Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 30.06.2013

 

Liturgický kalendár

nedeľa

30.6.2013

13. nedeľa v cezročnom období

utorok

2.7.2013

Návšteva Panny Márie - sviatok
streda 3.7.2013

Sv. Tomáša, apoštola - sviatok

piatok

5.7.2013

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov - slávnosť

nedeľa

7.7.2013

14. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30 Za birmovancov, rodičov a birmovných rodičov

pondelok

19:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre súrodencov a ich rodiny - č.d.502

utorok

19:00

Za † Jána a Máriu Benovicových, Františka a Annu Dankových

streda

19:00

Za † rodičov Dovičičových a Horvatovičových, za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

19:00

Za † rodičov Tomáškových a Šteruských, za zdravie a Božiu pomoc

piatok

7:30

Za † Jána, Metoda, Štefániu, Jozefa, Rozáliu a Imricha

 

10:30 Za farníkov

sobota

7:30

Za † Jarolýma Sitára, Františka Mašku, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

nedeľa

7:30

Za † Matildu, Ernesta, Vladimíra a zosnulých z rodiny Kostolanskej a Machovičovej

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Spovedáme v pondelok, utorok, stredu, štvrtok vždy od 18:00 do večernej sv. omše.
 • Chorých navštívim vo štvrtok. Prosím nahlásiť ich v sakristii.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domov 616, 617, 618, 553, 554

 

Oznamy - 23.06.2013

 

Liturgický kalendár

nedeľa

23.6.2013

12. nedeľa v cezročnom období

pondelok

24.6.2013

Sv. Jána Krstiteľa, slávnosť - hlavný patrón arcidiecézy a titul katedrály
štvrtok 27.6.2013

Sv. Ladislava - ľubovoľná spomienka

piatok

28.6.2013

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
sobota 29.6.2013

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - prikázaný sviatok

nedeľa

30.6.2013

13. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Rudolfa a Serafínu Jurskasových, vnuka Petra, Jozefa a Miroslava

 

10:30 Za farníkov

pondelok

19:00

Za † Michala Alchusa a rodičov

utorok

19:00

Za † Libora a Margitu Šimončičových

streda

19:00

Za † Silvestra a Máriu Kostolanských a zosnulých z rodiny

štvrtok

19:00

Za † Emila a Emíliu Petríkových, syna Milana, Michala Selnekoviča, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

19:00

Za † Róberta Kolesíka - výročná - sv. omša je zo sviatku sv. Petra a Pavla, apoštolov

sobota

7:30

Za farníkov

 

15:00 Za novomanželov

nedeľa

7:30

Za † rodičov Uhrových a Komadelových

 

10:30

Za birmovancov, rodičov a birmovných rodičov

Oznamy

 • Večerná sv. omša v piatok je zo sviatku sv. Petra a Pavla (prikázaný sviatok).
 • V piatok od 17:00 do 19:00 bude sviatosť zmierenia pre birmovancov, rodičov a birmovných rodičov birmovancov. O 20:00 je nácvik birmovancov.
 • Na sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov je zbierka "halier sv. Petra". Za každý milodar Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola v sobotu od 17:00 rodičia birmovancov.
 • V nedeľu - 30.6.2013 je o 10:30 birmovka

 

Oznamy - 16.06.2013

 

Liturgický kalendár

nedeľa

16.6.2013

11. nedeľa v cezročnom období

streda

19.6.2013

Sv. Romualda, opáta - ľubovoľná spomienka
piatok 21.6.2013

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

sobota 22.6.2013

Sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

nedeľa

23.6.2013

12. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30 Za † Ľudovíta Benovica - 1. výročie

pondelok

18:00

Na úmysel

utorok

18:00

Za † Viktora a Margitu Remenárových, syna Štefana a starých rodičov z oboch strán

streda

18:00

Za † Blaženu Machovičovú a ostatných zosnulých z rodín Machovičovej a Krajčovičovej

štvrtok

18:00

Za † Emila a Máriu Konečných, syna Štefana a Margitu Sčensnú a starých rodičov z oboch strán

piatok

18:00

Za † rehoľnú sestru Astériu Kostolanskú, zosnulých členov rodín Holickej a Kostolanskej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

7:30

Za † Štefana Kolárika, zosnulých z rodiny Kolárikovej a Mancovej a syna Štefana

nedeľa

7:30

Za † Rudolfa a Serafínu Jurskasových, vnuka Petra, Jozefa a Miroslava

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 508, 555, 509, 577, 583

 

Oznamy - 09.06.2013

 

Liturgický kalendár

nedeľa

9.6.2013

10. nedeľa v cezročnom období - Najsvätejšej Trojice

utorok

11.6.2013

Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
štvrtok 13.6.2013

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

16.6.2013

11. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Ďakovná a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

 

10:30 Za farníkov

pondelok

18:00

Za † Ladislava a Vlastu Anettovú

utorok

18:00

Za † Dominika a Irenu Chrvalových, starých rodičov z oboch strán a Emíliu Markovú

streda

18:00

Za † Františku Bendovú - 1. výročie

štvrtok

18:00

Za † Jozefa a Máriu Stachových a starých rodičov z oboch strán

piatok

18:00

Ďakovná

sobota

7:30

Za † členov rodiny Bendovej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Za † Ľudovíta Benovica - 1. výročie

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 502-506

 

Oznamy - 02.06.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

2.6.2013

9. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

3.6.2013

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
streda 5.6.2013

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka

piatok

7.6.2013 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
sobota

8.6.2013

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka

nedeľa

9.6.2013

10. nedeľa v cezročnom období - Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

9:30

Za farníkov

pondelok

18:00

Ďakovná

utorok

18:00

Ďakovná

streda

18:00

Ďakovná a prosba o ďalšie Božie požehnanie

štvrtok

18:00

Za † členov rodín Jursovej, Boledovičovej, za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:00

Za † rodičov Prvých a Hlavatovičových a ostatných z rodiny

sobota

7:30

Za † Eduarda Hlavatoviča, rodičov, súrodencov a zosnulých z rodiny Nádaskej

nedeľa

7:30

Ďakovná a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Dnes od 15:00 do 17:00 sa na farskom úrade uskutoční zápis na birmovku. Prihlásiť sa môžu žiaci prvého ročníka stredných škôl a deviateho ročníka základnej školy a tí, ktorí ešte sviatosť birmovania neprijali.
 • Dnes od 17:00 do 18:00 bude v našom chráme hodinová adorácia, ktorú v tom istom čase bude konať aj sv. Otec František.
 • Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok až štvrtok vždy od 17:00 do večernej sv . omše.
 • Chorých navštívim v stredu. Prosím nahlásiť v sakristii.
 • Dňa 9. júna o 15:30 bude v kultúrnom dome stretnutie o novinkách projektu podpry detí v Indii - Cesta domov a Misia India.
 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 497 - 501.

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS