Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 27.01.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

27.1.2019

3. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

28.1.2019 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

utorok

29.1.2019 Féria

streda

30.1.2019 Féria
štvrtok

31.1.2019

Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

piatok

1.2.2019 Prvý piatok

sobota

2.2.2019 Obetovania Pána (Hromnice), sviatok - požehnanie sviec - prosím priniesť sviece do kostola

nedeľa

3.2.2019

4. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - spomienka - Svätoblažejské požehnanie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: František Petráš, Magdaléna Tomášková, Eva Medvecká, Marek Slabý, Štefánia Danková, Mária Mašková, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Simona Árendásová, Janka Kúdelová, Adriána Kúdelová, Salome Kumpánová, Adela Petríková, Alexandra Ciuttiová, Cecília Srdošová, Ján Šimončič, Anna Hlavatovičová, Cecília Jankovičová, Zdenka Stachová, Terézia Heltková, Martinko Dzurenka, Janka Augustínová, Lucia Gajdošíková, Vyskočová

výročie manželstva: Jozef Dovičič a Mária, Jozef Kúdela a Daniela, Jozef Kurek a Daniela

pondelok

17:00

Za † z rodiny Halašovej, Horváthovej, Martu a syna Paľka

utorok

17:00

Za † Emíliu a Ernesta Bírových, † z rodiny a Daniela Odlera

streda

17:00

Za † rodinu Jankovičovú, Hercegovú a Piešťanskú

štvrtok

17:00

Za † Jozefa Alchusa, rodičov z oboch strán, starých rodičov a zaťa Štefana

piatok

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre pána Ignáca Šimončiča - 80 rokov života

sobota

8:00

10:30

Za † vdp. Michala Mikušku, Máriu Mikuškovú, vdp. dekana Pavla Kottvana, vdp. Izidora Štefíka

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc - 60 rokov manželstva Félix a Cecília Čížoví

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za † v januári: vdp. Peter Mlynka, Margita Kočitá, Pavlína Roháčová, Edita Halušicová

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 328€. Bohu známy 60€ a 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 584-589, 1, 2, 3. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 20.01.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

20.1.2019

2. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

21.1.2019 Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

utorok

22.1.2019 Sv. Vincenta, diakona a mučeníka - spomienka

streda

23.1.2019 Sv. Jána Almužníka, biskupa - spomienka
štvrtok

24.1.2019

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

piatok

25.1.2019 Obrátenie sv. Pavla, apoštola - spomienka

sobota

26.1.2019 Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka

nedeľa

27.1.2019

3. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Angely Merici, panny

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre pani Magdalénu Tomáškovú - 70 rokov života

pondelok

17:00

Za † Františka Lacku - 2. výročie a † rodinu z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

17:00

Za † Lenku Gruberovú - 1. výročie

streda

17:00

Za † Viktora a Štefániu Slivových a nevestu Máriu

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

16:30

Za † Václava Kulifaja

sobota

8:00

Za † z rodiny Huttovej a Bohunickej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: František Petráš, Magdaléna Tomášková, Eva Medvecká, Marek Slabý, Štefánia Danková, Mária Mašková, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Simona Árendásová, Janka Kúdelová, Adriána Kúdelová, Salome Kumpánová, Adela Petríková, Alexandra Ciuttiová, Cecília Srdošová, Ján Šimončič, Anna Hlavatovičová, Cecília Jankovičová, Zdenka Stachová, Terézia Heltková, Martinko Dzurenka, Janka Augustínová, Lucia Gajdošíková, Vyskočová

výročie manželstva: Jozef Dovičič a Mária, Jozef Kúdela a Daniela, Jozef Kurek a Daniela

Oznamy

 • 27.1.2019 bude Zbierka na Katolícku charitu.
 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: od 18. do 25. januára.
 • Zvonček nedeľa 194€ + 265€ = 459€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 531 - 539. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 13.01.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

13.1.2019

3. nedeľa po narodení Pána, Sviatok krstu Krista Pána - končí sa Vianočné obdobie
štvrtok

17.1.2019

Sv. Antona, opáta - spomienka

nedeľa

20.1.2019

2. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Viglaský, Klára Zemková, Alena Benovicová, Vladimír Kopál, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Vojtech Gálik, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Michal Smutný, Vojtech Vajs, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Karolína Prvá, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Viliam Melúch, Ján Hlavatovič, Anna Opáthová, Emália Rechtoríková, Štefan Srdoš, Blažej Holický, Anton Kubiš, Mária Holická

pondelok

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre pani Evu Medveckú - 50 rokov života

utorok

17:00

Za † Máriu Lehutovú, † rodičov Vrbovských a Lehutových

streda

17:00

Za † Štefana Tomášku

štvrtok

17:00

Za † z rodiny Jurkasovej a Ďuračkovej

piatok

17:00

Za † z rodiny Tomáškovej, Kubišovej, Dovičičovej a Lackovičovej

sobota

8:00

Za † Vincenta a Františku Jurkasových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre pani Magdalénu Tomáškovú - 70 rokov života

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 270€, na kostol 2055€, z pohrebu 30€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 543, domy 526 - 530. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 06.01.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

6.1.2019

2. nedeľa po narodení Pána, Zjavenie Pána, Troch kráľov

nedeľa

13.1.2019

3. nedeľa po narodení Pána, Sviatok krstu Krista Pána - končí sa Vianočné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † v decembri: Stanislav Polakovič, Viktrória Stračárová, Andrej Gajdošík, Milan Ilenčík

pondelok

17:00

Za † z rodiny Dankovej a Tomáškovej, za ostatných † z rodiny

utorok

17:00

Za † Emila Šimončiča a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

17:00

Za † Jána Štibravého, Blanku, Miroslava a Františka

štvrtok

17:00

Za † z rodiny Mihalkovičovej, Šteruskej, Jozefa Chrvalu a starých rodičov

piatok

17:00

Za † rodičov Vrablecových a Milana Daniela

sobota

8:00

Za † Miroslava a Marka Ušákových a starých rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Viglaský, Klára Zemková, Alena Benovicová, Vladimír Kopál, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Vojtech Gálik, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Michal Smutný, Vojtech Vajs, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Karolína Prvá, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Viliam Melúch, Ján Hlavatovič, Anna Opáthová, Emália Rechtoríková, Štefan Srdoš, Blažej Holický, Anton Kubiš, Mária Holická

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 343€, Starý + Nový rok 454€, Bohu znýmy 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 615. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 30.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

30.12.2018

1. nedeľa po narodení Pána, Sv. Rodiny
pondelok

31.12.2018

Sv. Silvestra I., pápeža - spomienka, Starý rok
utorok

1.1.2019

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - PRIKÁZANÝ SVIATOK
streda

2.1.2019

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
štvrtok

3.1.2019

Najsvätejšieho mena Ježiš
piatok

4.1.2019

Prvý piatok

nedeľa

6.1.2019

2. nedeľa po narodení Pána, Zjavenie Pána, Troch kráľov, požehnanie domov

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

pondelok

9:00

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

utorok

8:00

10:30

Za † Štefana Blaža - 1. výročie

Za † v minulom roku: Štefan Blažo, Božena Jamrichová, Zdenko Číž, Anna Machovičová, Jozef Dovičič, Angela Mancová, Anna Adamkovičová, Anna Kubovičová, Mária Konečná, Helena Kramárová, Terézia Lesayová, Miroslav Stračár, Mária Benovicová, Rudolf Konečný, Marek Cmero, Mária Chrvalová, Mária Semešová, Anna Kolláriková, Matilda Chrvalová, Albína Uhrová, Mária Myslíková, Emília Sitová, Vladimír Kadlečík, Ján Lukačovič, Stanislav Jurkas, Stanislav Polakovič, Viktória Stračárová, Andrej Gajdošík, Emília Hazuchová

streda

17:00

Za † Júliu Bednárovú, Jozefa Bednára a starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

17:00

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre brigádnikov a dobrodincov kostola

piatok

17:00

Na poďakovanie Bohu za 50 rokov života - Peter Slabý

sobota

8:00

Za † Júliu Turanskú, bratov, rodičov Jána a Františku Mulúchovú a ich rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † v decembri: Stanislav Polakovič, Viktrória Stračárová, Andrej Gajdošík, Milan Ilenčík

Oznamy

 • 1.1.2019 Vzývanie Ducha svätého na začiatku kalendárneho roku
 • Zvonček nedeľa + Vianoce 1191€, Vianočná ofera 740€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 542. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS