Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 28.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

28.7.2019

17. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

29.7.2019 Sv. Marty - spomienka

utorok

30.7.2019 Bl. sestry Zdenky Schelingovej, panny a mučenice - spomienka

streda

31.7.2019 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
štvrtok

1.8.2019

Sv. Alfonza Márie de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka, Adorácia od 17:45

piatok

2.8.2019 Prvý piatok, spovedanie po domoch, Porciumkula - odpustky

sobota

3.8.2019

Ružence o 16:00

nedeľa

4.8.2019

18. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Jozef Padyšák 48, Bibiana Kozarcová 46, Milan Šimo 64, Miroslav Strečanský 60, Ján Filo 71, Peter Cisár 35, Nina Huttová 2, Martin Smutný 12, Lenka Krnová 47

pondelok

18:30

Za † Petra Biznára, Otíliu Matruškovú, Františka Hlavatoviča

utorok

17:00

Za † Daniela Odlera a rodičov, † rodinu Mončekovú a Stanislava Sedláka

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

štvrtok

18:30

Za † Františka a Annu Mancovičových a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † Jarolíma a Viktóriu Sitárových a † z rodiny Sitárovej a Turanskej

sobota

10:00

Za † Jána Hačka - nedožitých 100 rokov života, manželku Máriu a † rodinu z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jána Šveca ml., Dušana Jamricha, Filipa

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 476€, púť 56€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 271-283, 626 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 21.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

21.7.2019

16. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

22.7.2019 Sv. Márie Magdalény - sviatok

utorok

23.7.2019 Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok

streda

24.7.2019 Sv. Šarbela, kňaza - spomienka
štvrtok

25.7.2019

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok, Adorácia od 17:45

piatok

26.7.2019 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka

sobota

27.7.2019

Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka, Ružence o 16:00

nedeľa

28.7.2019

17. nedeľa v Cezročnom období, Sv. Krištofa - požehnanie áut po oboch sv. omšiach

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za živých a † členov Karmelského bratstva

pondelok

18:30

Za † Máriu a Jána Prvých a † z rodiny Prvej a Šustovej

utorok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Za † Pavla Chrvalu a † rodičov z oboch strán

štvrtok

Šaštín

18:30

Za pútnikov

Za † Hieronyma Stračára a † rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za † Annu Vrúbelovú a † rodinu z oboch strán

sobota

8:00

Za † Máriu a Jána Prvých, Ľudmilu a Jozefa Slivových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Jozef Padyšák 48, Bibiana Kozarcová 46, Milan Šimo 64, Miroslav Strečanský 60, Ján Filo 71, Peter Cisár 35, Nina Huttová 2, Martin Smutný 12, Lenka Krnová 47

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 440€, z jarmoku 202€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 259-269 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 14.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

14.7.2019

15. nedeľa v Cezročnom období, PÚŤ NA HRADIŠTI - Panna Mária Karmelská

pondelok

15.7.2019 Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

utorok

16.7.2019 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka

streda

17.7.2019 Sv. Andreja, Svorada a Benedikta, pustovníkov - spomienka
štvrtok

18.7.2019

Féria, Adorácia od 17:30

piatok

19.7.2019 Féria

sobota

20.7.2019

Féria, Ružence o 16:00

nedeľa

21.7.2019

16. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za živých a † členov Karmelského bratstva

pondelok

18:30

Za živých a † z rodiny Hlavatovičovej a Komárovej

utorok

18:30

Za brigádnikov a dobrodincov

streda

18:30

Na úmysel darkyne (PL)

štvrtok

18:30

Za † z rodiny Odlerovej a za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:30

Za † manželov Štefániu a Františka Maštalira a † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Teréziu Lesayovú a † starých rodičov Čerešníkových a Lesayových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Helena Trestová 20, Hedviga Petrášová 43, Ján Kolesík 6, Mária Kolesíková 20, Štefánia Slivová 12, Katarína Tomášková 45, Mária Tomášková 22, Františka Hetešová 3, Štefan Tomáška 12, Jn Jančovič 12, Matilda Kostolánska 16, Jozef Kostolánský 20, Ján Stračár 28, Štefan Stračár 11, Štefan Uhrovčík 28, Michal Stacho 50, Štefánia Uhrovčíková 26, Valéria Hettešová 30, Jozef Heteš 23, Irma Hlavatovičová 37, Michal Horváth 95, Jozef Choreň 30, Katarína Odlerová 3, Ernest Vagovič 42, Veronika Dovičičová 3, Etela Machovičová 2, Dušan Sloboda 9, Augustín Mancovič 2, Viktor Holický 3

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 629,50€, Zbierka na kostol 2240€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 246-257 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 07.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

7.7.2019

14. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

8.7.2019 Féria

utorok

9.7.2019 Féria

streda

10.7.2019 Féria
štvrtok

11.7.2019

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, Adorácia od 17:30

piatok

12.7.2019 Féria

sobota

13.7.2019

Féria, Ružence o 16:00

nedeľa

14.7.2019

15. nedeľa v Cezročnom období, PÚŤ NA HRADIŠTI - Panna Mária Karmelská

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vojtecha a Matildu Maškovú, syna Pavla, dcéru Gabrielu, † z rodiny Maškovej, Uhrovej a Bakovej

pondelok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava a Jozefa

utorok

18:30

Za uzdravenie Adama

streda

18:30

Na úmysel darkyne

štvrtok

18:30

Za oslobodenie a uzdravenie v rodine Mánikovej a Majerníkovej

piatok

18:30

Za † Jozefa Čapkoviča a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Margitu Hečkovú a † rodinu z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za živých a † členov Karmelského bratstva

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 771€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 237-245 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 30.06.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

30.6.2019

13. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

1.7.2019 Féria

utorok

2.7.2019 Návšteva Panny Márie - sviatok

streda

3.7.2019 Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
štvrtok

4.7.2019

Vigília slávnosti Sv. Cyrila a Metoda, Adorácia 17:45

piatok

5.7.2019 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov - slávnosť

sobota

6.7.2019

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, Ružence o 16:00

nedeľa

7.7.2019

14. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Michala Alchusa, jeho † rodičov, rodičov Hušekových

pondelok

18:30

Za † Rudolfa Konečného - 1. výročie

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mancovú

štvrtok

18:30

Za † Jozefa a Máriu Stachových a † z rodiny z oboch strán

piatok

8:00

18:30

Za † Michala a Jozefínu Padyšákových a † z oboch strán

Za † Dominika a Viktóriu Hullmanových a Milana Kyselicu

sobota

8:00

Za † Štefana a Matildu Kressových a ostatných † z rodiny a † Petra Smutného

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vojtecha a Matildu Maškovú, syna Pavla, dcéru Gabrielu, † z rodiny Maškovej, Uhrovej a Bakovej

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 292€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 226-234. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS