Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 06.05.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

6.5.2018

6. Veľkonočná nedeľa

streda

9.5.2018 Vigília Nanebovstúpenia Pána

štvrtok

10.5.2018 Nanebovstúpenie Pána - Slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

13.5.2018

7. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Ľudevít Mitošinka, Rozália Polláková, Jozef Varačka, Mária Konečná, Helena Kramárová - Trestová

pondelok

8:00

Za † Františka Chrvalu ml. a † rodičov z oboch strán

utorok

18:30

Za † manžela Pavla, syna Róberta Kolesíka, † rodičov Kolesíkových a Machovičových, † súrodencov a starých rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za † z rodiny Lackovičovej a Dovičičovej

štvrtok

10:00

18:30

Za zdravie a milosť Božiu pre celú rodinu

Za † Máriu Petríkovú - 2. výročie

piatok

18:30

Za † Máriu Lehutovú - 5. výročie

sobota

10:30

Za † Júliu Miklovičovú - 1. výročie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

výr. úmrtia: vdp. Štefan Hlavatovič 23, Ján Rajníc 20, Ján Petráš 24, Júlia Mancová 19, Alojz Bachratý 26, Pavol Šild 17, Andrej Uher 4, Mária Lehutová 5, Melánia Komárová 22, Mária Pauerová 16, Katarína Kolesíková 30, Ambróz Heteš 21, Mária Kalašová 27, Jozef Dovičič st. 73, Jozef Dovičič ml. 27, Františka Drgoňová 15, Mária Petríková 2, Mária Juráková 5, Slavomír Repčík 2, Júlia Miklovičová 1, Ján Slabý 1

Oznamy

 • Od piatka - 11.5.2018 začína Novéna k Duchu svätému.
 • Pred sv. omšami sa modlíme Loretánske litánie.
 • Prosebné dni - pondelok - streda - v pondelok prosíme za úrodu.
 • Zvonček nedeľa 264€, Bohu známa 20€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 181-189, 198. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 29.04.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

29.4.2018

5. Veľkonočná nedeľa

pondelok

30.4.2018

Sv. Pia V., pápeža - spomienka

utorok

1.5.2018

Sv. Jozefa, robotníka - spomienka

streda

2.5.2018 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka, Výročie biskupskej vysviacky biskupa Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa a Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa 2004

štvrtok

3.5.2018 Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
piatok 4.5.2018

Sv. Floriána, mučeníka, patróna hasičov - spomienka, Prvý piatok

nedeľa

6.5.2018

6. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Na poďakovanie Vladimírovi a jeho rodine

pondelok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Anastáziu a jej rodinu

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc - 25 rokov manželstva manželov Jozefa a Henriety Padyšákových

streda

18:30

Za † z rodiny Alchusovej a Šurinovej a † starých rodičov z oboch strán

štvrtok

18:30

Za † Jána Slabého - 1. výročie

piatok

18:30

Za † Annu Machovičovú

sobota

8:00

Za † Veroniku a Jozefa Dovičiča, za † Františka Kováča

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Ľudevít Mitošinka, Rozália Polláková, Jozef Varačka, Mária Konečná, Helena Kramárová - Trestová

Oznamy

 • Zbierna na seminár 325€ + 100€, Zvonček nedeľa 400€, Bohu známy 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 176, 560, 561, 602, 580, 609. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 22.04.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

22.4.2018

4. Veľkonočná nedeľa

pondelok

23.4.2018 Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka

utorok

24.4.2018

Sv. Juraja, mučeníka - spomienka

streda

25.4.2018 Sv. Marka - evanjelistu, sviatok

sobota

28.4.2018 Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfordu, kňaza - spomienka

nedeľa

29.4.2018

5. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za jubilantov: Milan Uhlík 60, Daniela Hlavatovičová 50, Ernestína Kopálová 81, Marianna Ryšavá 39, Dušan Žák 40, Ján Číž 81, Vít Číž 81, Marko Hlavatovič 6, Lukáško Hlavatovič 9, Františka Lopatková 88

50 rokov manželstva Pavol a Magdaléna Tomáškoví

pondelok

17:00

Za † Šimona a Klementínu Holických a Dominika Hanzlovičových

utorok

17:00

Za † Dominika Srdoša a † rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Semešovú

štvrtok

17:00

Za † rodičov Šimončičových a Hlavatovičových

piatok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc - 50 r. manželstva Pavla a Magdalény Tomáškových

sobota

8:00

14:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Padyšákovú

sobášna: Libor Turan a Natála Mancovičová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Na poďakovanie Vladimírovi a jeho rodine

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 296€, z divadla 155€, Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 165-175. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 15.04.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

15.4.2018

3. Veľkonočná nedeľa

štvrtok

19.4.2018

Výročie zvolenia emeritného pápeža Benedikta XVI. (2005)

piatok

20.4.2018 49. výročie smrti trnavského biskupa Mons. Ambróza Lazíka

sobota

21.4.2018 Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

22.4.2018

4. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za deti a chorých

pondelok

18:30

Za † Kamilu a Juliusa Kirstenauerových, a † rodinu z oboch strán

utorok

18:30

Za † Štefana Šima, Máriu a Blažeja Holických, syna Vladimíra a † rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za † Júliu a Vincenta Fabušových, nevestu Máriu a † rodičov z oboch strán

štvrtok

18:30

Za † Jána, Metoda, Štefániu, Jozefa, Rozáliu a Imricha

piatok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc - 50 r.ž. Daniela Hlavatovičová

sobota

13:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc - 60 r.ž. Milan Uhlík

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za jubilantov: Milan Uhlík 60, Daniela Hlavatovičová 50, Ernestína Kopálová 81, Marianna Ryšavá 39, Dušan Žák 40, Ján Číž 81, Vít Číž 81, Marko Hlavatovič 6, Lukáško Hlavatovič 9, Františka Lopatková 88

50 rokov manželstva Pavol a Magdaléna Tomáškoví

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 435€, zbierka na kostol 1930€, Bohu známy 100€ a 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 153-164. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 08.04.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

8.4.2018

2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva

pondelok

9.4.2018

Zvestovanie Pána - slávnosť

utorok

10.4.2018 Rekolekcia

streda

11.4.2018 Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

15.4.2018

3. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Výročná za †: Karol Tresta 18, Jozef Dzurenka 22, Šimon Maška 31, Štefánia Lesayová 5, Emília Čížová 44, Emília Čížová 19, Pavlína Žažová 24, Anna Pullmannová 6, Kristínka Prvá 14, Vladimír Holický 14, Emil Šimončič 9, Ladislav Maška 2, Brigita Vajsová 27, Anna Hettešová 33, Vincent Herceg 28, Jozef Uváček 13, Ján a Ľudmila Srdošoví 25, Jozef Sliva 14, Ján Kúdela 14, Anka Jankovičová 8, Pavol Horváth 9, Ladislav Komár 2, Rozália Jakúbková 24, Ján Dubovský st. 32, Ján Milan Dubovský 14, Oľga Kasanická 1, Viliam Manca 26, Viktor Hetteš 15, Anna Mancovičová 20, Etela Rajnocová 3, Rozália Dzurenková 2, Bernardína Halašová 8, Mária Hlavatovičová 9

pondelok

8:00

18:30

Za ťažko chorú Zuzanu

Za † rodinu Lesayovú a Bendovú

utorok

9:30

Na úmysel ordinára

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hullmanovú a Káčerikovú

štvrtok

17:00

Za † Jána a Františku Melúchových a zomrelých z rodiny

piatok

18:30

Za † rodinu Chrvalovú a Gádošiovú

sobota

8:00

Za † Juliána a Matildu Dúbravovú a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za deti a chorých

Oznamy

 • Zvonček Veľká noc 1178€, Bohu známy 595€, sviečka 323€, ofera 850€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 149-152, 632, 637, 571. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS