Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Godzone Tour 2017 - Odhodlaní zmeniť svet

Oznamy - 12.03.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

12.3.2017

2. pôstna nedeľa

pondelok

13.3.2017

Výročie zvolenia Sv. Otca Františka - 2013
utorok 14.3.2017

Výročie vzniku Slovenského štátu

piatok

17.3.2017 Sv. Patrika, biskupa - spomienka

sobota

18.3.2017 Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi

nedeľa

19.3.2017

3. pôstna nedeľa

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie sa prekladá na pondelok 20.3.

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Michal Alchus 44 a jeho rodičia, Jozef Kubiš 29, Katarína Kubišová 6, Viktor Drgoň 26, Anastázia Stachová 45, Vít Číž 25, Matilda Schusterová 16, Mária Lužáková 20, Jozef Stacho 57, Stanko Hlavatovič 64, Ján Hlavatovič 11

pondelok

17:30

Za † Emila Hullmana a manželku Janu

utorok

17:30

Za tých, čo nás zachránili pred nacizmom

streda

17:30

Za † Františka Lacka, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lackovú

štvrtok

17:30

Za † rodinu Dovičičovú, Holickú, Vagovičovú a za zdravie a Božiu pomoc

piatok

8:00

Za pomoc a ochranu pre Igora a celú rodinu

sobota

8:00

Za † rodičov Holických, Jurkasových a ostatných † z rodiny a za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: František Danko 70, Jarmila Pauerová 66, Milan Arendáš 35, Jarmila Slabá 70, Štefan Kolesík 80, Eliška Kolesíková 70

Oznamy

 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Pobožnosť Krížovej cesty - v pôstnom období v piatok pred sv. omšou - 17:30 a v nedeľu o 15:00
 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 3.4.2017.
 • Jarná zbierka na charitu 500€, zvonček nedeľa 506€, Bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať!
 • Zaujímavosť: 0,70€ jednocentoviek, 1,60€ dvojcentoviek, 4,50€ päťcentoviek.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na opravu kostola.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 204-210. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 05.03.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

5.3.2017

1. pôstna nedeľa

utorok

7.3.2017

Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc
streda 8.3.2017

Sv. Jána z Boha, rehoľníka

štvrtok

9.3.2017 Sv. Františky Rímskej

nedeľa

12.3.2017

2. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Teréziu Mancovú, Viktora Petríka, Jaroslava Šutiaka

pondelok

17:00

Na poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu č.617

utorok

17:00

Za † Rozáliu Mancovičovú a za ostatných † z rodiny

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

17:00

Za † Františka, Margitu, Máriu a Emila

piatok

18:00

Za † rodinu Adamkovičovú, Briedikovú, Šteruskú a Krížovú

sobota

9:30

Na úmysel

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Michal Alchus 44 a jeho rodičia, Jozef Kubiš 29, Katarína Kubišová 6, Viktor Drgoň 26, Anastázia Stachová 45, Vít Číž 25, Matilda Schusterová 16, Mária Lužáková 20, Jozef Stacho 57, Stanko Hlavatovič 64, Ján Hlavatovič 11

Oznamy

 • Jarné kántrové dni (streda, piatok, sobota), jeden deň je záväzný - modlíme sa za odpustenie hriechov.
 • V sobotu je duchovná obnova
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Pobožnosť Krížovej cesty - v pôstnom období v piatok pred sv. omšou - 17:30 a v nedeľu o 15:00
 • Zvonček nedeľa 260€, Filipínci 50€, popolcová streda 105€. Pán Boh zaplať!
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na opravu kostola.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 198 - 203. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 26.02.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

26.2.2017

8. nedeľa v cezročnom období

streda

1.3.2017

Popolcová streda - PRÍSNY PÔST

nedeľa

5.3.2017

1. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na úmysel

pondelok

17:00

Za † z rodín Šildovej, Hlavatovičovej, Melúchovej a Štefana Kollárika

utorok

17:00

Za † Alenku Benovicovú a starých rodičov Jozefa a Annu Hetešových

streda

8:00

18:00

Za † Antona a Máriu

Za zdravie a Božiu pomoc, 70 rokov života - Ferko

štvrtok

18:00

Za † z rodiny Cehuľovej a Kellnerovej

piatok

18:00

Za † rodinu Novotnú, Jurkasovú a Somsedíkovú

sobota

8:00

Za † Hieronyma Stračára

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Teréziu Mancovú, Viktora Petríka, Jaroslava Šutiaka

Oznamy

 • Popolcová Streda - 1.3.2017 - požehnanie popola a značenie na čelá popolom - "kajajte sa  verte evanjeliu" - PRÍSNY PÔST A ZDRŽOVANIE SA MÄSITÝCH POKRMOV - začiatok pôstneho obdobia
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Pobožnosť Krížovej cesty - v pôstnom období v piatok pred sv. omšou - 17:30 a v nedeľu o 15:00
 • Zvonček nedeľa 250€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 181 - 189. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 19.02.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

19.2.2017

7. nedeľa v cezročnom období

utorok

21.2.2017 Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
streda

22.2.2017

Katedry sv. Petra, apoštola - sviatok
štvrtok

23.2.2017

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

19.2.2017

8. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Pavol Mancovič 55, Veronika Mancovičová a Gabriela Janušková, Leonard Pauer 9, Ján Padyšák 71, Albína Uhrová 81, Jozef Lučanský nedožitých 82

pondelok

17:00

Za † Jaroslava Šutiaka - pohrebná, 15:00 ohreb

Za † Antona Cibulu, † rodinu z oboch strán

utorok

17:00

Na poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

16:30

Za † rodičov Rudolfa  Helenu Komadelových

štvrtok

17:00

Za † rodičov Emíliu a Jozefa Uhrových

piatok

17:00

Za † Antona a Helenu Tomáškových a Viliama a Annu Šteruských

sobota

8:00

Za † Jarolíma a Viktóriu Sitárových a Františka Mašku

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na úmysel

Oznamy

 • V sobotu budú o 16:00 odprosujúce modlitby.
 • Zvonček nedeľa 562€. Pán Boh zaplať!
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 177-180, 560, 561, 602, 580, 609. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 12.02.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

12.2.2017

6. nedeľa v cezročnom období

utorok

14.2.2017 Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, Patrónov Európy - výročný deň smrti sv. Cyrila - 869

nedeľa

19.2.2017

7. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Výročná: Helena Hušeková 24, Štefan Zábrodský 2, Júlia Zábrodská 8, Júlia SLivová 30, Vladimír Stacho 2, Jozef Hlavatovič 2, Dominik Srdoš 22, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová 18, Vladimír Kopál 6, František Chrvala 10, Jozef Sliva 32, Helena Slivová 32, Šimon Holický 19, František Kolesík 39, Justína Kolláriková 37, Hieronym Stračár 14

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Tomáša

utorok

17:00

Za † rodičov Konečných, brata Štefana a ostatných † z rodiny

streda

16:30

Za † Štefan Kollárika a † z rodiny Kollárikovej a Mancovej

štvrtok

17:00

Za † Máriu Králikovú - výročná a za † rodinu

piatok

17:00

Za † rodičov Šimončičových, synov Jaroslava a Vladimíra

sobota

8:00

Za † rodičov Kostolanských, dcéru Júliu, syna Jozefa, zaťa Vladimíra a Svetlanu Šipkovskú

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Pavol Mancovič 55, Veronika Mancovičová aGabriela Janušková, Leonard Pauer 9, Ján Padyšák 71, Albína Uhrová 81, Jozef Lučanský nedožitých 82

Oznamy

 • V sobotu budú o 16:00 odprosujúce modlitby.
 • Zvonček nedeľa 361€, zbierka na opravu kostola 2060€. Pán Boh zaplať!
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 164-176. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude pravdepodobne v nedeľu - 28.5.2017

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS