Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.     Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Video - 6 pilierov

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 30.04.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

30.4.2017

3. veľkonočná nedeľa

pondelok

1.5.2017 Sv. Jozefa, robotníka - spomienka

utorok

2.5.2017 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
streda 3.5.2017

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok

štvrtok 4.5.2017

Sv. Floriána, patróna hasičov - spomienka

piatok

5.5.2017 prvý piatok

nedeľa

7.5.2017

4. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera - zbierka na seminár

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Dankových a Tomáškových a ostatných † z rodiny

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Lýdiu

utorok

18:30

Za † Máriu Páleníkovú a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Rozáliu

štvrtok

18:30

Za † Kamilu a Júliusa Kirstenauerových a ostatných z rodín Mitošinkovej, Šugrovej, Kováčovej, Barákovej

piatok

18:30

Za † Jozefa Bednára, starých rodičov z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc

sobota

8:00

Za † Júliu Turanskú, bratov a rodičov Františku a Jána Melúchových a † rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Oľgu Kasanickú, Andreja Stempela (mesačná)

Oznamy

 • Prvý piatok - spovedanie po domoch v piatok doobeda, treba si nahlásiť.
 • Zvonček 212€, krst 30€, dychovka 300€, Bohu známy 100€. Pán Boh zaplať!
 • Platby: záloha organ 2500€, záloha oltár 500€, záloha dvere 500€, žulové oltárne dosky 720€, svietnik 296€, alarm do kostola a fary 1180€..
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 288 - 306, 613. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 23.04.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

23.4.2017

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva, končí sa veľkonočná oktáva

pondelok

24.4.2017 Sv. Juraja, mučeníka - spomienka

utorok

25.4.2017 Sv. Marka, evanjelistu - sviatok

piatok

28.4.2017 Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfordu, kňaza - spomienka

sobota

29.4.2017 Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy - sviatok

nedeľa

30.4.2017

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva, končí sa veľkonočná oktáva

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jána a Máriu, Štefana a Cecíliu Hlavatovičových

pondelok

18:30

Za † Viktora Dgoňa, manželov Schusterových a starých rodičov Čapkovičových a Drgoňových

utorok

18:30

Za † Michala Nádaského, Zuzanu a Bohumila Štibraných

streda

18:30

Za † Ignáca Hlavatoviča, manželku Antóniu a dcéru Alenu

štvrtok

18:30

Za † Františku Kičinovú, Štefana Stračára a † z rodiny

piatok

18:30

Za † Rozáliu Chrvalovú

sobota

8:00

Za † Holecových, Kostolanských a ostatných † z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Dankových a Tomáškových a ostatných † z rodiny

Oznamy

 • Zvonček Veľká noc 1093€, bratia Čížoví 100€. Pán Boh zaplať!
 • Platby: záloha organ 2500€, záloha oltár 500€, záloha dvere 500€, žulové oltárne dosky 720€, svietnik 296€, alarm do kostola a fary 1180€..
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 274 - 287. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 16.04.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

16.4.2017

Veľkonočná nedeľa - Pánovho zmŕtvychvstania

nedeľa

23.4.2017

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva, končí sa veľkonočná oktáva

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Ernestína Kopálová 80, Ján Číž 80, Vít Číž 80

pondelok

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a za † z rodín Hlavatovičovej, Labudovej, Hlavatej a Alfréda

Na poďakovanie a prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu (528)

utorok

8:00

Za † vdp. dekana Jozefa - 70 výročie

streda

-

sv. omša nie je

štvrtok

-

sv. omša nie je

piatok

18:00

Za Božiu pomoc a za zdravie pre Miroslava s rodinou

sobota

8:00

15:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Tomáškovú

sobášna

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jána a Máriu, Štefana a Cecíliu Hlavatovičových

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 571,50€, z krstu 50€, Bohu známa 50€, zbierka 2300€. Pán Boh zaplať!
 • Platby: záloha organ 2500€, záloha oltár 500€, záloha dvere 500€, žulové oltárne dosky 720€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 260 - 273, 576. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 09.04.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

9.4.2017

Kvetná nedeľa

štvrtok

13.4.2017 Zelený štvrtok - Pánovej večere, ustanovenie Sviatosti oltárnej a kňazstva

piatok

14.4.2017 Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána - prísny pôst a zdrýpvanie mäsitého pokrmu

sobota

15.4.2017 Biela sobota, poklona pri Božom hrobe

nedeľa

16.4.2017

Veľkonočná nedeľa - Pánovho zmŕtvychvstania, požehnanie veľkonočných pokrmov

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročná: Jozef Dzurenka 21, Šimon Maška 30, Emília Čížová 43, Emília Čížová 18, Pavlína Žažová 23, Anna Pullmannová 5, Ján Kúdela 13, Emil Šimončič 8, Anna Hettešová 32, Ján a Ľudmila Srdošoví 24, Anka Jankovičová 7, Pavol Horváth 8, Vincent Herceg 27, ...

pondelok

18:30

Za † krstných rodičov Jozefa a Rozáliu Chrvalových

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Baraniakovú

streda

18:30

Za † rodinu Mancovú, Lesayovú a Madovú a za † Janku a Jána Madových

štvrtok

18:30

Za † Máriu a Jozefa Smutného, Emíliu a Karola Hulmana, starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

15:00

obrady Veľkého piatku

sobota

19:30

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Ernestína Kopálová 80, Ján Číž 80, Vít Číž 80

Oznamy

 • Spovedanie k Veľkej noci po domoch bude v pondeok 10.4.2017, zahlásiť u mňa.
 • Púť ku krížu do Boričiek na Zelený štvrtok o 20:30 od kostola.
 • Veľký piatok - prísny pôst!
 • Pobožnosť Krížovej cesty - na Veľký piatok o 14:30.
 • Biela sobota - poklona pri Božom hrobe od 8:00 do večernej vigílie.
 • Zvonček nedeľa 297€, pútnici z Filipín 60€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 242 - 259, 574. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 02.04.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

2.4.2017

5. pôstna nedeľa

utorok

4.4.2017 Sv. Izodora, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

5.4.2017 Sv. Vincenta Ferrera, kňaza - spomienka

štvrtok

6.4.2017 Výročie smrti sv Metoda r. 885

piatok

7.4.2017 Prvý piatok - spovedanie po domoch

nedeľa

9.4.2017

Kvetná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: za Jozefa Hečka st., za Margitu Kuciakovú

pondelok

18:00

Za † Rozáliu Dzurenkovú - 1. výročie

utorok

8:00

Za † Mateja a Elenu

streda

8:00

Za † Jozefa

štvrtok

8:00

Za † Štefana

piatok

18:00

Za † Ladislava Mašku - 1. výročie

sobota

8:00

Za rodinu Červenú

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročná: Jozef Dzurenka 21, Šimon Maška 30, Emília Čížová 43, Emília Čížová 18, Pavlína Žažová 23, Anna Pullmannová 5, Ján Kúdela 13, Emil Šimončič 8, Anna Hettešová 32, Ján a Ľudmila Srdošoví 24, Anka Jankovičová 7, Pavol Horváth 8, Vincent Herceg 27, ...

Oznamy

 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 3.4.2017 od 15:00 do 18:00.
 • Spovedanie k Veľkej noci po domoch bude v pondeok 10.4.2017, zahlásiť u mňa.
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Pobožnosť Krížovej cesty - v pôstnom období v piatok pred sv. omšou - 17:30 a v nedeľu o 15:00
 • Zvonček nedeľa + zvestovanie Pána 396€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 232-241. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS