Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 20.04.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

20.4.2014

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

nedeľa

27.4.2014

Druhá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za † Jána, Štefániu, Jozefa, Rozáliu, Imricha
  10:30

Za † Mariána Čahoja - výročná

pondelok

8:00

10:30

Za farníkov

Za chorých

utorok

18:00 Za † rodičov Jakúbkových a Toroniových a starých rodičov z oboch strán

streda

18:00

Za † Vojtecha a Rozáliu Jakúbkových a rodičov z oboch strán

štvrtok

18:00

Za † Františka Mašku a rodičov z oboch strán

piatok

8:00

Za farníkov

sobota

8:00

Ďakovná za 80 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

8:00

Za † Máriu Lehútovú - výročná
  11:00

Poďakovanie Pánu Bohu za 90 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

 • Na budúcu nedeľu bude druhá sv. omša o 11:00. Spevácky bude sv. omšu sprevádzať spevácky zbor Trinitas z Trnavy - Modranky.
 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 275-284.

Oznamy - 13.04.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

13.4.2014

Kvetná nedeľa

štvrtok

17.4.2014 Zelený štvrtok Pánovej večere

piatok

18.4.2014 Veľký piatok, Slávenie utrpenia a smrti Pána - prísny pôst

sobota

19.4.2014 Biela sobota

nedeľa

20.4.2014

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za † Alžbetu Zábrodskú, ďakovná za 65 rokov života, prosba o zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

pondelok

8:00

Na úmysel

utorok

18:00 Za † Františka a Júliu Mancových, brata Jozefa a starých rodičov z oboch strán

streda

18:00

Za † z rodiny Jozefa Kalaša, syna Jozefa, Rudolfa Kalaša, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

štvrtok

18:00

Za † a živých kňazov, ktorí pôsobili  a ktorí pochádzajú z našej farnosti

piatok

15:00

obrady Veľkého piatku

sobota

19:30

Za farníkov

nedeľa

8:00

Za † Jána, Štefániu, Jozefa, Rozáliu, Imricha
  10:30

Za † Mariána Čahoja - výročná

Oznamy

 • Chorých k sviatkom navštívim v stredu. Prihláste ich v sakristii.
 • Vo štvrtok je sv. omša svätenia olejov - Missa chrismatis - v katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30 hod.
 • Na veľkonočnú vigíliu - v sobotu večer - si prineste sviece na obrad svetla.
 • Na Veľkonočnú nedeľu je farská ofera. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 265. 269, 270 - 274

 

Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie

 • Dnes, Kvetnou nedeľou začína VEĽKÝ TÝŽDEŇ.

 

 • Na ZELENÝ ŠTVRTOK sa končí pôstne obdobie a večernou omšou na Pamiatku Pánovej večere začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok a Bielu sobotu a vrcholí vo Veľkonočnej Vigílii.
  • 18:00 – sv. omša
  • po sv. omši do 20:00 hod. poklona Najsvätejšej sviatosti.
  • o 20:30 tradičná púť ku krížu od kostola

 

 • Na VEĽKÝ PIATOK je prísny pôst, ktorý zaväzuje všetkých katolíkov od 18 do 60 rokov života. Zdržovanie sa od mäsitého jedla zaväzuje všetkých katolíkov, ktorí dovŕšili 14. rok až do konca života. Odporúča sa, aby sa abstinencia od mäsitých pokrmov predĺžila až do Vigílie Pánovho zmŕtvychvstania.
  • 10:00 – pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole
  • 15:00 – obrady Veľkého piatku
  • po obradoch do 20:00 hod. poklona Najsvätejšej sviatosti.

 

 • BIELA SOBOTA je deň, keď zotrvávame pri Ježišovom hrobe v očakávaní Pánovho zmŕtvychvstania.
  • od 10:00 do začiatku Veľkonočnej vigílie - 19:30 poklona Najsvätejšej sviatosti.
  • 19:30 – začína slávenie Veľkonočnej vigílie

 

 • Budúca nedeľa je VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Pánovho zmŕtvychvstania – najväčší kresťanský sviatok.
  • Budúcu nedeľu je veľkonočná farská ofera. Už vopred Pán Boh zaplať.

 

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca - a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:

 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo (Enchiridion indulgentiarum, conc.7);
 2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok (conc. 13);
 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie (conc. 28).

Oznamy - 06.04.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

6.4.2014

Piata pôstna nedeľa

nedeľa

13.4.2014

Kvetná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za farníkov
  10:30

Ďakovná za 70 rokov života a 50 rokov manželstva, prosba o zdravie a Božiu pomoc

pondelok

18:00

Za † Vladimíra Kumpána, Vojtecha Gálika a rodičov z oboch strán

utorok

18:00 Za † Františka a Máriu Tomáškových, Viliama a Melániu Slabých a starých rodičov z oboch strán

streda

-

sv. omša nie je

štvrtok

-

sv. omša nie je

piatok

-

sv. omša nie je

sobota

8:00

Za † Štefániu Lesayovú a Teréziu Konečnú

nedeľa

8:00

Za † Alžbetu Zábrodskú, ďakovná za 65 rokov života, prosba o zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkob

Oznamy

 • Pobožnosť Krížovej cesty sa budeme modliť v piatok po sv. omši.
 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov 252-260.

 

Oznamy - 30.03.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

30.3.2014

Štvrtá pôstna nedeľa

nedeľa

6.4.2014

Piata pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za † Františka Madeju, Viliama a Rozáliu Mikušových, dcéru Annu, zaťa Petra a starých rodičov Mikušových a Hercegových
  10:30

Za farníkov

pondelok

-

sv. omša nie je

utorok

18:00 Za † Františka a Rozáliu Sersenových a syna Elemíra

streda

18:00

Za † Jána Rajníca, rodičov a zaťa Jozefa

štvrtok

18:00

Za pokoj a požehnanie pre rodinu

piatok

18:00

Za † Emíliu Čížovú, rodičov a kňaza Miloša Číža

sobota

8:00

Za † Štefana Stračára a rodičov z oboch strán, za Františku Kičinovú

nedeľa

8:00

Za farníkov
  10:30

Ďakovná za 70 rokov života a 50 rokov manželstva, prosba o zdravie a Božiu pomoc

Oznamy

 • Pobožnosť Krížovej cesty sa budeme modliť v piatok po sv. omši.
 • Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v stredu, štvrtok a piatok od 17:00 do večernej sv. omše.
 • Chorých navštívim v piatok. Prosím nahlásiť ich v sakristii.
 • Zbierka na opravu kostola z minulej nedele činí - sv. omša o 8:00 - 2044,15€; sv. omša o 10:30 - 991,13€. Spolu 3035,28€. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov 245-251.

 

Oznamy - 23.03.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

23.3.2014

Tretia pôstna nedeľa

utorok

25.3.2014 Zvestovanie Pána - slávnosť

nedeľa

30.3.2014

Štvrtá pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za † rodičov Hlavatovičových a Srdošových a zosnulých z rodiny
  10:30

Za farníkov

pondelok

8:00

Na úmysel

utorok

17:00 Za zdravie a Božiu pomoc

streda

17:00

Za † Jozefa a Justínu Mancových, Františka a Máriu Nádaských, za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

17:00

Za † Antona a Máriu Kúdelových

piatok

17:00

Za † Jozefa Valoviča a rodičov Mancovičových

sobota

8:00

Za † rodičov Sedláčkových a Hlavatovičových

nedeľa

8:00

Za † Františka Madeju, Viliama a Rozáliu Mikušových, dcéru Annu, zaťa Petra a starých rodičov Mikušových a Hercegových
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Pobožnosť Krížovej cesty sa budeme modliť v piatok po sv. omši.
 • Zo soboty na nedeľu sa mení čas na letný. Hodiny sa posúvajú dopredu o 1 hodinu.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu  239-244.

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS