Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 04.08.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

4.8.2013

18. nedeľa v cezročnom období

pondelok

5.8.2013 Výročie posv. hl. mariánskej baziliky v Ríme - ľubovoľná spomienka
utorok

6.8.2013

PREMENENIE PÁNA - sviatok

štvrtok

8.8.2013 Sv. Dominika, kňaza - sviatok
piatok

9.8.2013

Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy - sviatok
sobota

10.8.2013

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok

nedeľa

11.8.2013

19. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Jozefa Srdoša a Štefana Jurkasa a zosnulých z rodiny

 

10:30 Za farníkov

pondelok

-

sv. omša nie je

utorok

19:00

Poďakovanie za dožitých 40 rokov života

streda

7:30

Na úmysel

štvrtok

19:00

Za † Matúša a Annu Tomáškových, synov Milana a Jozefa, za zdravie a Božiu pomoc

piatok

7:30 Na úmysel

sobota

16:00 Za novomanželov

nedeľa

7:30

Za † Pavla a Máriu Mancových, synov Antona a Viliama

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

  • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 615.

 

Oznamy - 28.07.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

28.7.2013

17. nedeľa v cezročnom období

pondelok

29.7.2013 Sv. Marty, spomienka
utorok

30.7.2013

Bl. sestry Zdenky, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka

streda

31.7.2013 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka

štvrtok

1.8.2013 Sv. Alfonza Márie de' Ligoury, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
piatok

2.8.2013

Preblahoslavenej panny Márie Anjelskej v Porciunkule, sviatok

nedeľa

4.8.2013

18. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30 Na úmysel

pondelok

19:00

Za uzdravenie a Božiu pomoc

utorok

7:30

Na úmysel

streda

19:00

Za † Alexandra a Annu Chrvalových, syna Alexandra, Júliu Šagyovú a vnuka Jána

štvrtok

7:30

Na úmysel

piatok

19:00

Za † Blažeja Machoviča, Jozefa Stračára a ostatných zomrelých z rodiny

sobota

- sv. omša nie je

nedeľa

7:30

Za † Jozefa Srdoša a Štefana Jurkasa a zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

  • Spovedáme v pondelok, stredu a v piatok vždy od 18:00 do večernej sv. omše.
  • Chorých navštívim v piatok, prosím nahlásiť ich v sakristii.
  • Porciunkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.
  • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 542.

 

Oznamy - 21.07.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

21.7.2013

16. nedeľa v cezročnom období

pondelok

22.7.2013 Sv. Márie Magdalény, spomienka
utorok

23.7.2013

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok

streda

24.7.2013 Sv. Charbela z Libanonu - ľubovoľná spomienka

štvrtok

25.7.2013 Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

piatok

26.7.2013 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

sobota

27.7.2013 Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka

nedeľa

28.7.2013

17. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Vincenta Jurkasa, Melániu Holickú a zosnulých z rodiny

 

10:30 Za farníkov

pondelok

19:00

Za † Rozáliu Mancovičovú a ostatných zosnulých z rodiny

utorok

19:00

Za † rodičov Drgoňových, Uváčkových, sestru Annu, Juraja Kosa, za zdravie a Božiu pomoc

streda

19:00

Za † členov rodín Dovičičovej, Vagovičovej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

19:00

Za † členov rodín Adamkovičovej, Krížovej, Briedikovej, Blažkovej, Šteruskej a Kubovičovej

piatok

19:00

Za rodinu Kalašovú, za zdravie a Božiu pomoc

sobota

7:30 Za † Jozefa Kostolanského

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Na úmysel

Oznamy

  • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domov 544 - 547, 572.

 

Oznamy - 14.07.2013

 

Liturgický kalendár

nedeľa

14.7.2013

15. nedeľa v cezročnom období

pondelok

15.7.2013 Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
utorok

16.7.2013

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - ľubovoľná spomienka

streda

17.7.2013 Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov - spomienka

nedeľa

21.7.2013

16. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Na úmysel rodiny Kostolanskej

 

10:30 Za farníkov - sv. omša na Hradišti

pondelok

19:00

Za † členov rodiny Vajsovej, Knoblochovej, za zdravie a Božiu pomoc

utorok

19:00

Za živých a † členov škapuliarskeho bratstva

streda

19:00

Za † Rozáliu Mancovičovú a ostatných zosnulých z rodiny

štvrtok

19:00

Za † členov rodín Dubovskej, Tomáškovej, Machovičovej a Vaškovej

piatok

19:00

Za † Ferdinanda Boledoviča

sobota

7:30 Za † Annu Jankovičovú a ostatných z rodiny

nedeľa

7:30

Za † Vincenta Jurkasa, Melániu Holickú a zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

  • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domov 544 - 547, 572.

 

Oznamy - 07.07.2013

 

Liturgický kalendár

nedeľa

7.7.2013

14. nedeľa v cezročnom období

štvrtok

11.7.2013

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok

nedeľa

14.7.2013

15. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Matildu, Ernesta, Vladimíra a zosnulých z rodiny Kostolanskej a Machovičovej

 

10:30 Za farníkov

pondelok

19:00

Za † členov rodiny Šildovej, Hlavatovičovej, Melúchovej a Štefana Kollárika

utorok

19:00

Za † Štefana Novotného a rodičov z oboch strán

streda

19:00

Za † Jozefa a Annu Hetešových a vnučku Alenku

štvrtok

19:00

Za † Františka a Kláru Zemkových, syna Mariána a dcéru Helenu

piatok

7:30

Na úmysel

sobota

-

sv. omša nie je

nedeľa

7:30

Na úmysel rodiny Kostolanskej

 

10:30

Za farníkov - sv. omša na Hradišti

Oznamy

  • V nedeľu - 14. júla 2013 je púť ku Panne Márii Karmelskej na Vysoké Hradiščo - sv. omša o 10:30.
  • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domov 548-552

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS