ostatných † z rodiny

sobota

17:30

Za † Vladimíra Kalaša a rodičov, za † Jozefa Kubiša a rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

Oznamy

 • V utorok 25.12.2018 je Vianočná farská ofera
 • V sobotu - 29.12.2018 bude Vianočný koncert speváckeho zboru Bradlan.
 • Zvonček nedeľa 288€, Bohu známa 20€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 512, 514, 520, 523, 524, 572, 573. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 16.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

16.12.2018

3. adventná nedeľa - Rok C

nedeľa

23.12.2018

4. adventná nedeľa - Rok C

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dušana Machoviča

pondelok

18:00

Za † Viktora Drgoňa, manželov Schusterových, † starých rodičov Čapkovičových a Drgoňových

utorok

7:00

Za obrátenie hriešnikov

streda

7:00

Za duše v očistci

štvrtok

7:00

Za kňazské a rehoľné povolania

piatok

7:00

Za Božie požehnanie a dar viery

sobota

18:30

Za † Michala Nadaského, Zuzanu a Bohumila Štibraných

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Anastázia Stachová 81, Štefánia Mašková 91, Bibiana Mancovičová 50, Mária Kolesíková 85, Ľubomír Kuracina 52, Gabriela Kadlecová 32, Milan Šimo 26, Mária Filipovičová 85, Ján Martinkovič 68, Helena Hlavatovičová 46, Anna Lesayová 85, František Martinkovič 80, Lucia Petríková 12

 

Oznamy

 • Vianočná sv. spoveď v našej farnosti bude v pondelok 17.12.2018. Spovedanie po domoch bude v pondelok 17.12. a v piatok 21.12.2018 doobeda.
 • Zvonček nedeľa a sviatok 599,50€, Zbierka na kostol 2045€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 544-552. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS