Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 03.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

3.12.2017

1. adventná nedeľa

pondelok

4.12.2017 Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

6.12.2017 Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka

štvrtok

7.12.2017 Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa, spomienka
piatok

8.12.2017

Nepoškvrneného počatia Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

10.12.2017

2. adventná nedeľa v roku B

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † v novembri: Teofil Králik, Emil Kolenič - 1. výročie

pondelok

17:00

Za † Máriu Fabušovú, rodičov Fabušových a Dzurenkových

utorok

17:00

Za † Biznára Petra, Otíliu a dcéru Martušku

streda

17:00

Za † Štefániu a Františka Maštalírových, Martu a Vojtecha Maškových, dcéru Gabiku, syna Pavla a ostatných † z rodiny, za Annu Bakovú

štvrtok

17:00

Za † Pavla Chrvalu, †  rodičov z oboch strán

piatok

8:00

18:00

Na úmysel ordinára

Za † rodinu Komárovú a Hlavatovičovú

sobota

8:00

Za † Vendelína a Albínu Čerešníkových, vnuka Slavka a Jaroslava Zemka

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

vúročie úmrtia v decembri: Ján Hlavatovič, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Anton Cibula, Rudolf Jurkas, Serafína Jurkasová, Peter Jurkas, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Rudolf Hlavatovič, Koloman Stacho, Anton Stacho, Alžbeta Zábrodská, Ján Magula, Anastázia Machovičová, Jozef Machovič, Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Štefan Rajnic, Serafína Jurkasová, Gabriela Hlavatovičová, Marta Horváthová, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Klementína Holická, Matilda Dúbravová, Julián Dúbrava, Ján Petráš st.

Oznamy

 • 1.12.2017 - prvý piatok v mesiaci - spovedanie chorých, prosím nahlásiť v sakristii.
 • Vianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok - 18. decembra.
 • Zvonček nedeľa 561,50€, hodová ofera 785€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€, organ 12000€ + 14441KČ.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 529-536. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 26.11.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

26.11.2017

Nedeľa Krista Kráľa

štvrtok

30.11.2017 Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

nedeľa

1.12.2017

1. adventná nedeľa v roku B

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Daniela Hlavatovičová 50, Margita Mancová 91, Cecília Slobodová 92, Michaela Bobeková 75, Ján Uher 60, Margita Kočitá 80, Anna Tomášková

výročie manželstva: František a Štefánia Dankoví 44, Mária a Zdenko Maškoví 35, Mária a Vladimír Uhroví 35

pondelok

17:00

Za † Antona Vatalu - 1. výročie

utorok

17:00

Za † Štefana a Matildu Kressových a ostatných † z rodiny a Petra Smutného

streda

17:00

Za † rodinu Hlavatovičovú a Lackovičovú

štvrtok

17:00

Za † Máriu Zacharovú - 1. výročie

piatok

18:00

Za † Annu Vrúbelovú - 1. výročie

sobota

8:00

Za Božie požehnanie a potrebné milosti do ďalších rokov života pre pani kostolníčku Ernestínu a jej rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † v novembri: Teofil Králik, Emil Kolenič - 1. výročie

Oznamy

 • 1.12.2017 - prvý piatok v mesiaci - spovedanie chorých, prosím nahlásiť v sakristii.
 • Vianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok - 18. decembra.
 • Zvonček nedeľa 272€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€, organ 12000€ + 14441KČ.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 522-528. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 19.11.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

19.11.2017

33. nedeľa v Cezročnom období

utorok

21.11.2017

Obetovanie Panny Márie - spomienka
streda

22.11.2017

Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

štvrtok

23.11.2017 Sv. Klementa I, pápeža a mučeníka - spomienka

piatok

24.11.2017 Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

sobota

25.11.2017 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, patrónky farského kostola a farnosti - spomienka

nedeľa

26.11.2017

34. nedeľa v Cezročnom období - Nedeľa Krista Kráľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc za deti a chorých

pondelok

16:15

Za † rodinu Benkovskú a Hlavatovičovú

utorok

16:15

Za † Pavla Mašku

streda

17:00

Za † Jána Jamricha - 1. výročie

štvrtok

17:00

Za poďakovanie Bohu za 44 rokov manželstva - František a Štefánia Dankoví

piatok

 

sv. omša nebude

sobota

9:00

Za poďakovanie Pánu Bohu za starostlivú dlhoročnú službu pani kostolníčky Ernestíny a jej rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Daniela Hlavatovičová 50, Margita Mancová 91, Cecília Slobodová 92, Michaela Bobeková 75, Ján Uher 60, Margita Kočitá 80, Anna Tomášková

výročie manželstva: František a Štefánia Dankoví 44, Mária a Zdenko Maškoví 35, Mária a Vladimír Uhroví 35

Oznamy

 • V nedeľu - 26.11.2017 bude hodová farská ofera.
 • Zvonček nedeľa 260 + 135€, z krstu 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€, organ 12000€ + 14441KČ.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 543 - v piatok navečer. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budu 26.11.2017.
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 12.11.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

12.11.2017

32. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

13.11.2017

30. výročie úmrtia arcibiskupa Mons. Júliusa Gábriša
streda

15.11.2017

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

16.11.2017 Sv. Margity Škótskej - spomienka

piatok

17.11.2017 Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka

sobota

18.11.2017 Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov - spomienka

nedeľa

19.11.2017

33. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za všetkých † v mesiaci: Rudolf Pauer sr. 37, Mária Pauerová 15, Ján Kúdela 131, Jaroslav Vavro 10, Viliam Srdoš 5, Anton Machovič 8, Anna Šildová 6, Štefan Bašnák 3, Dušan Sloboda 7, Jozef Vrbovských 35, Pavlína Vrbovská 14, Katarína Lesayová 51, Fridrich Kaima 25, Ján Štibravý ml. 33, Ernestína Štibravá 10, Terézia Bachratá 4, EMília Uhrová 10, Školastika Zemčíková 15, Veronika Gajarská 10, Dominik Turánský 5, Karol Kopšík 25, Vincent Gajarský 39, Dominik Kolesík 8, Pavlína Kuníková 10, Imrich Dreveňák 19, Ján Hlavatovič 10, Štefánia Žáková 10, Rozalia Hlavatovičová 28, Emília Zemková 19, Kristína Vagovičová 34, Ernestína Stračárová 32, Blažena Machovičová 6, ...

pondelok

16:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu - 50 rokov života

utorok

9:30

Na úmysel ordinára

streda

 

16:30

Na úmysel darcu

štvrtok

 

16:30

Za † Štefániu Maštalírovú - 1. výročie

piatok

8:00

Za † Melániu Kolesíkovú - 1. výročie

sobota

8:00

Za † Jána, Jána Jankoviča ml., Annu a Jozefa Kuzmových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc za deti a chorých

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 415€, zbierka na kostol 2025€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 542, 615. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budu 26.11.2017.
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 05.11.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

5.11.2017

31. nedeľa v Cezročnom období

štvrtok

9.11.2017

Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme - sviatok
piatok

10.11.2017

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

sobota

11.11.2017 Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka

nedeľa

12.11.2017

32. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † Jozefa Gogolu

pondelok

17:00

Za uzdravenie rodiny

utorok

17:00

Za † Františka Mancu a manželku Júliu, brata Jozefa a starých rodičov

streda

 

16:30

Za † Jozefa Čapkoviča, rodičov z oboch strán a všetkých † z rodiny

štvrtok

 

17:00

Za † Máriu a Jána Prvých, Ľudmilu a Jozefa Slivových

piatok

18:00

Za † z rodiny Padyšákovej a Stachovej

sobota

8:00

Za † Viktóriu a Dominika Hullmanových, Milana Kyselicu

nedeľa

 

 

 

 

 

8:00

10:30

 

 

 

 

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za všetkých † v mesiaci: Rudolf Pauer sr. 37, Mária Pauerová 15, Ján Kúdela 131, Jaroslav Vavro 10, Viliam Srdoš 5, Anton Machovič 8, Anna Šildová 6, Štefan Bašnák 3, Dušan Sloboda 7, Jozef Vrbovských 35, Pavlína Vrbovská 14, Katarína Lesayová 51, Fridrich Kaima 25, Ján Štibravý ml. 33, Ernestína Štibravá 10, Terézia Bachratá 4, EMília Uhrová 10, Školastika Zemčíková 15, Veronika Gajarská 10, Dominik Turánský 5, Karol Kopšík 25, Vincent Gajarský 39, Dominik Kolesík 8, Pavlína Kuníková 10, Imrich Dreveňák 19, Ján Hlavatovič 10, Štefánia Žáková 10, Rozalia Hlavatovičová 28, Emília Zemková 19, Kristína Vagovičová 34, Ernestína Stračárová 32, Blažena Machovičová 6, ...

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 423,50€, zvonček sviatky 363€, Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 544, 572, 573, 512, 514, 520, 522. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budu 26.11.2017.
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS