Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 24.06.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

24.6.2018

Narodenie sv. Jána Krstiteľa - hlavný patrón Trnavskej arcidiecézy a titul Katedrály

streda

27.6.2018 Sv. Ladislava - spomienka

štvrtok

28.6.2018 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

piatok

29.6.2018

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - PRIKÁZANÝ SVIATOK

Pri rannej sv. omši Te Deum - poďakovanie na konci školského roka

nedeľa

1.7.2018

13. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † - výročná: Ján Rajnic, Slavomír Repčík, Jozef Kajma, Emil Petrík, Matej Komár, Boris

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za jubilantov: Petrov, Pavlov, Jánov, Jozef Šimončič 90, Mária Uhrová 56, Terezka Schmidtová 18, Rebeka Medvecká 11, Paulína Árendásová 10, Šimon Árendás 8, Mária Danková 2, Jarmila Padyšáková 65, Lukáš Padyšák 16, Mária Jamrichová 85, Jozef Sliva 80, Mária Slivová 80

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví 46, Miroslav a Katarína Madejoví 35, Milan a Simona Árendásoví 11

pondelok

18:30

Za † Teréziu Kúdelovú - 1. výročie

utorok

15:00

18:30

Za † Rudolfa Konečného - pohrebná, 16:00 pohreb

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zelenayovú

streda

18:30

Za † Michala Mašku, rodičov Maškových a Čapkovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:30

Za † rodiny Gavendovej, Gálikovej a Bohunickej

piatok

7:00

18:30

Za žiakov, študentov a učiteľov

Za farníkov a dobrodincov farnosti

sobota

8:00

15:00

Za † Šimona Mancu - 20. výročie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † v júni: Irena Hercegová, Stanislava Hlavatovičová, Rudolf Konečný

Za † rodinu Kováčovú, Mitošinkovú, Barákovú a Šugrovú

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 268,50€ + 165€, krsty 220€, prvoprijímajúci 100€, sobáš 350€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 239-247. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 17.06.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

17.6.2018

11. nedeľa v Cezročnom období

štvrtok

21.6.2018 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

nedeľa

24.6.2018

Narodenie sv. Jána Krstiteľa - hlavný patrón Trnavskej arcidiecézy a titul Katedrály

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † - výročná: Ján Rajnic, Slavomír Repčík, Jozef Kajma, Emil Petrík, Matej Komár, Boris Komár, Emil Rapant, Marienka Slivová, Terézia Kúdelová, Ján Jankovič, Róbert Kolesík, Pavol Kolesík, Jozef Kolesík, Jozef Benovic, Mária Benovicová, Ľudovít Benovic, Šimon Manca, Jozef Manca, Augusta Zuzkovičová, Vojtech Zuzkovič, Michal Maška, Mária Slivová, Viola Dovičičová, Vojtech Jakúbek, Júlia Jakúbková, Milan Sloboda, František Rechtorík, Jarmila Padyšáková, Lukáš Padyšák, Mária Bendová, Júlia Bendová, Imrich Benda ...

pondelok

18:30

Za † Irenu Hercegovú r. Hetešovú - pohrebná

utorok

18:30

Za † Jozefa Srdoša a † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu Cibulovú a Valériu Lučšikovú

štvrtok

18:30

Za † rodičov Pullmanových a Šildových a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † Emíliu Čížovú, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

15:00

Za † Štefana Mancu, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

sobášna: Dávid Holický a Simona Michalcová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za jubilantov: Petrov, Pavlov, Jánov, Jozef Šimončič 90, Mária Uhrová 56, Terezka Schmidtová 18, Rebeka Medvecká 11, Paulína Árendásová 10, Šimon Árendás 8, Mária Danková 2, Jarmila Padyšáková 65, Lukáš Padyšák 16, Mária Jamrichová 85, Jozef Sliva 80, Mária Slivová 80

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví 46, Miroslav a Katarína Madejoví 35, Milan a Simona Árendásoví 11

Oznamy

 • 24.6.2018 bude zbierka na diela Sv. Otca - Halier sv. Petra
 • Zvonček nedeľa 544,50€, guláš 501€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 225-230. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 11.05.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

10.6.2018

10. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

11.6.2018 Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka

streda

13.6.2018 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

17.6.2018

11. nedeľa v Cezročnom období - Prvé sv. prijímanie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

pondelok

18:30

Za † Silvestra Nováka, † rodičov z oboch strán a † z rodiny

utorok

8:00

Za † rodinu Dulíkovú

streda

18:30

Za † Antona, Margitu a Františku

štvrtok

18:30

Za † Annu a Jaroslava Blaškových, za † Viktóriu Švecovú a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † Jozefa Hlavatoviča a † rodičov Hlavatovičových a Ušákových

sobota

8:00

Za † Viktóriu Švecovú a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † - výročná: Ján Rajnic, Slavomír Repčík, Jozef Kajma, Emil Petrík, Matej Komár, Boris Komár, Emil Rapant, Marienka Slivová, Terézia Kúdelová, Ján Jankovič, Róbert Kolesík, Pavol Kolesík, Jozef Kolesík, Jozef Benovic, Mária Benovicová, Ľudovít Benovic, Šimon Manca, Jozef Manca, Augusta Zuzkovičová, Vojtech Zuzkovič, Michal Maška, Mária Slivová, Viola Dovičičová, Vojtech Jakúbek, Júlia Jakúbková, Milan Sloboda, František Rechtorík, Jarmila Padyšáková, Lukáš Padyšák, Mária Bendová, Júlia Bendová, Imrich Benda ...

Oznamy

 • Pred sv. omšami sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu
 • Zvonček nedeľa 462€, Zbierka na opravu kostola 2355€, 300KČ, 160Zl. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 213-225. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 03.06.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

3.6.2018

9. nedeľa v Cezročnom období

utorok

5.6.2018 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka

piatok

8.6.2018 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť - odpustky
sobota 9.6.2018

Nepoškvrneného srdca Panny Márie - spomienka

nedeľa

10.6.2018

10. nedeľa v Cezročnom období - Prvé sv. prijímanie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

mesačná: Terézia Lesayová, Miroslav Stračár, Mária Benovicová

Za † Jána Rajnica - 20. výročie

pondelok

18:30

Za † Jána a Máriu Benovicových, † rodičov a súrodencov z oboch strán

utorok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dulíkovú

streda

18:30

Za † Štefana a Štefániu Uhrovčíkových, † Teréziu Mancovú

štvrtok

18:30

Za † Dominika Turanského, rodičov Turanských a Vajsových a brata Františka

piatok

8:00

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šimulčíkovú

Za † Silvestra Nováka, † rodičov z oboch strán a † z rodiny

sobota

8:00

Za † Štefana Bokora a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Oznamy

 • Pred sv. omšami sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu
 • Zvonček nedeľa 360€ + 100€, Božie Telo 160€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 27.05.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

27.5.2018

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

streda

30.5.2018 Večer Vigília - Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
štvrtok 31.5.2018

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - PRIKÁZANÝ SVIATOK - slávnosť

po sv. omši procesia Božieho Tela

piatok

1.6.2018 Sv. Justína, mučeníčka - spomienka, PRVÝ PIATOK
sobota 2.6.2018

Sv. Filipa Nériho, kňaza - spomienka

nedeľa

3.6.2018

9. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Vdp. Mário Bosý 41, Svetlana Zacharová 50, Peter Madeja 23, Adam Medvecký 21, Zdenka Mašková 35, Jozef Danko 33, Peter Danko 42, Anička Danková 3, Rozmarína Rajnícová 4, Monika Švecová 50, Bernardína Stračárová 80, Marko Sagan 4, Jozefína Pauerová 47, Mária Stempelová 76, Oľga Šildová 80

sobáš: Ignác Šimončič a Emália 59, Anton Partel a Mária 59, Štefan Hlavatovič a Anna 59, František Petráš a Margita 54, Helmut Bartoš a Oľga 50, Jiří Janošek a Viera 31, Jozef Padyšák a Henrieta 25, Kuracinoví 10

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Bohumila

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Helenu Polákovú - 60 rokov života

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Máriu Jamrichovú - 85 rokov života

štvrtok

9:00

18:30

Za dar viery a dary Ducha svätého

Za † Adriána Suchého, Františka a Katarínu Uhrových

piatok

18:30

Za † rodičov Stachových a Horváthových, dcéru Martu a vnuka Paľka

sobota

8:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

nedeľa

 

8:00

10:30

mesačná: Terézia Lesayová, Miroslav Stračár, Mária Benovicová

Za † Jána Rajnica - 20. výročie

Oznamy

 • Pred sv. omšami sa modlíme Loretánske litánie.
 • Zvonček nedeľa 316€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 206-212. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS