Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 31.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

31.3.2019

4. pôstna nedeľa - Nedeľa radosti

pondelok

1.4.2019 Féria

utorok

2.4.2019 Féria

streda

3.4.2019 Féria
štvrtok

4.4.2019

Féria, Adorácia od 15:15

piatok

5.4.2019 Prvý piatok, Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

6.4.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

7.4.2019

5. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc - 70 rokov života p. Emília Smutná

pondelok

18:00

Za † z rodiny Dostálovej a Hetešovej

utorok

18:00

Za † Jozefa Kostolanského a starých rodičov

streda

18:00

Za † rodičov Jozefa a Annu Lučanských a † starých rodičov z oboch strán

štvrtok

16:00

Za † Augustína Machoviča a Serafínu Mancovú a † z rodiny Benedikovičovej a Lackovičovej

piatok

18:00

Na poďakovanie za dožitých 75 rokov života p. Margita Petrášová, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † Jozefa Jurkasa, syna Zdenka a † rodinu Čapkovičovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † vdp. Tomáša Kuľku, Annu Gálikovú, Miroslava Pullmanna, Štefániu Žažovú, Máriu Jamrichovú, Ladislava Kollára, Valériu Luščíkovú, Alojza Kotúčeka

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 707€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 94-102. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30

Oznamy - 24.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

24.3.2019

3. pôstna nedeľa

pondelok

25.3.2019 Zvestovanie Pána - slávnosť

utorok

26.3.2019 Féria

streda

27.3.2019 Féria
štvrtok

28.3.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

29.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

30.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

31.3.2019

4. pôstna nedeľa - Nedeľa radosti, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: František Danko, Tomáš Kúdela, Vladimír Horvatovič, Jarka Pauerová, Milan Arendáš, Nina a Lea Sersenové, Emília Smutná, Veronika a Šimon Vajsoví, Štefan Kolesík, Eliška Kolesíková, Jarmila Slabá, Vladimír Vidlička, Mária Vidličková, Jozefína Púdelová, Anna Lužáková, František Machovič, Adamko a Laurika Beblaví, Zlatica Žaťková, Janka Matulová, Janka Kúdelová, Jozef Hlavatovič, Samuel Kopšík, Mária Myslíková, Mária Hlavatovičová, Janka Vyskočová

pondelok

8:00

18:00

Za † Emila a Máriu

Za † Jána Hlavatovič a † rodičov z oboch strán

utorok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Tomáša a Zlatku

streda

18:00

Za † Marcelu a Teréziu

štvrtok

18:00

Za † Jána a Annu Hutových a manžela Františka

piatok

18:00

Za † rodičov Slivových a Jedličkových

sobota

8:00

Za † Viktora Beláka a † rodičov z oboch strán, † Annu Opátovú a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc - 70 rokov života p. Emília Smutná

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 316,50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 87-93, 605. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30

Oznamy - 17.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

17.3.2019

2. pôstna nedeľa

pondelok

18.3.2019 Vigília slávnosti sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

utorok

19.3.2019 Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť

streda

20.3.2019 Féria
štvrtok

21.3.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

22.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

23.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

24.3.2019

3. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Jozefa Dovičiča - 1. výročie a ostatných † z rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

18:00

Za † rodičov Machovičových a Kachmanových a za pokoj a zdravie v rodine

utorok

8:00

18:00

Za zdravie a Dary Ducha svätého

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozef a jeho rodinu

streda

17:00

Za † Ferdinanda Boledoviča, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:00

Za † členov rodín Frídlovej, Vitekovej a Hetešovej

piatok

18:00

Za † Viktora Síta a rodičov

sobota

8:00

Za † Annu Drobnú a Miroslava Machoviča

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: František Danko, Tomáš Kúdela, Vladimír Horvatovič, Jarka Pauerová, Milan Arendáš, Nina a Lea Sersenové, Emília Smutná, Veronika a Šimon Vajsoví, Štefan Kolesík, Eliška Kolesíková, Jarmila Slabá, Vladimír Vidlička, Mária Vidličková, Jozefína Púdelová, Anna Lužáková, František Machovič, Adamko a Laurika Beblaví, Zlatica Žaťková, Janka Matulová, Janka Kúdelová, Jozef Hlavatovič, Samuel Kopšík, Mária Myslíková, Mária Hlavatovičová, Janka Vyskočová

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 527,50€, Zbierka na Katolícku charitu 340€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 71-86. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30

Oznamy - 10.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

10.3.2019

1. pôstna nedeľa

pondelok

11.3.2019 Féria

utorok

12.3.2019 Féria

streda

13.3.2019 Féria
štvrtok

14.3.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

15.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

16.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

17.3.2019

2. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Anna Žáčková, Michal Alchus a jeho rodičia, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Viktor Drgoň, Jozef Kubiš, Katarína Kubišová, Ján Benovic, Matilda Schusterová, Mária Lužáková, Jozef Stacho, Anna Mancová, Stanko Hlavatovič, Bystrík Machovič, Jozef Drgoň, Kristína Cviková, Mária Mancová, Vít Číž, Mária Mancová, Štefan Manca, Vít Kolesík, Alojz Hučín, Jozef Hečko, Mária Martinovičová, Cyril Hlavatovič, Mária Bendová, Ján Machovič, Mária Martinkovičová, Anna Machovičová, Jozef Žák, Štefánia Tahotná, Angela Mancová, Milan Petrík, Anna Adamkovičová, Anna Strečanská

pondelok

17:30

Za † Máriu a Emila Rapantových a ostatných † z rodiny

utorok

17:30

Za † Štefániu Tahotnú r. Slivovú - 1.výročie a ostatných † z rodiny

streda

17:30

Za † Jozefa a Annu Študencových a nevestu Máriu

štvrtok

17:30

Za † Jaroslava Vargu, bratov, rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

piatok

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

sobota

8:00

Za † Annu Adamkovičovú - 1. výročie a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Jozefa Dovičiča - 1. výročie a ostatných † z rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 413€, Popolcová streda 186€, Zbierka na opravu kostola 2155€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 60-70. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 03.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

3.3.2019

8. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

4.3.2019 Sv. Kazimíra - spomienka

utorok

5.3.2019 Končí sa prvá časť ezročného obdobia - Fašiangy

streda

6.3.2019 Popolcová streda - PRÍSNY POST - zdržovanie sa mäsitého pokrmu, je to deň pokánia v celej Cirkvi. Začína pôstne obdobie.
štvrtok

7.3.2019

Féria, Adorácia od 15:15

piatok

8.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

9.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

10.3.2019

1. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Máriu Krajňákovú a pani Janu Fujakovú a ich rodiny

pondelok

17:00

Za † rodičov Odlevákových a Jurkasových a brata Petra

utorok

17:00

Za † Antona a Helenu Stachových a Karola Václava

streda

10:00

17:00

Za vytrvalosť v dobrom

Za † Júliu Miklovičovú, syna Petra, starých rodičov a vnukov

štvrtok

16:00

Za † Jozefa a Annu Študencových a nevestu Máriu

piatok

18:00

Za † Annu Machovičovú - 1. výročie

sobota

8:00

Za † Františku, Máriu, Emila a Margitu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Anna Žáčková, Michal Alchus a jeho rodičia, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Viktor Drgoň, Jozef Kubiš, Katarína Kubišová, Ján Benovic, Matilda Schusterová, Mária Lužáková, Jozef Stacho, Anna Mancová, Stanko Hlavatovič, Bystrík Machovič, Jozef Drgoň, Kristína Cviková, Mária Mancová, Vít Číž, Mária Mancová, Štefan Manca, Vít Kolesík, Alojz Hučín, Jozef Hečko, Mária Martinovičová, Cyril Hlavatovič, Mária Bendová, Ján Machovič, Mária Martinkovičová, Anna Machovičová, Jozef Žák, Štefánia Tahotná, Angela Mancová, Milan Petrík, Anna Adamkovičová, Anna Strečanská

Oznamy

 • V nedeľu - 10.3.2019 bude Jarná zbierka na Katolícku Charitu.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 288€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 51-59, 601. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS