Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 27.10.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

27.10.2013

30. nedeľa v cezročnom období

pondelok 28.10.2013

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok

piatok 1.11.2013

Všetkých svätých - slávnosť - prikázaný sviatok

sobota 2.11.2013

Spomienka na všetkých verných zosnulých

nedeľa

3.11.2013

31. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Ďakovná za 70 rokov života a za spoločné roky života

 

10:30

Za farníkov

pondelok

17:00

Za † Júliu Turanskú, bratov a rodičov, Jána a Františka Melúchových a rodičov z oboch strán

utorok

17:00 Za † Jozefa Bednára a starých rodičov z oboch strán

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc č.d.586

štvrtok

17:00

Za † Emila Šimončiča a Patrika Klenoviča

(večerná sv. omša je z nasledujúceho sviatku)

piatok

8:00

10:30

Za † Františka Chrvalu ml. a rodičov z oboch strán

Za farníkov (sv. omša v kostole Všetkých Svätých na cintoríne)

sobota

8:00

10:30

15:00

Na úmysel

Za všetkých zosnulých

Pobožnosť na cintoríne

nedeľa

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Sv. zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok utorok, stredu a vo štvrtok vždy od 16:00 do večernej sv. omše.
 • Chorých navštívim vo štvrtok dopoludnia. Prosím nahlásiť ich v sakristii.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 53, 55, 601, 57, 58, 59.

 

Oznamy - 20.10.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

20.10.2013

29. nedeľa v cezročnom období

nedeľa

27.10.2013

30. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Ďakovná a prosba za zdravie a Božiu pomoc

 

10:30

Za farníkov

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc

utorok

17:00

Za † Michala Nádaského, Bohumila a Zuzanu Štibraných

streda

17:00

Za † rodičov Hlavatovičových a sestru

štvrtok

17:00 Za † rodičov Kostolanských a Holecových

piatok

17:00 Za † rodičov Dankových a Tomáškových

sobota

15:00

Za † Emíliu Hetešovú, za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

8:00

Ďakovná za 70 rokov života a za spoločné roky života
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Zbierka na opravu kostola z minulej nedele vyniesla: sv. omša o 8:00 - 1660 € a po sv. omši o 10:30 - 1210 €. Spolu 2870 €.  Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 46 - 50, 52.
 • Hodová slávnosť tento rok bude v nedeľu - 24.novembra 2013

 

Oznamy - 13.10.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

13.10.2013

28. nedeľa v cezročnom období

utorok

15.10.2013

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
štvrtok 17.10.2013

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka

piatok 18.10.2013

Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok

nedeľa

20.10.2013

29. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za † Blažeja a Máriu Holických, syna Vladimíra, nevestu Margitu, zaťov Štefana a Emila

 

10:30

Za farníkov

pondelok

17:00

Za † rodičov Vojtecha a Juliannu Vajsových a zosnulých príbuzných z oboch strán

utorok

17:00

Za † Hedvigu Konečnú, rodičov Zemkových a Konečných

streda

17:00

Za † členov rodín Holickej a Tomáškovej

štvrtok

17:00 Za † Jána, Máriu, Štefana a Cecíliu Hlavatovičových

piatok

17:00 Za † Viktora Drgoňa, Leopolda a Matildu Schusterových, starých rodičov Drgoňových a Čapkovičových

sobota

15:00

Za novomanželov

nedeľa

8:00

Ďakovná a prosba za zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Na budúcu nedeľu je zbierka na pápežské misijné diela. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 36, 37, 40, 42, 44, 45.

 

Oznamy - 06.10.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

6.10.2013

27. nedeľa v cezročnom období

pondelok

7.10.2013

Ružencovej Panny Márie, spomienka

nedeľa

13.10.2013

28. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Na úmysel

 

10:30

Za farníkov

pondelok

17:00

Za † Jozefa a Máriu Smutných, Karola a Emíliu Hulmanových, starých rodičov z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

17:00

Za † Helenu Kopšíkovú  pohrebná

streda

17:00

Za † členov rodín Zábrodskej, Bartošovej a Švejdovej

štvrtok

17:00 Za † Rudolfa a Annu Hlavatovičových

piatok

17:00 Za † Jána Smutného, manželku Cecíliu a syna Ivana

sobota

8:00

Za † z rodiny Hlavatovičovej, Labudovej, Štefana Milúcha, rodinu Hlavatú, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

8:00

Za † Blažeja a Máriu Holických, syna Vladimíra, nevestu Margitu, zaťov Štefana a Emila
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Na budúcu nedeľu je zbierka na opravu kostola. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 26, 29, 30, 31, 611, 33.

 

Oznamy - 22.09.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

22.9.2013

25. nedeľa v cezročnom období

pondelok

23.9.2013

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka

štvrtok

26.9.2013 Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

piatok

27.9.2013 Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka

nedeľa

29.9.2013

26. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Na úmysel

 

10:30

Za farníkov

pondelok

18:00

Ďakovná

utorok

8:00

Na úmysel

streda

18:00

Za † Antona Lesaya, za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

8:00 Na úmysel

piatok

18:00 Ďakovná

sobota

8:00

Za † rodinu Žákovú, Čížovú, Lopatkovú a Javorovú

nedeľa

8:00

Za † rodinu Ščasnú, rodičov Čapkovičových, syna Ľudovíta, za zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Zbierka na opravu kostola z minulej nedele vyniesla 3780 € (2750€ a 1030€). Za každý milodar Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 7, 8, 9, 11, 12, 16.

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS