Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 22.12.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

22.12.2013

Štvrtá adventná nedeľa - rok A

streda 25.12.2013

Narodenie Pána

štvrtok 26.12.2013

Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok

piatok 27.12.2013

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok

sobota 28.12.2013

Svätých neviniatok, mučeníkov - sviatok

nedeľa

29.12.2013

Prvá nedeľa po narodení Pána

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za † Jána a Emíliu Chrvalových - výročná
 

10:30

Za farníkov

pondelok

7:00

Za † členov rodín Tomáškovej, Kubišovej a Dovičičovej

utorok

21:30 Za dobrodincov chrámu - (omša v noci)

streda

8:00

10:30

Za chorých - (omša na úsvite)

Za farníkov - (omša vo dne)

štvrtok

8:00

10:30

Za † rodičov Dominika a Štefániu Dovičičových, za zdravie a Božiu pomoc

Za † rodičov Horváthových, Halašových, syna Paľka a švagrinú Margitu

piatok

17:00

Za † manžela Jána, syna Jána, nevestu Annu, brata Štefana a rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Emíliu Bírovú, starých rodičov z oboch strán a ostatných zosnulých z rodiny Odlerovej, Alchusovej a Bírovej

nedeľa

8:00

Za † Jozefa Alchusa, rodičov z oboch strán a starých rodičov
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Chorých navštívim v pondelok 23.decembra 2013. Prosím nahlásiť ich v sakristii.
 • Na sviatok Narodenia Pána je zbierka pre potreby farnosti. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 137-143.

Oznamy - 15.12.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

15.12.2013

Tretia adventná nedeľa - rok A

nedeľa

22.12.2013

Štvrtá adventná nedeľa - rok A

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za † Štefana Tomašku
 

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

pondelok

14:00

15:00

Za † Anastáziu Mancovú - pohrebná

Za † Anastáziu Mancovú - posledná rozlúčka

utorok

7:00 Za † Viktora a Štefániu Slivových a nevestu Máriu

streda

7:00

Za † Vincenta Jurkasa a rodičov z oboch strán

štvrtok

7:00

Za † rodičov Huttových a Bohunických, starých rodičov z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

18:00

Za † Soňu Mancovú

sobota

7:00

Za † Vladimíra Kalaša a rodičov, Jozefa Kubiša a rodičov

nedeľa

8:00

Za † Jána a Emíliu Chrvalových - výročná
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Vysluhovanie Sviatosti zmierenia pred Vianocami bude v našej farnosti v piatok - 20.decembra 2013 od 15:00 do 18:00.
 • Chorých navštívim v pondelok 23.decembra 2013. Prosím nahlásiť ich v sakristii.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 129-136.

Oznamy - 08.12.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

8.12.2013

Druhá adventná nedeľa - rok A

pondelok 9.12.2013

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

piatok 13.12.2013

Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

sobota

14.12.2013

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

15.12.2013

Tretia adventná nedeľa - rok A

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Ďakovná za 80 rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc

Ďakovná za 60 rokov života

 

10:30

Ďakovná za 80 rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc

Za farníkov

pondelok

8:00

17:00

Na úmysel

Za farníkov

utorok

- sv. omša nie je

streda

-

sv. omša nie je

štvrtok

-

sv. omša nie je

piatok

-

sv. omša nie je

sobota

-

sv. omša nie je

nedeľa

8:00

Za † Štefana Tomašku
  10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

Oznamy

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 119-128, 562, 567, 568, 569, 570, 610.

Oznamy - 01.12.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

1.12.2013

Prvá adventná nedeľa - rok A

utorok 3.12.2013

Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka

piatok 6.12.2013

Sv. Mikuláša, biskupa - ľubovoľná spomienka

sobota

7.12.2013

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

8.12.2013

Druhá adventná nedeľa - rok A

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Ďakovná a prosba za zdravie a Božiu pomoc

Za † Viktóriu Švecovú - výročná

 

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc

Za † Dominika Turanského - výročná

pondelok

17:00

Za † Máriu Hetešovú - výročná

utorok

17:00 Za † Máriu Lehutovú a starých rodičov Vrbovských a Lehutových

streda

8:00

Na úmysel

štvrtok

-

sv. omša nie je

piatok

-

sv. omša nie je

sobota

-

sv. omša nie je

nedeľa

8:00

Ďakovná za 80 rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc

Ďakovná za 60 rokov života

  10:30

Ďakovná za 80 rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc

Za farníkov

Oznamy

 • Zbierka na opravu kostola z minulej nedele vyniesla (sv. omša o 8:00 - 2044,20€; sv. omša o 10:30 1066,05€; spolu 3210,25€). Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 102-118, 559, 588.

Oznamy - 24.11.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

24.11.2013

34. nedeľa v cezročnom období - Krista Kráľa

pondelok 25.11.2013

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

sobota 30.11.2013

Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

nedeľa

1.12.2013

Prvá adventná nedeľa - rok A

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za † Miroslava a Mareka Ušákových a starých rodičov

 

10:30

Za farníkov

pondelok

17:00

Ďakovná a prosba za zdravie a Božiu pomoc

utorok

- sv. omša nie je

streda

-

sv. omša nie je

štvrtok

-

sv. omša nie je

piatok

-

sv. omša nie je

sobota

-

sv. omša nie je

nedeľa

8:00

Ďakovná a prosba za zdravie a Božiu pomoc

Za † Viktóriu Švecovú - výročná

  10:30

Za zdravie a Božiu pomoc

Za † Dominika Turanského - výročná

Oznamy

 • Požehnanie Adventných vencov bude v nedeľu počas sv. omše o 8:00.
 • Dnes je hodová zbierka na opravu kostola. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 89-100, 605.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS