Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 24.09.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

24.9.2017

25. nedeľa v Cezročnom období

utorok

26.9.2017 Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov - spomienka
streda

27.9.2017

Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka

štvrtok

28.9.2017

Sv. Václava - spomienka

piatok

29.9.2017

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok

sobota

30.9.2017 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

1.10.2017

26. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých a za deti - detská sv. omša

pondelok

18:00

Za † Viliama Benovica - 1. výročie

utorok

18:00

Za † rodičov Sedláčkových a Hlavatovičových

streda

18:00

Za † rodičov Srdošových a Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:00

Za † Jozefa a Rozáliu Dzurenkových a dcéru Máriu Fabušovú

piatok

17:00

Za † Štefana Stračára, rod. Stračárových a Vágovičových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

 

8:00

15:00

Za Elemíra a Jarmilu, za rodičov Sersenových

sobášna: Patrik Kollár a Lucia Janíková

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

mesačná za zosnulých v septembri: biskup Štefan Vrablec, Pavlánka Polakovičová, Hedviga Bruckmayerová

Oznamy

 • Zvonček sviatok + nedeľa 659€, Bohu známy 10€, 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200, okenice 5710€, dvere sakristia 950€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 476-482, 565. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 17.09.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

17.9.2017

24. nedeľa v Cezročnom období

utorok

19.9.2017 Sv. Januára, biskupa a mučeníka - spomienka
streda

20.9.2017

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov mučeníkov - spomienka

štvrtok

21.9.2017

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

piatok

22.9.2017

Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka - spomienka

sobota

23.9.2017 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza - spomienka

nedeľa

24.9.2017

25. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Karol Zachar 55, Pavol Sliva 85,...

pondelok

18:00

Za † rodičov Čapkovičových, Šalmanových, švagrov, za zdravie a Božiu pomoc

utorok

18:00

Za † Valériu a Viktora Hetešových, ich rodičov a súrodencov

streda

18:00

Za † Annu a Antona Pullmannových, ich rodičov, za † rodičov Procházkových, Jozefa a ich rodičov

štvrtok

18:00

Za † Jozefa Valoviča, Jána a Emíliu Mancovičových

piatok

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Cepkovú

sobota

 

13:00

15:30

Za živých a † členov Dechtičanky z príležitosti 70. výročia DH Dechtičanka

sobášna: Juraj Bača a Petra Hanušková

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých a za deti - detská sv. omša

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 282€, sviatok Panny Márie 140€, Bohu známy 10€, 50€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200, okenice 5710€, dvere sakristia 950€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 465-475. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 10.09.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

10.9.2017

23. nedeľa v Cezročnom období

utorok

12.9.2017 Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
streda

13.9.2017

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

14.9.2017

Povýšenie sv. Kríža - sviatok

Výročná farská poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

piatok

15.9.2017

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - slávnosť

sobota

16.9.2017 Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov - spomienka

nedeľa

17.9.2017

24. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † v auguste: Katarína Čížová r. Prítrská 81, Bruno Pripko 62, Eva Bašnáková 74,...

pondelok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre kňaza Juraja

utorok

18:00

Za † Jaroslava Zemku - 1. výročie

streda

18:00

Za † Františka Madeju a † rodičov z oboch strán

štvrtok

 

9:00

18:00

Za Božie požehnanie pre r. Paľovú

Za † rodinu Čapkovičovú, Šťastnú a Uhríkovú

piatok

 

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Za † Dominika Slivu, † rodičov Slivových a Mancových

sobota

 

8:00

15:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Vlkovičovú

sobášna: Pavel Hlavatovič a Diana Švecová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Karol Zachar 55, Pavol Sliva 85,...

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 384€, Bohu známy 50€, 50€, 5€, zbierka 2040€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200, okenice záloha 3000€, sú hotové, treba doplatiť 2710€, dvere sakristia 950€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 457-464. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 03.09.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

3.9.2017

22. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

4.9.2017 VENI SANCTE - začiatok školského roku
utorok

5.9.2017

Sv. Matky Terezy z Kalkaty - spomienka

štvrtok

7.9.2017 Sv. Košických kňazov a mučeníkov - spomienka

piatok

8.9.2017

Narodenia Panny Márie - sviatok

nedeľa

9.9.2017

23. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † v auguste: Katarína Čížová r. Prítrská 81, Bruno Pripko 62, Eva Bašnáková 74,...

pondelok

7:15

18:00

Za dary Ducha Svätého pre žiakov a učiteľov

Za zdravie a Božiu pomoc pre r. Beblavú a Prvú

utorok

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Pavla Slivu - 85 rokov života

streda

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie rodiny Slabú, Turazovú a Lalíkovú

štvrtok

18:00

Za † Annu a Štefana Jurkasa a † rodičov z oboch strán

piatok

8:00

18:00

Za † rodinu Gostíkovú

Za † Emíliu Stachovú - 4. výročie, manžela Jána a starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti a brigádnikov

nedeľa

 

8:00

11:00

Za zomrelých: Alžbeta Semešová 3, František Mancovič 26, Anna Lučanská 2, Ing. Zdeněk Hřebčík 1, Ernest Kostolanský 25, František Zemko 40, Libor Stacho 40, Pavel Jakúbek 21, Mária Jakúbeková, Antonín Švejda 13, Štefánia Švejdová 12, Emília Stachová 4

Za † Emila Huttu, Štefana Furdu a zosnulých z rodiny Kubišovej, Uváčkovej a Matovičovej

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 231€, Bohu známy 100€, 60€, z krstu 30€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 447-455,555. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 27.08.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

27.8.2017

21. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

28.8.2017 Sv. Augustína, biskupa - spomienka
utorok

29.8.2017

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

piatok

1.9.2017

Prvý piatok v mesiaci

nedeľa

2.9.2017

22. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

pondelok

18:30

Za † Václava Šimončiča a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:30

Za † z rodiny Crhoňovej a Košinovej a za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Na poďakovanie, za zdravie, Božiu pomoc a požehnaie pre Valériu

štvrtok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Luščíkovú a Borovskú

piatok

18:30

Za † z rodiny Mancovej a Nádaskej a za zdravie a Božiu pomoc

sobota

8:00

15:00

Za † z rodiny Fabušovej a Hlaváčovej

sobášna: Marek Komadel a Kristína Srdošová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † v auguste: Katarína Čížová r. Prítrská 81, Bruno Pripko 62, Eva Bašnáková 74,...

Oznamy

 • Prvý piatok v mesiaci - spovedanie chorých po domoch - prosím nahlásiť v sakristii.
 • Zvonček Nanebovzatie Panny Márie 143€, nedeľa 256€, z pohrebu 110€, Bohu známy 50€, 30€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 440-446. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS