Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.     Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Video - 6 pilierov

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 19.02.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

19.2.2017

7. nedeľa v cezročnom období

utorok

21.2.2017 Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
streda

22.2.2017

Katedry sv. Petra, apoštola - sviatok
štvrtok

23.2.2017

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

19.2.2017

8. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Pavol Mancovič 55, Veronika Mancovičová a Gabriela Janušková, Leonard Pauer 9, Ján Padyšák 71, Albína Uhrová 81, Jozef Lučanský nedožitých 82

pondelok

17:00

Za † Jaroslava Šutiaka - pohrebná, 15:00 ohreb

Za † Antona Cibulu, † rodinu z oboch strán

utorok

17:00

Na poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

16:30

Za † rodičov Rudolfa  Helenu Komadelových

štvrtok

17:00

Za † rodičov Emíliu a Jozefa Uhrových

piatok

17:00

Za † Antona a Helenu Tomáškových a Viliama a Annu Šteruských

sobota

8:00

Za † Jarolíma a Viktóriu Sitárových a Františka Mašku

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na úmysel

Oznamy

 • V sobotu budú o 16:00 odprosujúce modlitby.
 • Zvonček nedeľa 562€. Pán Boh zaplať!
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 177-180, 560, 561, 602, 580, 609. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 12.02.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

12.2.2017

6. nedeľa v cezročnom období

utorok

14.2.2017 Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, Patrónov Európy - výročný deň smrti sv. Cyrila - 869

nedeľa

19.2.2017

7. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Výročná: Helena Hušeková 24, Štefan Zábrodský 2, Júlia Zábrodská 8, Júlia SLivová 30, Vladimír Stacho 2, Jozef Hlavatovič 2, Dominik Srdoš 22, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová 18, Vladimír Kopál 6, František Chrvala 10, Jozef Sliva 32, Helena Slivová 32, Šimon Holický 19, František Kolesík 39, Justína Kolláriková 37, Hieronym Stračár 14

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Tomáša

utorok

17:00

Za † rodičov Konečných, brata Štefana a ostatných † z rodiny

streda

16:30

Za † Štefan Kollárika a † z rodiny Kollárikovej a Mancovej

štvrtok

17:00

Za † Máriu Králikovú - výročná a za † rodinu

piatok

17:00

Za † rodičov Šimončičových, synov Jaroslava a Vladimíra

sobota

8:00

Za † rodičov Kostolanských, dcéru Júliu, syna Jozefa, zaťa Vladimíra a Svetlanu Šipkovskú

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Pavol Mancovič 55, Veronika Mancovičová aGabriela Janušková, Leonard Pauer 9, Ján Padyšák 71, Albína Uhrová 81, Jozef Lučanský nedožitých 82

Oznamy

 • V sobotu budú o 16:00 odprosujúce modlitby.
 • Zvonček nedeľa 361€, zbierka na opravu kostola 2060€. Pán Boh zaplať!
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 164-176. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude pravdepodobne v nedeľu - 28.5.2017

Oznamy - 05.02.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

5.2.2017

5. nedeľa v cezročnom období

Sv. Agáty, panny a mučenice

pondelok

6.2.2017 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

streda

8.2.2017 Sv. Hieronyma Emiliániho - spomienka

piatok

10.2.2017

Sv. Školastiky, panny - spomienka

sobota

11.2.2017

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej - spomienka

25. Svetový deň chorých

nedeľa

12.2.2017

6. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná Za † Júliu Bednárikovú, Františku Parákovú, Ruženu Staroňovú

pondelok

17:00

Za † Vdp. Michala Mikušku - 7., Máriu Mikuškovú - 25.2. - 14., Vdp. dekana Pavla Kotvana 28.1. - 45., Vdp. Izidora Štefíka 20.1. - 42. a † rodinu

utorok

14:00

17:00

Za † Teréziu Mancovú - 85 - pohrebná, 15:00 pohreb

Za Božiu pomoc a uzdravenie pre sestry Moniku a Petru

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre p. Vojtecha

piatok

17:00

Za † Blaženu Machovičovú a † z rodiny Machovičovej a Krajčovičovej

sobota

8:00

Za † Margitu a Viktora Remenárových a syna Štefana

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Výročná: Helena Hušeková 24, Štefan Zábrodský 2, Júlia Zábrodská 8, Júlia SLivová 30, Vladimír Stacho 2, Jozef Hlavatovič 2, Dominik Srdoš 22, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová 18, Vladimír Kopál 6, František Chrvala 10, Jozef Sliva 32, Helena Slivová 32, Šimon Holický 19, František Kolesík 39, Justína Kolláriková 37, Hieronym Stračár 14

Oznamy

 • V sobotu budú o 16:00 odprosujúce modlitby.
 • Zvonček nedeľa 217€, Bohuznáma 100€. Pán Boh zaplať!
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 637, 150 - 163. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude pravdepodobne v nedeľu - 28.5.2017

Oznamy - 29.01.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

29.1.2017

4. nedeľa v cezročnom období

utorok

31.1.2017 Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

štvrtok

2.2.2017 Obetovanie Pána (Hromnice) - sviatok

piatok

3.2.2017

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - spomienka

Prvý piatok v mesiaci

sobota

4.2.2017 Prvá sobota v mesiaci

nedeľa

5.2.2017

5. nedeľa v cezročnom období

Sv. Agáty, panny a mučenice

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † rodičov Dovičičových a Horvatovičových

pondelok

17:00

Za † Jozefa a Máriu Stachových

utorok

17:00

Za † rodičov Irenu a Dominika Chrvalových, Emíliu Markovú a starých rodičov

streda

17:00

Za † Františka a Františku Bendových a starých rodičov Pavla a Máriu

štvrtok

8:00

17:00

Za † Štefana Zubčáka - 1. výročie

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie

piatok

17:00

Za † Blažeja a Máriu Holických, Antona a Máriu Kubišových a † starých rodičov

sobota

8:00

Za † Annu a Matúša Tomaškových, synov Milana a Jozefa

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná Za † Júliu Bednárikovú a Františku Parákovú

Oznamy

 • Vo štvrtok 2.2. si prineste sviece do kostola na požehnanie
 • V piatok budem udeľovať Svätoblažejské požehnanie hrdla
 • V sobotu sa budeme pred sv. omšou modliť mariánske večeradlo a o 16:00 odprosujúce modlitby.
 • Zvonček nedeľa 224€. Pán Boh zaplať!
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 140 - 149, 564, 571, 632. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude pravdepodobne v nedeľu - 28.5.2017

Oznamy - 22.1.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

22.1.2017

3. nedeľa v cezročnom období

pondelok

23.1.2017 Sv. Jána Almužníka, biskupa - spomienka

utorok

24.1.2017 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

25.1.2017 Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok

štvrtok

26.1.2017 Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka

piatok

27.1.2017 Sv. Angely Merici, panny - spomienka

sobota

28.1.2017 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

29.1.2017

4. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † z rodiny Dubovskej, Semešovej a Leitmannovej

pondelok

17:00

Za † z rodiny Sedlákovej a Mikulovej

utorok

17:00

Za † rodičov Líškových a Muluchových, za ich synov a nevesty, za zdravie a Božiu pomoc

streda

17:00

Za † Anastáziu a Františka Prvých, Jozefa Lesaya, syna Kamila a dcérku Vierku

štvrtok

17:00

Za † Andreja Uhra a † rodičov Odlerových

piatok

17:00

Za † Jozefa Jursu a ostatných † z rodiny, na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

sobota

8:00

Za † rodičov Prvých a Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † rodičov Dovičičových a Horvatovičových

Oznamy

 • 18. - 25.1.2017 - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov - motto „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“
 • Zvonček nedeľa 274,50€. Bohu známy 100€. Pán Boh zaplať!
 • Vyúčtovanie plynu v kostole - 323,30€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 562, 128 - 139. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS