Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 21.04.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

21.4.2013

Štvrtá Veľkonočná nedeľa

utorok 23.4.2013

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka

streda

24.4.2013

Sv. Juraja, mučeníka  - spomienka
štvrtok

25.4.2013

Sv. Marka, evanjelistu - sviatok

nedeľa

28.4.2013

Piata Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † členov rodín Kressovej, Odlerovej, Urbánkovej a ostatných zosnulých z rodiny

 

10:30

Na úmysel

pondelok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc

utorok

7:00 Na úmysel

streda

7:00

Na úmysel

štvrtok

18:00

Za † z rodiny Púdelovej, Kubišovej a vnuka Stanka

piatok

18:00

Za † Imricha Hlavatoviča a rodičov, rodičov Vajsových, Františka a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

15:00

Za novomanželov

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Za † Jarmilu Mihálikovú

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 463-468.

 

Oznamy - 14.04.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

14.4.2013

Tretia Veľkonočná nedeľa

nedeľa

21.4.2013

Štvrtá Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Jána a Cecíliu Smutných, syna Ivana a starých rodičov Alchusových

 

10:30

Za farníkov

pondelok

18:00

Za † Štefániu Lesayovú - pohrebná

utorok

7:00 Na úmysel

streda

7:00

Na úmysel

štvrtok

7:00

Za † kňaza Jozefa

piatok

7:00

Na úmysel

sobota

7:30

Za † Františka Lužíka, rodičov Kúdelových a Lužákových

nedeľa

7:30

Za † členov rodín Kressovej, Odlerovej, Urbánkovej a ostatných zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 457-462.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.
 • Dnes začína týžden modlitieb za kňazské a rehoľné povolania.

 

Oznamy - 07.04.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

7.4.2013

Druhá Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

pondelok

8.4.2013

Zvestovanie Pána - slávnosť (z 25. marca)

štvrtok 11.4.2013

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

14.4.2013

Tretia Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za Anastáziu a Viliama Srdošových, starých rodičov z oboch strán a ostatných zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov

pondelok

18:00

Za živých a zosnulých z rodiny Nosálovej a Petrášovej

utorok

18:00 Za † Štefana Srdoša, rodinu Surovčíkovú, dcéru Evu a za zdravie a Božiu pomoc

streda

7:00

Na úmysel

štvrtok

18:00

Za † rodičov Hetešových a Chorenových a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

18:00

Ďakovná za 60 rokov života pátra Vojtecha Dávida

sobota

10:00

Na úmysel

nedeľa

7:30

Za † Jána a Cecíliu Smutných, syna Ivana a starých rodičov Alchusových

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 449 - 455.

 

Oznamy - 31.03.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

31.3.2013

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

pondelok

1.4.2013

Veľkonočný pondelok

nedeľa

7.4.2013

Druhá Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za chorých

 

10:30

Za dobrodincov chrámu

pondelok

7:30

Za † Jozefa Jurkasa a Máriu, Víta Číža a Emíliu a Rozáliu Kopálovú

  10:30

Za † Elenu Kalinovú, členov rodiny Kalinovej a Galáčovej

utorok

18:00 Za † Vladimíra Vajcíka, živých a zosnulých členov rodiny Vajcíkovej

streda

18:00

Za † členov rodiny Zemkovej, Benovicovej, Dankovej a za Božie požehnanie

štvrtok

18:00

Na poďakovanie a za Božiu pomoc pre rodinu Palkovičovú, Cuninkovú, Prieložnú, za živých a zosnulých z rodiny

piatok

18:00

Za † rodičov Vatalových, Šmondrkových, za súrodencov a ostatných zosnulých z rodiny

sobota

7:30

Za † Annu Pullmannovú - výročná

nedeľa

7:30

Za Anastáziu a Viliama Srdošových, starých rodičov z oboch strán a ostatných zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 444 - 448.
 • Bielonedeľná púť na Katarínku - 7.4.2013 - o 14:15 sv. omša.

Oznamy - 24.03.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

24.3.2012

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána

štvrtok

28.3.2012

Zelený štvrtok Pánovej večere

piatok

29.3.2012

Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána

sobota

30.3.2012

Biela sobota

nedeľa

31.3.2012

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Jána, Metoda, Štefániu, Jozefa, Rozáliu a Imricha

 

10:30

Za farníkov

pondelok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela a zosnulých z rodiny Nádaskej a Čahojovej a ostatných zosnulých z rodiny

utorok

18:00 Za + z rodiny Masarovičovej, Martinovičovej a Viktóriu Masarovičovú

streda

18:00

Za + Jána a Máriu Hlavatovičových, starých rodičov a ostatných z rodiny

štvrtok

18:00

Za zosnulých a živých kňazov, ktorí pôsobili a ktorí pochádzajú z tejto farnosti.

piatok

15:00

Obrady Veľkého piatku

sobota

18:30

Za farníkov

nedeľa

7:30

Za chorých

 

10:30

Za dobrodincov chrámu

Oznamy

 • Chorých k sviatkom navštívim v stredu. Prihláste ich v sakristii.
 • Na Veľkonočnú nedeľu je farská ofera. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 439-443.
 • V noci z 30. na 31. marca sa mení čas. O 02. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hod letného času.
 • Vo štvrtok je sv. omša svätenia olejov v katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30 hod.

Liturgické úkony svojou povahou prevyšujú všetky pobožnosti (napr. krížová cesta), ktoré musia byť v súlade s duchom liturgie týchto dní Veľkonočného trojdnia.

 

Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie

 • Dnes, Kvetnou nedeľou začína VEĽKÝ TÝŽDEŇ.

 

 • Na ZELENÝ ŠTVRTOK sa končí pôstne obdobie a večernou omšou na Pamiatku Pánovej večere začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok a Bielu sobotu a vrcholí vo Veľkonočnej Vigílii.
  • 18:00 – sv. omša
  • po sv. omši do 20:00 hod. poklona Najsvätejšej sviatosti.

 

 • Na VEĽKÝ PIATOK je prísny pôst, ktorý zaväzuje všetkých katolíkov od 18 do 60 rokov života. Zdržovanie sa od mäsitého jedla zaväzuje všetkých katolíkov, ktorí dovŕšili 14. rok až do konca života. Odporúča sa, aby sa abstinencia od mäsitých pokrmov predĺžila až do Vigílie Pánovho zmŕtvychvstania.
  • 10:00 – pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole
  • 15:00 – obrady Veľkého piatku
  • po obradoch do 20:00 hod. poklona Najsvätejšej sviatosti.

 

 • BIELA SOBOTA je deň, keď zotrvávame pri Ježišovom hrobe v očakávaní Pánovho zmŕtvychvstania.
  • od 9:00 do začiatku Veľkonočnej vigílie - 18:30 poklona Najsvätejšej sviatosti.
  • 18:30 – začína slávenie Veľkonočnej vigílie

 

 • Budúca nedeľa je VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Pánovho zmŕtvychvstania – najväčší kresťanský sviatok.
  • Budúcu nedeľu je veľkonočná farská ofera. Už vopred Pán Boh zaplať.

 

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca - a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:

 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo (Enchiridion indulgentiarum, conc.7);
 2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok (conc. 13);
 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie (conc. 28).

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS