Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 29.10.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

29.10.2017

30. nedeľa v Cezročnom období

streda

1.11.2017 Všetkých svätých - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK
štvrtok

2.11.2017

Všetkých verných zosnulých - spomienka
piatok

3.11.2017

Sv. Martina de Porres, rehoľníka - spomienka

sobota

4.11.2017 Sv. Karola Boromejského, kňaza - spomienka

nedeľa

5.11.2017

31. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Rajnicovú

pondelok

17:00

Za † z rodiny Filipovičovej a Damaškovičovej

utorok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc

streda

 

8:00

10:30

Za všetkých † kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti

Za večnú radosť v Nebi pre celú rodinu pani kostolníčky Ernestíny

štvrtok

 

9:00

17:00

Za všetkých † farníkov

Za všetkých tragicky † počas I. a II. svetovej vojny, za † obete fašizmu a komunizmu

piatok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc

sobota

8:00

Za † Rudolfa Hlavatoviča a manželku Máriu, starých rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † Jozefa Gogolu

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 449,50€, zbierka na misie 450€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 541, 545-550. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budu 26.11.2017.
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 22.10.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

22.10.2017

29. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

23.10.2017 Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza - spomienka
utorok

24.10.2017

Sv. Antoná Máriu Clareta, biskupa - spomienka
streda

25.10.2017

Sv. Maura, biskupa - spomienka

sobota

28.10.2017 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok

nedeľa

29.10.2017

30. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za chorých: uzdravenie vnučky Danielky

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc - 75 rokov života p. Pavol Tomáška

utorok

17:00

Za † Jána, Helenu, Petra Bartekových a Dušana Králika

streda

17:00

Za † rodičov Pullmanových, syna Ľudovíta, dcéru Máriu s manželom

štvrtok

17:00

Za † Antona, Máriu, Michala a Kamilu

Za † Jozefa

piatok

18:00

50. výročie manželstva - manželia Kolesíkoví, za zdravie a Božiu pomoc

sobota

 

8:00

15:00

Za † Pavla Machoviča, manželku Teréziu, starých rodičov z oboch strán

sobášna: Štefan Holec a Zuzana Slivová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Rajnicovú

Oznamy

 • Zo soboty 28.10 na nedeľu 29.10. sa mení čas na zimný, o hodinu dlhšie spíme.
 • Zvonček nedeľa 361,50€, Bohu známi 50€, 100€, 500€, 25€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 577, 583, 616, 617, 618, 554, 553, 552, 551. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budu 26.11.2017.
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 15.10.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

15.10.2017

28. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

16.10.2017 Sv. Hedvigy, rehoľníčky - spomienka
utorok

17.10.2017

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka
streda

18.10.2017

Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok

štvrtok

19.10.2017 Sv. Pavla z Kríža, kňaza - spomienka

nedeľa

22.10.2017

29. nedeľa v Cezročnom období - Misijná nedeľa

Sv. Jána Pavla II., pápeža - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za jubilantov: Júlia Dzurenková 70, Simonka Ryšavá 1,...

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kolenákovú, Barbaru, Andreja, Stanislava a malého Jureka

utorok

17:00

Za † Júliusa a Katarínu Chrvalových, Michala a Máriu Rajnicových a ostatných † z rodiny

streda

17:00

Za † Rudolfa a Anastáziu Pullmanových, rodičov z oboch strán

štvrtok

17:00

Za † z rodiny, za zdrave a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

18:00

Za † Martu Chrvalovú, Ladislava Sekeru a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

Za † z rodiny Kunkovej a Dovičičovej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za chorých: uzdravenie vnučky Danielky

Oznamy

 • 22.10.2017 - Misijná nedeľa - zbierka na misie
 • Zvonček nedeľa 583,50€, zbierka 2765€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 502-508, 555. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 08.10.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

8.10.2017

27. nedeľa v Cezročnom období

streda

11.10.2017

Sv. Františka Assiského - spomienka

nedeľa

15.10.2017

28. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

výročie úmrtia: Karol Václav 12, Františka Jurkasová 2, Matilda Chrvalová 54, Silvester Novák 23, ...

pondelok

18:00

Za † rodičov Hušekových, Pauerových a † z rodiny Alchusovej

utorok

17:00

Za † rodičov Blažových a Vaškových

streda

18:00

Za † Jozefa Kalaša, syna Jozefa a † rodinu Pastorkovú

štvrtok

18:00

Za † Máriu, Emila, Margitu a Františku

piatok

18:00

Za † Viktora a Máriu Rajnicových, brata Jozefa a rodičov

sobota

8:00

Za † Ernestínu Štibravú, syna Ivana, zaťa Miloša a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za jubilantov: Júlia Dzurenková 70, Simonka Ryšavá 1,...

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 273,50€, Bohu známy 10€, 20€, 20€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 495-501. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 01.10.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

1.10.2017

26. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

pondelok

2.10.2017 Sv. Anjelov strážnych - spomienka
streda

4.10.2017

Sv. Františka Assiského - spomienka

štvrtok

5.10.2017

Sv. Faustíny Kowalskej, panny - spomienka

piatok

6.10.2017

Sv. Bruna, kňaza - spomienka, prvý piatok

sobota

7.10.2017 Ružencovej Panny Márie - spomienka

nedeľa

8.10.2017

27. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

mesačná za zosnulých v septembri: biskup Štefan Vrablec, Pavlánka Polakovičová, Hedviga Bruckmayerová

pondelok

18:00

Za † Jána a Etelu Rajnicových, zaťa Jozefa a starých rodičov

utorok

18:00

Za † z rodiny Tomáškovej a Slabej

streda

10:00

Za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

18:00

Za † Františka Mašku, syna Ladislava a rodičov z oboch strán

piatok

18:00

Za † Štefana Holického, rodičov Zemkových, syna Františka a starých rodičov Zemkových, Pečkových a Vaňových

sobota

8:00

Za † Vladimíra Kumpana, Máriu a rodičov, Vojtecha Gálika a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

výročie úmrtia: Karol Václav 12, Františka Jurkasová 2, Matilda Chrvalová 54, Silvester Novák 23, ...

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 321€, Bohu známy 10€, 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 489-494, 614, 556. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS