Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 30.07.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

30.7.2017

17. nedeľa v Cezročnom období

Bl. sestry Zdenky Schelingovej, panny a mučenice - spomienka

pondelok

31.7.2017 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
utorok

1.8.2017

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
streda

2.8.2017

Sv. Euzebia, biskupa - spomienka, Porciumkulové odpustky
piatok 4.8.2017

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

sobota

5.8.2017

Výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme - Panny Márie Snežnej - Santa Maria Maggiore

nedeľa

6.8.2017

18. nedeľa v Cezročnom období - Sviatok Premenenia Pána

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za † v júli: Terézia 889, Etala Machovičová r. Hettešová 88, Augustín Mancovič 87

pondelok

18:30

Za † Viktora Holického - 1. výročie

utorok

18:30

Za † rodičov Máriu a Jozefa Jedličkových, Annu a Jozefa Slivových

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Cecíliu Čížovú - 80 rokov života

štvrtok

18:30

Za † Viktora Beláka, rodičov z oboch strán, s. Jozefa, Františku a Emíliu Rechtoríkových, dc. Annu

piatok

18:30

Za † Jozefa Kadlečíka - 10. výročie

sobota

8:00

Za † Matildu, Ernesta Viteka a rod. Hetešovú Máriu, Františka a Karola Friedla

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

výročie: Ján Jankovič 10, Anastázia Horváthová 7, Pavol Horváth 16, Františka Petrášová 29, Jozef Kalaš ml. 37, Jozef Kalaš st. 11, Rozália Hlavatovičová r. Mancová 86, Jozef Kadlečík 10, Viktor Sliva 27, František Dovičič 12, Hieroným Vrbovský 2, Švábikoví 4, Repčíkoví 10

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 211€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 409-415. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 23.07.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

23.7.2017

16. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

24.7.2017 Sv. Sarbela, kňaza - spomienka
utorok

25.7.2017

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
streda

26.7.2017

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
štvrtok 27.7.2017

Sv. Gorazda a spoločníkov, pustovníkov - spomienka

sobota

29.7.2017

Sv. Marty - spomienka

nedeľa

 

30.7.2017

 

17. nedeľa v Cezročnom období

Bl. sestry Zdenky Schelingovej, panny a mučenice - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za chorých:

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

utorok

18:30

Za † Cecíliu a Antona Hlavatovičových a vnučku Emku a Mirku

streda

18:30

Za † Annu Vräbelovú a † rodinu z oboch strán

štvrtok

18:30

Za † rodičov Huttových a manžela Františka

piatok

18:30

Za † Viktora Situ a † rodinu Sitovú

sobota

 

8:00

15:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Sedlákovú

sobášna: Tomáš Bocán a Barbora Ciuttiová (Mário Bosý)

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za † v júli: Terézia 889, Etala Machovičová r. Hettešová 88, Augustín Mancovič 87

Oznamy

 • Ďakujem za pomoc a brigády na Hradišti, nové dvere na kaplne, oplotenie areálu, bránka, zábradlie, veža.
 • Zvonček nedeľa 463€ + 300€, brigádnici 600€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 404-408, 612. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 16.07.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

16.7.2017

15. nedeľa v Cezročnom období

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka

pondelok

17.7.2017 Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov - spomienka
sobota

22.7.2017

Sv. Márie Magdalény - sviatok

nedeľa

23.7.2017

16. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Anastázia Horváthová 7, Dušan Sloboda 7, Martin Smutný 10, Lenka Krnová 45

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

sv. omša na Hradišti, hlavný celebrant a kazateľ prodekan Bohosloveckej fakulty UK v Ba, Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Manželku Helenu a pátra Vojtecha

utorok

18:30

Za † Antona a Kamilu, Margitu a Františku

streda

18:30

Za † Františku Hettešovú - 1. výročie

štvrtok

18:30

Za † rodičov Serafínu a Rudolfa Jurkasových a vnukov Petra, Jozefa a Miroslava

piatok

18:30

Za † Antona Machoviča a rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zemkovú

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za chorých:

Oznamy

 • Ďakujem za pomoc a brigády na Hradišti, nové dvere na kaplne, oplotenie areálu, bránka, zábradlie, veža.
 • Zvonček nedeľa 525€, zbierka 2575€, brigádnici 500€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 397 - 403. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 09.07.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

9.7.2017

14. nedeľa v Cezročnom období

utorok

11.7.2017 Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - spomienka
štvrtok 13.7.2017

Sv. Henricha - spomienka

piatok

14.7.2017 Sv. Kamila de Lellis, kňaza - spomienka
sobota

15.7.2017

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

16.7.2017

15. nedeľa v Cezročnom období

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Helena Trestová 18, Hedvifa Petrášová 41, Mária Kolesíková 18, Ján Kolesík 4, Štefánia Slivová 10, Mária Tomášková 20, Katarína Tomášková 43

pondelok

18:30

Za † Máriu a Imricha Jurkasových, starých rodičov Jurkasových a Kalašových

utorok

18:30

Za † rodinu Mackovičovú a † starých rodičov z oboch strán a † z rodiny Kachmanovej

streda

18:30

Za † Jaroslava Vavra, bratov, rodičov a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:30

Za † Katarínu Odlerovú - 1. výročie

piatok

18:30

Za † rodičov Odlevákových a Jurkasových a brata Petra

sobota

9:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Zacharovú, Uhrovú, Rajnicovú

sv. omša v Hornom kostolíku na cintoríne - 845. výročie, hlavný celebrant a kazateľ doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach

nedeľa

8:00

10:30

za jubilantov: Anastázia Horváthová 7, Dušan Sloboda 7, Martin Smutný 10, Lenka Krnová 45

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

sv. omša na Hradišti, hlavný celebrant a kazateľ prodekan Bohosloveckej fakulty UK v Ba, Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič

Oznamy

 • Ďakujem za pomoc a brigády na Hradišti, nové dvere na kaplne, dokončuje sa oplotenie areálu.
 • Zvonček nedeľa + sviatok 387€, Bohu známy 2000€, Bohu známe 50€ a 30€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 387-396. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 02.07.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

2.7.2017

13. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

3.7.2017

Sv. Tomáša, apoštola - sviatok

utorok

4.7.2017 Vigília slávnosti sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov

streda

5.7.2017 Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť
štvrtok 6.7.2017

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice

piatok

7.7.2017 Prvý piatok

nedeľa

9.7.2017

14. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie Pánu Bohu:

- 25 rokov kňazstva Vdp. Juraj Sitáš

- 25 rokov speváckeho zboru

pondelok

18:30

Za † Eleonóru a Jozefa Stračára a † starých rodičov z oboch strán

utorok

18:30

Za † Františka Jamricha, syn Jána a † starých rodičov z oboch strán

streda

8:00

18:30

Za † Ladislava, Pavla, Tomáša a † rodinu Smoleňovú a Schoubelovú

Za † Petra Kadleca - 5. výročie

štvrtok

18:30

Za † Veroniku Dovičičovú - 1. výročie

piatok

18:30

Za † Antona a Helenu Stachových a † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Jozefa, Annu a Máriu Študencových

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Helena Trestová 18, Hedvifa Petrášová 41, Mária Kolesíková 18, Ján Kolesík 4, Štefánia Slivová 10, Mária Tomášková 20, Katarína Tomášková 43

Oznamy

 • V stredu 5.7.2017 bude na Katarínke sv. omša o 10:30, následne bude Deň otvorených dverí.
 • Ďakujem za pomoc a brigády na Hradišti, nové dvere na kaplne, dokončuje sa oplotenie areálu.
 • Zvonček nedeľa + sviatok 415€. Zbierka Halier sv. Petra 255€. Pán Boh zaplať! ABU dal pôžičku na strechu 30000€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 379-386. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS