Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 07.01.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

7.1.2018

2. nedeľa po narodení Pána - Sviatok Krstu Krista Pána, končí sa vianočné obdobie

pondelok

8.1.2018 Bl. Titusa Zemana, mučeníka - spomienka

nedeľa

14.1.2018

2. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † Celestínu Kolesíkovú, Margitu Hečkovú, Eduarda Skýpalu, Jána Hrčku

pondelok

17:00

K úcte blahoslaveného Titusa Zemana a za všetkých, ktorí pomáhali v našom kraji jeho skupine a boli nespravodlivo trestaní

utorok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zdenku Stachovú 70rž, Valériu Martinkovičovú 65rž a Mareka Martinkoviča 40rž

streda

17:00

Za † rodiny Kadlečíkovú, Pullmanovú, Blažkovú a Adamkovičovú

štvrtok

17:00

Za † Kamila Melúcha, † rodiny Melúchovú, Tomáškovú a Kawaiovú

piatok

16:00

Za † Anastáziu a Michala Mancu, † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Šimona a Klementínu Holických a Štefana Kollárika

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † - výročie úmrtia: Vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Víglaský, Klára Zemková, Alena Benovicová, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Emília Uhrová, Vojtech Gálik, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Michal Smutný, Vladimír Kopál, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Ján Hlavatovič, Blažej Holický, Mária Holická

Oznamy

 • Požehnanie príbytkov po vzájomnej dohode
 • Zvonček starý a nový rok 737€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 36-46. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 31.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

31.12.2017

Sv. Nazaretskej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - sviatok

pondelok

1.1.2018 Panny Márie Bohorodičky - PRIKÁZANÝ SVIATOK - slávnosť, Svetový deň pokoja

utorok

2.1.2018 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi - spomienka

streda

3.1.2018 Najsvätejšieho mena Ježiš - spomienka

piatok

5.1.2018 Prvý piatok, vigília slávnosti  Zjavenia Pána

sobota

6.1.2018 Zjavenie Pána - PRIKÁZANÝ SVIATOK, požehnanie Trojkráľovej vody a kriedy

nedeľa

7.1.2018

2. nedeľa po narodení Pána - Sviatok Krstu Krista Pána, končí sa vianočné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za všetkých † farníkov v tomto roku: Františka Paráková, Terézia Mancová, Viktor Petrík, Jaroslav Šutiak, Jozef Hečko, Ján Slabý, Júlia Miklovičová, Terézia Kúdelová, Augustín Mancovič, Eva Bašnáková, Milan Daniel, Celestína Kolesíková, Margita Hečková

pondelok

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

utorok

17:00

Za † Jána a Máriu Hlavatovičových, starých rodičov z oboch strán a † z rodiny

streda

17:00

Za † z rodiny Stachovej a Vrbovskej

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava

piatok

16:00

Za † Františku a Jozefa Hetešových, starých rodičov z oboch strán a † z rodiny

sobota

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † Celestínu Kolesíkovú, Margitu Hečkovú, Eduarda Skýpalu, Jána Hrčku

Oznamy

 • 1.1.2018 novoročný koncert Krupanských črpákov o 15:00 v kostole.
 • 5.1.2018 spovedanie po domoch, prosím nahlásiť v sakristii.
 • 7.1.2017 Trojkráľový koncert Hlbockých o 16:00 v kostole.
 • Požehnanie príbytkov po vzájomnej dohode
 • Zvonček nedeľa 1215,50€, Bohu známa 500€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 25-33.. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 24.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

24.12.2017

4. adventná nedeľa v roku B - Štedrý deň, Adama a Evy - pradodičov - spomienka

pondelok

25.12.2017 Narodenie Pána - slávnosť

utorok

26.12.2017 Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok

streda

27.12.2017 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok

štvrtok

28.12.2017 Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok

piatok

29.12.2017 Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

24.12.2017

Sv. Nazaretskej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - sviatok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Anastázia Stachová 80, Štefánia Mašková 90, Mária Kolesíková 84, Ľubomír Kuracina 51, Gabriela Kadlecová 31, Milan Šimo 25, Mária Filipovičová 84, Ján Martinkovič 67, Helena Hlavatovičová 45

sv. manželstva: Jana a Dušan Machovičoví 29

pondelok

0:00

8:00

10:30

Za fsrníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † Šimona Mancu, rodičov z oboch strán a † z rodiny

Za všetky narodené deti v tomto roku  našej farnosti

utorok

8:00

10:30

Za † z rodiny Sersenovej a Sedlákovej

Za † rodinu Mitošinkovú, Šugrovú, Kováčovú, Barákovú

streda

8:00

Za † Jozefa a Gabrielu Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

17:00

Za † Jozefa Bobeka a ostatnú † rodinu

piatok

8:00

Za † Emila Hullmana - 1. výročie

sobota

10:30

Za † Zlaticu Veselskú a † rodinu z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za všetkých † farníkov v tomto roku: Františka Paráková, Terézia Mancová, Viktor Petrík, Jaroslav Šutiak, Jozef Hečko, Ján Slabý, Júlia Miklovičová, Terézia Kúdelová, Augustín Mancovič, Eva Bašnáková, Milan Daniel, Celestína Kolesíková, Margita Hečková

Oznamy

 • 25.12.2017 bude vianočná farská ofera. Pán Boh zaplať-
 • 31.12.2017 bude na konci sv. omší ďakovná pobožnosť na konci roka. Zároveň je sv. omša o 10:30 detská.
 • Zvonček nedeľa 247€, Bohu známy 300€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 9 - 19.. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 17.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

17.12.2017

3. adventná nedeľa v roku B - nedeľa Gaudete (radostná)

nedeľa

24.12.2017

4. adventná nedeľa v roku B - Štedrý deň, Adama a Evy - pradodičov - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých a deti

pondelok

17:30

Za † Michala Hajtmana - 1. výročie

utorok

13:30

14:30

17:00

Za † Celestínu Kolesíkovú - pohrebná

Za † Celestínu Kolesíkovú - pohrebné obrady

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

17:00

Za † Jána a Janu Rechtoríkových, Augustína Reisenaura, dcéru Máriu a starých rodičov

štvrtok

17:00

Za † Daniela Odlera a rodičov, za † rod. Mončekovú

piatok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mancovičovú

sobota

8:00

Za † Jarolíma a VIktóriu Sitárových a za † z rodiny Sitárovej a Turanskej

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Anastázia Stachová 80, Štefánia Mašková 90, Mária Kolesíková 84, Ľubomír Kuracina 51, Gabriela Kadlecová 31, Milan Šimo 25, Mária Filipovičová 84, Ján Martinkovič 67, Helena Hlavatovičová 45

sv. manželstva: Jana a Dušan Machovičoví 29

Oznamy

 • Vianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok - 18. decembra.
 • V utorok 19.12. bude pri sv. omši Pomazanie chorých.
 • Zvonček nedeľa 542€, Bohu známa 50€, koncert DH Chtelničanka 195,25€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 1 - 11, 557.. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 10.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

10.12.2017

2. adventná nedeľa

pondelok

11.12.2017 Sv. Damaza I, pápeža - spomienka

utorok

12.12.2017 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - spomienka

streda

13.12.2017 Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
štvrtok

14.12.2017

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

17.12.2017

3. adventná nedeľa v roku B - nedeľa Gaudete (radostná)

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

výročie úmrtia v decembri: Ján Hlavatovič, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Anton Cibula, Rudolf Jurkas, Serafína Jurkasová, Peter Jurkas, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Rudolf Hlavatovič, Koloman Stacho, Anton Stacho, Alžbeta Zábrodská, Ján Magula, Anastázia Machovičová, Jozef Machovič, Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Štefan Rajnic, Serafína Jurkasová, Gabriela Hlavatovičová, Marta Horváthová, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Klementína Holická, Matilda Dúbravová, Julián Dúbrava, Ján Petráš st.

pondelok

13:30

14:30

Za † Celestínu Kolesíkovú - pohrebná

Za † Celestínu Kolesíkovú - pohrebné obrady

utorok

16:00

Za † Hieronýma Stračára a † rodičov z oboch strán

streda

15:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Luščíkovú a Borovskú

štvrtok

15:00

Za † Máriu a Františka Šildových, synov, dcéru a zaťov

piatok

17:00

Za † Antona Lesaya a † rodičov z oboch strán

sobota

12:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Anastáziu Stachovú 80 rokov a Štefániu Maškovú 90 rokov života

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých a deti

Oznamy

 • Vianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok - 18. decembra.
 • Zvonček nedeľa 464,50€, upratovanie minulý týždeň 40€, predplatitelia posla 30€, Bohu známa rodina 500€, z pohrebu 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€, organ 12000€ + 14441KČ.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 537-539, 584-589. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS