Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 11.05.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

10.6.2018

10. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

11.6.2018 Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka

streda

13.6.2018 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

17.6.2018

11. nedeľa v Cezročnom období - Prvé sv. prijímanie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

pondelok

18:30

Za † Silvestra Nováka, † rodičov z oboch strán a † z rodiny

utorok

8:00

Za † rodinu Dulíkovú

streda

18:30

Za † Antona, Margitu a Františku

štvrtok

18:30

Za † Annu a Jaroslava Blaškových, za † Viktóriu Švecovú a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † Jozefa Hlavatoviča a † rodičov Hlavatovičových a Ušákových

sobota

8:00

Za † Viktóriu Švecovú a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † - výročná: Ján Rajnic, Slavomír Repčík, Jozef Kajma, Emil Petrík, Matej Komár, Boris Komár, Emil Rapant, Marienka Slivová, Terézia Kúdelová, Ján Jankovič, Róbert Kolesík, Pavol Kolesík, Jozef Kolesík, Jozef Benovic, Mária Benovicová, Ľudovít Benovic, Šimon Manca, Jozef Manca, Augusta Zuzkovičová, Vojtech Zuzkovič, Michal Maška, Mária Slivová, Viola Dovičičová, Vojtech Jakúbek, Júlia Jakúbková, Milan Sloboda, František Rechtorík, Jarmila Padyšáková, Lukáš Padyšák, Mária Bendová, Júlia Bendová, Imrich Benda ...

Oznamy

 • Pred sv. omšami sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu
 • Zvonček nedeľa 462€, Zbierka na opravu kostola 2355€, 300KČ, 160Zl. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 213-225. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 03.06.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

3.6.2018

9. nedeľa v Cezročnom období

utorok

5.6.2018 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka

piatok

8.6.2018 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť - odpustky
sobota 9.6.2018

Nepoškvrneného srdca Panny Márie - spomienka

nedeľa

10.6.2018

10. nedeľa v Cezročnom období - Prvé sv. prijímanie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

mesačná: Terézia Lesayová, Miroslav Stračár, Mária Benovicová

Za † Jána Rajnica - 20. výročie

pondelok

18:30

Za † Jána a Máriu Benovicových, † rodičov a súrodencov z oboch strán

utorok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dulíkovú

streda

18:30

Za † Štefana a Štefániu Uhrovčíkových, † Teréziu Mancovú

štvrtok

18:30

Za † Dominika Turanského, rodičov Turanských a Vajsových a brata Františka

piatok

8:00

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šimulčíkovú

Za † Silvestra Nováka, † rodičov z oboch strán a † z rodiny

sobota

8:00

Za † Štefana Bokora a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Oznamy

 • Pred sv. omšami sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu
 • Zvonček nedeľa 360€ + 100€, Božie Telo 160€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 27.05.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

27.5.2018

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

streda

30.5.2018 Večer Vigília - Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
štvrtok 31.5.2018

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - PRIKÁZANÝ SVIATOK - slávnosť

po sv. omši procesia Božieho Tela

piatok

1.6.2018 Sv. Justína, mučeníčka - spomienka, PRVÝ PIATOK
sobota 2.6.2018

Sv. Filipa Nériho, kňaza - spomienka

nedeľa

3.6.2018

9. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Vdp. Mário Bosý 41, Svetlana Zacharová 50, Peter Madeja 23, Adam Medvecký 21, Zdenka Mašková 35, Jozef Danko 33, Peter Danko 42, Anička Danková 3, Rozmarína Rajnícová 4, Monika Švecová 50, Bernardína Stračárová 80, Marko Sagan 4, Jozefína Pauerová 47, Mária Stempelová 76, Oľga Šildová 80

sobáš: Ignác Šimončič a Emália 59, Anton Partel a Mária 59, Štefan Hlavatovič a Anna 59, František Petráš a Margita 54, Helmut Bartoš a Oľga 50, Jiří Janošek a Viera 31, Jozef Padyšák a Henrieta 25, Kuracinoví 10

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Bohumila

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Helenu Polákovú - 60 rokov života

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Máriu Jamrichovú - 85 rokov života

štvrtok

9:00

18:30

Za dar viery a dary Ducha svätého

Za † Adriána Suchého, Františka a Katarínu Uhrových

piatok

18:30

Za † rodičov Stachových a Horváthových, dcéru Martu a vnuka Paľka

sobota

8:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

nedeľa

 

8:00

10:30

mesačná: Terézia Lesayová, Miroslav Stračár, Mária Benovicová

Za † Jána Rajnica - 20. výročie

Oznamy

 • Pred sv. omšami sa modlíme Loretánske litánie.
 • Zvonček nedeľa 316€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 206-212. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 20.05.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

20.5.2018

Nedeľa zoslania Ducha svätého, možnosť získať odpustky, končí veľkonočné obdobie, detská sv. omša
pondelok

21.5.2018

Panny Márie Matky Cirkvi - sviatok, začína Cezročné obdobie

utorok

22.5.2018 Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky - sviatok
štvrtok 24.5.2018

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok

piatok

25.5.2018 Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
sobota 26.5.2018

Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka

nedeľa

27.5.2018

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za deti a chorých

pondelok

18:30

Na poďakovanie, za 10 rokov manželstva, manželia Kuracinoví, 50 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc

utorok

18:30

Za † Vojtecha a Rozáliu Jakúbkových a † rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za všetkých † z rodiny (č. 374)

štvrtok

16:00

Za † Štefana Hetteša, rodičov Annu a Viktora Hettešových a dcéru Veroniku

piatok

18:30

Za † z rodiny Kumpanovej a Árendášovej

sobota

8:00

Za † rehoľné sestry Astériu Kostolanskú a Albínu Kostolanskú, ich rodičov, za † rodičov Slivových a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Vdp. Mário Bosý 41, Svetlana Zacharová 50, Peter Madeja 23, Adam Medvecký 21, Zdenka Mašková 35, Jozef Danko 33, Peter Danko 42, Anička Danková 3, Rozmarína Rajnícová 4, Monika Švecová 50, Bernardína Stračárová 80, Marko Sagan 4, Jozefína Pauerová 47, Mária Stempelová 76, Oľga Šildová 80

sobáš: Ignác Šimončič a Emália 59, Anton Partel a Mária 59, Štefan Hlavatovič a Anna 59, František Petráš a Margita 54, Helmut Bartoš a Oľga 50, Jiří Janošek a Viera 31, Jozef Padyšák a Henrieta 25, Kuracinoví 10

Oznamy

 • Pred sv. omšami sa modlíme Loretánske litánie.
 • Zbierka na katolícke masmédiá 305€, Zvonček nedeľa + sviatok 496,50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 199 - 205. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 13.05.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

13.5.2018

7. Veľkonočná nedeľa
pondelok

14.5.2018

Sv. Mateja, apoštola - sviatok

streda

16.5.2018

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - sviatok

Výročie úmrtia emeritného trnavského pomocného biskupa Dominika Tótha (2005)

piatok

18.5.2018 Sv. Jána I., pápeža a mučeníka - sviatok
sobota 19.5.2018

Udeľovanie sviatosti birmovania

nedeľa

20.5.2018

Nedeľa zoslania Ducha svätého, možnosť získať odpustky, končí veľkonočné obdobie, detská sv. omša

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

výr. úmrtia: vdp. Štefan Hlavatovič 23, Ján Rajníc 20, Ján Petráš 24, Júlia Mancová 19, Alojz Bachratý 26, Pavol Šild 17, Andrej Uher 4, Mária Lehutová 5, Melánia Komárová 22, Mária Pauerová 16, Katarína Kolesíková 30, Ambróz Heteš 21, Mária Kalašová 27, Jozef Dovičič st. 73, Jozef Dovičič ml. 27, Františka Drgoňová 15, Mária Petríková 2, Mária Juráková 5, Slavomír Repčík 2, Júlia Miklovičová 1, Ján Slabý 1

pondelok

18:30

Za † rodinu Gazdovú

utorok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov života - Bernardína Stračárová - 80. rokov života

streda

18:30

Za † Štefana Kollárika, rodičov Kollárikových a Mancových, syna Štefana a starých rodičov

štvrtok

18:30

Za † Melániu a Jána Krajčovičových a † rodičov z oboch strán

piatok

8:00

Za deti a vnukov, o dar viery, dary Ducha svätého a ochranu Panny Márie pre celú rodinu a obrátenie hriešnikov

sobota

10:30

Za dary Ducha svätého pre birmovancov a ich rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za deti a chorých

Oznamy

 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší).
 • Od piatka - 11.5.2018 začína Novéna k Duchu svätému.
 • Pred sv. omšami sa modlíme Loretánske litánie.
 • Prosebné dni - pondelok - streda - v pondelok prosíme za úrodu.
 • Zbierka na opravu kostola 2050€ 1200 ČK, 200 Zl., Zvonček nedeľa 477,50€, Bohu známa 50€, 20€, 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny birmovancov. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS