Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 17.03.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

17.3.2013

Piata pôstna nedeľa

utorok 19.3.2013

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

nedeľa

24.3.2013

KVETNÁ NEDEĽA

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Komárovú a zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov
pondelok 7:00

Za zdravie a Božiu pomoc

utorok

17:00

Za † Jozefa a Annu Huttových
streda

7:00

Za † Michala Kopála, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kopálovú a Špirkovú

štvrtok 7:00

Za † Annu Hlavatovičovú, rodičov z obch strán a ostatných zosnulých z rodiny

piatok

18:00

Za † Cyrila Hlavatoviča, rodičov a zosnulých z rodiny Odlerovej

sobota

7:30

Za † Viktora Šilda, rodičov a zosnulých z rodiny Husnajovej

nedeľa

7:30

Za † Jána, Metoda, Štefániu, Jozefa, Rozáliu a Imricha
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 434-438.
 • V piatok po sv. omši bude krížová cesta vo farskom kostole.

 

Oznamy - 10.03.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

10.3.2013

Štvrtá pôstna nedeľa

nedeľa

17.3.2013

Piata pôstna nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Imricha a Máriu Jurkasových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Vendelína a Albínu Čerešníkových, vnuka Slávka, syna Mariána, Františka a Annu Lesayových

utorok

17:00

Za † Jozefa a Annu Šildových a rodičov z oboch strán
streda

17:00

Za † Jozefa Lesaya, syna Kamila, dcéru Vierku a rodinu Hlavatovičovú a Lesayovú, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok 17:00

Za † Miroslava Machoviča ml., rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

piatok

17:00

Za † Svetlanku Šipkovskú

sobota

7:30

Za † rodičov Hlavatovičových, Koleničových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

7:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Komárovú a zosnulých z rodiny
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 428-433.
 • V piatok po sv. omši bude krížová cesta vo farskom kostole.

 

Oznamy - 03.03.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

3.3.2013

Tretia pôstna nedeľa

nedeľa

10.3.2013

Štvrtá pôstna nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Ďakovná a prosba o ďalšiu pomoc pre všetkých z rodiny č.d.612

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Víta a Emíliu Čížových a ostatných z rodiny

utorok

17:00

Za † Karola Dovičiča a rodičov z oboch strán
streda

7:00

Na úmysel

štvrtok 17:00

Za † Jána Kolesíka, Jána a Máriu Šimončičových

piatok

17:00

Za † Máriu Slezákovú - výročná

sobota

7:30

Za † Vladimíra Kostolanského a zosnulých z rodiny Jamrichovej a Kostolanskej

nedeľa

7:30

Za † Imricha a Máriu Jurkasových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 424-428.
 • V piatok po sv. omši bude krížová cesta vo farskom kostole.

 

Oznamy - 24.02.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

24.02.2013

Druhá pôstna nedeľa

nedeľa

3.3.2013

Tretia pôstna nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Vojtecha Gálika a zosnulých z rodiny Gavendovej a Bohunickej

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Máriu Jurákovú - pohrebná

utorok

17:00

Za † Michala Mikušku a rodičov
streda

17:00

Za † Štefana Mancu a rodičov

štvrtok 17:00

Za † členov rodiny Kováčikovej

piatok

17:00

Za † členov rodín Vyskočovej a Zemkovej

sobota

7:30

Za † Jozefa a Františku Vaškových a ostatných z rodiny

nedeľa

7:30

Ďakovná a prosba o ďalšiu pomoc pre všetkých z rodiny č.d.612
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 419-423.
 • Spovedáme v pondelok, stredu a piatok vždy od 16:00 do večernej sv. omše.
 • V piatok po sv. omši bude krížová cesta vo farskom kostole.

 

Oznamy - 17.02.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

17.02.2013

Prvá pôstna nedeľa

piatok

22.2.2013 Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

nedeľa

24.2.2013

Druhá pôstna nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Vlastu Talianovú, Viktóriu Švecovú a ostaných zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Jozefa Stračára a manželku Eleonóru a rodičov

utorok

17:00

Za † Jozefa Trestu, za zdravie a božiu pomoc pre rodinu
streda

17:00

Za † Jozefa Srdoša a rodičov z oboch strán

štvrtok 17:00

Za † rodičov Pullmanových a Šildových a zosnulých z rodiny

piatok

17:00

Za † Emíliu Čížovú

sobota

7:30

Za † Cypriána a Františku Čapkovičoých, Šimona a Anastáziu Maškových a starých rodičov z oboch strán a zosnulých z rodiny

nedeľa

7:30

Za † Vojtecha Gálika a zosnulých z rodiny Gavendovej a Bohunickej
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 414 - 418.
 • Dnes je jarná zbierka na charitu. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Dnes je v Boričkách pobožnosť krížovej cesty, zraz je o 15,00 pri vinohradoch.
 • V piatok po sv. omši bude krížová cesta vo farskom kostole.

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS