Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 26.05.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

26.5.2013

8. nedeľa v cezročnom období - Najsvätejšej Trojice

pondelok

27.5.2013

Sv. Augustína z Cantenbury, biskupa - ľubovoľná spomienka

štvrtok 30.5.2013

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI - slávnosť - prikázaný sviatok

sobota

1.6.2013 Sv. Justína, mučeníka - spomienka

nedeľa

2.6.2013

9. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Jána a Katarínu Stráčárových, Máriu Kressovú a ostatných zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov

pondelok

18:00

Za † Melániu Holickú a starých rodičov z oboch strán

utorok

18:00

Za † členov rodín Chrvalovej a Kadlecovej

streda

18:00

Za † členov rodín Melúchovej, Liškovej, syna a nevestu

štvrtok

7:00

18:00

Na úmysel ordinára

Za farníkov

piatok

18:00

Za † Františka a Anastáziu Prvých, zosnulých z rodiny Jakúbkovej a Lesayovej

sobota

18:00

Za † rodičov Odlerových, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

nedeľa

9:30

Za farníkov

Oznamy

 • Vo štvrtok 30.5.2013 je prikázaný sviatok. V našej farnosti budú sv. omše o 7:00 a 18:00.
 • V nedeľu - 2. júna 2013 bude sv. omša len o 9:30.
 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 491, 493 - 496.

 

Oznamy - 19.05.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

19.5.2013

Nedeľa Zoslania Ducha svätého

pondelok

20.5.2013

Svätodušný pondelok,

Sv. Bernardína Sienského, kňaza - ľubovoľná spomienka

streda 22.5.2013

Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky - ľubovoľná spomienka

nedeľa

26.5.2013

8. nedeľa v cezročnom období - Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Za † Rudolfa Benovica, manželku Františku, syna Jozefa, prosba o Božiu pomoc a pokoj v rodine Čubovej

pondelok

18:00

Za † Dionýza Roháča, švagrinú Oľgu a rodičov z oboch strán

utorok

18:00

Za † Jozefa Kadlečíka mladšieho, Karela

streda

18:00

Za † Pavla a Jolanu Drgoňových, sestru Štefániu, Emila Kubiša a ostatných z rodiny

štvrtok

18:00

Za † Kolomana a Pavlínu Kuníkových, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

piatok

18:00

Za † Teofila a Klementínu Slabých a ostatných z rodiny

sobota

7:30

Za † Eduarda Hlavatoviča, rodičov, súrodencov a zosnulých z rodiny Nádaskej

nedeľa

7:30

Za † Jána a Katarínu Stráčárových, Máriu Kressovú a ostatných zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 489, 614, 556, 490, 566

 

Oznamy - 12.05.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

12.5.2013

Siedma Veľkonočná nedeľa

pondelok

13.5.2013

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - ľubovoľná spomienka
utorok 14.5.2013

Sv. Mateja, apoštola - sviatok

štvrtok 16.5.2013

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka

nedeľa

19.5.2013

Nedeľa Zoslania Ducha svätého

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Za prvoprijímajúce deti, ich rodičov a krstných rodičov

pondelok

18:00

Za † Viktora a Štefániu Slivových, nevestu Máriu a zosnulých z rodiny

utorok

18:00

Za † Jozefa a Máriu Krapkových, bratov Františka a Michala Tomáškových

streda

18:00

Ďakovná

štvrtok

18:00

Za † Blažeja a Máriu Holických, Antona Kubiša a starých rodičov, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

18:00

Za † Štefana a Emíliu Hlavatovičových, starých rodičov z oboch strán a zosnulých z rodiny Partelovej

sobota

14:00

Za † členov rodín Šildovej, Srdošovej, Tomáškovej

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Za † Rudolfa Benovica, manželku Františku, syna Jozefa, prosba o Božiu pomoc a pokoj v rodine Čubovej

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 479-482, 565

 

Oznamy - 05.05.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

5.5.2013

Šiesta Veľkonočná nedeľa

štvrtok

9.5.2013

Nanebovstúpenie Pána - PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

12.5.2013

Siedma Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Za † Dominika Slivu a poďakovanie za Božie milosti

pondelok

18:00

Za † rodičov Huttových, Kalašových, deti a vnukov

utorok

18:00

Za † členov rodín Danišovej, Drobnej, Mihalovičovej

streda

18:00

Za † Emila a Máriu Rapantových a starých rodičov z oboch strán

večerná sv. omša je z nasledujúcej slávnosti (Nanebovstúpenie Pána - prikázaný sviatok)

štvrtok

7:00

18:00

Za farníkov

Za † Jozefa a Gabrielu Hlavatovičových

piatok

18:00

Za † Vojtecha a Rozáliu Jakúbkových, starých rodičov, za zdravie a Božiu pomoc

sobota

7:30

Za † členov rodín Vajsovej, Knoblochovej, Reľovskej, Kuchtovej a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Za prvoprijímajúce deti, ich rodičov a krstných rodičov

Oznamy

 • Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti, ich rodičov a príbuzných bude v piatok od 16:00 do večernej sv. omše.
 • Nácvik prvoprijímajúcich detí bude v pondelok, utorok a piatok po sv. omšiach.
 • Upratovanie kostola prosím rodičov prvoprijímajúcich detí.

 

Oznamy - 28.04.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

28.4.2013

Piata Veľkonočná nedeľa

pondelok 29.4.2013

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy - sviatok

streda

1.5.2013

Sv. Jozefa, robotníka - ľubovoľná spomienka
štvrtok

2.5.2013

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
piatok

3.5.2013

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok

nedeľa

5.5.2013

Šiesta Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Za † Jarmilu Mihálikovú

pondelok

15:00

Za zdravie a Božiu pomoc

utorok

15:00

16:00

Za † Máriu Lehutovú - pohrebná

Posledná rozlúčka so † Máriou Lehutovou na cintoríne

streda

18:00

Za † starých rodičov Sarkových a ostatných z rodiny

štvrtok

7:00

Na úmysel

piatok

18:00

Za † rodičov Jurkasových, rodinu Somsedíkovú, Jána Valoviča

sobota

15:00

Za novomanželov

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Za † Dominika Slivu a poďakovanie za Božie milosti

Oznamy

 • Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok, stredu a piatok od 17:00 hod. do večernej sv. omše
 • Chorých navštívim v stredu dopoludnia. Prosím nahlásiť ich v sakristii.
 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 470, 471, 475, 477, 478.

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS