Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 15.07.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

15.7.2018

15. nedeľa v cezročnom období

pondelok

16.7.2018 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka

nedeľa

22.7.2018

15. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Augustína Mancoviča - 1. výročie

Za farníkov a dobrodincov farnosti

pondelok

18:30

Za brigádnikov a dobrodincov

utorok

18:30

Za † Anu a Františka Hlavatovičových a † rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za † rodičov Komárových a ostatných † z rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Komárovú

štvrtok

18:30

Za † starých rodičov Hlavatovičových a Koleničových a ostatných † z rodiny, za † Emila Koleniča

piatok

18:30

Za † Cyrila Hlavatoviča a všetkých † z rodiny Odlerovej

sobota

-

sv. omša nebude

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Jozef Padyšák 47, Bibiana Kozarcová 45, Ján Filo 70, Nina Huttová 1, Dušan Sloboda 8, Martin Smutný 11, Lenka Krnová 46

sobáš: Anton Semeš a manželka 61

Oznamy

 • V pondelok - 16.7.2018 bude sv. omša o 18:30 na Vysokom Hradišči, ak to počasie dovolí.
 • Zvonček nedeľa 449€, zbierka na opravu kostola 2015€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 305-314. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 08.07.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

8.7.2018

14. nedeľa v cezročnom období

streda

11.7.2018 Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - spomienka

piatok

13.7.2018 Sv. Henricha - spomienka
sobota 14.7.2018

Sv. Kamila de Lelis, kňaza - spomienka

nedeľa

15.7.2018

15. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Helena Trestová, Hedviga Petrášová, Mária Kolesíková, Ján Kolesík, Štefánia Slivová, Mária Tomášková, Katarína Tomášková, Štefan Tomáška, Matilda Kostolánska, Jozef Kostolánský, Ján Jančovič, Ján Stračár, Štefan Stračár, Štefan Uhrovčík, Štefánia Uhrovčíková, Františka Hetešová, Šimon Manca, Jozef Choreň, Katarína Odlerová, Veronika Dovičičová, Augustín Mancovič, Etela Machovičová, Ernest Vagovič

pondelok

17:30

Za † Teréziu Lesayovú, † rodičov Čerešníkových a Lesayových, brata Milana

utorok

18:30

Za † Františka Lužáka, brata Jozefa, † rodičov Kúdelových a Lužákových

streda

18:30

Za † Vladimíra Kostolanského, Jozefa a Elišku Jamrichových a ich † rodičov

štvrtok

18:30

Za † Jozefa a Annu Šildových, Jozefa Uváčka a † rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za † Petra a Violu Horváthových, Rudolfa a Máriu Hlavatovičových

sobota

8:00

Za † Jozefa Lesaya, Vierku a Kamila a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Augustína Mancoviča - 1. výročie

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Oznamy

 • V nedeľu - 15.7.2018 bude sv. omša o 10:30 na Vysokom Hradišči.
 • Zvonček nedeľa 410€, Bohu známe 50€ a 1000€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 221, 273-285, 304, 613. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 01.07.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

1.7.2018

13. nedeľa v cezročnom období

pondelok

2.7.2018 Návštevy Panny Márie - sviatok

utorok

3.7.2018 Sv. Tomáša, apoštola - sviatok

štvrtok

5.7.2018 Sv. Cyrila a Metoda - Slovanských vierozvestov - slávnosť

piatok

6.7.2018

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - spomienka

nedeľa

8.7.2018

14. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † v júni: Irena Hercegová, Stanislava Hlavatovičová, Rudolf Konečný

Za † rodinu Kováčovú, Mitošinkovú, Barákovú a Šugrovú

pondelok

18:30

Za † manžela Vladislava - 1. výročie, † rodinu z oboch strán a duše v očistci

utorok

18:30

Za † manžela Michala a † rodinu Zemkovú

streda

18:30

Za † Jozefa a Františku Vaškových a † z rodiny

štvrtok

8:00

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc

Za † Víta a Emíliu Čížových a † z rodiny

piatok

18:30

Za † Karola Dovičiča a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Jána Kolesíka, Jána a Máriu Šimončičových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Helena Trestová, Hedviga Petrášová, Mária Kolesíková, Ján Kolesík, Štefánia Slivová, Mária Tomášková, Katarína Tomášková, Štefan Tomáška, Matilda Kostolánska, Jozef Kostolánský, Ján Jančovič, Ján Stračár, Štefan Stračár, Štefan Uhrovčík, Štefánia Uhrovčíková, Františka Hetešová, Šimon Manca, Jozef Choreň, Katarína Odlerová, Veronika Dovičičová, Augustín Mancovič, Etela Machovičová, Ernest Vagovič

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 379€, Halier sv. Petra 410€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 249-269. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 24.06.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

24.6.2018

Narodenie sv. Jána Krstiteľa - hlavný patrón Trnavskej arcidiecézy a titul Katedrály

streda

27.6.2018 Sv. Ladislava - spomienka

štvrtok

28.6.2018 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

piatok

29.6.2018

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - PRIKÁZANÝ SVIATOK

Pri rannej sv. omši Te Deum - poďakovanie na konci školského roka

nedeľa

1.7.2018

13. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † - výročná: Ján Rajnic, Slavomír Repčík, Jozef Kajma, Emil Petrík, Matej Komár, Boris

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za jubilantov: Petrov, Pavlov, Jánov, Jozef Šimončič 90, Mária Uhrová 56, Terezka Schmidtová 18, Rebeka Medvecká 11, Paulína Árendásová 10, Šimon Árendás 8, Mária Danková 2, Jarmila Padyšáková 65, Lukáš Padyšák 16, Mária Jamrichová 85, Jozef Sliva 80, Mária Slivová 80

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví 46, Miroslav a Katarína Madejoví 35, Milan a Simona Árendásoví 11

pondelok

18:30

Za † Teréziu Kúdelovú - 1. výročie

utorok

15:00

18:30

Za † Rudolfa Konečného - pohrebná, 16:00 pohreb

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zelenayovú

streda

18:30

Za † Michala Mašku, rodičov Maškových a Čapkovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:30

Za † rodiny Gavendovej, Gálikovej a Bohunickej

piatok

7:00

18:30

Za žiakov, študentov a učiteľov

Za farníkov a dobrodincov farnosti

sobota

8:00

15:00

Za † Šimona Mancu - 20. výročie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † v júni: Irena Hercegová, Stanislava Hlavatovičová, Rudolf Konečný

Za † rodinu Kováčovú, Mitošinkovú, Barákovú a Šugrovú

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 268,50€ + 165€, krsty 220€, prvoprijímajúci 100€, sobáš 350€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 239-247. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 17.06.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

17.6.2018

11. nedeľa v Cezročnom období

štvrtok

21.6.2018 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

nedeľa

24.6.2018

Narodenie sv. Jána Krstiteľa - hlavný patrón Trnavskej arcidiecézy a titul Katedrály

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † - výročná: Ján Rajnic, Slavomír Repčík, Jozef Kajma, Emil Petrík, Matej Komár, Boris Komár, Emil Rapant, Marienka Slivová, Terézia Kúdelová, Ján Jankovič, Róbert Kolesík, Pavol Kolesík, Jozef Kolesík, Jozef Benovic, Mária Benovicová, Ľudovít Benovic, Šimon Manca, Jozef Manca, Augusta Zuzkovičová, Vojtech Zuzkovič, Michal Maška, Mária Slivová, Viola Dovičičová, Vojtech Jakúbek, Júlia Jakúbková, Milan Sloboda, František Rechtorík, Jarmila Padyšáková, Lukáš Padyšák, Mária Bendová, Júlia Bendová, Imrich Benda ...

pondelok

18:30

Za † Irenu Hercegovú r. Hetešovú - pohrebná

utorok

18:30

Za † Jozefa Srdoša a † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu Cibulovú a Valériu Lučšikovú

štvrtok

18:30

Za † rodičov Pullmanových a Šildových a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † Emíliu Čížovú, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

15:00

Za † Štefana Mancu, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

sobášna: Dávid Holický a Simona Michalcová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za jubilantov: Petrov, Pavlov, Jánov, Jozef Šimončič 90, Mária Uhrová 56, Terezka Schmidtová 18, Rebeka Medvecká 11, Paulína Árendásová 10, Šimon Árendás 8, Mária Danková 2, Jarmila Padyšáková 65, Lukáš Padyšák 16, Mária Jamrichová 85, Jozef Sliva 80, Mária Slivová 80

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví 46, Miroslav a Katarína Madejoví 35, Milan a Simona Árendásoví 11

Oznamy

 • 24.6.2018 bude zbierka na diela Sv. Otca - Halier sv. Petra
 • Zvonček nedeľa 544,50€, guláš 501€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 225-230. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS