Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 05.07.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

5.7.2020

14. nedeľa v období cez rok, Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť

pondelok

6.7.2020

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - spomienka

utorok

7.7.2020

Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza - spomienka

streda

8.7.2020

Féria

štvrtok

9.7.2020

Féria, adorácia pred sv. omšou

piatok

10.7.2020 Féria

sobota

11.7.2020

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - spomienka

nedeľa

12.7.2020

15. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Na poďakovanie za dožitých 70 rokov života - p. Cyril Grebeči, prosba o zdravie a Božiu pomoc

mesačná †: Miroslav Prvý, Jozef Čič, Vdp. Ignác Kramár

Za † Albínu a Andreja Uhrových, † starých rodičov z oboch strán

pondelok

19:00

Za † Karola Trestu, Karola Vajkunyia

utorok

19:00

Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Rudolfa

streda

19:00

Za † Jána Šveca - 1.výročie

štvrtok

19:00

Za † rodičov Slivových a Ušákových

piatok

19:00

Za † rodičov Hlavatovičových a Prvých

sobota

19:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a Lenku a ich rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Ján Švec, Augustín Mancovič, Ján Kolesík, Helena Trestová, Hedviga Petrášová, Veronika Dovičičová, Katarína Tomášková, Ján Jankovič, Mária Kolesíková, Štefánia Slivová, Matilda Kostolánska, Jozef Kostolánský, Ján Stračár, Štefan Stračár, Jozef Heteš, Valéria Hettešová, Františka Hetešová, Jozef Choreň, Ernest Vagovič, Michal Horváth, Katarína Odlerová, Štefan Uhrovčík, Štefánia Uhrovčíková, Michal Stacho, Viktor Holický, Etela Machovičová, Dušan Sloboda, Dušan Jamrich, Irma Hlavatovičová

Oznamy

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 12 obálok - 850€. Zvonček nedeľa + sviatok 458,50€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
 • Pôžička ABÚ: (fara 120 000€, strecha 30 000€ - spolu 150 000€). Mesačne splácame 500€, zostatok dlhu 93 000€. Vyplatené sú už bočné oltáre: 28 000€.
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 90€
  • nový chodník k fare
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 176, 560, 561, 602, 580, 609, 627. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne na jeseň 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 28.06.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

28.6.2020

13. nedeľa v období cez rok

pondelok

29.6.2020

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

utorok

30.6.2020

Féria

streda

1.7.2020

Féria

štvrtok

2.7.2020

Návštevy Panny Márie - sviatok, adorácia pred sv. omšou

piatok

3.7.2020 Sv. Tomáša, apoštola - sviatok, Prvý piatok

sobota

4.7.2020

Féria

nedeľa

5.72020

14. nedeľa v období Cez rok, Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Machovičovú a Janotkovú

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Richnákovú a Kalašovú + krst

Za † Jána a Annu Stračárových a ostatných † z rodiny

pondelok

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre brigádnikov, za Petrov a Pavlov

utorok

18:00

Za † rodinu Chrvalovú a Kadlecovú a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:00

Za † Anastáziu a Františka Prvých a † rodičov Lesayových

štvrtok

18:00

Za † rodinu Sedlákovú a Mikulovú

piatok

18:00

Za ozdravenie rodových koreňov

Za † rodinu Uhrovú a Jursovú

sobota

8:00

Za † rodinu Melúchovú a Líškovú a † synov a nevesty

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Na poďakovanie za dožitých 70 rokov života - p. Cyril Grebeči, prosba o zdravie a Božiu pomoc

mesačná †: Miroslav Prvý, Jozef Čič, Vdp. Ignác Kramár

Za † Albínu a Andreja Uhrových, † starých rodičov z oboch strán

Oznamy

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Jún - mesiac Božského Srca Ježišovho - litánie pred sv. omšami.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 12 obálok - 850€. Zvonček nedeľa + sviatok 468,50€, Bohu známy 100€, Bohu známa 20€. Pán Boh zaplať!
 • Pôžička ABÚ: (fara 120 000€, strecha 30 000€ - spolu 150 000€). Mesačne splácame 500€, zostatok dlhu 93 000€. Vyplatené sú už bočné oltáre: 28 000€.
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 90€
  • nový chodník k fare
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 163-175. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne na jeseň 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 21.06.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

21.6.2020

12. nedeľa v období cez rok, sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

pondelok

22.6.2020

Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov - spomienka

utorok

23.6.2020

Vigília Slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa

streda

24.6.2020

Narodenia sv. Jána Krstiteľa - slávnosť - Hlavný patrón Trnavskej arcidiecézy a titul Katedrály

štvrtok

25.6.2020

adorácia pred sv. omšou

piatok

26.6.2020 Féria

sobota

27.6.2020

Sv. Ladislava -  spomienka

nedeľa

28.6.2020

13. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

 

 

 

 

 

18:00

Za † manželov Kornela a Helenu Kopšíkových a dcéru Annu

za jubilantov: meniny: Stanislava, Anton, Peter, Pavol, Ján

narodeniny: Jozef Šimončič, Terezka Schmidtová, Gabika Janoškový, Rebeka Medvecká, Paulínka Árendásová, Šimon Árendás, Mária Danková, Peter Rakús, Filip Jurkas, Kamil Vlkovič, Jarmila Padyšáková, Lukáš Padyšák, Jozef Sliva, Mária Slivová, Radoslav Slabý, Jarmila Hettešová, Daniel Kúdela, Etela Chrvalová, Andrej Bilčík, Dáška Bilčíková, Michal Bolech, Alžbetka Bolechová

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví, Miroslav a Katarína Madejoví, Kamila a Zuzana Vlkovičoví, Milan a Simona Árendásoví

Za † Dionýza a Štefániu Roháčových, † starých rodičov z oboch strán a za † Gašpara Švolíka

pondelok

18:00

Za † Jána Slabého, † rodičov a súrodencov, † Kolomana a Pavlínu Kuníkových a † z rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

17:00

Za † Eduarda Hlavatoviča a † rodinu Nádaskú

streda

8:00

18:00

Za † brata Vladimíra Kostolanského - 25.výročie úmrtia, za zdravie a Božiu pomoc pre Jána Kostolanského

Za farníkov a dobrodincov farnosti

štvrtok

18:00

Za † Melániu a Viktora Holických a ich † rodičov

piatok

18:00

Za † rodinu Kováčovú a Sedlákovú

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a jeho rodinu

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Machovičovú a Janotkovú

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Richnákovú a Kalašovú + krst

Za † Jána a Annu Stračárových a ostatných † z rodiny

Oznamy

 • Jún - mesiac Božského Srca Ježišovho - litánie pred sv. omšami.

 • 28.6.2020 bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca - Halier sv. Petra

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 11 obálok - 750€. Zvonček nedeľa + sviatok 560€, Bohu známe 2x po 100€, Bohu známy 50€. Pán Boh zaplať!
 • Pôžička ABÚ: (fara 120 000€, strecha 30 000€ - spolu 150 000€). Mesačne splácame 500€, zostatok dlhu 93 000€. Vyplatené sú už bočné oltáre: 28 000€.
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 140 - 149, 564, 571, 632. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne na jeseň 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 14.06.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

14.6.2020

11. nedeľa v období cez rok

pondelok

15.6.2020

Féria

utorok

16.6.2020

Féria

streda

17.6.2020

Féria

štvrtok

18.6.2020

Vigília Slávnosti Božského Srdca Ježišovho

piatok

19.6.2020 Slávnosť Božského Srdca Ježišovho

sobota

20.6.2020

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka

nedeľa

21.6.2020

12. nedeľa v období cez rok, sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

 

 

 

 

10:30

18:00

výročie úmrtia: Ján Rajnic, Slavomír Repčík, Jozef Kajma, Emil Petrík, Matej Komár, Boris Komár, Marienka Slivová, Emil Rapant, Terézia Kúdelová, Ján Jankovič, Róbert Kolesík, Pavol Kolesík, Jozef Kolesík, František Rechtorík, Jozef Benovic, MáriaBenovicová, Ľudovít Benovic, Šimon Manca, Jozef Manca, Michal Maška, Augusta Zuzkovičová, Vojtech Zuzkovič, Mária Slivová, Vojtech Jakúbek, Júlia Jakúbková, Milan Sloboda, Mária Bendová, Štefan Šimo, Metod Remenár, Júlia Bendová, Imrich Benda, Vilia Dovičičová, Stanislava Hlavatovičová, Serafína Dovičičová, Helena Stračárová, Rudolf Konečný

Za prvoprijímajúce detia ich rodinyZa zdravie a Božiu pomoc pre Gabrielu a jej rodinu

Za zdravie a Božiu pomoc pre Gabrielu a jej rodinu

pondelok

18:00

Za † Blažeja a Máriu Holických, Antona a Máriu Kubišových a † starých rodičov

utorok

18:00

Za † Máriu Partelovú, Štefana a Emíliu Hlavatovičových, † starých rodičov z oboch strán a † z rodiny Partelovej

streda

18:00

Za † Jozefa Kadlečíka, † starých rodičov Zemkových a Kadlečíkových a † súrodencov z rodiny Zemkovej

štvrtok

18:00

Za † Pavla a Jolanu Drgoňových, sestru Štefániu, rodičov Kubišových a † z rodiny

piatok

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za živých a † členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu

nedeľa

8:00

 

 

 

10:30

18:00

Za † manželov Kornela a Helenu Kopšíkových a dcéru Annu

za jubilantov: meniny: Stanislava, Anton, Peter, Pavol, Ján

narodeniny: Jozef Šimončič, Terezka Schmidtová, Gabika Janoškový, Rebeka Medvecká, Paulínka Árendásová, Šimon Árendás, Mária Danková, Peter Rakús, Filip Jurkas, Kamil Vlkovič, Jarmila Padyšáková, Lukáš Padyšák, Jozef Sliva, Mária Slivová, Radoslav Slabý, Jarmila Hettešová, Daniel Kúdela, Etela Chrvalová, Andrej Bilčík, Dáška Bilčíková, Michal Bolech, Alžbetka Bolechová

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví, Miroslav a Katarína Madejoví, Kamila a Zuzana Vlkovičoví, Milan a Simona Árendásoví

Za † Dionýza a Štefániu Roháčových, † starých rodičov z oboch strán a za † Gašpara Švolíka

Oznamy

 • Jún - mesiac Božského Srca Ježišovho - litánie pred sv. omšami.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 6 obálok - 520€. Zvonček nedeľa 208,50€, Zbierka na opravu kostola 3600€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 140 - 149, 564, 571, 632. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne na jeseň 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 07.06.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

7.6.2020

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

pondelok

8.6.2020

Féria

utorok

9.6.2020

Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

10.6.2020

Vigília Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie telo

štvrtok

11.6.2020

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie telo

piatok

12.6.2020 Féria

sobota

13.6.2020

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

14.6.2020

11. nedeľa v období cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za † rodinu Púdelovú, manžela Stanislava, vnuka Stanka, rodičov Jozefa a Katarínu Kubišových, Alžbetu a Františka Púdelových

Za † rodinu Blažovú, Vaškovú a VrbovskúZa † Jaroslava Zemka a † rodičov

pondelok

 

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vojtecha a Rozáliu Jakúbkových, Máriu Martinkovičovú, † starých rodičov z oboch strán, za Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

 

-

18:00

rekolekcia Dolná Krupá

Za † Margitu, Františka, Máriu a Emila

streda

 

8:00

18:00

Za † Jána Slabého, † rodičov a súrodencov

Za † Vojtecha a Juliánu Vajsových, všetkých † z rodiny Vajsovej, Knoblochovej, Reľovskej a Kuchtovej a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

 

8:00

18:00

Za † rodinu Jankovičovú, manžela Jána, syna Jána, nevestu Annu, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

Na úmysel darcu

piatok

 

8:00

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kostolánsku, Taligovú, Beningovú a Wagnerovú

Za † Viliama, Máriu a Alenku Benovicových a † starých rodičov Hetešových

sobota

 

8:00

18:00

Za † Viktora a Štefániu Slivových, nevestu Máriu, † starých rodičov Krapkových a bratov Františka a Michala

Za † Antona, Kamilu, Michala a Máriu

nedeľa

8:00

 

 

 

10:30

18:00

výročie úmrtia: Ján Rajnic, Slavomír Repčík, Jozef Kajma, Emil Petrík, Matej Komár, Boris Komár, Marienka Slivová, Emil Rapant, Terézia Kúdelová, Ján Jankovič, Róbert Kolesík, Pavol Kolesík, Jozef Kolesík, František Rechtorík, Jozef Benovic, MáriaBenovicová, Ľudovít Benovic, Šimon Manca, Jozef Manca, Michal Maška, Augusta Zuzkovičová, Vojtech Zuzkovič, Mária Slivová, Vojtech Jakúbek, Júlia Jakúbková, Milan Sloboda, Mária Bendová, Štefan Šimo, Metod Remenár, Júlia Bendová, Imrich Benda, Vilia Dovičičová, Stanislava Hlavatovičová, Serafína Dovičičová, Helena Stračárová, Rudolf Konečný

Za prvoprijímajúce detia ich rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre Gabrielu a jej rodinu

Oznamy

 • V stredu po sv. omši bude stretnutie prvoprijímajúcich s rodičmi v kostole, v piatok poobede upratovanie a sv.spoveď.

 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude procesia Božieho tela - možnosť získať úplné odpustky

 • Jún - mesiac Božského Srca Ježišovho - litánie pred sv. omšami.

 • V nedeľu - 14.6.2020 bude pri sv. omši o 10:30 1.sv. prijímanie - ONLINE prenos na YOUTUBE bude o 10:30

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube (Po - So: 18:00)

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, Zvonček nedeľa 290€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny prvoprijímajúcich detí. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka pravdepodobne na jeseň 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS