Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.     Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Video - 6 pilierov

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 04.06.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

4.6.2017

Nedeľa zoslania Ducha Svätého

pondelok

5.6.2017

Svätodušný pondelok, Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

štvrtok 8.6.2017

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

nedeľa

11.6.2017

Najsvätejšej Trojicem, Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: Za † Jána Slabého, Júliu Miklovičovú r. Jurkasovú

pondelok

8:00

Za dary Ducha svätého pre Herberta a Štefana

utorok

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Annu

streda

18:00

Za † Jozefa Slivu, manželku Helenu, syna Petríka a † rodičov z oboch strán

štvrtok

18:00

Za † Petra Jakubca, manželku Máriu, zaťa Janka a † starých rodičov z oboch strán

piatok

18:00

Za † Štefana Danka a † starých rodičov Dankových a Slivových

sobota

8:00

15:00

Za † rodičov Veroniku a Jozefa Jackovičových a † rodičov z oboch strán

sobášna - Lukáš Gajarský a Ing. Veronika Karásková

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Slavomír Repčík , Jozef Kaima 48, Emil Petrík 19, Matej Komár 23, Boris Komár 29, Marienka Slivová 42

Oznamy

 • V piatok - 9.6.2017 bude Noc Kostolov na Katarínke, sv. omša na Katarínke o 19:30
 • Zbierka na katolícke masmédia 320€, zvonček nedeľa + sviatok 420€, Bohu známa 200€, prvoprijímajúci 160€. Pán Boh zaplať!
 • Nedoplatok za kúrenie 875€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 335-342. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 28.05.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

28.5.2017

6. veľkonočná nedeľa

štvrtok

1.6.2017

Sv. Justína, mučeníka - spomienka

sobota 3.6.2017

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - Turíčna vigília

nedeľa

4.6.2017

7. veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

pondelok

8:00

Za † Slavomíra Repčíka - 1. výročie

utorok

8:00

Za † z rodiny Tomáškovej, Kubišovej, Dovičičovej a Lackovičovej

streda

18:30

Za † Emíliu a Ernesta Bírových, starých rodičov z oboch strán a Daniela Odlera

štvrtok

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dreveňakovú

piatok

18:30

Za † Jozefa Alchusa, rodičov z oboch strán a starých rodičov

sobota

15:00

18:30

sobášna

Za Božiu pomoc a požehnanie, za dary Ducha Svätého pre celú rodinu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: Za † Jána Slabého, Júliu Miklovičovú r. Jurkasovú

Oznamy

 • Spoveď chorých na prvý piatok v mesiaci v doobedňajších hodinách.
 • Máj - mesiac Panny Márie, pred sv. omšami Mariánske litánie.
 • Zvonček 207,50€ + 70€, Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
 • Pred sv. omšami sa modlíme deviatnik k Duchu svätému.
 • Letné Kántrové dni - (streda, piatok, sobota) - Prosba za duchové povolania - streda
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 328 -334, 563. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 21.05.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

21.5.2017

6. veľkonočná nedeľa

pondelok

22.5.2017

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky - spomienka

štvrtok

25.5.2017

Nanebovstúpenie Pána - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

piatok 26.5.2017

Sv. Filipa Nériho, kňaza - spomienka

nedeľa

21.5.2017

7. veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Peter Madeja 22, Rozmarínka Rajnicová 3, Mária Stempelová 75, Jozefína Pauerová 46, Marko Sagan 3,

sobáš: Viera a Jiří Janošek 30, Margita a František Petráš 53

pondelok

8:00

Za † Pavla, Pavlínu, Gustáva a † z rodiny Kurekovej

utorok

18:30

Za † rodinu Huttovú, Bohunickú a za † starých rodičov z oboch strán

streda

16:30

Na poďakovanie za dar života, 60 rokov života pre Silviu

štvrtok

8:00

18:30

Za † Máriu, Jána a † rodičov Janečkových

Za † Máriu Jurákovú, r. Mancovú - 4. výročie

piatok

18:30

Za † Vladimíra Kalaša a † rodičov, Jzefa Kubiša a † rodičov

sobota

18:30

Za † z rodiny Jankovičovej a Hercegovej

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Oznamy

 • Máj - mesiac Panny Márie, pred sv. omšami Mariánske litánie.
 • Zvonček 319€, zbierka na opravu kostola 2315€, divadlo 70€, koncert 24€, Bohu známa 20€. Pán Boh zaplať!
 • Od piatka začíname deviatnik k Duchu svätému.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 • Prosebné dni (pondelok, utorok, streda) - prosba o požehnanie úrody (utorok).
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny prvoprijímajúcich detí. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 14.05.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

14.5.2017

5. veľkonočná nedeľa

utorok

15.5.2017

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka

výročie úmrtia biskupa Mons. Dominika Tótha, 2015

nedeľa

21.5.2017

6. veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Alojz Bachratý 25, Pavol Šild 16, Andrej Uher 3, Mária Lehutová 4, Melánia Komárová 21, Mária Pauerová 15, Katarína Kolesíková 29, Ambróz Heteš 10, Katarína Mancová 58, Ján Manca 58, Viktor Heteš 20,

pondelok

18:30

Za † z rodiny Ušákovej

utorok

18:30

Za † Máriu Lehutovú a rodičov Vrbovských a Lehutových

streda

18:30

Za † Štefana Tomášku

štvrtok

18:30

Za † z rodiny Jurkasovej a Ďuračkovej

piatok

18:30

Za † Františku a Vincenta Jurkasových

sobota

8:00

Za † Viktora a Štefániu Slivových, nevestu Máriu a rodinu Krapkovú

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Peter Madeja 22, Rozmarínka Rajnicová 3, Mária Stempelová 75, Jozefína Pauerová 46, Marko Sagan 3,

sobáš: Viera a Jiří Janošek 30, Margita a František Petráš 53

Oznamy

 • Máj - mesiac Panny Márie, pred sv. omšami Mariánske litánie.
 • Zvonček 525,50€, zbierka na seminár 550€ + 200€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 315-326. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 07.05.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

7.5.2017

4. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera - zbierka na seminár

sobota

13.5.2017 Panny Márie Fatimskej - 100. výročie - spomienka

nedeľa

14.5.2017

5. veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Oľgu Kasanickú, Andreja Stempela (mesačná)

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (č.d.589)

utorok

18:30

Za † Jozefa Bednára, starých rodičov z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Za † Jána Štibravého a ostatných † z rodiny

štvrtok

8:00

Za † Serafína a Emíliu

piatok

18:30

Za † Máriu Petríkovú - výročná

sobota

8:00

15:30

Za † z rodiny Holickej, Mihalkovičovej, Šteruskej a Jozefa Chrvalu

sobášna

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Alojz Bachratý 25, Pavol Šild 16, Andrej Uher 3, Mária Lehutová 4, Melánia Komárová 21, Mária Pauerová 15, Katarína Kolesíková 29, Ambróz Heteš 10, Katarína Mancová 58, Ján Manca 58, Viktor Heteš 20,

Oznamy

 • Zvonček 237€, krst 50€, zo sobáša 50€, Bohu známa 20€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 307-314. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS