Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 01.04.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

1.4.2018

Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania

pondleok

2.4.2018

Veľkonočný pondelok

nedeľa

8.4.2018

2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † vdp. Silvestra Oravca, Jána Galgóciho, Annu Machovičovú, Jozefa Dovičiča, Angelu Mancovú, Annu Adamkovičovú

pondelok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

Za † rodinu Petrášovú a Leitnerovú

utorok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu

streda

-

sv. omša nebude

štvrtok

-

sv. omša nebude

piatok

18:00

Za † Violu a Františka Dovičiča a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu a Lenku

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

 

Výročná za †: Karol Tresta 18, Jozef Dzurenka 22, Šimon Maška 31, Štefánia Lesayová 5, Emília Čížová 44, Emília Čížová 19, Pavlína Žažová 24, Anna Pullmannová 6, Kristínka Prvá 14, Vladimír Holický 14, Emil Šimončič 9, Ladislav Maška 2, Brigita Vajsová 27, Anna Hettešová 33, Vincent Herceg 28, Jozef Uváček 13, Ján a Ľudmila Srdošoví 25, Jozef Sliva 14, Ján Kúdela 14, Anka Jankovičová 8, Pavol Horváth 9, Ladislav Komár 2, Rozália Jakúbková 24, Ján Dubovský st. 32, Ján Milan Dubovský 14, Oľga Kasanická 1, Viliam Manca 26, Viktor Hetteš 15, Anna Mancovičová 20, Etela Rajnocová 3, Rozália Dzurenková 2, Bernardína Halašová 8, Mária Hlavatovičová 9

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 337€ + 135€, Bohu známy 20€ a 20€, 100€. Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov - 520€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 137-148, 564. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 25.03.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

25.3.2018

Kvetná nedeľa - nedeľa Utrpenia Pána - pašie, požehnanie ratolestí

streda

28.3.2018

Pomazanie chorých

štvrtok

29.3.2018 Zelený štvrtok Pánovej večere - ustanovenie sv. oltárnej a kňazstva

piatok

30.3.2018 Veľký piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána Ježiša - PRÍSNY POST - zdržovanie sa mäsitého pokrmu

sobota

31.3.2018 Biela sobota - Veľkonočný vigília Pánovho zmŕtvychvstania - poklona v Božom hrobe

nedeľa

1.4.2018

Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: František Danko 71, Tomáš Kúdela 40, Jarka Pauerová 67, Milan Árendáš 36, Štefan Kolesík 81, Eliška Kolesíková 71, Mária Vidličková 19, Vladimír Vidlička 47, Jozefína Púdelová 69, František Mancovič 30, Adamko a Laurika Beblaví 2, Nina a Lea Sersenové 5, Veronika a Šimon Vajsoví 10, Samuel Kopšík 18, Zlatica Žaťková 30, Janka Matulová 37, Anna Lužáková 81, Jarmila Slabá 71, Jozef Hlavatovič 55, Mária Hlavatovičová 80,...

pondelok

17:30

Za † Františka Filipoviča a † rodičov z oboch strán

utorok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Tomáša 40 rokov života

streda

17:30

Za † Michala a Anastáziu Mancových, Petra Konečného a † rodičov z oboch strán

štvrtok

17:30

Za † syna Stanka, Stanislava, Michala a ostatných † z rodiny

piatok

15:00

Obrady Veľkého piatka

sobota

19:30

Za † Emila Huttu a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † vdp. Silvestra Oravca, Jána Galgóciho, Annu Machovičovú, Jozefa Dovičiča, Angelu Mancovú, Annu Adamkovičovú

Oznamy

 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 26.3.2018 od 15:00 do 17:30. Spovedanie po domoch bude v pondelok a utorok. Prosím nahlásiť.
 • Na Zelený štvrtok je o 9:30 v Trnave omša svätenia olejov. Adorácia v kostole bude od 16:45
 • Na Veľký piatok bude od 8:00 krížová cesta v kostole.
 • Na Veľkonočnú nedeľu bude pri rannej sv. omši požehnanie pokrmov.
 • Zvonček 388,50€, Bohu známy 500€. Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov - 520€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 128-136. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 18.03.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

18.3.2018

5. pôstna nedeľa

pondelok

19.3.2018

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť

nedeľa

25.3.2018

Kvetná nedeľa - nedeľa Utrpenia Pána - pašie, požehnanie ratolestí

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za chorých a deti

pondelok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozef a jeho rodinu

utorok

16:00

Za † Fridricha Kajmu, syna Jozefa a Paulínu Žažovú

streda

15:00

Za dobrodincov

štvrtok

15:00

Za nové povolania

piatok

18:30

Za † Alojza Hučína, † rodičov z oboch strán a brata Františka

sobota

8:00

Za † Františka Jursu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: František Danko 71, Tomáš Kúdela 40, Jarka Pauerová 67, Milan Árendáš 36, Štefan Kolesík 81, Eliška Kolesíková 71, Mária Vidličková 19, Vladimír Vidlička 47, Jozefína Púdelová 69, František Mancovič 30, Adamko a Laurika Beblaví 2, Nina a Lea Sersenové 5, Veronika a Šimon Vajsoví 10, Samuel Kopšík 18, Zlatica Žaťková 30, Janka Matulová 37, Anna Lužáková 81, Jarmila Slabá 71, Jozef Hlavatovič 55, Mária Hlavatovičová 80,...

Oznamy

 • Zmena času - od nedele 25.3.2018 máme letný čas, vstávame o hodinu skôr.
 • V piatok bude o 18:00 krížová cesta vo farskom kostole.
 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 26.3.2018.
 • Zvonček 234€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 567, 568, 570, 610, 127, 562. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 11.03.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

11.3.2018

4. pôstna nedeľa

utorok

13.3.2018

5. výročie zvolenia Svätého Otca, pápeža Františka

sobota

17.3.2018 Sv. Patrika, biskupa - spomienka

nedeľa

18.3.2018

5. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za † výročná: Katarína Kalašová 20, Emil Hutta 2, Michal Alchus 45 a jeho rodičia, Anastázia Stachová 46, Jozef Kubiš 30, Viktor Drgoň 27, Katarína Kubišová 7, Mária Lužáková 21, Jozef Stacho 58, Matilda Schusterová 17, Stanko Hlavatovič 65, Ján Hlavatovič 12, Ján Benovic 30, Anna Mancová 9, Bystrík Machovič 10, Vít Číž 26, Jozef Drgoň 20, Kristína Cviková 62, Ján Machovič 19, Ján Smutný 18, Mária Mancová 49, Mária Mancová 19, Vít Kolesík 25, Štefan Manca 11, Jozef Hečko 1, Mária Bendová 28, Mária Martinkovičová 13, Alojz Hučín 20, Cyril Hlavatovič 22,...

pondelok

18:00

Za † Jozef a Klementínu Dutkových, Romana a Annu Žákových a † starých rodičov z oboch strán

utorok

18:00

Za † Jána Stachu, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

streda

18:00

Za † Eduarda Kočitého, Jána Valoviča a ostatných † z rodiny

štvrtok

16:30

Za † z rodiny Zábrodskej, Bartošovej, Svejdovej a † Jozefa Lužáka

piatok

18:30

Za † Bystríka Machoviča - 10. výročie

sobota

8:00

Za † Annu Žáčkovú, rod. Vajsovú - 1. výročie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za chorých a deti

Oznamy

 • V piatok bude o 18:00 krížová cesta vo farskom kostole.
 • Na 5. pôstnu nedeľu - 18.3.2018 bude Mimoriadna zbierka KBS pre Prenasledovaných kresťanov a utečencov.
 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 26.3.2018.
 • Zvonček 370€. Zbierka na kostol 1785€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 112-118, 638. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 04.03.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

4.3.2018

3. pôstna nedeľa

streda

7.3.2018

Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc - spomienka

štvrtok

8.3.2018 Sv. Jána z Boha, rehoľníka - spomienka

piatok

9.3.2018 Sv. Františky Rímskej - spomienka

nedeľa

11.3.2018

4. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

mesačná: Za † Boženu Jamrichovú a Zdenka Číža

pondelok

17:30

Za † Teodora a Štefániu Tomáškových a † rodičov z oboch strán

utorok

17:30

Za † z rodiny Tomáškovej a Dančišinovej

streda

17:30

Za † z rodiny Šimončičovej a Ševčovičovej

štvrtok

17:30

Za † z rodiny Holickej a Pastvovej

piatok

18:30

Za † Františka, Margitu, Máriu a Emila

sobota

8:00

Za † Dominika Kolesíka, † rodinu Kolesíkovú a Odlerovú a za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za † výročná: Katarína Kalašová 20, Emil Hutta 2, Michal Alchus 45 a jeho rodičia, Anastázia Stachová 46, Jozef Kubiš 30, Viktor Drgoň 27, Katarína Kubišová 7, Mária Lužáková 21, Jozef Stacho 58, Matilda Schusterová 17, Stanko Hlavatovič 65, Ján Hlavatovič 12, Ján Benovic 30, Anna Mancová 9, Bystrík Machovič 10, Vít Číž 26, Jozef Drgoň 20, Kristína Cviková 62, Ján Machovič 19, Ján Smutný 18, Mária Mancová 49, Mária Mancová 19, Vít Kolesík 25, Štefan Manca 11, Jozef Hečko 1, Mária Bendová 28, Mária Martinkovičová 13, Alojz Hučín 20, Cyril Hlavatovič 22,...

Oznamy

 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 26.3.2018.
 • Zvonček 232,50€ + 105€, Bohu známy 100€, Bohu známa z Naháča 200€, Bohu známe 20€, 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 104-111, 559, 558. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS