Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 26.07.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

26.7.2020

17. nedeľa v období Cez rok, Sv. Joachima a Anny - rodičov Panny Márie - spomienka

pondelok

27.7.2020

Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka

utorok

28.7.2020

Féria

streda

29.7.2020

Sv. Marty - spomienka

štvrtok

30.7.2020

Bl. sestry Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice - spomienka, adorácia od 17:15

piatok

31.7.2020 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka

sobota

1.8.2020

Sv. Antona Máriu de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

2.8.2020

17. nedeľa v období Cez rok, Sv. Joachima a Anny - rodičov Panny Márie - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Milan Šimo, Bibiana Kozarcová, Ján Filo, Peter Císar, Miroslav Strečanský, Lukáš Vágovič, Martin Vidlička, Štefan Žák, Nina Huttová, Martin Smutný, Lenka Krnová, Jozef Padyšák

pondelok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc (550)

utorok

18:00

Za † Blaženu Machovičovú, ostatných † z rodiny Machovičovej a Krajčovičovej

streda

18:00

Za † Františka a Františku Bendových a † starých rodičov z oboch strán

štvrtok

18:00

Za † Štefana a Annu Kollárikových a † z rodiny Kollárikovej, Mancovej, Kičinovej a Magulovej

piatok

18:00

Za † Annu a Matúša Tomáškových, syna Milana a Jozefa, † Margitu a Viktora Remenárových, syna Štefana

sobota

18:00

Za † Emila a Máriu Konečných, syna Štefana a ostatných † z rodiny Holickej a Konečnej

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jozefa a Adriánu, a za zdravie a Božiu pomoc pre Patríciu a Andreu

Oznamy

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 14 obálok - 920€ + Zbierka 3600€ = 4520€. Zvonček nedeľa + púť 580€, Bohu známy 50€. Pán Boh zaplať!
 • Pôžička ABÚ: (fara 120 000€, strecha 30 000€ - spolu 150 000€). Mesačne splácame 500€, zostatok dlhu 93 000€. Vyplatené sú už bočné oltáre: 28 000€.
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 209-219. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne 26.9.2020,  hody 21.11.2020.

Oznamy - 19.07.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

19.7.2020

16. nedeľa v období cez rok

pondelok

20.7.2020

Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka - spomienka

utorok

21.7.2020

Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

22.7.2020

Sv. Márie Magdalény - sviatok

štvrtok

23.7.2020

Sv. Brigity, rehoľníčky - sviatok, adorácia od 17:15

piatok

24.7.2020 Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza - spomienka

sobota

25.7.2020

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

nedeľa

26.7.2020

17. nedeľa v období Cez rok, Sv. Joachima a Anny - rodičov Panny Márie - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

Za † Veroniku Vráblovú

Za farníkov a dobrodincov farnosti - vdp. Stanislav Liskovský - školský kaplán na Arcibiskupskom gymnáziu v Trnave

pondelok

15:00

16:00

18:00

Za † Jozefa Konečného - pohrebná

Za † Jozefa Konečného - pohrebné obrady na cintoríne

Za † z rodiny Šimončičovej a Slivovej a za zdravie a Božiu pomoc

utorok

18:00

Za † Máriu

streda

18:00

Za † Jozefa a Máriu Stachových

štvrtok

18:00

Za † rodinu Chupaňovúm Kolenčíkovú, Pohromovú, Blatoňovú a Francírkovú a Hanku Zábojníkovú

piatok

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu (614)

sobota

18:00

Za † Irenu a Dominika Chrvalových, † starých rodičov a † Emíliu Markovú

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Milan Šimo, Bibiana Kozarcová, Ján Filo, Peter Císar, Miroslav Strečanský, Lukáš Vágovič, Martin Vidlička, Štefan Žák, Nina Huttová, Martin Smutný, Lenka Krnová, Jozef Padyšák

Oznamy

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 14 obálok - 920€ + Zbierka 3600€ = 4520€. Zvonček nedeľa 377€, Bohu známa 100€, rodina Madejová 100€, z upratovania 30€. Pán Boh zaplať!
 • Pôžička ABÚ: (fara 120 000€, strecha 30 000€ - spolu 150 000€). Mesačne splácame 500€, zostatok dlhu 93 000€. Vyplatené sú už bočné oltáre: 28 000€.
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 201-208. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne 26.9.2020,  hody 21.11.2020.

Oznamy - 12.07.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

12.7.2020

15. nedeľa v období cez rok

pondelok

13.7.2020

Sv. Henricha - spomienka

utorok

14.7.2020

Sv. Kamila de Lellis, kňaza - spomienka

streda

15.7.2020

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

16.7.2020

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka

piatok

17.7.2020 Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníko - spomienka

sobota

18.7.2020

Féria

nedeľa

19.7.2020

16. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Ján Švec, Augustín Mancovič, Ján Kolesík, Helena Trestová, Hedviga Petrášová, Veronika Dovičičová, Katarína Tomášková, Ján Jankovič, Mária Kolesíková, Štefánia Slivová, Matilda Kostolánska, Jozef Kostolánský, Ján Stračár, Štefan Stračár, Jozef Heteš, Valéria Hettešová, Františka Hetešová, Jozef Choreň, Ernest Vagovič, Michal Horváth, Katarína Odlerová, Štefan Uhrovčík, Štefánia Uhrovčíková, Michal Stacho, Viktor Holický, Etela Machovičová, Dušan Sloboda, Dušan Jamrich, Irma Hlavatovičová

pondelok

18:00

Za † Margitu, Františku, Emila a Máriu

utorok

18:00

Za † Jozefa Hetteša a Františku Hettešovú a † z oboch strán

streda

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dovičičovú, Kunkovú a Holickú

štvrtok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre brigádnikov a dobrodincov farnosti

vdp. Pavol Zemko - farár v Kátlovciach

piatok

18:00

Za živých a † členov bratstva Panny Márie Karmelskej

vpd. páter Dušan Hricko OCD - karmelitán - Staré Hory

sobota

18:00

Za † Kamilu, Júliusa, Antona, Máriu a Michala

Mons. Jozef Marko - farár na Dobrej Vode

nedeľa

8:00

10:30

Za † Veroniku Vráblovú

Za farníkov a dobrodincov farnosti - vdp. Stanislav Liskovský - školský kaplán na Arcibiskupskom gymnáziu v Trnave

Oznamy

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Štvrtok - Sobota budú večerné sv. omše o 18:00 a v Nedeľu o 10:30 na Hradišči - pokiaľ počasie dovolí.

 • V piatok bude pri sv. omši obnova miestneho bratstva a prijímanie nových členov do bratstva Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 14 obálok - 920€ + Zbierka 3600€ = 4520€. Zvonček nedeľa + sviatok 300€, Bohu známi 50€ a 100€. Pán Boh zaplať!
 • Pôžička ABÚ: (fara 120 000€, strecha 30 000€ - spolu 150 000€). Mesačne splácame 500€, zostatok dlhu 93 000€. Vyplatené sú už bočné oltáre: 28 000€.
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 182-200. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne na jeseň 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 05.07.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

5.7.2020

14. nedeľa v období cez rok, Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť

pondelok

6.7.2020

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - spomienka

utorok

7.7.2020

Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza - spomienka

streda

8.7.2020

Féria

štvrtok

9.7.2020

Féria, adorácia pred sv. omšou

piatok

10.7.2020 Féria

sobota

11.7.2020

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - spomienka

nedeľa

12.7.2020

15. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Na poďakovanie za dožitých 70 rokov života - p. Cyril Grebeči, prosba o zdravie a Božiu pomoc

mesačná †: Miroslav Prvý, Jozef Čič, Vdp. Ignác Kramár

Za † Albínu a Andreja Uhrových, † starých rodičov z oboch strán

pondelok

19:00

Za † Karola Trestu, Karola Vajkunyia

utorok

19:00

Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Rudolfa

streda

19:00

Za † Jána Šveca - 1.výročie

štvrtok

19:00

Za † rodičov Slivových a Ušákových

piatok

19:00

Za † rodičov Hlavatovičových a Prvých

sobota

19:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a Lenku a ich rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Ján Švec, Augustín Mancovič, Ján Kolesík, Helena Trestová, Hedviga Petrášová, Veronika Dovičičová, Katarína Tomášková, Ján Jankovič, Mária Kolesíková, Štefánia Slivová, Matilda Kostolánska, Jozef Kostolánský, Ján Stračár, Štefan Stračár, Jozef Heteš, Valéria Hettešová, Františka Hetešová, Jozef Choreň, Ernest Vagovič, Michal Horváth, Katarína Odlerová, Štefan Uhrovčík, Štefánia Uhrovčíková, Michal Stacho, Viktor Holický, Etela Machovičová, Dušan Sloboda, Dušan Jamrich, Irma Hlavatovičová

Oznamy

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 12 obálok - 850€. Zvonček nedeľa + sviatok 458,50€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
 • Pôžička ABÚ: (fara 120 000€, strecha 30 000€ - spolu 150 000€). Mesačne splácame 500€, zostatok dlhu 93 000€. Vyplatené sú už bočné oltáre: 28 000€.
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 90€
  • nový chodník k fare
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 176, 560, 561, 602, 580, 609, 627. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne na jeseň 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 28.06.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

28.6.2020

13. nedeľa v období cez rok

pondelok

29.6.2020

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

utorok

30.6.2020

Féria

streda

1.7.2020

Féria

štvrtok

2.7.2020

Návštevy Panny Márie - sviatok, adorácia pred sv. omšou

piatok

3.7.2020 Sv. Tomáša, apoštola - sviatok, Prvý piatok

sobota

4.7.2020

Féria

nedeľa

5.72020

14. nedeľa v období Cez rok, Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Machovičovú a Janotkovú

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Richnákovú a Kalašovú + krst

Za † Jána a Annu Stračárových a ostatných † z rodiny

pondelok

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre brigádnikov, za Petrov a Pavlov

utorok

18:00

Za † rodinu Chrvalovú a Kadlecovú a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:00

Za † Anastáziu a Františka Prvých a † rodičov Lesayových

štvrtok

18:00

Za † rodinu Sedlákovú a Mikulovú

piatok

18:00

Za ozdravenie rodových koreňov

Za † rodinu Uhrovú a Jursovú

sobota

8:00

Za † rodinu Melúchovú a Líškovú a † synov a nevesty

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Na poďakovanie za dožitých 70 rokov života - p. Cyril Grebeči, prosba o zdravie a Božiu pomoc

mesačná †: Miroslav Prvý, Jozef Čič, Vdp. Ignác Kramár

Za † Albínu a Andreja Uhrových, † starých rodičov z oboch strán

Oznamy

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Jún - mesiac Božského Srca Ježišovho - litánie pred sv. omšami.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 12 obálok - 850€. Zvonček nedeľa + sviatok 468,50€, Bohu známy 100€, Bohu známa 20€. Pán Boh zaplať!
 • Pôžička ABÚ: (fara 120 000€, strecha 30 000€ - spolu 150 000€). Mesačne splácame 500€, zostatok dlhu 93 000€. Vyplatené sú už bočné oltáre: 28 000€.
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 90€
  • nový chodník k fare
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 163-175. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne na jeseň 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS