Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 03.09.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

3.9.2017

22. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

4.9.2017 VENI SANCTE - začiatok školského roku
utorok

5.9.2017

Sv. Matky Terezy z Kalkaty - spomienka

štvrtok

7.9.2017 Sv. Košických kňazov a mučeníkov - spomienka

piatok

8.9.2017

Narodenia Panny Márie - sviatok

nedeľa

9.9.2017

23. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † v auguste: Katarína Čížová r. Prítrská 81, Bruno Pripko 62, Eva Bašnáková 74,...

pondelok

7:15

18:00

Za dary Ducha Svätého pre žiakov a učiteľov

Za zdravie a Božiu pomoc pre r. Beblavú a Prvú

utorok

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Pavla Slivu - 85 rokov života

streda

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie rodiny Slabú, Turazovú a Lalíkovú

štvrtok

18:00

Za † Annu a Štefana Jurkasa a † rodičov z oboch strán

piatok

8:00

18:00

Za † rodinu Gostíkovú

Za † Emíliu Stachovú - 4. výročie, manžela Jána a starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti a brigádnikov

nedeľa

 

8:00

11:00

Za zomrelých: Alžbeta Semešová 3, František Mancovič 26, Anna Lučanská 2, Ing. Zdeněk Hřebčík 1, Ernest Kostolanský 25, František Zemko 40, Libor Stacho 40, Pavel Jakúbek 21, Mária Jakúbeková, Antonín Švejda 13, Štefánia Švejdová 12, Emília Stachová 4

Za † Emila Huttu, Štefana Furdu a zosnulých z rodiny Kubišovej, Uváčkovej a Matovičovej

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 231€, Bohu známy 100€, 60€, z krstu 30€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 447-455,555. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 27.08.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

27.8.2017

21. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

28.8.2017 Sv. Augustína, biskupa - spomienka
utorok

29.8.2017

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

piatok

1.9.2017

Prvý piatok v mesiaci

nedeľa

2.9.2017

22. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

pondelok

18:30

Za † Václava Šimončiča a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:30

Za † z rodiny Crhoňovej a Košinovej a za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Na poďakovanie, za zdravie, Božiu pomoc a požehnaie pre Valériu

štvrtok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Luščíkovú a Borovskú

piatok

18:30

Za † z rodiny Mancovej a Nádaskej a za zdravie a Božiu pomoc

sobota

8:00

15:00

Za † z rodiny Fabušovej a Hlaváčovej

sobášna: Marek Komadel a Kristína Srdošová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † v auguste: Katarína Čížová r. Prítrská 81, Bruno Pripko 62, Eva Bašnáková 74,...

Oznamy

 • Prvý piatok v mesiaci - spovedanie chorých po domoch - prosím nahlásiť v sakristii.
 • Zvonček Nanebovzatie Panny Márie 143€, nedeľa 256€, z pohrebu 110€, Bohu známy 50€, 30€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 440-446. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 20.08.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

20.8.2017

20. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

21.8.2017 Sv. Pia X, pápeža - spomienka
utorok

22.8.2017

Panny Márie Kráľovnej - spomienka
streda

23.8.2017

Sv. Ruženy Limskej - spomienka
štvrtok 24.8.2017

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

piatok

25.8.2017

Sv. Ľudovíta - spomienka

nedeľa

27.8.2017

21. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za chorých farníkov: Miroslava, Zdenka a Stanislavu

pondelok

18:30

Za † Jozefa Jurkasa, syna Zdenka a ostatnú † rodinu

utorok

18:30

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Za † Antona, Margitu, Františku a Máriu, za † rodinu Kováčovú a Baránkovú

štvrtok

18:30

Za † Augustína Machoviča a včetkých † z rodiny Lackovičovej a Benedikovičovej

piatok

18:30

Za † Jozefa Slivu a manželku Katarínu, za † rodičov Ušákových a ostatnú † rodinu

sobota

8:00

Za † Ferdinanda Boledoviča, za  † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 439€, sviatok 143€, Bohu známy 35€, 300€, 10€, 50€, z upratovania 42€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 433-439. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 13.08.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

13.8.2017

19. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

14.8.2017 Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka
utorok

15.8.2017

Nanebovzatia Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK
streda

16.8.2017

Sv. Štefana Uhorského, kráľa - spomienka
piatok 18.8.2017

Sv. Heleny - spomienka

sobota

19.8.2017

Sv. Jána Eudesa, kňaza - spomienka

nedeľa

20.8.2017

19. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za jubilantov: Anna Kolláriková 85, Cecília Čížová 80, Mária Vrbovská 70, Petra Matuškovičová

pondelok

18:30

Za † Jána Hlavatoviča a † rodičov Martinkovičových a Hlavatovičových

utorok

8:00

18:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Ondríkovú

Za † starých rodičov Annu a Jozefa Huttových a † rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za † Štefana Drgoňa a manželku Štefániu a † rodinu z oboch strán

štvrtok

18:30

Za † Pavla Mašku - 1. výročie

piatok

18:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Eleny

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za chorých farníkov:

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 392€, zbierka 2100€, Bohu známy 40€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 426-432. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 06.08.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

6.8.2017

18. nedeľa v Cezročnom období

Sviatok Prenenenia Pána

pondelok

7.8.2017 Sv. Sixta II, pápeža - spomienka
utorok

8.8.2017

Sv. Dominika, kňaza - spomienka
streda

9.8.2017

Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy

štvrtok

10.8.2017 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - spomienka
piatok 11.8.2017

Sv. Kláry, panny - spomienka

sobota

12.8.2017

Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky - spomienka

nedeľa

13.8.2017

19. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

výročie: Ján Jankovič 10, Anastázia Horváthová 7, Pavol Horváth 16, Františka Petrášová 29, Jozef Kalaš ml. 37, Jozef Kalaš st. 11, Rozália Hlavatovičová r. Mancová 86, Jozef Kadlečík 10, Viktor Sliva 27, František Dovičič 12, Hieroným Vrbovský 2, Švábikoví 4, Repčíkoví 10

pondelok

18:30

Za † Viktóriu Sitárovú- 1. výročie

utorok

18:30

Za † Jána, Metoda, Štefániu, Jozefa, Rozáliu, Imricha

streda

18:30

Za † Natáliu Kalašovú a † rodinu Skýpalovp a Kalašovú

štvrtok

18:30

Za † Štefana Heteša - 1. výročie

piatok

18:30

Za † rodičov Slivových a Galovičových

sobota

8:00

Za † Jozefa Kostolanského a starých rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za jubilantov: Anna Kolláriková 85, Cecília Čížová 80, Mária Vrbovská 70, Petra Matuškovičová

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 266€, Bohu známy 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 416-425. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS