Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.     Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Video - 6 pilierov

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 26.03.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

26.3.2017

4. pôstna nedeľa

nedeľa

2.4.2017

5. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † kňaza Štefana Hlavatoviča a sestričky Ladislavu, Emerítu a Annu

pondelok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

utorok

18:00

Za † Miroslava Šimanského

streda

18:00

Za † rodinu Cibulovú, Kirsteunauerovú, Strniskovú, Munkovú

štvrtok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Žákovú, Čížovú, Lopatkovú a Javorovú

piatok

18:00

Za † Emila Huttu - 1. výročie

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Janotkovú a Gazdíkovú

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: za Jozefa Hečka st., za Margitu Kuciakovú

Oznamy

 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Pobožnosť Krížovej cesty - v pôstnom období v piatok pred sv. omšou - 17:30 a v nedeľu o 15:00
 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 3.4.2017.
 • Zvonček nedeľa + sv. Jozefa 413€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
 • Ďakujem družstvu žiačok našej základnej školy pod vedením p. katechétky Beaty Novákovej za reprezentáciu na dekanátnom kole biblickej olympiády, kde získali prvé miesto a postupujú do arcidiecézneho kola.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 221-231. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 19.03.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

19.3.2017

3. pôstna nedeľa

pondelok

20.3.2017

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť

sobota

25.3.2017 Zvestovanie Pána - slávnosť

nedeľa

26.3.2017

4. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: František Danko 70, Jarmila Pauerová 66, Milan Arendáš 35, Jarmila Slabá 70, Štefan Kolesík 80, Eliška Kolesíková 70, ...

pondelok

8:00

18:00

Za † Jozefa a Kristínu

Za † Jozefa Uváčka, rodinu Drgoňovú a Uváčkovú, sestru Annu a Juraja Kosu

utorok

17:00

Za † Jozefa Kadlečíka, Františka Nádaského a starých rodičov z oboch strán

streda

18:00

Za † Hedvigu Konečnú a syna Vladimíra

štvrtok

18:00

Za † z rodiny Chrvalovej a Vavrinčíkovej

piatok

18:00

Za † Blažeja Machoviča, Jozefa Stračára a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

10:30

Za † z rodiny Chrvalovej a Rajnicovej

Za všetkých † z rodiny č. 514 a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † kňaza Štefana Hlavatoviča a sestričky Ladislavu, Emerítu a Annu

Oznamy

 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Pobožnosť Krížovej cesty - v pôstnom období v piatok pred sv. omšou - 17:30 a v nedeľu o 15:00
 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 3.4.2017.
 • Zbierka na opravu kostola 2290€, zvonček nedeľa 331€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 211-220. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 12.03.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

12.3.2017

2. pôstna nedeľa

pondelok

13.3.2017

Výročie zvolenia Sv. Otca Františka - 2013
utorok 14.3.2017

Výročie vzniku Slovenského štátu

piatok

17.3.2017 Sv. Patrika, biskupa - spomienka

sobota

18.3.2017 Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi

nedeľa

19.3.2017

3. pôstna nedeľa

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie sa prekladá na pondelok 20.3.

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Michal Alchus 44 a jeho rodičia, Jozef Kubiš 29, Katarína Kubišová 6, Viktor Drgoň 26, Anastázia Stachová 45, Vít Číž 25, Matilda Schusterová 16, Mária Lužáková 20, Jozef Stacho 57, Stanko Hlavatovič 64, Ján Hlavatovič 11

pondelok

17:30

Za † Emila Hullmana a manželku Janu

utorok

17:30

Za tých, čo nás zachránili pred nacizmom

streda

17:30

Za † Františka Lacka, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lackovú

štvrtok

17:30

Za † rodinu Dovičičovú, Holickú, Vagovičovú a za zdravie a Božiu pomoc

piatok

8:00

Za pomoc a ochranu pre Igora a celú rodinu

sobota

8:00

Za † rodičov Holických, Jurkasových a ostatných † z rodiny a za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: František Danko 70, Jarmila Pauerová 66, Milan Arendáš 35, Jarmila Slabá 70, Štefan Kolesík 80, Eliška Kolesíková 70

Oznamy

 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Pobožnosť Krížovej cesty - v pôstnom období v piatok pred sv. omšou - 17:30 a v nedeľu o 15:00
 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 3.4.2017.
 • Jarná zbierka na charitu 500€, zvonček nedeľa 506€, Bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať!
 • Zaujímavosť: 0,70€ jednocentoviek, 1,60€ dvojcentoviek, 4,50€ päťcentoviek.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na opravu kostola.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 204-210. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 05.03.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

5.3.2017

1. pôstna nedeľa

utorok

7.3.2017

Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc
streda 8.3.2017

Sv. Jána z Boha, rehoľníka

štvrtok

9.3.2017 Sv. Františky Rímskej

nedeľa

12.3.2017

2. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Teréziu Mancovú, Viktora Petríka, Jaroslava Šutiaka

pondelok

17:00

Na poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu č.617

utorok

17:00

Za † Rozáliu Mancovičovú a za ostatných † z rodiny

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

17:00

Za † Františka, Margitu, Máriu a Emila

piatok

18:00

Za † rodinu Adamkovičovú, Briedikovú, Šteruskú a Krížovú

sobota

9:30

Na úmysel

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Michal Alchus 44 a jeho rodičia, Jozef Kubiš 29, Katarína Kubišová 6, Viktor Drgoň 26, Anastázia Stachová 45, Vít Číž 25, Matilda Schusterová 16, Mária Lužáková 20, Jozef Stacho 57, Stanko Hlavatovič 64, Ján Hlavatovič 11

Oznamy

 • Jarné kántrové dni (streda, piatok, sobota), jeden deň je záväzný - modlíme sa za odpustenie hriechov.
 • V sobotu je duchovná obnova
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Pobožnosť Krížovej cesty - v pôstnom období v piatok pred sv. omšou - 17:30 a v nedeľu o 15:00
 • Zvonček nedeľa 260€, Filipínci 50€, popolcová streda 105€. Pán Boh zaplať!
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na opravu kostola.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 198 - 203. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 26.02.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

26.2.2017

8. nedeľa v cezročnom období

streda

1.3.2017

Popolcová streda - PRÍSNY PÔST

nedeľa

5.3.2017

1. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na úmysel

pondelok

17:00

Za † z rodín Šildovej, Hlavatovičovej, Melúchovej a Štefana Kollárika

utorok

17:00

Za † Alenku Benovicovú a starých rodičov Jozefa a Annu Hetešových

streda

8:00

18:00

Za † Antona a Máriu

Za zdravie a Božiu pomoc, 70 rokov života - Ferko

štvrtok

18:00

Za † z rodiny Cehuľovej a Kellnerovej

piatok

18:00

Za † rodinu Novotnú, Jurkasovú a Somsedíkovú

sobota

8:00

Za † Hieronyma Stračára

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Teréziu Mancovú, Viktora Petríka, Jaroslava Šutiaka

Oznamy

 • Popolcová Streda - 1.3.2017 - požehnanie popola a značenie na čelá popolom - "kajajte sa  verte evanjeliu" - PRÍSNY PÔST A ZDRŽOVANIE SA MÄSITÝCH POKRMOV - začiatok pôstneho obdobia
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Pobožnosť Krížovej cesty - v pôstnom období v piatok pred sv. omšou - 17:30 a v nedeľu o 15:00
 • Zvonček nedeľa 250€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 181 - 189. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS