Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 24.02.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

24.2.2019

7. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

25.2.2019 Féria

utorok

26.2.2019 Féria

streda

27.2.2019 Féria
štvrtok

28.2.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

1.3.2019 Prvý piatok

sobota

2.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

3.3.2019

8. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Pavol Mancovič, Martin Gavenda, Ignác Šimončič, Terézia Slivová, Leonard Pauer, Matúš Kúdela, Agnesa Árendásová, Katka Janotková, Ján Padyšák, Helena Sitárová, Marcel Machovič, Jana Machovičová

manželstvo: Félix Číž a Cecília, Ján Padyšák a Jarmila, Miroslav Rapant a Zdenka, Cyril Grebeči a Gabriela, Jozef Komadel a Božena, Miroslav Strečanský a Viera

pondelok

17:00

Za † Františka Mašku, † z rodiny Maškovej, Machovičovej a Hlavatovičovej

utorok

17:00

Za † rodičov Stračárových a Hettešových a † rodinu z oboch strán

streda

17:00

Za † Františka Jamricha, syna Jána a † starých rodičov z oboch strán

štvrtok

17:00

Za † starých rodičov a súrodencov z rodiny Slivovej

piatok

18:00

Za † Máriu a Imricha Jurkasových a † starých rodičov z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † Máriu a Františka Hettešových a † oboj. starých rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Máriu Krajňákovú a pani Janu Fujakovú a ich rodiny

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 288€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 38-50. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 17.02.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

17.2.2019

6. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

18.2.2019 Féria

utorok

19.2.2019 Féria

streda

20.2.2019 Féria
štvrtok

21.2.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

22.2.2019 Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok - úplné odpustky v katedrálnych chrámoch

sobota

23.2.2019 Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

24.2.2019

7. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jaroslava Šutiaka - 2. výročie a † rodinu z oboch strán

pondelok

17:30

Za † Dominika a Ernestínu Srdošových, syna Jozefa, za † rodičov z oboch strán a † rodinu Jakubcovú a Srdošovú

utorok

17:30

Za † Veroniku a Vincenta Gajarských, † starých rodičov Gajarských a Bendových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

17:30

Za † rodičov Slivových a Srdošových, † bratov Srdošových a ich manželky

štvrtok

17:30

Za † Augustínu a Vojtecha Zuzkovičových, syna Jozefa, zaťa Viktora a ostatných † z rodiny

piatok

17:30

Za † Šimona a Rozáliu Konečných

sobota

8:00

Za † Štefana a Máriu Šišmišových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Pavol Mancovič, Martin Gavenda, Ignác Šimončič, Terézia Slivová, Leonard Pauer, Matúš Kúdela, Agnesa Árendásová, Katka Janotková, Ján Padyšák, Helena Sitárová, Marcel Machovič, Jana Machovičová

manželstvo: Félix Číž a Cecília, Ján Padyšák a Jarmila, Miroslav Rapant a Zdenka, Cyril Grebeči a Gabriela, Jozef Komadel a Božena, Miroslav Strečanský a Viera

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 461€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 26-37. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Koncert Gaudete

Seredský chrámový spevácky zbor

Gaudete

Srdečne Vás pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční

v nedeľu - 17. februára 2019 o 16:00

v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach.

Tešíme sa na Vás!

Diriguje: Andrea Ruczová

Organ: Martin Pekár

Možnosť zakúpenia CD: Spievaj Pánovi, Jubilate Deo - cena 6 €

Oznamy - 10.02.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

10.2.2019

5. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

11.2.2019 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej - spomienka, Svetový deň chorých

utorok

12.2.2019 Féria

streda

13.2.2019 Féria
štvrtok

14.2.2019

Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupov, patrónov Európy - výročný deň smrti sv. Cyrila - 869, 1150. výročie, Adorácia od 16:15

piatok

15.2.2019 Féria

sobota

16.2.2019 Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

17.2.2019

6. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie † : vdp. Michal Mikuška, Jaroslav Šutiak, Helena Hušeková, Milan Hušek, Viktor Belák, František Madeja, Viktor Petrík, Zdenko Číž, Štefan Zábrodský, Júlia Zábrodská, Helena Slivová, Vladimír Stacho, Júlia Slivová, Dominik Srdoš, František Chrvala, Štefan Zubčák, Jozef Hlavatovič, Anna Dovičičová, František Kolesík, Janko Greguš, Ján Stacho, Júlia Stachová, Jozef Stacho, Anton Kúdela, Mária Kúdelová, Jozef Študenc, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová, Hieronym Stračár, Mária Hercegová, Štefan Chorvatovič, Jozef Martinkovič, Ján Jakúbek, Matúš Tomáška, Albín Kičina, Rozália Mikušová, František Filipovič, Šimon Holický, Justína Kolláriková, Viliam Hlavatovič, Mária Juráková, František Manca, Jozef Sliva, Helena Bukovčáková, Viktor Machovič, Jozefína Machovičová, Michal Machovič, Mária Jurkasová, Mária Králiková, František Vagovič, Anna Kociánová, Filoména Cisárová, Viliam Polakovič, Mária Prvá

pondelok

17:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu

utorok

17:00

Za † Jozefa a Veroniku Jackovičových a † rodičov z oboch strán

streda

17:00

Za † Eduarda Kočitého, Antona Machoviča a ostatných † z rodiny

štvrtok

17:00

Za † Viktora Petríka - 2. výročie a † rodina Kadlečíková a Petríková

piatok

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre p. Pavlínu Belákovú - 80 rokov života

sobota

8:00

Za † Zdenka Číža -  1. výročie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jaroslava Šutiaka - 2. výročie a † rodinu z oboch strán

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček Hromnice + nedeľa 537,50€, Zbierka na opravu kostola 1880€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 12-25. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 03.02.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

3.2.2019

4. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

4.2.2019 Féria

utorok

5.2.2019 Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka

streda

6.2.2019 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
štvrtok

7.2.2019

Féria

piatok

8.2.2019 Sv. Hieronyma Emiliániho - spomienka

sobota

9.2.2019 Féria

nedeľa

10.2.2019

5. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za † v januári: vdp. Peter Mlynka, Margita Kočitá, Pavlína Roháčová, Edita Halušicová

pondelok

17:00

Za † Jozefa a Helenu Slivových, syna Petríka a starých rodičov z oboch strán

utorok

17:00

Za † Petra a Máriu Jakubcových, zaťa Janka a starých rodičov z oboch strán

streda

16:30

Za † Máriu a Jána Benovicových, ich rodičov a súrodencov

štvrtok

17:00

Za † Štefana Danka, † rodičo Dankových a Slivových

piatok

17:00

Za † Viktora Beláka - 20. výročie

sobota

8:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc - 40 rokov manželstva Cyril Grebeči a Gabriela

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie † : vdp. Michal Mikuška, Jaroslav Šutiak, Helena Hušeková, Milan Hušek, Viktor Belák, František Madeja, Viktor Petrík, Zdenko Číž, Štefan Zábrodský, Júlia Zábrodská, Helena Slivová, Vladimír Stacho, Júlia Slivová, Dominik Srdoš, František Chrvala, Štefan Zubčák, Jozef Hlavatovič, Anna Dovičičová, František Kolesík, Janko Greguš, Ján Stacho, Júlia Stachová, Jozef Stacho, Anton Kúdela, Mária Kúdelová, Jozef Študenc, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová, Hieronym Stračár, Mária Hercegová, Štefan Chorvatovič, Jozef Martinkovič, Ján Jakúbek, Matúš Tomáška, Albín Kičina, Rozália Mikušová, František Filipovič, Šimon Holický, Justína Kolláriková, Viliam Hlavatovič, Mária Juráková, František Manca, Jozef Sliva, Helena Bukovčáková, Viktor Machovič, Jozefína Machovičová, Michal Machovič, Mária Jurkasová, Mária Králiková, František Vagovič, Anna Kociánová, Filoména Cisárová, Viliam Polakovič, Mária Prvá

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 476€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 4 - 11. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS