Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 16.02.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

16.2.2020

6. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

17.2.2020 7 zakladateľov rehole Služobníkov P.Márie - ľubovoľná spomienka

utorok

18.2.2020

Féria

streda

19.2.2020

Féria

štvrtok

20.2.2020

Adorácia 16:15

piatok

21.2.2020 Féria

sobota

22.2.2020

Katedry sv. Petra, apoštola - sviatok

nedeľa

23.2.2020

7. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Pavol Mancovič, Martin Gavenda, Ignác Šimončič, Terézia Slivová, Leonard Pauer, Matúš Kúdela, Katka Janotková, Ján Padyšák, Helena Sitárová, Marcel Machovič, Jana Machovičová, Zdenek Maška, Pavlína Beláková, Emília Šimončičová, Agnesa Árendásová

manželia: Félix a Cecília Čížoví, Milan a Petronela Žákoví, Ján a Jarmila Padyšákoví, Miroslav a Zdenka Rapantoví, Cyril a Gabriela Grebečioví, Jozef a Božena Komadeloví, Miroslav a Viera Strečanskí

pondelok

17:00

Za † Vlastu Taliánovú a Viktóriu Švecovp a †  rodičov z oboch strán

utorok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Madejovú

streda

17:00

Za † Jozefa Srdoša, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu

piatok

17:00

Za † Michala Mašku, † rodičov Maškových a Čapkovičových a † z rodiny

sobota

8:00

Za † z rodiny Gavendovej, Gálikovej a Bohunickej

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Otta Mihaloviča a Janu Hlavatovičovú

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 500,50€, Bohu známi 100€, 150€, z upratovania 50€, Zbierka na kostol 2400€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 41-54. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 09.02.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

9.2.2020

5. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

10.2.2020 Sv. Školastiky, panny - spomienka

utorok

11.2.2020

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, Svetový deň chorých - spomienka

streda

12.2.2020

Féria

štvrtok

13.2.2020

Adorácia 16:15

piatok

14.2.2020 Sv. Cyrila a Metoda, biskupa, patrónov Európy - výročie smrti sv. Cyrila 869 - spomienka

sobota

15.2.2020

Féria

nedeľa

16.2.2020

6. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnostivýročie † : vdp. Michal Mikuška, Jaroslav Šutiak, Helena Hušeková, Milan Hušek, Viktor Belák, František Madeja, Viktor Petrík, Zdenko Číž, Štefan Zábrodský, Júlia Zábrodská, Helena Slivová, Vladimír Stacho, Júlia Slivová, Dominik Srdoš, František Chrvala, Štefan Zubčák, Jozef Hlavatovič, Anna Dovičičová, František Kolesík, Janko Greguš, Ján Stacho, Júlia Stachová, Jozef Stacho, Anton Kúdela, Mária Kúdelová, Jozef Študenc, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová, Hieronym Stračár, Mária Hercegová, Štefan Chorvatovič, Jozef Martinkovič, Ján Jakúbek, Matúš Tomáška, Albín Kičina, Rozália Mikušová, František Filipovič, Šimon Holický, Justína Kolláriková, Viliam Hlavatovič, Mária Juráková, František Manca, Jozef Sliva, Helena Bukovčáková, Viktor Machovič, Jozefína Machovičová, Michal Machovič, Mária Jurkasová, Mária Králiková, František Vagovič, Anna Kociánová, Filoména Cisárová, Viliam Polakovič, Mária Prvá, Viktor Jozef Sliva, Rozália Hlavatovičová, Karl Dieter Korting

pondelok

17:00

Za † Jozef Hlavatoviča, † rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu

utorok

17:00

Za chorých, za živých a † členov spoločenstva Rodiny Nepoškvrnenej Panny Márie

streda

17:00

Za † Viktora Petríka - 3.výročie úmrtia a † rodinu Petríkovú a Kadlečíkovú

štvrtok

17:00

Za † Annu Drobnú - 1.výročie úmrtia

piatok

17:00

Na poďakovanie za dar života, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, pri príležitosti životného jubilea manželov Jarmily a Milana Srdošových

sobota

12:00

Za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea 80 rokov života - Emília Šimončičová

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

 

 

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Pavol Mancovič, Martin Gavenda, Ignác Šimončič, Terézia Slivová, Leonard Pauer, Matúš Kúdela, Katka Janotková, Ján Padyšák, Helena Sitárová, Marcel Machovič, Jana Machovičová, Zdenek Maška, Pavlína Beláková, Emília Šimončičová, Agnesa Árendásová

manželia: Félix a Cecília Čížoví, Milan a Petronela Žákoví, Ján a Jarmila Padyšákoví, Miroslav a Zdenka Rapantoví, Cyril a Gabriela Grebečioví, Jozef a Božena Komadeloví, Miroslav a Viera Strečanskí

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 367€, Bohu známa 140€, 110€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 31-40, 611. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 02.02.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

2.2.2020

4. nedeľa v Cezročnom období, Obetovanie Pána - sviatok

pondelok

3.2.2020 Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - spomienka

utorok

4.2.2020

Féria

streda

5.2.2020

Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka

štvrtok

6.2.2020

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka, Adorácia 16:45

piatok

7.2.2020 Prvý piatok

sobota

8.2.2020

Féria

nedeľa

9.2.2020

5. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Antona Semeša, Margitu Jamrichovú, Ernestínu Kopálovú a Stanislava Boledoviča

pondelok

17:30

Za † Blažeja a Máriu Holických, Antona a Máriu Kubišových a † starých rodičov

utorok

17:30

Za † Teréziu Lesayovú a † rodinu z oboch strán

streda

17:30

Za † Štefana Bokoru, Štefana Petráša a ostatných † z rodiny

štvrtok

17:30

Za † Michala Mikuška 10, Máriu Mikuškovú 17, vdp. Pavla Kottvana 48, vdp. Izidora Štefíka 45

piatok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc - 50 rokov manželstva Milana a Petronely Žákových

sobota

8:00

Za † manžela Jána Šveca a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

 

 

 

 

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie † : vdp. Michal Mikuška, Jaroslav Šutiak, Helena Hušeková, Milan Hušek, Viktor Belák, František Madeja, Viktor Petrík, Zdenko Číž, Štefan Zábrodský, Júlia Zábrodská, Helena Slivová, Vladimír Stacho, Júlia Slivová, Dominik Srdoš, František Chrvala, Štefan Zubčák, Jozef Hlavatovič, Anna Dovičičová, František Kolesík, Janko Greguš, Ján Stacho, Júlia Stachová, Jozef Stacho, Anton Kúdela, Mária Kúdelová, Jozef Študenc, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová, Hieronym Stračár, Mária Hercegová, Štefan Chorvatovič, Jozef Martinkovič, Ján Jakúbek, Matúš Tomáška, Albín Kičina, Rozália Mikušová, František Filipovič, Šimon Holický, Justína Kolláriková, Viliam Hlavatovič, Mária Juráková, František Manca, Jozef Sliva, Helena Bukovčáková, Viktor Machovič, Jozefína Machovičová, Michal Machovič, Mária Jurkasová, Mária Králiková, František Vagovič, Anna Kociánová, Filoména Cisárová, Viliam Polakovič, Mária Prvá, Viktor Jozef Sliva, Rozália Hlavatovičová, Karl Dieter Korting

Oznamy

 • V pondelok - 3.2.2020 bude Svätoblažejské požehnanie hrdla pri sv. omši
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 400,50€, Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 17-30. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 26.01.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

26.1.2020

3. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

27.1.2020 Sv. Angely Merici, panny - spomienka

utorok

28.1.2020

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

29.1.2020

Féria

štvrtok

30.1.2020

Féria, Adorácia 16:15

piatok

31.1.2020 Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

sobota

1.2.2020

Féria

nedeľa

2.2.2020

4. nedeľa v Cezročnom období, Obetovanie Pána - sviatok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomocZa Jozef a Zlaticu a † rodinu z oboch strán

pondelok

 

17:00

Za † Adriána Suchého, Františka a Katarínu Uhrových

utorok

17:00

Za † Štefana a Štefániu Uhrovčíkových a Teréziu Mancovú

streda

17:00

Za † Milana Hušeka, manželku Helenu - 27.výročie a ostatných † z rodiny

štvrtok

17:00

Za † Dominika Turanského, rodičov Turanských a Vajsových a brata Františka

piatok

17:00

Za † Emila, Máriu, Františka a Margitu

sobota

8:00

Za † Silvestra Nováka, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Antona Semeša, Margitu Jamrichovú, Ernestínu Kopálovú a Stanislava Boledoviča

Oznamy

 • V nedeľu - 2.2.2020 bude pri sv. omšiach požehnanie sviec a procesia so sviecami, prineste si do kostola sviece na požehnanie.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 430,50€, Bohu známy 1000€, zo sobáša 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 4-16, 557. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 19.01.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

19.1.2020

2. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

20.1.2020 Féria

utorok

21.1.2020

Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

streda

22.1.2020

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka - spomienka

štvrtok

23.1.2020

Féria, Adorácia 16:15

piatok

24.1.2020 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

sobota

25.1.2020

Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok

nedeľa

26.1.2020

3. nedeľa v Cezročnom období, Nedeľa Božieho Slova

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

jubilanti: František Petráš, Magaléna Tomášková, Eva Medvecká, Marek Slabý, Štefánia Danková, Mária Mašková, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Františka Choreňová, Simona Árendášová, Anna Hlavatovičová, Salome Kumpanová, Jana Kúdelová, Adriána Kúdelová, Helena Vyskočová, Terézia Heltková, Adela Petríková, Alexandra Ciuttiová, Cecília Srdošová, Ján Šimončič, Zdenka Stachová, Cecília Jankovičová, Lucia Gajdošíková, Martinko Dzurenka, Helena Dovičičová, Janka Augustínová

výročie manželstva: Jozef a Daniela Kúdeloví, Jozef a Daniela Kurekoví

pondelok

 

17:30

Za † z rodiny Árendášovej, Kumpanovej a Gálikovej

utorok

17:00

Za † Michala a Filoménu Horváthových a Štefana a Máriu Slivových

streda

17:00

Za † Jána a Máriu Benovicových a † rodičov z oboch strán

štvrtok

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc

piatok

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

sobota

8:00

Za † manžela Štefana Hetteša, rodičov Viktora a Annu Hettešových a dcéru Veroniku

nedeľa

 

8:00

10:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

Za Jozef a Zlaticu a † rodinu z oboch strán

Oznamy

 • Od 18.1.2020 do 25.1.2020 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 388€, Betlehem 370€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 539, 584-589, 1, 2, 3. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS