Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 11.10.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

11.10.2020

28. nedeľa v období Cez rok

pondelok

12.10.2020

Féria

utorok

13.10.2020

Féria

streda

14.10.2020

Féria

štvrtok

15.10.2020

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka, adorácia od 17:15

piatok

16.10.2020 Sv. Margity Márie Alacoque - ľubovoľná spomienka

sobota

17.10.2020 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

18.10.2020

29. nedeľa v období Cez rok - MISIJNÁ NEDEĽA

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za † Rozáliu a Jozefa Chrvalových

výročie †: Dominik Sliva 9, Rozália Slivová 66, Vladimír Kumpan 28, Karol Václav 15, Františka Jurkasová 5, Vít Kúdela 45, Vincent Kalaš 18, Vincent Gajarský 42, Silvester Novák 26, Ján Machovič 33, Mária Machovičová 39, Anna Tomášková 16, Jozef Kúdela 37, Katarína Chrvalová 17, Mária Rajnicová 31, Štefan Sedlák 6, Hedviga Konečná 8, Ján Reško 4, Viliam Mikuš 8, Anton Manca 35, Helena Kopšíková 7, Mária Kostolanská 20, Jozef Benda 42, Katarína Zemková 40, Rozália Mancovičová 22, Emília Sítová 2, Anna Hlavatovičová 22, Marta Soumarová 6, Mária Myslíková 2, Jozef Kusý 8, Mária Školníková 2, Jozef Lučanský 11, Miroslav Hudec 5, Vierka Bakóová 1, Matilda Chrvalová 57, Mária Partelová 1

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc (435)

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

8:00

18:00

Za † rodinu Dubovskú

Za † Máriu, Emila, Margitu, Františku, Antona, Kamila a Júliusa

utorok

8:00

18:00

Za † rodinu Leitmannovú

Za zdravie a Božiu pomoc a milosť pre rodiny: Žákovú, Horváthovú, Machovičovú a Vargovú

streda

7:15

18:00

Za † rodinu Cehuľovú

Za † Jána a Máriu Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

7:15

18:00

Za † rodinu Kellnerovú

Za † Júliu Bednárovú a Jozefa Bednára, † starých rodičov z oboch strán

piatok

8:00

18:00

Za † rodinu Jančovičovú

Za † Jána a Františku Melúchových a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

18:00

Za † rodinu Semešovú

Za † Júliu Turanskú, bratov a rodičov

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: Pavol Tomáška, Katarína Kalašová, Stanislav Kalaš, Dominik Matuškovič, Simonka Hotvatovičová, Peter Kochajda, Jakub a Erik Dankoví, Elenka Danková, Pavol Danko, Alexandra Danková, Júlia Dzurenková, Simonka Ryšavá, Miroslav Komár, Anna Nováková, Vilma Koneničová, Jozef Kúdela ml, Ľuboš Šimončič, Vierka Jurkasová, Mária Hučínová,

výročie manželstva: manž.Komároví 43, manž. Kolesíkoví 53, manž. Slivoví 63, Emil a Mária Holickí 42, Štefan a Zuzana Holecoví 3,

Za † Máriu Zemkovú (40.výročie)

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Mesiac október zasvätený Ružencovej Panne Márii - pozývam na spoločnú modlitbu sv. ruženca.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček sobota vecer + nedeľa 208€., Zbierka na kostol 1700€, Bohu známy 100€, birmovanci 785€, z upratovania 30€, zo svadby 100€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 366-373. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.

Video záznam - Birmovka 2020

Ponúkame Vám video záznam z Birmovky 2020 vo vysokom rozlíšení.

 

Oznamy - 04.10.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

4.10.2020

27. nedeľa v období Cez rok

pondelok

5.10.2020

Sv. Faustýny Kowalskej, panny - spomienka

utorok

6.10.2020

Sv. Bruna, kňaza - spomienka

streda

7.10.2020

Ružencovej Panny Márie - spomienka

štvrtok

8.10.2020

Féria, adorácia od 17:15

piatok

9.10.2020 Féria

sobota

10.10.2020 Féria

nedeľa

11.10.2020

28. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc

mesačná: Alojz Štibravý, Jozef Hrčka, Dušan Naodovic, Anna Neradova r. Machovičová

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

8:00

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † rodinu Goceliakovú

utorok

8:00

18:00

Za † Kopšíkovú a Lesayovú, za zdravie a Božiu pomoc

Za † Jozefa a Máriu Holických, brata Emila, † starých rodičov z oboch strán

streda

7:15

18:00

Za † z rodiny Kalinovej, Galáčovej a Vajcíkovej

Za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti jubilea 50 rokov

štvrtok

7:15

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre r. Semešovú

Za † Michala Nádaského, Zuzanu a Bohumila Štibraných

piatok

7:15

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Cehuľovú

Za † rodinu Holecovú a Kostolánskú, † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

18:00

Za † Ignáca a Antóniu Hlavatovičových, dcéru Alenu

Za † rodinu Dankovú a Tomáškovú, † starých rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za † Rozáliu a Jozefa Chrvalových

výročie †: Dominik Sliva 9, Rozália Slivová 66, Vladimír Kumpan 28, Karol Václav 15, Františka Jurkasová 5, Vít Kúdela 45, Vincent Kalaš 18, Vincent Gajarský 42, Silvester Novák 26, Ján Machovič 33, Mária Machovičová 39, Anna Tomášková 16, Jozef Kúdela 37, Katarína Chrvalová 17, Mária Rajnicová 31, Štefan Sedlák 6, Hedviga Konečná 8, Ján Reško 4, Viliam Mikuš 8, Anton Manca 35, Helena Kopšíková 7, Mária Kostolanská 20, Jozef Benda 42, Katarína Zemková 40, Rozália Mancovičová 22, Emília Sítová 2, Anna Hlavatovičová 22, Marta Soumarová 6, Mária Myslíková 2, Jozef Kusý 8, Mária Školníková 2, Jozef Lučanský 11, Miroslav Hudec 5, Vierka Bakóová 1, Matilda Chrvalová 57, Mária Partelová 1

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc (435)

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Mesiac október zasvätený Ružencovej Panne Márii - pozývam na spoločnú modlitbu sv. ruženca.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček sobota vecer + nedeľa 273€., Bohu známa 50€ a 50€, jubilanti 165€, z birmovky 96€, Zbierka na TV LUX 415€, z upratovania 60€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 343-264. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.

Oznamy - 27.09.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

27.9.2020

26. nedeľa v období Cez rok

pondelok

28.9.2020

Sv. Václava, mučeníka - spomienka

utorok

29.9.2020

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok

streda

30.9.2020

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

1.10.2020

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka, adorácia od 17:15

piatok

2.10.2020 Sv. anjelov strážcov - spomienka

sobota

3.10.2020 Féria

nedeľa

4.10.2020

27. nedeľa v období Cez rok, Sv. Františka z Assiského

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Karol Zachar, Gabriela Grebečiová, Štefan Hutta, Irena Huttová, Ľudmila Huttová, Zuzana Holická, Pavol Sliva, Ľubomíra Semešová, Jozef Kúdela, Daniela Kúdelová, Emka Šimončičová, Mária Gužináková, Mária Uhrová, Jana Nádaská, Mária Slivová, Jozef Padyšák ml., Helena Tomášková, Laura Machovičová, Matúš Ryšavý, Erik Kochajda

sobáš: Marek a Petra Matuškovičoví, Pavol a Katarína Dankoví, Jozef a Mirka Dankoví, Ivan a Daniela Kostolánskí, Milan a Jarmila Srdošoví, Marcel a Laura Machovičoví

pondelok

18:00

Za † Helenu Labošovú

utorok

8:00

18:00

Za † vdp. Michala Mikušku a ostatných † dechtický kňazov

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Baraniakovú

streda

18:00

Za † z rodiny Žákovej, Čížovej, Lopatkovej a Javorekovej

štvrtok

18:00

Za † Máriu a Jozefa Smutného, Emíliu a Karola Hulmana, † starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

8:00

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † smutného a manželku Cecíliu, syna Ivana, † starých rodičov Alchusových a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † Viktora Drgoňa, manželov Schusterových, † starých rodičov Drgoňových a Čapkovičových

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc

mesačná: Alojz Štibravý, Jozef Hrčka, Dušan Naodovic, Anna Neradova r. Machovičová

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček nedeľa 266€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 330 - 339. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.

Oznamy - 20.09.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

20.9.2020

25. nedeľa v období Cez rok

pondelok

21.9.2020

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

utorok

22.9.2020

Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka - spomienka

streda

23.9.2020

Sv. Pia z Pietrelčíny, kňaza - spomienka

štvrtok

24.9.2020

Féria, adorácia od 17:15

piatok

25.9.2020 Féria

sobota

26.9.2020 Féria / Birmovka - len rodina

nedeľa

27.9.2020

26. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

Za † z rodiny Hlavatovičovej, Labudovej, Hlavatej a Alfréda

Za † z rodiny Janoškovej, Mancovej, Kvasnicovej, Forgáčovej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

18:00

Za † rodičov Annu a Štefana Jurkasových, s. Vladimíra a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:00

Za † Jiřího Stránského, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Baraniakovú

štvrtok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Čerenú

piatok

8:00

Za zdravie, ochranu a Božiu pomoc pre rodiny Gazdágovú, Dreveňákovú, Naďovú a Čížovú

sobota

10:30

18:00

Za birmovancov a ich rodiny, aby ich Duch Svätý štedro obdaril svojimi darmi

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kumpanovú, Jarábikovú, Šulkovú a Milana Jarábika

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Karol Zachar, Gabriela Grebečiová, Štefan Hutta, Irena Huttová, Ľudmila Huttová, Zuzana Holická, Pavol Sliva, Ľubomíra Semešová, Jozef Kúdela, Daniela Kúdelová, Emka Šimončičová, Mária Gužináková, Mária Uhrová, Jana Nádaská, Mária Slivová, Jozef Padyšák ml., Helena Tomášková, Laura Machovičová, Matúš Ryšavý, Erik Kochajda

sobáš: Marek a Petra Matuškovičoví, Pavol a Katarína Dankoví, Jozef a Mirka Dankoví, Ivan a Daniela Kostolánskí, Milan a Jarmila Srdošoví, Marcel a Laura Machovičoví

Oznamy

 • Stretnutie birmovancov a ich rodičov v piatok pri večernej sv. omši.

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček nedeľa + 4 sviatky 928€, Bohu známa 100€, Bohu známy 50€, zo sobáša 110€, z upratovania 60€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny birmovancov v piatok. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne 26.9.2020,  hody 21.11.2020.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS