Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 16.06.2013

 

Liturgický kalendár

nedeľa

16.6.2013

11. nedeľa v cezročnom období

streda

19.6.2013

Sv. Romualda, opáta - ľubovoľná spomienka
piatok 21.6.2013

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

sobota 22.6.2013

Sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

nedeľa

23.6.2013

12. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30 Za † Ľudovíta Benovica - 1. výročie

pondelok

18:00

Na úmysel

utorok

18:00

Za † Viktora a Margitu Remenárových, syna Štefana a starých rodičov z oboch strán

streda

18:00

Za † Blaženu Machovičovú a ostatných zosnulých z rodín Machovičovej a Krajčovičovej

štvrtok

18:00

Za † Emila a Máriu Konečných, syna Štefana a Margitu Sčensnú a starých rodičov z oboch strán

piatok

18:00

Za † rehoľnú sestru Astériu Kostolanskú, zosnulých členov rodín Holickej a Kostolanskej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

7:30

Za † Štefana Kolárika, zosnulých z rodiny Kolárikovej a Mancovej a syna Štefana

nedeľa

7:30

Za † Rudolfa a Serafínu Jurskasových, vnuka Petra, Jozefa a Miroslava

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 508, 555, 509, 577, 583

 

Oznamy - 09.06.2013

 

Liturgický kalendár

nedeľa

9.6.2013

10. nedeľa v cezročnom období - Najsvätejšej Trojice

utorok

11.6.2013

Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
štvrtok 13.6.2013

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

16.6.2013

11. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Ďakovná a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

 

10:30 Za farníkov

pondelok

18:00

Za † Ladislava a Vlastu Anettovú

utorok

18:00

Za † Dominika a Irenu Chrvalových, starých rodičov z oboch strán a Emíliu Markovú

streda

18:00

Za † Františku Bendovú - 1. výročie

štvrtok

18:00

Za † Jozefa a Máriu Stachových a starých rodičov z oboch strán

piatok

18:00

Ďakovná

sobota

7:30

Za † členov rodiny Bendovej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Za † Ľudovíta Benovica - 1. výročie

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 502-506

 

Oznamy - 02.06.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

2.6.2013

9. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

3.6.2013

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
streda 5.6.2013

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka

piatok

7.6.2013 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
sobota

8.6.2013

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka

nedeľa

9.6.2013

10. nedeľa v cezročnom období - Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

9:30

Za farníkov

pondelok

18:00

Ďakovná

utorok

18:00

Ďakovná

streda

18:00

Ďakovná a prosba o ďalšie Božie požehnanie

štvrtok

18:00

Za † členov rodín Jursovej, Boledovičovej, za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:00

Za † rodičov Prvých a Hlavatovičových a ostatných z rodiny

sobota

7:30

Za † Eduarda Hlavatoviča, rodičov, súrodencov a zosnulých z rodiny Nádaskej

nedeľa

7:30

Ďakovná a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Dnes od 15:00 do 17:00 sa na farskom úrade uskutoční zápis na birmovku. Prihlásiť sa môžu žiaci prvého ročníka stredných škôl a deviateho ročníka základnej školy a tí, ktorí ešte sviatosť birmovania neprijali.
 • Dnes od 17:00 do 18:00 bude v našom chráme hodinová adorácia, ktorú v tom istom čase bude konať aj sv. Otec František.
 • Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok až štvrtok vždy od 17:00 do večernej sv . omše.
 • Chorých navštívim v stredu. Prosím nahlásiť v sakristii.
 • Dňa 9. júna o 15:30 bude v kultúrnom dome stretnutie o novinkách projektu podpry detí v Indii - Cesta domov a Misia India.
 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 497 - 501.

 

Oznamy - 26.05.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

26.5.2013

8. nedeľa v cezročnom období - Najsvätejšej Trojice

pondelok

27.5.2013

Sv. Augustína z Cantenbury, biskupa - ľubovoľná spomienka

štvrtok 30.5.2013

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI - slávnosť - prikázaný sviatok

sobota

1.6.2013 Sv. Justína, mučeníka - spomienka

nedeľa

2.6.2013

9. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Jána a Katarínu Stráčárových, Máriu Kressovú a ostatných zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov

pondelok

18:00

Za † Melániu Holickú a starých rodičov z oboch strán

utorok

18:00

Za † členov rodín Chrvalovej a Kadlecovej

streda

18:00

Za † členov rodín Melúchovej, Liškovej, syna a nevestu

štvrtok

7:00

18:00

Na úmysel ordinára

Za farníkov

piatok

18:00

Za † Františka a Anastáziu Prvých, zosnulých z rodiny Jakúbkovej a Lesayovej

sobota

18:00

Za † rodičov Odlerových, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

nedeľa

9:30

Za farníkov

Oznamy

 • Vo štvrtok 30.5.2013 je prikázaný sviatok. V našej farnosti budú sv. omše o 7:00 a 18:00.
 • V nedeľu - 2. júna 2013 bude sv. omša len o 9:30.
 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 491, 493 - 496.

 

Oznamy - 19.05.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

19.5.2013

Nedeľa Zoslania Ducha svätého

pondelok

20.5.2013

Svätodušný pondelok,

Sv. Bernardína Sienského, kňaza - ľubovoľná spomienka

streda 22.5.2013

Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky - ľubovoľná spomienka

nedeľa

26.5.2013

8. nedeľa v cezročnom období - Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Za † Rudolfa Benovica, manželku Františku, syna Jozefa, prosba o Božiu pomoc a pokoj v rodine Čubovej

pondelok

18:00

Za † Dionýza Roháča, švagrinú Oľgu a rodičov z oboch strán

utorok

18:00

Za † Jozefa Kadlečíka mladšieho, Karela

streda

18:00

Za † Pavla a Jolanu Drgoňových, sestru Štefániu, Emila Kubiša a ostatných z rodiny

štvrtok

18:00

Za † Kolomana a Pavlínu Kuníkových, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

piatok

18:00

Za † Teofila a Klementínu Slabých a ostatných z rodiny

sobota

7:30

Za † Eduarda Hlavatoviča, rodičov, súrodencov a zosnulých z rodiny Nádaskej

nedeľa

7:30

Za † Jána a Katarínu Stráčárových, Máriu Kressovú a ostatných zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 489, 614, 556, 490, 566

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS