Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 21.01.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

21.1.2018

3. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

22.1.2018 Sv. Vincenta, diakona a mučeníka - spomienka

utorok

23.1.2018 Sv. Jána Almužníka, biskupa - spomienka

streda

24.1.2018 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

25.1.2018 Obrátenie sv. apoštola Pavla, apoštola - sviatok

piatok

26.1.2018 Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka

sobota

27.1.2018 Sv. Angely Merici, panny - spomienka

nedeľa

28.1.2018

4. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: František Petráš, Alexandra Ciuttiová, Adela AUgustínová, Cecília Jankovičová, Cecília Srdošová, Štefánia Danková, Zdenka Stachová, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Eva Medvecká, Martinko Dzurenka, Janka Kúdelová, Terézia Heltková, Adriána Kúdelová, Simona Árendásová, Salome Kumpánová

manželstvo: Jozef Dovičič a Mária, Jozef Kurek a Daniela

pondelok

17:00

Za † Máriu Patákovú a ostatných † z rodiny Machovičovej

utorok

17:00

Za † rodičov Slivových a Dankových, † Štefana Danku a ostatných † z rodiny

streda

17:00

Za † Jozefa Dovičiča a manželku Annu, Jána Šimončiča a manželku Máriu

štvrtok

17:00

Za † Stanislava Imricha, † rodičov, brata a ostatných † z rodiny

piatok

17:00

Za † Emíliu a Emila Petríkových, syna Milana, † starých rodičov Račekových a Stumpelových

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Trunkovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých: Ľuboš Heltko a za deti

Oznamy

 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Zvonček 401€, Bohu známy 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 54-61, 601. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Zbierky 2018

Predpísané zbierky na rok 2018

Katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy - 3. nedeľa v Cezročnom období - 21.1.2018

Jarná zbierka charita - 1. pôstna nedeľa - 18.2.2018

Boží hrob - Veľký piatok, Biela sobota - 30.-31.3.2018

Seminaristi - 4. Veľkonočná nedeľa - 22.4.2018

Katolícke masmédiá - 7. Veľkonočná nedeľa - 13.5.2018

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca - Narodenie sv. Jána Krstiteľa - 24.6.2018

Misie - Misijná nedeľa - 21.10.2018

Charita Jeseň - 1. Adventná nedeľa - 2.12.2018

Oznamy - 14.01.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

14.1.2018

2. nedeľa v Cezročnom období

streda

17.1.2018 Sv. Antona, opáta - spomienka

sobota

20.1.2018 Sv. Šebastiána, mučeníka - spomienka

nedeľa

14.1.2018

2. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † - výročie úmrtia: Vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Víglaský, Klára Zemková, Alena Benovicová, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Emília Uhrová, Vojtech Gálik, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Michal Smutný, Vladimír Kopál, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Ján Hlavatovič, Blažej Holický, Mária Holická

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu

utorok

17:00

Za † rodinu Holickú, Hullmanovú, brata, sestru a švagra

streda

17:00

Za † z rodiny Kúdelovej, Mancovej, Slobodovej, za † Dušana a Milana Slobodových

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jurkasovú

sobota

8:00

Za Božiu pomoc pre rodinu Kúdelovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: František Petráš, Alexandra Ciuttiová, Adela AUgustínová, Cecília Jankovičová, Cecília Srdošová, Štefánia Danková, Zdenka Stachová, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Eva Medvecká, Martinko Dzurenka, Janka Kúdelová, Terézia Heltková, Adriána Kúdelová, Simona Árendásová, Salome Kumpánová

manželstvo: Jozef Dovičič a Mária, Jozef Kurek a Daniela

Oznamy

 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Zvonček Tri krále + nedeľa 617,50€, zbierka na opravu kostola 2080€, Bohu známy 20€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 47-53. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 07.01.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

7.1.2018

2. nedeľa po narodení Pána - Sviatok Krstu Krista Pána, končí sa vianočné obdobie

pondelok

8.1.2018 Bl. Titusa Zemana, mučeníka - spomienka

nedeľa

14.1.2018

2. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † Celestínu Kolesíkovú, Margitu Hečkovú, Eduarda Skýpalu, Jána Hrčku

pondelok

17:00

K úcte blahoslaveného Titusa Zemana a za všetkých, ktorí pomáhali v našom kraji jeho skupine a boli nespravodlivo trestaní

utorok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zdenku Stachovú 70rž, Valériu Martinkovičovú 65rž a Mareka Martinkoviča 40rž

streda

17:00

Za † rodiny Kadlečíkovú, Pullmanovú, Blažkovú a Adamkovičovú

štvrtok

17:00

Za † Kamila Melúcha, † rodiny Melúchovú, Tomáškovú a Kawaiovú

piatok

16:00

Za † Anastáziu a Michala Mancu, † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Šimona a Klementínu Holických a Štefana Kollárika

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † - výročie úmrtia: Vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Víglaský, Klára Zemková, Alena Benovicová, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Emília Uhrová, Vojtech Gálik, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Michal Smutný, Vladimír Kopál, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Ján Hlavatovič, Blažej Holický, Mária Holická

Oznamy

 • Požehnanie príbytkov po vzájomnej dohode
 • Zvonček starý a nový rok 737€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 36-46. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 31.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

31.12.2017

Sv. Nazaretskej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - sviatok

pondelok

1.1.2018 Panny Márie Bohorodičky - PRIKÁZANÝ SVIATOK - slávnosť, Svetový deň pokoja

utorok

2.1.2018 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi - spomienka

streda

3.1.2018 Najsvätejšieho mena Ježiš - spomienka

piatok

5.1.2018 Prvý piatok, vigília slávnosti  Zjavenia Pána

sobota

6.1.2018 Zjavenie Pána - PRIKÁZANÝ SVIATOK, požehnanie Trojkráľovej vody a kriedy

nedeľa

7.1.2018

2. nedeľa po narodení Pána - Sviatok Krstu Krista Pána, končí sa vianočné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za všetkých † farníkov v tomto roku: Františka Paráková, Terézia Mancová, Viktor Petrík, Jaroslav Šutiak, Jozef Hečko, Ján Slabý, Júlia Miklovičová, Terézia Kúdelová, Augustín Mancovič, Eva Bašnáková, Milan Daniel, Celestína Kolesíková, Margita Hečková

pondelok

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

utorok

17:00

Za † Jána a Máriu Hlavatovičových, starých rodičov z oboch strán a † z rodiny

streda

17:00

Za † z rodiny Stachovej a Vrbovskej

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava

piatok

16:00

Za † Františku a Jozefa Hetešových, starých rodičov z oboch strán a † z rodiny

sobota

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † Celestínu Kolesíkovú, Margitu Hečkovú, Eduarda Skýpalu, Jána Hrčku

Oznamy

 • 1.1.2018 novoročný koncert Krupanských črpákov o 15:00 v kostole.
 • 5.1.2018 spovedanie po domoch, prosím nahlásiť v sakristii.
 • 7.1.2017 Trojkráľový koncert Hlbockých o 16:00 v kostole.
 • Požehnanie príbytkov po vzájomnej dohode
 • Zvonček nedeľa 1215,50€, Bohu známa 500€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 25-33.. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS