Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 14.04.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

14.4.2019

Kvetná nedeľa

pondelok

15.4.2019 Pondelok Veľkého týždňa

utorok

16.4.2019 Utorok Veľkého týždňa

streda

17.4.2019 Streda Veľkého týždňa
štvrtok

18.4.2019

Zelený štvrtok

piatok

19.4.2019 Veľký piatok

sobota

20.4.2019 Biela sobota

nedeľa

21.4.2019

Veľkonočná nedeľa - nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Karol Tresta, Helena Kramárová - Trestová, Jozef Dzurenka, Šimon Maška, Štefánia Lesayová, Emília Čížová, Emília Čížová, Pavlína Žažová, Anna Pullmannová, Kristína Prvá, Vladimír Holický, Emil Šimončič, Ladislav Maška, Brigita Vajsová, Rozália Dzurenková, Etela Rajnicová, Anna Hettešová, Pavol Horváth, Vincent Herceg, Viliam Manca, Rozália Jakúbková, Viktor Heteš, Jozef Sliva, Ján Kúdela, Bernardína Halašová, Anka Jankovičová, Ladislav Komár, Ján Dubovský st., Ján Milan Dubovský, Oľga Kasanická, Anna Mancovičová, Janka Munková, Mária Hlavatovičová, Mária Konečná, Jozef Uváček

pondelok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Boženu a jej rodinu

utorok

18:30

Za † Jozefa a Justínu Mancových, za † rodinu Nádaskú, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:30

Za † rodičov Šalmanových a Čapkovičových, švagrov Štefana a Jozefa, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

18:30

Na poďakovanie za dar života, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

15:00

Veľkopiatkové obrady

sobota

20:00

Za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Milan Uhlík, vdp. Vojtech Dávid, Dušan Žák, Mária Janošková, Daniela Hlavatovičová, Ján Číž, Vít Číž, Ernestína Kopálová, Františka Lopatková, Marianna Ryšavá, Marko Hlavatovič, Lukáško Hlavatovič, Božena Komadelová, Margita Petrášová

výročie sobáša: Pavol a Magdaléna Tomáškoví

Oznamy

 • Spovedanie po domoch bude v utorok 16.4. Prosím nahlásiť.
 • Na Zelený štvrtok bude tradičná púť ku krížu - zraz je o 21:00 pri farskom kostole.
 • Na Veľký piatok bude vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty o 8:00. Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu začneme o 14:45.
 • Na Bielu sobotu bude kostol otvorený na modlitbu pri Božom hrobe.
 • Na Veľkonočnú nedeľu bude tradičná farská ofera.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 463€, zbierka na opravu kostola 1970€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 122, 567 - 570, 636, 638, 610, . Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30

Veľkonočná spoveď 2019

Spovedanie pred Veľkonočnými sviatkami 2019 - dekanát Smolenice

 

pondelok - 8.4. - Dechtice od 15:30 do 18:00

utorok - 9.4. - Paderovce od 17:00 do 18:00

streda - 10.4. - Kátlovce od 16:30 do 18:00

štvrtok - 11.4. - Dobrá Voda od 16:00 do 18:00

sobota - 13.4. Jaslovské Bohunice od 9:00 do 12:00

Chtelnica od 10:00 do 12:00

Horné Dubové od 15:00 do 17:00

nedeľa - 14.4. - Naháč od 15:00 do 17:00

Oznamy - 07.04.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

7.4.2019

5. pôstna nedeľa

pondelok

8.4.2019 Féria

utorok

9.4.2019 Féria

streda

10.4.2019 Féria
štvrtok

11.4.2019

Féria, Adorácia od 14:15

piatok

12.4.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

13.4.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

14.4.2019

Kvetná nedeľa - nedeľa Utrpenia Pána - pašie, požehnanie ratolestí, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † vdp. Tomáša Kuľku, Annu Gálikovú, Miroslava Pullmanna, Štefániu Žažovú, Máriu Jamrichovú, Ladislava Kollára, Valériu Luščíkovú, Alojza Kotúčeka

pondelok

18:00

Na poďakovanie za 60 rokov života p. Boženy Komadelovej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

16:00

Za † Jozefa a Katarínu Slivových, † rodičov Ušákových

streda

15:30

Za † Máriu Konečnú - 1. výročie

štvrtok

15:00

Za † Emíliu Čížovú - 20. výročie, za rodičov Emíliu a Víta Čížových, švagra Ladislava Urbana

piatok

18:00

Za † Václava Šimončiča a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre p. Máriu Filipovičovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Karol Tresta, Helena Kramárová - Trestová, Jozef Dzurenka, Šimon Maška, Štefánia Lesayová, Emília Čížová, Emília Čížová, Pavlína Žažová, Anna Pullmannová, Kristína Prvá, Vladimír Holický, Emil Šimončič, Ladislav Maška, Brigita Vajsová, Rozália Dzurenková, Etela Rajnicová, Anna Hettešová, Pavol Horváth, Vincent Herceg, Viliam Manca, Rozália Jakúbková, Viktor Heteš, Jozef Sliva, Ján Kúdela, Bernardína Halašová, Anka Jankovičová, Ladislav Komár, Ján Dubovský st., Ján Milan Dubovský, Oľga Kasanická, Anna Mancovičová, Janka Munková, Mária Hlavatovičová, Mária Konečná, Jozef Uváček

Oznamy

 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 8.4.2018 od 15:00 do sv. omše. Spovedanie po domoch bude v pondelok 15.4. Prosím nahlásiť.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 266€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 558, 559, 111-118, . Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30

Oznamy - 31.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

31.3.2019

4. pôstna nedeľa - Nedeľa radosti

pondelok

1.4.2019 Féria

utorok

2.4.2019 Féria

streda

3.4.2019 Féria
štvrtok

4.4.2019

Féria, Adorácia od 15:15

piatok

5.4.2019 Prvý piatok, Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

6.4.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

7.4.2019

5. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc - 70 rokov života p. Emília Smutná

pondelok

18:00

Za † z rodiny Dostálovej a Hetešovej

utorok

18:00

Za † Jozefa Kostolanského a starých rodičov

streda

18:00

Za † rodičov Jozefa a Annu Lučanských a † starých rodičov z oboch strán

štvrtok

16:00

Za † Augustína Machoviča a Serafínu Mancovú a † z rodiny Benedikovičovej a Lackovičovej

piatok

18:00

Na poďakovanie za dožitých 75 rokov života p. Margita Petrášová, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † Jozefa Jurkasa, syna Zdenka a † rodinu Čapkovičovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † vdp. Tomáša Kuľku, Annu Gálikovú, Miroslava Pullmanna, Štefániu Žažovú, Máriu Jamrichovú, Ladislava Kollára, Valériu Luščíkovú, Alojza Kotúčeka

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 707€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 94-102. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30

Oznamy - 24.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

24.3.2019

3. pôstna nedeľa

pondelok

25.3.2019 Zvestovanie Pána - slávnosť

utorok

26.3.2019 Féria

streda

27.3.2019 Féria
štvrtok

28.3.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

29.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

30.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

31.3.2019

4. pôstna nedeľa - Nedeľa radosti, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: František Danko, Tomáš Kúdela, Vladimír Horvatovič, Jarka Pauerová, Milan Arendáš, Nina a Lea Sersenové, Emília Smutná, Veronika a Šimon Vajsoví, Štefan Kolesík, Eliška Kolesíková, Jarmila Slabá, Vladimír Vidlička, Mária Vidličková, Jozefína Púdelová, Anna Lužáková, František Machovič, Adamko a Laurika Beblaví, Zlatica Žaťková, Janka Matulová, Janka Kúdelová, Jozef Hlavatovič, Samuel Kopšík, Mária Myslíková, Mária Hlavatovičová, Janka Vyskočová

pondelok

8:00

18:00

Za † Emila a Máriu

Za † Jána Hlavatovič a † rodičov z oboch strán

utorok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Tomáša a Zlatku

streda

18:00

Za † Marcelu a Teréziu

štvrtok

18:00

Za † Jána a Annu Hutových a manžela Františka

piatok

18:00

Za † rodičov Slivových a Jedličkových

sobota

8:00

Za † Viktora Beláka a † rodičov z oboch strán, † Annu Opátovú a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc - 70 rokov života p. Emília Smutná

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 316,50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 87-93, 605. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS