Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Stojí za to...

Stojí za to...

je nová sekcia na našej farskej stránke, kde vám budeme priebežne ponúkať zaujímavé články, rozhovory, videá, piesne a pozvánky na akcie, ktoré Stojí za to  si prečítať / pozrieť / vypočuť / zúčastniť sa a hlavne nechať si prejsť svojim srdcom a žiť ich vo svojom živote, vo svojej rodine, farnosti, na svojom pracovisku, v škole, všade kde budeme.

 

Tak smelo do toho :) Stojí to za to.

Oznamy - 18.05.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

18.5.2014

Piata veľkonočná nedeľa

pondelok

19.5.2014 Sv. Bernardína Sienského, kňaza - ľubovoľná spomienka

štvrtok

22.5.2014 Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky - ľubovoľná spomienka

nedeľa

25.5.2014

Šiesta veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Ďakovná a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

pondelok

18:00

Za † Emila a Zdenku Filipovičových a zosnulých členov rodiny Filipovičovej a Damaškovičovej

utorok

- sv. omša nie je

streda

-

sv. omša nie je

štvrtok

-

sv. omša nie je

piatok

-

sv. omša nie je

sobota

7:30

Ďakovná za 60 rokov života

nedeľa

7:30

Za farníkov
  10:30

Za prvoprijímajúcich

Oznamy

  • Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných bude v piatok od 16:00 do 18:00.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na opravu kostola. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
  • Počas týždňa budú pokračovať práce na opravách kostola, z toho dôvodu sv. omše od utorka do piatka nebudú.
  • Upratovanie kostola prosím rodičov prvoprijímajúcich detí.

Oznamy - 11.05.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

11.5.2014

Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera

utorok

13.5.2014 Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - ľubovoľná spomienka

streda

14.5.2014 Sv. Mateja, apoštola - sviatok

piatok

16.5.2014 Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka

nedeľa

18.5.2014

Piata veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Poďakovanie za dar života a spoločných 55 rokov života
  10:30

Za farníkov

pondelok

18:00

Ďakovná

utorok

18:00 Za † Martu Chrvalovú, rodičov z oboch strán a Ladislava Sekeru

streda

18:00

Za † Júliusa a Katarínu Chrvalových, Michala a Máriu Rajnicových, za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

18:00

Za † Rudolfa Kalaša a Rozáliu Filovú

piatok

18:00

Za † Štefana a Filoménu Prvých

sobota

15:00

Za novomanželov Daniela Uhra a Máriu Srdošovú

nedeľa

8:00

Ďakovná a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

Oznamy

  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 311 - 317.

Oznamy - 04.05.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

4.5.2014

Tretia veľkonočná nedeľa

nedeľa

11.5.2014

Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

pondelok

15:00

16:00

Za † Ernesta Bíra - pohrebná

Posledná rozlúčka so † Ernestom Bírom na cintoríne

utorok

18:00 Za † rodičov Blažových a Vačkových

streda

18:00

Za † Rudolfa a Anastáziu Pullmanových a rodičov z oboch strán

štvrtok

-

sv. omša nie je

piatok

18:00

Za † rodičov Ľudovíta a Irenu Benovicových, starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Ďakovná za 55 rokov spoločného života

nedeľa

8:00

Poďakovanie za dar života a spoločných 55 rokov života
  10:30

Za farníkov

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 613, 305, 306, 308, 309, 310

Oznamy - 27.04.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

27.4.2014

Druhá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva

utorok 29.4.2014

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy - sviatok

piatok

2.5.2014 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - sviatok

sobota

3.5.2014 Sv. Filipa a Jakupa, apoštolov - sviatok

nedeľa

4.5.2014

Tretia veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za † Máriu Lehútovú - výročná
  11:00

Poďakovanie Pánu Bohu za 90 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

18:00

Za † Štefana Holického a rodičov Zemkových, syna Františka, starých rodičov Zemkových, Pečkových a Vaňových

utorok

18:00 Za † Viktora a Máriu Rajnicových, brata a rodičov

streda

18:00

Za † rehoľnú sestru Astériu Kostolanskú, Albinku, rodičov Slivových a ostatných zosnulých z rodiny

štvrtok

18:00

Ďakovná za 80 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:00

Ďakovná za dar života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre manželov

sobota

8:00

Za † členov rodiny Kunkovej a Dovičičovej, za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

Oznamy

  • Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v stredu, štvrtok a piatok. Vždy od 17:00 do večernej sv. omše.
  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 285-289, 298, 304.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS