Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 15.04.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

15.4.2018

3. Veľkonočná nedeľa

štvrtok

19.4.2018

Výročie zvolenia emeritného pápeža Benedikta XVI. (2005)

piatok

20.4.2018 49. výročie smrti trnavského biskupa Mons. Ambróza Lazíka

sobota

21.4.2018 Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

22.4.2018

4. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za deti a chorých

pondelok

18:30

Za † Kamilu a Juliusa Kirstenauerových, a † rodinu z oboch strán

utorok

18:30

Za † Štefana Šima, Máriu a Blažeja Holických, syna Vladimíra a † rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za † Júliu a Vincenta Fabušových, nevestu Máriu a † rodičov z oboch strán

štvrtok

18:30

Za † Jána, Metoda, Štefániu, Jozefa, Rozáliu a Imricha

piatok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc - 50 r.ž. Daniela Hlavatovičová

sobota

13:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc - 60 r.ž. Milan Uhlík

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za jubilantov: Milan Uhlík 60, Daniela Hlavatovičová 50, Ernestína Kopálová 81, Marianna Ryšavá 39, Dušan Žák 40, Ján Číž 81, Vít Číž 81, Marko Hlavatovič 6, Lukáško Hlavatovič 9, Františka Lopatková 88

50 rokov manželstva Pavol a Magdaléna Tomáškoví

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 435€, zbierka na kostol 1930€, Bohu známy 100€ a 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 153-164. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 08.04.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

8.4.2018

2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva

pondelok

9.4.2018

Zvestovanie Pána - slávnosť

utorok

10.4.2018 Rekolekcia

streda

11.4.2018 Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

15.4.2018

3. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Výročná za †: Karol Tresta 18, Jozef Dzurenka 22, Šimon Maška 31, Štefánia Lesayová 5, Emília Čížová 44, Emília Čížová 19, Pavlína Žažová 24, Anna Pullmannová 6, Kristínka Prvá 14, Vladimír Holický 14, Emil Šimončič 9, Ladislav Maška 2, Brigita Vajsová 27, Anna Hettešová 33, Vincent Herceg 28, Jozef Uváček 13, Ján a Ľudmila Srdošoví 25, Jozef Sliva 14, Ján Kúdela 14, Anka Jankovičová 8, Pavol Horváth 9, Ladislav Komár 2, Rozália Jakúbková 24, Ján Dubovský st. 32, Ján Milan Dubovský 14, Oľga Kasanická 1, Viliam Manca 26, Viktor Hetteš 15, Anna Mancovičová 20, Etela Rajnocová 3, Rozália Dzurenková 2, Bernardína Halašová 8, Mária Hlavatovičová 9

pondelok

8:00

18:30

Za ťažko chorú Zuzanu

Za † rodinu Lesayovú a Bendovú

utorok

9:30

Na úmysel ordinára

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hullmanovú a Káčerikovú

štvrtok

17:00

Za † Jána a Františku Melúchových a zomrelých z rodiny

piatok

18:30

Za † rodinu Chrvalovú a Gádošiovú

sobota

8:00

Za † Juliána a Matildu Dúbravovú a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za deti a chorých

Oznamy

 • Zvonček Veľká noc 1178€, Bohu známy 595€, sviečka 323€, ofera 850€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 149-152, 632, 637, 571. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 01.04.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

1.4.2018

Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania

pondleok

2.4.2018

Veľkonočný pondelok

nedeľa

8.4.2018

2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † vdp. Silvestra Oravca, Jána Galgóciho, Annu Machovičovú, Jozefa Dovičiča, Angelu Mancovú, Annu Adamkovičovú

pondelok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

Za † rodinu Petrášovú a Leitnerovú

utorok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu

streda

-

sv. omša nebude

štvrtok

-

sv. omša nebude

piatok

18:00

Za † Violu a Františka Dovičiča a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu a Lenku

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

 

Výročná za †: Karol Tresta 18, Jozef Dzurenka 22, Šimon Maška 31, Štefánia Lesayová 5, Emília Čížová 44, Emília Čížová 19, Pavlína Žažová 24, Anna Pullmannová 6, Kristínka Prvá 14, Vladimír Holický 14, Emil Šimončič 9, Ladislav Maška 2, Brigita Vajsová 27, Anna Hettešová 33, Vincent Herceg 28, Jozef Uváček 13, Ján a Ľudmila Srdošoví 25, Jozef Sliva 14, Ján Kúdela 14, Anka Jankovičová 8, Pavol Horváth 9, Ladislav Komár 2, Rozália Jakúbková 24, Ján Dubovský st. 32, Ján Milan Dubovský 14, Oľga Kasanická 1, Viliam Manca 26, Viktor Hetteš 15, Anna Mancovičová 20, Etela Rajnocová 3, Rozália Dzurenková 2, Bernardína Halašová 8, Mária Hlavatovičová 9

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 337€ + 135€, Bohu známy 20€ a 20€, 100€. Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov - 520€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 137-148, 564. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 25.03.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

25.3.2018

Kvetná nedeľa - nedeľa Utrpenia Pána - pašie, požehnanie ratolestí

streda

28.3.2018

Pomazanie chorých

štvrtok

29.3.2018 Zelený štvrtok Pánovej večere - ustanovenie sv. oltárnej a kňazstva

piatok

30.3.2018 Veľký piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána Ježiša - PRÍSNY POST - zdržovanie sa mäsitého pokrmu

sobota

31.3.2018 Biela sobota - Veľkonočný vigília Pánovho zmŕtvychvstania - poklona v Božom hrobe

nedeľa

1.4.2018

Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: František Danko 71, Tomáš Kúdela 40, Jarka Pauerová 67, Milan Árendáš 36, Štefan Kolesík 81, Eliška Kolesíková 71, Mária Vidličková 19, Vladimír Vidlička 47, Jozefína Púdelová 69, František Mancovič 30, Adamko a Laurika Beblaví 2, Nina a Lea Sersenové 5, Veronika a Šimon Vajsoví 10, Samuel Kopšík 18, Zlatica Žaťková 30, Janka Matulová 37, Anna Lužáková 81, Jarmila Slabá 71, Jozef Hlavatovič 55, Mária Hlavatovičová 80,...

pondelok

17:30

Za † Františka Filipoviča a † rodičov z oboch strán

utorok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Tomáša 40 rokov života

streda

17:30

Za † Michala a Anastáziu Mancových, Petra Konečného a † rodičov z oboch strán

štvrtok

17:30

Za † syna Stanka, Stanislava, Michala a ostatných † z rodiny

piatok

15:00

Obrady Veľkého piatka

sobota

19:30

Za † Emila Huttu a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † vdp. Silvestra Oravca, Jána Galgóciho, Annu Machovičovú, Jozefa Dovičiča, Angelu Mancovú, Annu Adamkovičovú

Oznamy

 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 26.3.2018 od 15:00 do 17:30. Spovedanie po domoch bude v pondelok a utorok. Prosím nahlásiť.
 • Na Zelený štvrtok je o 9:30 v Trnave omša svätenia olejov. Adorácia v kostole bude od 16:45
 • Na Veľký piatok bude od 8:00 krížová cesta v kostole.
 • Na Veľkonočnú nedeľu bude pri rannej sv. omši požehnanie pokrmov.
 • Zvonček 388,50€, Bohu známy 500€. Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov - 520€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 128-136. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 18.03.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

18.3.2018

5. pôstna nedeľa

pondelok

19.3.2018

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť

nedeľa

25.3.2018

Kvetná nedeľa - nedeľa Utrpenia Pána - pašie, požehnanie ratolestí

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za chorých a deti

pondelok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozef a jeho rodinu

utorok

16:00

Za † Fridricha Kajmu, syna Jozefa a Paulínu Žažovú

streda

15:00

Za dobrodincov

štvrtok

15:00

Za nové povolania

piatok

18:30

Za † Alojza Hučína, † rodičov z oboch strán a brata Františka

sobota

8:00

Za † Františka Jursu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: František Danko 71, Tomáš Kúdela 40, Jarka Pauerová 67, Milan Árendáš 36, Štefan Kolesík 81, Eliška Kolesíková 71, Mária Vidličková 19, Vladimír Vidlička 47, Jozefína Púdelová 69, František Mancovič 30, Adamko a Laurika Beblaví 2, Nina a Lea Sersenové 5, Veronika a Šimon Vajsoví 10, Samuel Kopšík 18, Zlatica Žaťková 30, Janka Matulová 37, Anna Lužáková 81, Jarmila Slabá 71, Jozef Hlavatovič 55, Mária Hlavatovičová 80,...

Oznamy

 • Zmena času - od nedele 25.3.2018 máme letný čas, vstávame o hodinu skôr.
 • V piatok bude o 18:00 krížová cesta vo farskom kostole.
 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 26.3.2018.
 • Zvonček 234€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 567, 568, 570, 610, 127, 562. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS