Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 31.05.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

31.5.2020

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - Turíce (končí sa Veľkonočné obdobie - modlíme sa Anjel Pána)

pondelok

1.6.2020

Začína Cezročné obdobie - modlíme sa Anjel Pána

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi - spomienka

utorok

2.6.2020

Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov - spomienka

streda

3.6.2020

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

štvrtok

4.6.2020

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza - sviatok, adorácia pred sv.omšami

piatok

5.6.2020 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka

sobota

6.6.2020

Sv. Norberta, biskupa - spomienka

nedeľa

7.6.2020

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dovičičovú

Za farníkov a dobrodincov farnostiZa † rodičov Hetešových a Choreňových a † starých rodičov z oboch strán

pondelok

 

8:00

18:00

Za † Viktora a Júliu Vajsových a † dcéru Máriu

Za † Emila a Máriu Hulmanových, syna Jána a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

 

8:00

18:00

Za † Matúša a Júliu Kubišových, † synov a dcéru

Za † rodinu Danišovú, Drobnú a Mihalovičovú

streda

 

8:00

18:00

Za † Štefana Tomáška

Za † rodičov Huttových a Kalašových a † z rodiny

štvrtok

 

8:00

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána (167)

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (443)

piatok

 

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Pavla Chrvalu a † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

sobota

 

8:00

18:00

Na úmysly Panny Márie a odprosenie jej Nepoškvrneného Srdca so Srdcom Pána Ježiša

Za † rodinu Slivovú a Chmelovú

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za † rodinu Púdelovú, manžela Stanislava, vnuka Stanka, rodičov Jozefa a Katarínu Kubišových, Alžbetu a Františka Púdelových

Za † rodinu Blažovú, Vaškovú a Vrbovskú

Za † Jaroslava Zemka a † rodičov

Oznamy

 • V stredu po sv. omši bude stretnutie prvoprijímajúcich s rodičmi v kostole.

 • Jún - mesiac Božského Srca Ježišovho - litánie pred sv. omšami.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube (Po - So: 18:00; Ne: 8:00)

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 40 obálok - 2560€, Zvonček sviatok + nedeľa 589€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 129 - 138. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka pravdepodobne na jeseň 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 24.05.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

24.5.2020

7. Veľkonočná nedeľa, Svetový deň spoločenských a komunikačných prostriedkov - Zbierka na katolícke masmédiá

pondelok

25.5.2020 Féria

utorok

26.5.2020

Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka

streda

27.5.2020

Féria

štvrtok

28.5.2020

Féria, Adorácia pred sv. omšami

piatok

29.5.2020 Féria

sobota

30.5.2020

Turičná vigília

nedeľa

31.5.2020

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - Turíce (končí sa Veľkonočné obdobie - modlíme sa Anjel Pána)

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za † rodinu Stachovú, † starých rodičov a syna Milana

Za jubilantov: vdp. Mário Bosý 43, Svetlana Zacharová 52, Peter Madeja 25, Pavol Dovičič 61, Zdenka Mašková 37, Jozef Danko 35, Peter Danko 44, Anička Danková 5, Oľga Šildová 82, Ján Číž 83, Mária Čížová 76, Adam Medvecký 23, Rozmarínka Rajnicová 6, Bernardína Stračárová 82, Jarmila Machovičová 71, Jozefína Pauerová 49, Monika Švecová 52, Mária Stempelová 78, Marko Sagan 6, Jarmila Hetešová 61, Bohuš Benedikovič 70, Mária Slabá 50

sobáš: Ignác Šimončič a Emília 61, Pavol Dovičič a Filoména 39, František Petráš a Margita 56, Stanislav Hetteš a Viera 51, Helmut Bartoš a Oľga 52, Jiří Janošek a Viera 33, Jozef Padyšák a Henrieta 27, Ľubomír Kuracina a Beáta 12, Henrich Duffek a Anna Mária 1

Za † Štefana Srdoša, † rodinu Srdošovú a Surovčíkovú a † dcéru Evu Surovčíkovú

pondelok

 

8:00

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre p. Pavla Hlavatoviča - 70 rokov života

Za † z rodiny Kalinovej, Galáčovej a Vajcíkovej a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

 

8:00

18:00

Za † syna Milana Žáka

Za † vdp. Róberta Ondríka

streda

 

8:00

18:00

Za † Juliánu a Matildu Dúbravové a † rodičov z oboch strán

Za † Františka Lužáka, brata Jozefa a † rodičov z oboch strán

štvrtok

 

8:00

18:00

Za † Jozefa a Máriu Stachových a † z oboch strán

Za † Jána Smutného, manželku Cecíliu, syna Ivana, † starých rodičov Alchusových a všetkých † z rodiny

piatok

 

8:00

18:00

Za † Jozefínu a Michala Padyšákových a † z oboch strán

Za † Pavla Miča

sobota

 

8:00

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre p. Františka Hlavatoviča - 60 rokov života a za † z rodiny

Prosba o zdravie, Božiu pomoc a Dary Ducha sv.

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dovičičovú

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † rodičov Hetešových a Choreňových a † starých rodičov z oboch strán

Oznamy

 • V stredu po sv. omši bude stretnutie prvoprijímajúcich s rodičmi v kostole.

 • Máj - mesiac Panny Márie - Loretánske litánie pred sv. omšami.

 • Letné Kántrové dni (streda, piatok, sobota) - prosby z ajednotu kresťanov.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube (Po - So: 18:00; Ne: 8:00)

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 38 obálok - 2410€, Zvonček nedeľa 358€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine
  • dvoje dvere na starej fare
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 567, 568, 569, 570, 610, 127, 562, 128. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka pravdepodobne na jeseň 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 17.05.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

17.5.2020

6. Veľkonočná nedeľa

pondelok

18.5.2020 Féria

utorok

19.5.2020

Prosebný deň - prosby za úrodu

streda

20.5.2020

Vigília slávnosti Nanebovstúpenia Pána

štvrtok

21.5.2020

Nanebovstúpenie Pána - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

piatok

22.5.2020 Féria, Začína Novéna k Duchu svätému

sobota

23.5.2020

Féria

nedeľa

24.5.2020

7. Veľkonočná nedeľa, Svetový deň spoločenských a komunikačných prostriedkov - Zbierka na katolícke masmédiá

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za † Viktóriu Masarovičovú a † rodičov z oboch strán

Na poďakovanie za 50 rokov života p. Ľuboša Petráša a za zdravie a Božiu pomoc a ochranu

Za † Jozefa a Máriu Jurkasovú, Rozáliu Kopálovú, Víta a Emíliu Čížových

pondelok

 

8:00

18:00

Za živých a † členov Rodiny Nepoškvrnenej pri príležitosti 45 rokov od jej založenia

Na poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života

utorok

 

8:00

18:00

Prosba o dary Ducha sv.

Za † Máriu Martinkovičovú a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Martinkovičovú

streda

 

8:00

18:00

Za † Vojtecha a Rozáliu Jakúbkových a † rodičov z oboch strán

Za † Stanislava Bláža - 1.výročie úmrtia

štvrtok

 

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Teréziu Lesayovú - nedožitých 80 rokov života

piatok

 

8:00

18:00

Za † Emila a Máriu Rapantových, † Jozefa Kolesíka a všetkých † z rodiny

Za † Viktóriu Stračárovú a Štefániu Švecovú

sobota

 

8:00

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dankovú, Rakúsovú, Palkovičovú, Prieložnú a Rurikovú

Za † Antona Vatalu, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00

10:30

 

 

 

 

 

 

18:00

Za † rodinu Stachovú, † starých rodičov a syna Milana

Za jubilantov: vdp. Mário Bosý 43, Svetlana Zacharová 52, Peter Madeja 25, Pavol Dovičič 61, Zdenka Mašková 37, Jozef Danko 35, Peter Danko 44, Anička Danková 5, Oľga Šildová 82, Ján Číž 83, Mária Čížová 76, Adam Medvecký 23, Rozmarínka Rajnicová 6, Bernardína Stračárová 82, Jarmila Machovičová 71, Jozefína Pauerová 49, Monika Švecová 52, Mária Stempelová 78, Marko Sagan 6, Jarmila Hetešová 61, Bohuš Benedikovič 70, Mária Slabá 50

sobáš: Ignác Šimončič a Emília 61, Pavol Dovičič a Filoména 39, František Petráš a Margita 56, Stanislav Hetteš a Viera 51, Helmut Bartoš a Oľga 52, Jiří Janošek a Viera 33, Jozef Padyšák a Henrieta 27, Ľubomír Kuracina a Beáta 12, Henrich Duffek a Anna Mária 1

Za † Štefana Srdoša, † rodinu Srdošovú a Surovčíkovú a † dcéru Evu Surovčíkovú

Oznamy

 • V stredu po sv. omši bude stretnutie prvoprijímajúcich s rodičmi v kostole.

 • Máj - mesiac Panny Márie - Loretánske litánie pred sv. omšami

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube (Po - So: 18:00; Ne: 8:00)

 • Ďakujem za starostlivosť o kostol p. Petre Matuškovičovej a p. Kataríne Kalašovej, za starostlivosť o majstrov a Vašu štedrosť. Robíme to pre seba a našu farnosť.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€, (máj) 33 obálok - 1940€, Zvonček nedeľa 444€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine
  • dvoje dvere na starej fare
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 111 - 122, 638. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka pravdepodobne na jeseň 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 10.05.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

105.2020

5. Veľkonočná nedeľa, Deň matiek

pondelok

11.5.2020 Bl. Vasiľa Hopka, biskupa - ľubovoľná spomienka

utorok

12.5.2020

Féria

streda

13.5.2020

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - spomienka

štvrtok

14.5.2020

Sv. Mateja, apoštola - sviatok

piatok

15.5.2020 Féria

sobota

16.5.2020

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka

nedeľa

17.5.2020

6. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

 

 

18:00

Za † Júliu Miklovičovú - 3.výročie

výročie †: vdp. Štefan Hlavatovič, Ján Rajnic, Ján Petráš, Júlia Mancová, Alojz Bachratý, Pavol Šild, Mária Benovicová, Andrej Uher, Mária Lehutová, Viktor Heteš, Melánia Komárová, Mária Pauerová, Ján Slabý, Katarína Kolesíková, Ambróz Heteš, Ernest Bíro, Anna Lužáková, Katarína Mancová, Ján Manca, Katarína Kolesíková, Mária Kalašová, Jozef Dovičič st., Jozef Dovičič ml., Florián Kalaš, Miroslav Stračár, Štefánia Vavrová, Mária Juráková, Slavomír Repčík, Mária Petríková, Júlia Miklovičová, Anna Študencová, Terézia Lesayová, Mária Kubišová, Anna Machovičová, Mária Kolesíková, Františka Drgoňová, Stanislav Blažo, Mária Pačesová

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra

pondelok

8:00

18:00

Na úmysel ordinára

Za † Jozefa Srdoša

utorok

8:00

18:00

Za † Elenu Rakúsovú a za Božiu pomoc a požehnanie pre pozostalých z rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre brata Bohuša - 70 rokov života

streda

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božie požehnanie pre Katku

štvrtok

8:00

18:00

Za † Miroslava Repčíka - nedožitých 70 rokov života

Za † Máriu Jamrichovú - 1.výročie, za manžela Františka, syna Jána a † starých rodičov z oboch strán

piatok

8:00

18:00

Na úmysel

Za Jozefa Trestu, manželku Helenu a † rodinu z oboch strán

sobota

8:00

18:00

Na poďakovanie - 60 rokov života p. Štefana Šimončiča a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Za René Soumara - 50 rokov života, za Štefániu Sladkovú r. Jurkasovú - 80 rokov života

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za † Viktóriu Masarovičovú a † rodičov z oboch strán

Na poďakovanie za 50 rokov života p. Ľuboša Petráša a za zdravie a Božiu pomoc a ochranu

Za † Jozefa a Máriu Jurkasovú, Rozáliu Kopálovú, Víta a Emíliu Čížových

Oznamy

 • V stredu po sv. omši bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

 • Máj - mesiac Panny Márie - Loretánske litánie pred sv. omšami

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube (Po - So: 18:00; Ne: 8:00)

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€, (máj) 16 obálok - 1070€. Zbierka na Boží hrob - 155€ poslané na účet ABU. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 novú lustre do kostola - 7500€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine
  • dvoje dvere na starej fare
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 101-107, 559, 558. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 03.05.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

3.5.2020

4. Veľkonočná nedeľa

pondelok

4.5.2020 Sv. Floriána, mučeníka - spomienka

utorok

5.5.2020

Féria

streda

6.5.2020

Féria

štvrtok

7.5.2020

Féria, Adorácia 17:45

piatok

8.5.2020 Féria

sobota

9.5.2020

Féria

nedeľa

10.5.2020

5. Veľkonočná nedeľa, Deň matiek

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

pondelok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu s rodinou

utorok

18:00

Za † rodinu Jančovičovú, Semešovú a Gerhátovú

streda

8:00

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu s rodinou

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Komárovú

štvrtok

8:00

18:00

Za † rodinu Jančovičovú, Semešovú a Gerhátovú

Za † Emila Koleniča a starých rodičov Koleničových a Hlavatovičových

piatok

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov kostola

Za Annu a Františka Hlavatovičových a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

18:00

Za † Cyrila Hlavatoviča, zaťa Alojza a celú † rodinu Odlerovú

Za † Viktora Šilda a † rodičov z oboch strán a za † rodinu Husnajovú

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

 

 

18:00

Za † Júliu Miklovičovú - 3.výročie

výročie †: vdp. Štefan Hlavatovič, Ján Rajnic, Ján Petráš, Júlia Mancová, Alojz Bachratý, Pavol Šild, Mária Benovicová, Andrej Uher, Mária Lehutová, Viktor Heteš, Melánia Komárová, Mária Pauerová, Ján Slabý, Katarína Kolesíková, Ambróz Heteš, Ernest Bíro, Anna Lužáková, Katarína Mancová, Ján Manca, Katarína Kolesíková, Mária Kalašová, Jozef Dovičič st., Jozef Dovičič ml., Florián Kalaš, Miroslav Stračár, Štefánia Vavrová, Mária Juráková, Slavomír Repčík, Mária Petríková, Júlia Miklovičová, Anna Študencová, Terézia Lesayová, Mária Kubišová, Anna Machovičová, Mária Kolesíková, Františka Drgoňová, Stanislav Blažo, Mária Pačesová

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra

Oznamy

 • Máj - mesiac Panny Márie - Loretánske litánie pred sv. omšami

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€, (máj) 3 obálky - 250€. Zbierka na Boží hrob - 155€ poslané na účet ABU. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a prenos sv. omší do online priestoru a káblovky
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 novú lustre do kostola - 7500€
  • obnovené stoličky, nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 90 - 100. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS