Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.     Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Video - 6 pilierov

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 09.07.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

9.7.2017

14. nedeľa v Cezročnom období

utorok

11.7.2017 Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - spomienka
štvrtok 13.7.2017

Sv. Henricha - spomienka

piatok

14.7.2017 Sv. Kamila de Lellis, kňaza - spomienka
sobota

15.7.2017

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

16.7.2017

15. nedeľa v Cezročnom období

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Helena Trestová 18, Hedvifa Petrášová 41, Mária Kolesíková 18, Ján Kolesík 4, Štefánia Slivová 10, Mária Tomášková 20, Katarína Tomášková 43

pondelok

18:30

Za † Máriu a Imricha Jurkasových, starých rodičov Jurkasových a Kalašových

utorok

18:30

Za † rodinu Mackovičovú a † starých rodičov z oboch strán a † z rodiny Kachmanovej

streda

18:30

Za † Jaroslava Vavra, bratov, rodičov a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:30

Za † Katarínu Odlerovú - 1. výročie

piatok

18:30

Za † rodičov Odlevákových a Jurkasových a brata Petra

sobota

9:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Zacharovú, Uhrovú, Rajnicovú

sv. omša v Hornom kostolíku na cintoríne - 845. výročie, hlavný celebrant a kazateľ doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach

nedeľa

8:00

10:30

za jubilantov: Anastázia Horváthová 7, Dušan Sloboda 7, Martin Smutný 10, Lenka Krnová 45

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

sv. omša na Hradišti, hlavný celebrant a kazateľ prodekan Bohosloveckej fakulty UK v Ba, Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič

Oznamy

 • Ďakujem za pomoc a brigády na Hradišti, nové dvere na kaplne, dokončuje sa oplotenie areálu.
 • Zvonček nedeľa + sviatok 387€, Bohu známy 2000€, Bohu známe 50€ a 30€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 387-396. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 02.07.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

2.7.2017

13. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

3.7.2017

Sv. Tomáša, apoštola - sviatok

utorok

4.7.2017 Vigília slávnosti sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov

streda

5.7.2017 Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť
štvrtok 6.7.2017

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice

piatok

7.7.2017 Prvý piatok

nedeľa

9.7.2017

14. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie Pánu Bohu:

- 25 rokov kňazstva Vdp. Juraj Sitáš

- 25 rokov speváckeho zboru

pondelok

18:30

Za † Eleonóru a Jozefa Stračára a † starých rodičov z oboch strán

utorok

18:30

Za † Františka Jamricha, syn Jána a † starých rodičov z oboch strán

streda

8:00

18:30

Za † Ladislava, Pavla, Tomáša a † rodinu Smoleňovú a Schoubelovú

Za † Petra Kadleca - 5. výročie

štvrtok

18:30

Za † Veroniku Dovičičovú - 1. výročie

piatok

18:30

Za † Antona a Helenu Stachových a † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Jozefa, Annu a Máriu Študencových

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Helena Trestová 18, Hedvifa Petrášová 41, Mária Kolesíková 18, Ján Kolesík 4, Štefánia Slivová 10, Mária Tomášková 20, Katarína Tomášková 43

Oznamy

 • V stredu 5.7.2017 bude na Katarínke sv. omša o 10:30, následne bude Deň otvorených dverí.
 • Ďakujem za pomoc a brigády na Hradišti, nové dvere na kaplne, dokončuje sa oplotenie areálu.
 • Zvonček nedeľa + sviatok 415€. Zbierka Halier sv. Petra 255€. Pán Boh zaplať! ABU dal pôžičku na strechu 30000€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 379-386. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 25.06.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

25.6.2017

12. nedeľa v Cezročnom období

streda

27.6.2017

Sv. Ladislava, spomienka

štvrtok 28.6.2017

Vigília slávnosti Petra a Pavla, apoštolov

piatok

29.6.2017 Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

2.7.2017

13. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Antona a Margitu

pondelok

18:30

Za † Františka Mašku, starých rodičov Maškových, Machovičových a Hlavatovičových

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa Zelenaya st. 70 rokov života a Jozefa Zelenaya ml. 32 rokov života

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lackovú

štvrtok

8:00

18:30

Za † Tomáša a Annu, Štefániu a Štefana, Tomáša

Za zdravie a Božiu pomoc

piatok

7:15

18:30

Za žiakov a učiteľov, koniec školského roka - Te Deum

Za † Františku a Jozefa Heteša, za starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Viktora Slivu, manželku Štefániu, dcéry, syna a † z rodiny Slivovej a Mancovej

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie Pánu Bohu:

- 25 rokov kňazstva Vdp. Juraj Sitáš

- 25 rokov speváckeho zboru

Oznamy

 • Ďakujem za kosenie trávy a hrabanie sena na hradišti. Ďakujem za procesiu Božieho Tela + guláš. Brigáda - nové dvere na kaplnke na Hradišti.
 • Zvonček nedeľa + sviatok 502€, Bohu známa 50€, z upratovania 33€. Pán Boh zaplať! ABU dal pôžičku na strechu 30000€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 370-378. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 18.06.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

18.6.2017

11. nedeľa v Cezročnom období

streda

21.6.2017

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

štvrtok 22.6.2017

Vigília slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

piatok

23.6.2017 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť, úplné odpustky, odprosujúca pobožnosť
sobota

24.6.2017

Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť - hlavného patróna arcidiecézy a titul katedrálneho chrámu, 16:30 sv. ruženec

nedeľa

25.6.2017

12. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Mária Uhrová 55, Terezka Schmidtová 17, Mária Jamrichová 84, Rebeka Medvecká 10, Mária Danková 1, ...

sobáš: Pavol Hlavatovič a Emília 45,

pondelok

18:30

Za ťažko chorých farníkov: Zdenko Číž, Miroslav Madeja, ...

utorok

18:30

Za † Emila Rapanta - 25. výročie a manželku Máriu a ich † rodičov

streda

18:30

Za † rodičov Slivových, Srdošových a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:30

Za † Vojtecha a Augustu Zuzkovičových, syna Jozefa, zaťa Viktora a ostatných † z rodiny

piatok

8:00

18:30

Za živých a † členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho

Za † Viliama a Rozáliu Mikušových, dcéru Anku, zaťov Jána a Petra a † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

13:00

Za † Máriu a Štefana Šišmišových a ostatných † z rodiny

sobášna: Milan Stano a Jana Boledovičová

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Antona a Margitu

Oznamy

 • V nedeľu - 25.6.2017 bude zbierka Halier sv. Petra.
 • V nedeľu - 25.6.2017 bude detská sv. omša, pri sv. omši bude poďakovanie Pánu Bohu na konci školského roka.
 • Zvonček nedeľa + sobášna ofera 423€. Pán Boh zaplať! ABU dal pôžičku na strechu 30000€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 343-358. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 11.06.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

11.6.2017

Najsvätejšej Trojice, Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka

pondelok

12.6.2017

Výročie biskupskej vysviacky Mons. Jána Sokola, emeritného arcibiskupa

utorok 13.6.2017

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

14.6.2017 Vigíla slávnosti Božieho Tela
štvrtok

15.6.2017

Najsvtejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie telo - PRIKÁZANÝ SVIATOK - úplné odpustky, adorácia od 17:30

nedeľa

18.6.2017

11. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Slavomír Repčík , Jozef Kaima 48, Emil Petrík 19, Matej Komár 23, Boris Komár 29, Marienka Slivová 42, ...

pondelok

18:30

Za † Michala Mašku - 1. výročie

utorok

18:30

Za † Anastáziu a Jozefa Machovičových, za † manžela Miroslava Machoviča

streda

18:30

Za † Jozefa Slivu, manželku Helenu, syna Petra a † rodičov z oboch strán

štvrtok

8:00

18:30

Za † Annu a Tomáša, Ignáca a Annu, Jána

Za † Eduarda Kočitého, a † rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za † Dominika Srdoša a Ernestínu, syna Jozefa a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Veroniku a Vincenta Gajarských a † starých rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Mária Uhrová 55, Terezka Schmidtová 17, Mária Jamrichová 84, Rebeka Medvecká 10, Mária Danková 1, ...

sobáš: Pavol Hlavatovič a Emília 45,

Oznamy

 • V nedeľu - 18.6.2017 po sv. omši o 10:30 bude procesia Božieho Tela - oltáriky.
 • Zbierka na kostol 1940€, zvonček nedeľa + sobota 451,50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 343-358. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS