Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 09.02.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

9.2.2014

Piata nedeľa v cezročnom období

pondelok 10.2.2014

Sv. Školastiky, panny - spomienka

utorok

11.2.2014 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej - ľubovoľná spomienka

nedeľa

16.2.2014

Šiesta nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za † Jozefa Kostolanského, za zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

pondelok

17:00

Za † členov rodín Vitekovej, Friedlovej a rodičov Hetešových

utorok

9:30

Na úmysel

Dnes je 22. svetový deň chorých

streda

17:00

Za † rodičov Slivových, Jedličkových a ostatných zosnulých z rodiny

štvrtok

17:00

Za † Viktora Beláka a rodičov, Annu Opátovú a rodičov

piatok

17:00

Za † Jozefa Lúčanského a rodičov z oboch strán, prosba o Božiu pomoc

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu č. 605

nedeľa

8:00

Za † Františka Vagoviča a rodičov z oboch strán
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • V utorok sa v našej farnosti konajú rekolekcie kňazov Smolenického dekanátu.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na opravu kostola. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu  199-204.

 

Oznamy - 02.02.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

2.2.2014

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Obetovanie Pána - Hromnice - sviatok

pondelok 3.2.2014

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - spomienka

streda

5.2.2014 Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
štvrtok 6.2.2014

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

nedeľa

9.2.2014

Piata nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za farníkov
  10:30

Ďakovná za 60 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc

pondelok

17:00

Za † Františka Chrvalu, rodičov z oboch strán

Za † Blažeja a Máriu Holických, Vladímíra, Štefana, Emila, Jozefa a Margitu, za zdravie a Božiu pomoc

utorok

17:00

Za † Jozefa Dzurenku a dcéru Máriu, za zdravie a Božiu pomoc

streda

17:00

Za † Jána a Annu Huttových, zaťa Františka

štvrtok

17:00

Za † Jána Hlavatoviča, rodičov Martinovičových a Hlavatovičových

piatok

17:00

Za † Andreja a Máriu, členov rodín Gazdovej, Čížovej a Dreveňákovej

sobota

8:00

Za † členov rodín Hetešovej a Dostálovej, za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

8:00

Za † Jozefa Kostolanského, za zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok, stredu a piatok od 16:30 do večernej sv. omše.
 • Chorých navštívim v piatok dopoludnia.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu  188-198.

 

Oznamy - 26.01.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

26.1.2014

Tretia nedeľa v cezročnom období
utorok 28.1.2014

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

piatok

31.1.2014 Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

nedeľa

2.2.2014

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Obetovanie Pána - Hromnice - sviatok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Ďakovná za 60 rokov života, za zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

Ďakovná za 70 rokov života

pondelok

14:00

15:00

Za † Jána Holického - pohrebná

Za † Jána Holického - posledná rozlúčka

utorok

17:00

Za † Antona a Helenu Stachových, Karola Václava a starých rodičov

Za † Jozefa a Annu Študencových, nevestu Máriu a starých rodičov

streda

17:00

Za † Jaroslava Vavru, bratov, rodičov a ostatných z rodiny

Za † Františka, Máriu Hetešovú a švagra Antona

štvrtok

17:00

Za † rodičov Jurkasových, Miklovičových a vnukov Petra a Miroslava

Za † Jarolíma, Máriu a Emíliu Zemkových

piatok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc

Za † Antona a Cecíliu Hlavatovičových

sobota

8:00

Za † Viktora Situ a rodičov z oboch strán

Za † Jozefa Kalaša a rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

Za farníkov
  10:30

Ďakovná za 60 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc

Oznamy

 • Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v utorok, stredu, štvrtok a piatok od 16:00 do večernej sv. omše.
 • Prosím mužov o pomoc pri upratovaní vianočného stromčeka v piatok dopoludnia o 9:00. Vopred Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu  181-187.

 

Oznamy - 19.01.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

19.1.2014

Druhá nedeľa v cezročnom období
pondelok 20.1.2014

Sv. Fabiána, pápeža a Sv. Šebastiána, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

utorok 21.1.2014

Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

streda 22.1.2014

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka - ľubovoľná spomienka

piatok

24.1.2014 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
sobota 25.1.2014

Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok

nedeľa

26.1.2014

Tretia nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za farníkov
  10:30

Za † Ing. Alenku Benovicovú

Ďakovná za 70 rokov života

pondelok

17:00

Za † Šimona a Rozáliu Konečných, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

utorok

17:00

Za † rodičov Šišmišových, syna Štefana, Fridolína, dcéru Cecíliu a vnuka

Za † Františka Mašku, starých rodičov Maškových , Machovičových a Hlavatovičových

streda

17:00

Za † Jozefa Heteša, vnuka Zdenka, starých rodičov z oboch strán, Eleonóru a Jozefa Stračára a starých rodičov

Za † Františka Jamricha, rodičov z oboch strán a rodinu Klimovú

štvrtok

17:00

Za † Viktora a Štefániu Slivových, dcéry a zomrelých z rodiny Mancovej

Za † členov rodín Lužákovej a Jurechovej

piatok

17:00

Za † členov rodín Tarandovej a rodičov z oboch strán

Za † členov rodín Jurkasovej a Odlevákovej, za zdravie a Božiu pomoc

sobota

8:00

Za † rodičov Machovičových a starých rodičov z oboch strán, Štefana Kachmana, za zdravie a Božiu pomoc

Za † Imricha a Máriu Jurkasových, starých rodičov Jurkasových a Kalašových, za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

8:00

Ďakovná za 60 rokov života, za zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

Ďakovná za 70 rokov života

Oznamy

 • Zbierka na opravu kostola z minulej nedele vyniesla - sv. omša o 8:00 - 1327,50€ , sv. omša o 11:00 - 1443,95€. Spolu 2771,45€. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu  560, 651, 602, 580, 609, 180.
 • Slávnosť prvého sv. prijímania bude na šiestu veľkonočnú nedeľu - 25.mája 2014 o 10:30.

Oznamy - 12.01.2014

Liturgický kalendár

nedeľa

12.1.2014

Krst Krista Pána

piatok

17.1.2014 Sv. Antona, opáta - spomienka

nedeľa

19.1.2014

Druhá nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

Za farníkov
  11:00

Za uzdravenie

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc

utorok

- Sv. omša nie je

streda

17:00

Za † Eduarda Kočitého a zomrelých z rodiny

Za † Ferdinanda Žažu a rodičov z oboch strán

štvrtok

17:00

Za † Dominika Srdoša a Ernestínu, syna Jozefa a rodičov z oboch strán

Za † Vincenta a Veroniku Gajarských, starých rodičov z oboch strán

piatok

17:00

Za † rodičov Slivových a Srdošových, syna Jána a nevestu Ľudmilu

Za † Vojtecha a Augustínu Zuzkovičových, syna Jozefa a ostatných z rodiny

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Petra Jakubca

Za † Viliama a Rozáliu Mikušových, zaťa Petra a Františka Madeja, rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

Za farníkov
  10:30

Za † Ing. Alenku Benovicovú

Ďakovná za 70 rokov života

Oznamy

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu  163-166, 170, 171, 175, 176.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS