Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 25.08.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

25.8.2013

21. nedeľa v cezročnom období

utorok

27.8.2013

Sv. Moniky - spomienka

streda

28.8.2013 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi - spomienka
štvrtok

29.8.2013

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

nedeľa

1.9.2013

22. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Irenu Benovicovú, starých rodičov Imricha a Antóniu Lužákových

pondelok

19:00

Za † Viliama a Anastáziu Srdošových

utorok

19:00

Na úmysel

streda

19:00

Na úmysel

štvrtok

19:00 Za † Jozefa Kadlečíka ml. a rodinu Nádašskú

piatok

19:00 Za † Pavla a Máriu Mancových a zomrelých synov

sobota

16:00

Za mladomanželov

nedeľa

7:30

Ďakovná
  10:30

Za veriacich

Oznamy

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 528-532.

 

Oznamy - 18.08.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

18.8.2013

20. nedeľa v cezročnom období

pondelok

19.8.2013 Sv. Jána Eudes, kňaza - ľubovoľná spomienka
utorok

20.8.2013

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

21.8.2013 Sv. Pia X., pápeža - spomienka
štvrtok

22.8.2013

Panny Márie Kráľovnej - spomienka
piatok

23.8.2013

Sv. Ruženy Limskej, panny - ľubovoľná spomienka
sobota 24.8.2013

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

nedeľa

25.8.2013

21. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

pondelok

19:00

Za zdravie a Božiu pomoc a za zdravie rodiny

utorok

19:00

Na úmysel

streda

19:00

Na úmysel

štvrtok

19:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu č.d. 514

piatok

19:00 Za † Vladimíra Kalaša, za zdravie a Božiu pomoc

sobota

19:00

večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele

Za farníkov

nedeľa

7:30

Za † Irenu Benovicovú, starých rodičov Imricha a Antóniu Lužákových

Oznamy

 • V sobotu - 24.8.2013 je sv. omša večer s platnosťou za nedeľu. V nedeľu je len jedna sv. omša o 7:30.

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 522 - 524, 526, 527.

 

Oznamy - 11.08.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

11.8.2013

19. nedeľa v cezročnom období

pondelok

12.8.2013 Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky - ľubovoľná spomienka
utorok

13.8.2013

Sv. Ponciána, pápeža, a Hypolita, kňaza, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

streda

14.8.2013 Sv. Maximilána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka
štvrtok

15.8.2013

Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť; prikázaný sviatok
piatok

16.8.2013

Sv. Štefana Uhorského - ľubovoľná spomienka

nedeľa

18.8.2013

20. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Pavla a Máriu Mancových, synov Antona a Viliama

 

10:30 Za farníkov

pondelok

19:00

Za † Štefániu Tomáškovú - výročná

utorok

7:30

Na úmysel

streda

-

sv. omša nie je

štvrtok

7:30

Za farníkov
 

19:00

Za † Veroniku Lesayovú a rodičov

piatok

19:00 Za † Vojtecha a Martu Maškových a dcéru Gabrielu

sobota

19:00

večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele

Za † Jozefa Zuzkoviča - výročná

nedeľa

7:30

Za farníkov

Oznamy

 • Vo štvrtok - 15.8.2013 je prikázaný sviatok.

 • V sobotu - 17.8.2013 je sv. omša večer s platnosťou za nedeľu. V nedeľu je len jedna sv. omša o 7:30.

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 543.

 

Oznamy - 04.08.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

4.8.2013

18. nedeľa v cezročnom období

pondelok

5.8.2013 Výročie posv. hl. mariánskej baziliky v Ríme - ľubovoľná spomienka
utorok

6.8.2013

PREMENENIE PÁNA - sviatok

štvrtok

8.8.2013 Sv. Dominika, kňaza - sviatok
piatok

9.8.2013

Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy - sviatok
sobota

10.8.2013

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok

nedeľa

11.8.2013

19. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Jozefa Srdoša a Štefana Jurkasa a zosnulých z rodiny

 

10:30 Za farníkov

pondelok

-

sv. omša nie je

utorok

19:00

Poďakovanie za dožitých 40 rokov života

streda

7:30

Na úmysel

štvrtok

19:00

Za † Matúša a Annu Tomáškových, synov Milana a Jozefa, za zdravie a Božiu pomoc

piatok

7:30 Na úmysel

sobota

16:00 Za novomanželov

nedeľa

7:30

Za † Pavla a Máriu Mancových, synov Antona a Viliama

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 615.

 

Oznamy - 28.07.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

28.7.2013

17. nedeľa v cezročnom období

pondelok

29.7.2013 Sv. Marty, spomienka
utorok

30.7.2013

Bl. sestry Zdenky, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka

streda

31.7.2013 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka

štvrtok

1.8.2013 Sv. Alfonza Márie de' Ligoury, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
piatok

2.8.2013

Preblahoslavenej panny Márie Anjelskej v Porciunkule, sviatok

nedeľa

4.8.2013

18. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30 Na úmysel

pondelok

19:00

Za uzdravenie a Božiu pomoc

utorok

7:30

Na úmysel

streda

19:00

Za † Alexandra a Annu Chrvalových, syna Alexandra, Júliu Šagyovú a vnuka Jána

štvrtok

7:30

Na úmysel

piatok

19:00

Za † Blažeja Machoviča, Jozefa Stračára a ostatných zomrelých z rodiny

sobota

- sv. omša nie je

nedeľa

7:30

Za † Jozefa Srdoša a Štefana Jurkasa a zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Spovedáme v pondelok, stredu a v piatok vždy od 18:00 do večernej sv. omše.
 • Chorých navštívim v piatok, prosím nahlásiť ich v sakristii.
 • Porciunkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 542.

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS