Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 10.05.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

105.2020

5. Veľkonočná nedeľa, Deň matiek

pondelok

11.5.2020 Bl. Vasiľa Hopka, biskupa - ľubovoľná spomienka

utorok

12.5.2020

Féria

streda

13.5.2020

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - spomienka

štvrtok

14.5.2020

Sv. Mateja, apoštola - sviatok

piatok

15.5.2020 Féria

sobota

16.5.2020

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka

nedeľa

17.5.2020

6. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

 

 

18:00

Za † Júliu Miklovičovú - 3.výročie

výročie †: vdp. Štefan Hlavatovič, Ján Rajnic, Ján Petráš, Júlia Mancová, Alojz Bachratý, Pavol Šild, Mária Benovicová, Andrej Uher, Mária Lehutová, Viktor Heteš, Melánia Komárová, Mária Pauerová, Ján Slabý, Katarína Kolesíková, Ambróz Heteš, Ernest Bíro, Anna Lužáková, Katarína Mancová, Ján Manca, Katarína Kolesíková, Mária Kalašová, Jozef Dovičič st., Jozef Dovičič ml., Florián Kalaš, Miroslav Stračár, Štefánia Vavrová, Mária Juráková, Slavomír Repčík, Mária Petríková, Júlia Miklovičová, Anna Študencová, Terézia Lesayová, Mária Kubišová, Anna Machovičová, Mária Kolesíková, Františka Drgoňová, Stanislav Blažo, Mária Pačesová

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra

pondelok

8:00

18:00

Na úmysel ordinára

Za † Jozefa Srdoša

utorok

8:00

18:00

Za † Elenu Rakúsovú a za Božiu pomoc a požehnanie pre pozostalých z rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre brata Bohuša - 70 rokov života

streda

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božie požehnanie pre Katku

štvrtok

8:00

18:00

Za † Miroslava Repčíka - nedožitých 70 rokov života

Za † Máriu Jamrichovú - 1.výročie, za manžela Františka, syna Jána a † starých rodičov z oboch strán

piatok

8:00

18:00

Na úmysel

Za Jozefa Trestu, manželku Helenu a † rodinu z oboch strán

sobota

8:00

18:00

Na poďakovanie - 60 rokov života p. Štefana Šimončiča a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Za René Soumara - 50 rokov života, za Štefániu Sladkovú r. Jurkasovú - 80 rokov života

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za † Viktóriu Masarovičovú a † rodičov z oboch strán

Na poďakovanie za 50 rokov života p. Ľuboša Petráša a za zdravie a Božiu pomoc a ochranu

Za † Jozefa a Máriu Jurkasovú, Rozáliu Kopálovú, Víta a Emíliu Čížových

Oznamy

 • V stredu po sv. omši bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

 • Máj - mesiac Panny Márie - Loretánske litánie pred sv. omšami

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube (Po - So: 18:00; Ne: 8:00)

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€, (máj) 16 obálok - 1070€. Zbierka na Boží hrob - 155€ poslané na účet ABU. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 novú lustre do kostola - 7500€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine
  • dvoje dvere na starej fare
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 101-107, 559, 558. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 03.05.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

3.5.2020

4. Veľkonočná nedeľa

pondelok

4.5.2020 Sv. Floriána, mučeníka - spomienka

utorok

5.5.2020

Féria

streda

6.5.2020

Féria

štvrtok

7.5.2020

Féria, Adorácia 17:45

piatok

8.5.2020 Féria

sobota

9.5.2020

Féria

nedeľa

10.5.2020

5. Veľkonočná nedeľa, Deň matiek

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

pondelok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu s rodinou

utorok

18:00

Za † rodinu Jančovičovú, Semešovú a Gerhátovú

streda

8:00

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu s rodinou

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Komárovú

štvrtok

8:00

18:00

Za † rodinu Jančovičovú, Semešovú a Gerhátovú

Za † Emila Koleniča a starých rodičov Koleničových a Hlavatovičových

piatok

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov kostola

Za Annu a Františka Hlavatovičových a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

18:00

Za † Cyrila Hlavatoviča, zaťa Alojza a celú † rodinu Odlerovú

Za † Viktora Šilda a † rodičov z oboch strán a za † rodinu Husnajovú

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

 

 

18:00

Za † Júliu Miklovičovú - 3.výročie

výročie †: vdp. Štefan Hlavatovič, Ján Rajnic, Ján Petráš, Júlia Mancová, Alojz Bachratý, Pavol Šild, Mária Benovicová, Andrej Uher, Mária Lehutová, Viktor Heteš, Melánia Komárová, Mária Pauerová, Ján Slabý, Katarína Kolesíková, Ambróz Heteš, Ernest Bíro, Anna Lužáková, Katarína Mancová, Ján Manca, Katarína Kolesíková, Mária Kalašová, Jozef Dovičič st., Jozef Dovičič ml., Florián Kalaš, Miroslav Stračár, Štefánia Vavrová, Mária Juráková, Slavomír Repčík, Mária Petríková, Júlia Miklovičová, Anna Študencová, Terézia Lesayová, Mária Kubišová, Anna Machovičová, Mária Kolesíková, Františka Drgoňová, Stanislav Blažo, Mária Pačesová

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra

Oznamy

 • Máj - mesiac Panny Márie - Loretánske litánie pred sv. omšami

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€, (máj) 3 obálky - 250€. Zbierka na Boží hrob - 155€ poslané na účet ABU. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a prenos sv. omší do online priestoru a káblovky
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 novú lustre do kostola - 7500€
  • obnovené stoličky, nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 90 - 100. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 08.03.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

8.3.2020

2. pôstna nedeľa

pondelok

9.3.2020 Féria

utorok

10.3.2020

Féria

streda

11.3.2020

Féria

štvrtok

12.3.2020

Féria, Adorácia 16:15

piatok

13.3.2020 Výročie zvolenia sv. Otca - pápeža Františka

sobota

14.3.2020

Féria

nedeľa

15.3.2020

3. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Jozef Dovičič, Anna Žáčková, Vít Číž, Vít Kolesík, Michal Alchus a jeho rodičia, Viktor Rajnic, Alojz Hučín, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Angela Mancová, Milan Petrík, Viktor Drgoň, Matilda Schusterová, Anna Strečanská, Jozef Kubiš, Jozef Stacho, Ján Benovic, Ján Machovič, Stanko Hlavatovič, Jozef Hečko, Štefánia Tahotná, Bystrík Machovič, Kristína Cviková, Mária Mancová, Mária Mancová, Štefan Manca, Jozef Žák, Cyril Hlavatovič, Katarína Kubišová, Mária Bendová, Štefánia Žažová, Anna Machovičová, Mária Martinkovičová, Mária Martinkovičová, Anna Adamkovičová, Miroslav Pullman

pondelok

17:00

Za † Františku, Margitu a Antona

utorok

9:30

Na úmysel ordinára (rekolekcia)

streda

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

štvrtok

17:00

Za † Teréziu Lesayovú, † starých rodičov Čerešníkových a Lesayových, bratov Mariána a Slavka

piatok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea 70 rokov života p. Vladimíra Horvatoviča

sobota

8:00

Za † Jozefa Lesaya, † rodičov Hlavatovičových, syna Kamila a dcéru Vierku

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: František Danko, Tomáš Kúdela, Vladimír Horvatovič, Jarka Pauerová, Jarmila Jurkasová, Emília Smutná, Milan Arendáš, Nina a Lea Sersenové, Veronika a Šimon Vajsoví, Štefan Kolesík, Eliška Kolesíková, Mária Kolesíková, Vladimír Vidlička, Mária Vidličková, Jozefína Púdelová, Anna Lužáková, František Mancovič, Adamko a Laurika Beblaví, Stanislav Hlavatovič, Zlatica Žaťková, Jarmila Slabá, Janka Matulová, Janka Kúdelová, Janka Kúdelová st., Božena Komadelová, Jozef Hlavatovič, Alena Kochajdová, Mária Hlavatovičová, Jakub Hlavatovič, Jana Vyskočová, Samuel Kopšík

Oznamy

 • V piatok pred sv.omšou o 18:00 bude pobožnosť krížovej cesty.

 • V nedeľu o 15:00 bude v kostole pobožnosť krížovej cesty.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček nedeľa 465,50€, Jarná zbierka na katolícku charitu 430€, Bohu známa 50€, r. Pullmanová 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 74-89. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 01.03.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

1.3.2020

1. pôstna nedeľa

pondelok

2.3.2020 Féria

utorok

3.3.2020

Féria

streda

4.3.2020

Féria

štvrtok

5.3.2020

Féria, Adorácia 17:15

piatok

6.3.2020 Prvý piatok

sobota

7.3.2020

Féria

nedeľa

8.3.2020

2. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Annu Gálikovú - 1.výročie

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (517)

pondelok

17:00

Za † Vladimíra Kostolanského a † z rodiny Kostolanskej a Jamrichovej

utorok

17:00

Za † Jána Kolesíka, Máriu a Jána Šimončiča

streda

17:00

Za † Jozefa a Annu Šildových, † rodičov z oboch strán a † Jozefa Uváčka

štvrtok

17:00

Za † Štefániu Žákovú - 1.výročie

piatok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea a výročia prijatia sviatosti manželstva - manželia Jurkasoví

sobota

8:00

Za † Víta a Emíliu Čížových a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Jozef Dovičič, Anna Žáčková, Vít Číž, Vít Kolesík, Michal Alchus a jeho rodičia, Viktor Rajnic, Alojz Hučín, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Angela Mancová, Milan Petrík, Viktor Drgoň, Matilda Schusterová, Anna Strečanská, Jozef Kubiš, Jozef Stacho, Ján Benovic, Ján Machovič, Stanko Hlavatovič, Jozef Hečko, Štefánia Tahotná, Bystrík Machovič, Kristína Cviková, Mária Mancová, Mária Mancová, Štefan Manca, Jozef Žák, Cyril Hlavatovič, Katarína Kubišová, Mária Bendová, Štefánia Žažová, Anna Machovičová, Mária Martinkovičová, Mária Martinkovičová, Anna Adamkovičová

Oznamy

 • V piatok pred sv.omšou bude pobožnosť krížovej cesty.

 • V nedeľu o 16:00 bude v kostole pobožnosť krížovej cesty.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček nedeľa 339€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 66-73. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 23.02.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

23.2.2020

7. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

24.2.2020 Féria

utorok

25.2.2020

Končí sa prvá časť Cezročného obdobia

streda

26.2.2020

POPOLCOVÁ STREDA - PRÍSNY PÔST

štvrtok

27.2.2020

Féria, Adorácia 17:15

piatok

28.2.2020 Féria

sobota

29.2.2020

Féria

nedeľa

1.3.2020

1. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Otta Mihaloviča a Janu Hlavatovičovú

pondelok

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnost

utorok

17:00

Za † rodičov Pullmanových a Šildových a ostatných † z rodiny

streda

8:00

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jána Číža

Za † Michala Vyskoča a † rodinu Zemkovú

štvrtok

18:00

Za † Jozefa a Františku Vaškových a ostatných † z rodiny

piatok

18:00

Za † Karola Dovičiča a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Dankovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Annu Gálikovú - 1.výročie

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (517)

Oznamy

 • POPOLCOVÁ STREDA - PRÍSNY PÔST - zdržovanie sa mäsitého pokrmu (od 14.roku do 60.roku života) - dnes sa pôst nemôže nahradiť iným skutkom pokánia - je to deň pokánia

 • V piatok pred sv.omšou bude pobožnosť krížovej cesty. V nedeľu o 16:00 bude v kostole pobožnosť krížovej cesty.

 • V nedeľu - 1.3.2020 bude Jarná zbierka na Slovenskú katolícku charitu

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 487,50€, Bohu známy 2000€, z upratovania 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 55-65, 601. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS