Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 01.09.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

1.9.2019

22. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

2.9.2019 TE DEUM - vzývanie Ducha svätého na začiatku školského roka

utorok

3.9.2019 Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

4.9.2019

Féria

štvrtok

5.9.2019

Féria, Adorácia 17:15

piatok

6.9.2019 Prvý piatok

sobota

7.9.2019

Sv. Košických mučeníkov - spomienka, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

8.9.2019

23. nedeľa v Cezročnom období

Narodenia Panny Márie - sviatok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka a Evu

pondelok

7:15

18:00

Za dary Ducha svätého pre žiakov, učiteľov, ...

Za † Cypriána a Františku Slivových, ich † súrodencov a rodičov a ostatných † z rodiny

utorok

18:00

Za † rodinu Holickú a Hullmanovp, sestru, brata a švagrov Štefana a Viliama

streda

18:00

Za † Antona a Máriu Kúdelových, starých rodičov Kúdelových a Mancových

štvrtok

18:00

Za † Milana a syna Dušana Slobodových, starých rodičov Slobodových a Mlynarovičových

piatok

18:00

Za † Máriu Semešovú - 1. výročie, Alžbetu Semešovú - 5. výročie, za spásu ich nesmrteľných duší

sobota

8:00

Na poďakovanie za 60 rokov života - p. Gabriela Grebečiová, za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Štefániu Jakúbkovú, Máriu Pačesovú, Jozefa Srdoša

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 405€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 358-368. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 25.08.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

25.8.2019

21. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

26.8.2019 Féria

utorok

27.8.2019 Sv. Moniky - spomienka

streda

28.8.2019

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

29.8.2019

Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Adorácia 17:45

piatok

30.8.2019 Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave

sobota

31.8.2019

Féria, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

1.9.2019

22. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Dominika - 50 rokov života

za jubilantov: vdp. Karol Moravčík, Ernestína Ščasná, Dominik Sliva, Marko Semeš, Miroslav Madeja, Miroslav Madeja ml., Janka Madejová, Anton Partel, Štefan Šimončič, Tomáš Bocán, Daniela Škarbalová, Mária Holická, Jana Kalašová, Štefánia Hlavatovičová, Roman Padyšák, Michaela Padyšáková, Cecília Čížová, Ružena Kusá, Magdaléna Gavendová, Mária Vajsová, Lenka Vajsová, Mária Vrbovská, Štefánia Prvá, Petra Matuškovičová

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre pána Antona Partela - 85 rokov života

streda

18:30

Za † Šimona a Klementínu Holických a Štefana Kollárika

štvrtok

18:30

Na úmysel darkyne

piatok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Ernestínu a jej rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka a Evu

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 618€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 330, 337-339, 343-352. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 18.08.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

18.8.2019

20. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

19.8.2019 Sv. Jána Eudesa, kňaza - spomienka

utorok

20.8.2019 Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

21.8.2019

Sv. Pia X., pápeža - spomienka

štvrtok

22.8.2019

Panny Márie Kráľovnej - spomienka

piatok

23.8.2019 Sv. Ruženy Limskej, panny - spomienka

sobota

24.8.2019

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

nedeľa

25.8.2019

21. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Bruno Pripko, František Dovičič, Michal Vyskoč, Ján Jankovič, Peter Gajdošík, Jozef Kadlečík, Anastázia Horvátová, Palko Horvát, Jozef Kalaš ml, Jozef Kalaš st, Ján Kalaš, František Tomáška, Františka Petrášová, Rozália Hlavatovičová, Viktor Sliva, Jozef Srdoš, Anastázia Srdošová, Hieronym Vrbovský, Eva Bašnáková, Štefan Lužák, Viktor Lužák, Vojtech Maška, Pavol Maška, Marta Mašková, Jozef Zuzkovič, Emília Kičinová, František Alchus, Mária Alchusová, Milan Hušek, Alžbeta Kopálová, Anton Kolesík, Eva Kolesíková, Mária Chorvatovičová, Koloman Kuník, Štefan Heteš, Pavol Maška, Katarína Čížová, Viktória Sitárová, Anastázia Stachová, Mária Chrvalová, Viliam Beblavý, švábikoví, Repčíkoví, Viola Zbežková

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

utorok

18:30

Za † Evu Bašnákovú a manžela Jaroslava

streda

18:30

Za † Kamila Melúcha, † rodinu Melúchovú, Tomáškovú a Karola Kawaia

štvrtok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre spevákov, lektorov, brigádnikov, atď. /na Hradisku/

piatok

18:30

Za † Anastáziu a Michala Mancových a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

nedeľa

 

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Dominika - 50 rokov života

za jubilantov: vdp. Karol Moravčík, Ernestína Ščasná, Dominik Sliva, Marko Semeš, Miroslav Madeja, Miroslav Madeja ml., Janka Madejová, Anton Partel, Štefan Šimončič, Tomáš Bocán, Daniela Škarbalová, Mária Holická, Jana Kalašová, Štefánia Hlavatovičová, Roman Padyšák, Michaela Padyšáková, Cecília Čížová, Ružena Kusá, Magdaléna Gavendová, Mária Vajsová, Lenka Vajsová, Mária Vrbovská, Štefánia Prvá, Petra Matuškovičová

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 363€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 321-335, 603, 599, 563. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 11.08.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

11.8.2019

19. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

12.8.2019 Féria

utorok

13.8.2019 Féria

streda

14.8.2019

Vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka

štvrtok

15.8.2019

Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK, adorácia od 17:45

piatok

16.8.2019 Sv. Štefana Uhorského - ľubovoľná spomienka

sobota

17.8.2019

Féria

nedeľa

18.8.2019

20. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jozefa Kováča - nedožitých 47 rokov života, manželku Adriánu a ostatných † z rodiny

pondelok

16:00

18:30

Za † Máriu Pačesovú - horný kostolík

Za poďakovanie za dar života - Milan Srdoš - 60 rokov

utorok

18:30

Za † Viliam Beblavý - 1. výročie

streda

18:30

Za † Máriu Chrvalovú - 1. výročie

štvrtok

8:00

18:30

Za † Petra Michalčíka a ostatnú rodinu

Za † rodičov Jozef a Františku Hetešových a † starých rodičov a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † rodinu Kadlečíkovú, Pullmanovú, Blaškovú a Adamkovičovú

sobota

8:00

Za † rodičov Stachových, Vrbovských a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Bruno Pripko, František Dovičič, Michal Vyskoč, Ján Jankovič, Peter Gajdošík, Jozef Kadlečík, Anastázia Horvátová, Palko Horvát, Jozef Kalaš ml, Jozef Kalaš st, Ján Kalaš, František Tomáška, Františka Petrášová, Rozália Hlavatovičová, Viktor Sliva, Jozef Srdoš, Anastázia Srdošová, Hieronym Vrbovský, Eva Bašnáková, Štefan Lužák, Viktor Lužák, Vojtech Maška, Pavol Maška, Marta Mašková, Jozef Zuzkovič, Emília Kičinová, František Alchus, Mária Alchusová, Milan Hušek, Alžbeta Kopálová, Anton Kolesík, Eva Kolesíková, Mária Chorvatovičová, Koloman Kuník, Štefan Heteš, Pavol Maška, Katarína Čížová, Viktória Sitárová, Anastázia Stachová, Mária Chrvalová, Viliam Beblavý, švábikoví, Repčíkoví, Viola Zbežková

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 434,50€, zbierka na kostol 2115€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 310-320 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 04.08.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

4.8.2019

18. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

5.8.2019 Výročie posviacky hl. mariánskej baziliky v Ríme

utorok

6.8.2019 Premenenie Pána - sviatok

streda

7.8.2019 Féria
štvrtok

8.8.2019

Sv. Dominika, kňaza - spomienka, Adorácia od 17:45

piatok

9.8.2019 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy - sviatok (Edita Steinová)

sobota

10.8.2019

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok, Ružence o 16:00

nedeľa

11.8.2019

19. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jána Šveca ml., Dušana Jamricha, Filipa

pondelok

18:30

Za † Štefana a Štefániu Drgoových a † rodinu z oboch strán

utorok

8:00

18:30

Na úmysel

Za † Šimona Mancu, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

štvrtok

18:30

Za † Jozefa a Filoménu Sersenových a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † rodičov Jána a Máriu Hlavatovičových, † starých rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jozefa Kováča - nedožitých 47 rokov života, manželku Adriánu a ostatných † z rodiny

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 425,50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 284, 285, 298, 304-309, 613 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS