Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 02.02.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

2.2.2020

4. nedeľa v Cezročnom období, Obetovanie Pána - sviatok

pondelok

3.2.2020 Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - spomienka

utorok

4.2.2020

Féria

streda

5.2.2020

Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka

štvrtok

6.2.2020

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka, Adorácia 16:45

piatok

7.2.2020 Prvý piatok

sobota

8.2.2020

Féria

nedeľa

9.2.2020

5. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Antona Semeša, Margitu Jamrichovú, Ernestínu Kopálovú a Stanislava Boledoviča

pondelok

17:30

Za † Blažeja a Máriu Holických, Antona a Máriu Kubišových a † starých rodičov

utorok

17:30

Za † Teréziu Lesayovú a † rodinu z oboch strán

streda

17:30

Za † Štefana Bokoru, Štefana Petráša a ostatných † z rodiny

štvrtok

17:30

Za † Michala Mikuška 10, Máriu Mikuškovú 17, vdp. Pavla Kottvana 48, vdp. Izidora Štefíka 45

piatok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc - 50 rokov manželstva Milana a Petronely Žákových

sobota

8:00

Za † manžela Jána Šveca a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

 

 

 

 

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie † : vdp. Michal Mikuška, Jaroslav Šutiak, Helena Hušeková, Milan Hušek, Viktor Belák, František Madeja, Viktor Petrík, Zdenko Číž, Štefan Zábrodský, Júlia Zábrodská, Helena Slivová, Vladimír Stacho, Júlia Slivová, Dominik Srdoš, František Chrvala, Štefan Zubčák, Jozef Hlavatovič, Anna Dovičičová, František Kolesík, Janko Greguš, Ján Stacho, Júlia Stachová, Jozef Stacho, Anton Kúdela, Mária Kúdelová, Jozef Študenc, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová, Hieronym Stračár, Mária Hercegová, Štefan Chorvatovič, Jozef Martinkovič, Ján Jakúbek, Matúš Tomáška, Albín Kičina, Rozália Mikušová, František Filipovič, Šimon Holický, Justína Kolláriková, Viliam Hlavatovič, Mária Juráková, František Manca, Jozef Sliva, Helena Bukovčáková, Viktor Machovič, Jozefína Machovičová, Michal Machovič, Mária Jurkasová, Mária Králiková, František Vagovič, Anna Kociánová, Filoména Cisárová, Viliam Polakovič, Mária Prvá, Viktor Jozef Sliva, Rozália Hlavatovičová, Karl Dieter Korting

Oznamy

 • V pondelok - 3.2.2020 bude Svätoblažejské požehnanie hrdla pri sv. omši
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 400,50€, Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 17-30. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 26.01.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

26.1.2020

3. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

27.1.2020 Sv. Angely Merici, panny - spomienka

utorok

28.1.2020

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

29.1.2020

Féria

štvrtok

30.1.2020

Féria, Adorácia 16:15

piatok

31.1.2020 Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

sobota

1.2.2020

Féria

nedeľa

2.2.2020

4. nedeľa v Cezročnom období, Obetovanie Pána - sviatok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomocZa Jozef a Zlaticu a † rodinu z oboch strán

pondelok

 

17:00

Za † Adriána Suchého, Františka a Katarínu Uhrových

utorok

17:00

Za † Štefana a Štefániu Uhrovčíkových a Teréziu Mancovú

streda

17:00

Za † Milana Hušeka, manželku Helenu - 27.výročie a ostatných † z rodiny

štvrtok

17:00

Za † Dominika Turanského, rodičov Turanských a Vajsových a brata Františka

piatok

17:00

Za † Emila, Máriu, Františka a Margitu

sobota

8:00

Za † Silvestra Nováka, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Antona Semeša, Margitu Jamrichovú, Ernestínu Kopálovú a Stanislava Boledoviča

Oznamy

 • V nedeľu - 2.2.2020 bude pri sv. omšiach požehnanie sviec a procesia so sviecami, prineste si do kostola sviece na požehnanie.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 430,50€, Bohu známy 1000€, zo sobáša 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 4-16, 557. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 19.01.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

19.1.2020

2. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

20.1.2020 Féria

utorok

21.1.2020

Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

streda

22.1.2020

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka - spomienka

štvrtok

23.1.2020

Féria, Adorácia 16:15

piatok

24.1.2020 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

sobota

25.1.2020

Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok

nedeľa

26.1.2020

3. nedeľa v Cezročnom období, Nedeľa Božieho Slova

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

jubilanti: František Petráš, Magaléna Tomášková, Eva Medvecká, Marek Slabý, Štefánia Danková, Mária Mašková, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Františka Choreňová, Simona Árendášová, Anna Hlavatovičová, Salome Kumpanová, Jana Kúdelová, Adriána Kúdelová, Helena Vyskočová, Terézia Heltková, Adela Petríková, Alexandra Ciuttiová, Cecília Srdošová, Ján Šimončič, Zdenka Stachová, Cecília Jankovičová, Lucia Gajdošíková, Martinko Dzurenka, Helena Dovičičová, Janka Augustínová

výročie manželstva: Jozef a Daniela Kúdeloví, Jozef a Daniela Kurekoví

pondelok

 

17:30

Za † z rodiny Árendášovej, Kumpanovej a Gálikovej

utorok

17:00

Za † Michala a Filoménu Horváthových a Štefana a Máriu Slivových

streda

17:00

Za † Jána a Máriu Benovicových a † rodičov z oboch strán

štvrtok

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc

piatok

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

sobota

8:00

Za † manžela Štefana Hetteša, rodičov Viktora a Annu Hettešových a dcéru Veroniku

nedeľa

 

8:00

10:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

Za Jozef a Zlaticu a † rodinu z oboch strán

Oznamy

 • Od 18.1.2020 do 25.1.2020 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 388€, Betlehem 370€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 539, 584-589, 1, 2, 3. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 12.01.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

12.1.2020

Nedeľa Krstu Krista Pána

pondelok

13.1.2020 Féria

utorok

14.1.2020

Féria

streda

15.1.2020

Féria

štvrtok

16.1.2020

Féria, adorácia o 16:15

piatok

17.1.2020 Sv. Antona, opáta - spomienka

sobota

18.1.2020

Féria

nedeľa

19.1.2020

2. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janky Machovičovej

výročie †: vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Víglaský, František Lacka, Klára Zemková, Alena Benovicová, Vladimír Kopál, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Vojtech Gálik, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Michal Smutný, Vojtech Vajs, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Karolína Prvá, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Viliam Melúch, Ján Hlavatovič, Anna Opáthová, Emília Rechtoríková, Štefan Srdoš, Blažej Holický, Anton Kubiš, Mária Holická, Lenka Grúberová, Pavlína Roháčová, Jozef Machovič

pondelok

 

17:00

Za † Jozefa Klimu, manželku Emíliu a syna Štefana

utorok

17:00

Za † František Lacka - 3.výr., a †rodinu z oboch strán

streda

17:00

Za Melániu a Jána Krajčovičových a † rodičov z oboch strán

štvrtok

17:00

Za † manžela Miroslava Machoviča - 15.výročie

piatok

17:00

Za † Štefana Kollárika, manželku Annu, rodičov Kollárikových a Mancových a syna Štefana

sobota

8:00

Za † Hieronyma Vrbovského a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

jubilanti: František Petráš, Magaléna Tomášková, Eva Medvecká, Marek Slabý, Štefánia Danková, Mária Mašková, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Františka Choreňová, Simona Árendášová, Anna Hlavatovičová, Salome Kumpanová, Jana Kúdelová, Adriána Kúdelová, Helena Vyskočová, Terézia Heltková, Adela Petríková, Alexandra Ciuttiová, Cecília Srdošová, Ján Šimončič, Zdenka Stachová, Cecília Jankovičová, Lucia Gajdošíková, Martinko Dzurenka, Helena Dovičičová, Janka Augustínová

výročie manželstva: Jozef a Daniela Kúdeloví, Jozef a Daniela Kurekoví

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 675€, zbierka na kostol 2350€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 531-538. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 05.01.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

5.1.2020

2. nedeľa po narodení Pána

pondelok

6.1.2020 Zjavenie Pána - Troch kráľov - požehnanie vody, požehnanie príbytkov

utorok

7.1.2020

Féria

streda

8.1.2020

Féria

štvrtok

9.1.2020

Féria, adorácia o 16:15

piatok

10.1.2020 Féria

sobota

11.1.2020

Féria

nedeľa

12.1.2020

3. nedeľa po narodení Pána - Krst Krista Pána, končí sa Vianočné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Margitu Kočitú - 1.výročie

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Fifíkovú

pondelok

 

8:00

10:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Ščasnú a Uhlíkovú

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Semešovú

utorok

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Opálkovú

štvrtok

17:00

Za † z rodiny Dovičičovej a Lackovičovej

piatok

17:00

Za † rodičov Šimončičových a Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

Za † manžela Pavla, syna Róberta Kolesíka, rodičov Kolesíkových a Machovičových, súrodencov a † starých rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janky Machovičovej

výročie †: vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Víglaský, František Lacka, Klára Zemková, Alena Benovicová, Vladimír Kopál, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Vojtech Gálik, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Michal Smutný, Vojtech Vajs, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Karolína Prvá, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Viliam Melúch, Ján Hlavatovič, Anna Opáthová, Emília Rechtoríková, Štefan Srdoš, Blažej Holický, Anton Kubiš, Mária Holická, Lenka Grúberová, Pavlína Roháčová, Jozef Machovič

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 371€, zvonček Vianoce 1117€, Nový rok 707€, Bohu známa 100€ a Bohu známy 500€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 523-530. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS