Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 06.10.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

6.10.2019

27. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

7.10.2019 Ružencovej Panny Márie - spomienka

utorok

8.10.2019 Féria

streda

9.10.2019

Féria

štvrtok

10.10.2019

Féria, adorácia 17:15

piatok

11.10.2019 Sv. Jána XXIII., pápeža - spomienka

sobota

12.10.2019

Féria

nedeľa

13.10.2019

28. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Máriu Myslíkovú - 1. výročie

Za † Františku Stanovú, Milana Kalaša, Emila Masaroviča

pondelok

18:00

Za † starých rodičov Kúdelových a Srdošových, manželov Milanových a brata Jozefa

utorok

16:00

Za † rehoľnú sestru Jožku

streda

18:00

Za † Karola Gužináka

štvrtok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

piatok

8:00

Za † Františka Hindáka a ostatnú † rodinu

sobota

18:00

Za † rodinu Drgoňovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Dominik Sliva, Rozália Slivová, Vladimír Kumpan, Karol Václav, Františka Jurkasová, Vít Kúdela, Vincent Kalaš, Vincent Gajarský, Mária Machovičová, Viliam Mikuš, Ján Machovič, Silvester Novák, Hedviga Konečná, Štefan Sedlák, Matilda Chrvalová, Rozália Mancovičová, Anna Hlavatovičová, Marta Soumarová, Emília Sítová, Mária Myslíková, Mária Školníková

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 427€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 409-416. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 29.09.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

29.9.2019

26. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - spomienka

pondelok

30.9.2019 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

utorok

1.10.2019 Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

streda

2.10.2019

Sv. anjelov strážcov - spomienka

štvrtok

3.10.2019

Féria, adorácia 17:15

piatok

4.10.2019 Sv. Františka Assiského - spomienka

sobota

5.10.2019

Sv. Faustíny Kowalskej, panny - spomienka

nedeľa

6.10.2019

27. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Karol Zachar, Gabriela Grebečiová, Štefan Hutta, Irenka Huttová, Ľudmila Huttová, Pavol Sliva, Jozef Kúdela, Daniela Kúdelová, Ľubomíra Semešová, Mária Uhrová, Mária Gužináková, Zuzana Holcová, Emmka Šimončičová, Jana Nádaská, Jozef Padyšák ml, Mária Slivová

výročie sobáša: Marek a Petra Matuškovičoví, Jozef a Mirka Dankoví, Milan a Jarmila Srdošoví

pondelok

18:00

Za † rodičov Kolesíkových a Kuníkových

utorok

18:00

Za † Viliama Melúcha, † rodičov z oboch strán a brata Františka Vajsa

streda

18:00

Za † Anku a Štefana Hlavatovičových, ich rodičov a starých rodičov z oboch strán

štvrtok

18:00

Za † Františka Chrvalu a starých rodičov z oboch strán

piatok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha svätého pre Ferka a jeho rodinu

sobota

8:00

15:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

sobáš: Hupka a Tomášková

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Máriu Myslíkovú - 1. výročie

Za † Františku Stanovú, Milana Kalaša, Emila Masaroviča

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 484,50€, Bohu známa 50€, Bohu známy 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 400-408, 612. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 22.09.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

22.9.2019

25. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

23.9.2019 Sv. pátra Pia z Petrelciny, kňaza - spomienka

utorok

24.9.2019 Féria

streda

25.9.2019

Féria

štvrtok

26.9.2019

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov - spomienka, Adorácia 17:15

piatok

27.9.2019 Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka

sobota

28.9.2019

Sv. Václava, kráľa, mučeníka - spomienka

nedeľa

29.9.2019

26. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Albínu Uhrovú - 1.výročie

Za † pátra Karola Benovica - nedožitých 100 rokov života a 6. výročie úmrtia

pondelok

18:00

Za † Máriu Petríkovú

utorok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha svätého pre rodinu Smutnú

streda

18:00

Za † Bystríka Machoviča a rodičov Žažových, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Štibranú

štvrtok

18:00

Za † rodinu Augustínu a Máriu Kolesíkových

piatok

18:00

Za † z rodiny Machovičovej a Damaškovičovej

sobota

8:00

15:30

Za † Emila, Michala, Máriu a Máriu

sobášny obrad: Jakub Bílik a Katarína Ondrigova

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Karol Zachar, Gabriela Grebečiová, Štefan Hutta, Irenka Huttová, Ľudmila Huttová, Pavol Sliva, Jozef Kúdela, Daniela Kúdelová, Ľubomíra Semešová, Mária Uhrová, Mária Gužináková, Zuzana Holcová, Emmka Šimončičová, Jana Nádaská, Jozef Padyšák ml, Mária Slivová

výročie sobáša: Marek a Petra Matuškovičoví, Jozef a Mirka Dankoví, Milan a Jarmila Srdošoví

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 609€, Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 390-399. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 15.09.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

15.9.2019

24. nedeľa v Cezročnom období

Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska - slávnosť

pondelok

16.9.2019 Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov - spomienka

utorok

17.9.2019 Féria

streda

18.9.2019

Féria

štvrtok

19.9.2019

Féria, Adorácia 17:15

piatok

20.9.2019 Féria

sobota

21.9.2019

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

22.9.2019

25. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: páter Karol Benovic, Alžbeta Semešová, Viktor Wajs, František Mancovič, Anna Lučanská, Ing. Zdeněk Hřebčík, Jozef Uváček, Ernest Kostolánský, František Zemko, Pavel Jakúbek, Mária Jakúbeková, Augustín Jakúbek, Adrián Suchý, Antonín Švejda, Štefánia Švejdová, Emília Stachová, Johanes Benning, Mária Gazdágová, Vierka Lesayová, Ľudovít Lesay, Jaroslav Zemko, Rudolf Kopál, Štefan Kollárik, Libor Stacho, Katarína Kolesíková, Viliam Benovic, Peter Benovic, František Machovič, Albína Uhrová, Anna Kolláriková, Matilda Chrvalová, biskup Štefan Vrablec

pondelok

18:00

Za † Matildu Chrvalovú - 1.výročie a manžela Františka

utorok

18:00

Za † Stanislava Imricha a ostatných † z rodiny

streda

18:00

Za † rodinu Hrčkovú

štvrtok

18:00

Za † Máriu Kováčovú

piatok

18:00

Za † Emila a Emíliu Petríkovú, syna Milana, starých rodičov Stumpelových a Račekových

sobota

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Albínu Uhrovú - 1.výročie

Za † pátra Karola Benovica - nedožitých 100 rokov života a 6. výročie úmrtia

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 482€, Zbierka na kostol 2115€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 378-388. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 08.09.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

8.9.2019

23. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

9.9.2019 Féria

utorok

10.9.2019 Féria

streda

11.9.2019

Féria

štvrtok

12.9.2019

Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka, Adorácia 17:15

piatok

13.9.2019 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učieteľa Cirkvi - spomienka

sobota

14.9.2019

Povýšenia svätého Kríža - výročná farská poklona Sviatosti oltárnej od sv. omše do 11:00 a od 12:30 do sv. omše, po večernej sv. omši bude pobožnosť krížovej cesty na Hradisku

nedeľa

15.9.2019

24. nedeľa v Cezročnom období

Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska - slávnosť

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Štefániu Jakúbkovú, Máriu Pačesovú, Jozefa Srdoša

pondelok

18:00

Za † Františku a Františka Mochovičových a ostatných † z rodiny

utorok

18:00

Za živú a † rodinu (517)

streda

18:00

Za † Štefana Danku, † rodičov Slivových a Dankových

štvrtok

18:00

Za † Jozefa a Annu Dovičičových, Jána a Máriu Šimončičových

piatok

18:00

Za † Annu Kollárikovú - 1.výročie, manžela Štefana, rodičov Kollárikových a Mancových, syna Štefana

sobota

8:00

11:00

18:00

Za † z rodiny Ščasnej, Čapkovičovej a Uhlíkovej

sobášny obrad

Za † Antona a Máriu (517)

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: páter Karol Benovic, Alžbeta Semešová, Viktor Wajs, František Mancovič, Anna Lučanská, Ing. Zdeněk Hřebčík, Jozef Uváček, Ernest Kostolánský, František Zemko, Pavel Jakúbek, Mária Jakúbeková, Augustín Jakúbek, Adrián Suchý, Antonín Švejda, Štefánia Švejdová, Emília Stachová, Johanes Benning, Mária Gazdágová, Vierka Lesayová, Ľudovít Lesay, Jaroslav Zemko, Rudolf Kopál, Štefan Kollárik, Libor Stacho, Katarína Kolesíková, Viliam Benovic, Peter Benovic, František Machovič, Albína Uhrová, Anna Kolláriková, Matilda Chrvalová, biskup Štefan Vrablec

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 297€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 369-377. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS