Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.     Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Video - 6 pilierov

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 15.01.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

15.1.2017

2. nedeľa v cezročnom období

utorok

17.1.2017 Sv. Antona, opáta - spomienka

piatok

20.1.2017 Sv. Šebastiána, mučeník - spomienka

sobota

21.1.2017 Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

nedeľa

22.1.2017

3. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu

Za jubilantov v tomto mesiaci: Anna Hlavatovičová 74, Alexandra Čútiová 16, Adela Petríková 82, Cecília Jankovičová 82, Cecília Srdošová 82, Simona Arendášová 35, Salome Kumpanová 18, Jozef Dovičič a Mária - 50 rokov manželstva

pondelok

16:30

Za † Pavla a Jolanu Drgoňových, sestru Štefániu, rodičov z oboch strán, Emila a Máriu Kubišových

utorok

16:30

Za † rodičov Kolomana a Pavlínu Kuníkových, Teofila a Klementínu Slabých a † z rodiny

streda

16:30

Za † Edvarda Hlavatoviča, † rodičov, súrodencov a za † z rodiny Nádaskej

štvrtok

16:30

Za † Štefana a Emíliu Hlavatovičových a starých rodičov z oboch strán a † z rodiny Partelovej a Hlavatovičovej

piatok

16:30

Za † Melániu Holickú a † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Jána a Annu Stračárových a † z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † z rodiny Dubovskej, Semešovej a Leitmannovej

Oznamy

 • 18. - 25.1.2017 - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov - motto „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“
 • Zvonček Troch kráľov + nedeľa 646,50€. Zbierka na opravu kostola 1980€, pútnici z Oravy 180€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 121 - 127, 567 - 570, 610. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 8.1.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

8.1.2017

2. nedeľa po narodení Pána - Sviatok krstu Krista Pána

utorok

10.1.2017 Rekolekcia v Smoleniciach, sv. omša o 9:30

piatok

13.1.2017 Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

15.1.2017

2. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † - výročie v tomto mesiaci: Anton Srholec 1, Dominik Zábrodský 60, Elemír Sersen 4, Jozef Lužák 2, Emília Mancová 15, ...

pondelok

16:30

Za † Viktora a Štefániu Slivových a Máriu Slivovú

utorok

14:30

15:30

Za † Františku Parákovú r. Chrvalovú - pohrebná vo farskom kostole

Za † Františku Parákovú r. Chrvalovú - pohreb na hornom cintoríne

streda

16:30

Za † Jozefa a Máriu Krapkových, bratov Františka a Michala

štvrtok

16:30

Za † Jozefa Kadlečíka a rodičov z oboch strán

piatok

16:30

Za † Dionýza a Štefániu Roháčových, starých rodičov z oboch strán a Gašpara Švolíka

sobota

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

nedeľa

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu

Za jubilantov v tomto mesiaci: Anna Hlavatovičová 74, Alexandra Čútiová 16, Adela Petríková 82, Cecília Jankovičová 82, Cecília Srdošová 82, Simona Arendášová 35, Salome Kumpanová 18, Jozef Dovičič a Mária - 50 rokov manželstva

Oznamy

 • Zvonček Starý a Nový rok 574,50€. Bohu známe 100 + 100€. Pán Boh zaplať!
 • Elektroinštalácia - 13 382,84€.
 • V nedeľu - 15.1.2017 bude o 15:00 v kostole koncert Daniela Čapkoviča a hostí
 • Spovedanie chorých k prvému piatku bude vo štvrtok - 5.1.2017. Treba sa nahlásiť v sakristii.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 588, 111 - 118. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 1.1.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

1.1.2017

Panny Márie Bohorodičky - slávnosť

pondelok 2.1.2017

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi - spomienka

utorok

3.1.2017 Najsvätejšieho mena Ježiš - spomienka

piatok

6.1.2017 Zjavenie Pána - Troch krášov - slávosť - prvý piatok

nedeľa

8.1.2017

2. nedeľa po narodení Pána - Sviatok krstu Krista Pána

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † decembri: za Emila Koleniča, Mariannu Maškovú, ...

pondelok

17:00

Za † Pavla Chrvalu, rodičov z oboch strán a za ostatných zosnulých z rodiny

utorok

17:00

Za † Imricha Hlavatoviča a rodičov, rodičov Vajsových a za Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

17:00

Za † Jozefa Hlavatoviča a manželku Gabrielu, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

17:00

Za † Vojtecha a Rozáliu Jakúbkových, Máriu Martinkovičovú a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

8:00

10:30

Za všetkých † z rodiny Kostolanskej a Chorvatovičovej

Za † rodičov Juliánnu a Vojtecha Vajsových, za všetkých † z rodiny Vajsovej, Knoblochovej, Reľovej a Kuchtovej

sobota

8:00

Za † Šimona a Anastáziu Maškových a † z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † - výročie v tomto mesiaci: Anton Srholec 1, Dominik Zábrodský 60, Elemír Sersen 4, Jozef Lužák 2, Emília Mancová 15, ...

Oznamy

 • Zvonček Vianoce 764,00€. Pán Boh zaplať!
 • Elektroinštalácia - 13 382,84€.
 • Spovedanie chorých k prvému piatku bude vo štvrtok - 5.1.2017. Treba sa nahlásiť v sakristii.
 • V sobotu - 7.1.2017 bude koncert rodiny Hlbockej.
 • V nedeľu - 8.1.2017 bude koncert Krupanských črpákov
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 95 - 106. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Vianočný vinš

Boh prišiel v Ježišovi Kristovi,

aby dal nášmu životu nádej,

že tento svet objíma a nesie Jeho láska,

preto smieme veriť vo Svetlo napriek tme,

v Lásku napriek utrpeniu sebectva.

Celou dušou sa priblížiť k hlbokému tajomstvu Vianoc,

naplniť si srdce pokojom,

posilniť sa v láske a vďačnosti.

To nech Vám uštedrí betlehemské Dieťa.

Betlehem spojil nebo so zemou,

Boh a človek sa tu stretli a pozreli si do očí...

 
Zo srdca Vám prajem a v modlitbách vyprosujem:

Hlboké prežitie Ježišovej blízkosti az toho plynúcu vianočnú radostnú dôveru v Božiu lásku, pomoc, požehnanie a pokoj, veľa krásnych a požehnaných dní / v novom roku / a silu i odvahu hľadať krásu vo všednosti, veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov a Božieho požehnania.

 

Mgr. Miroslav Kováč

správca farnosti

Pripravovaný kultúrny program

Farský úrad v spolupráci s obecným úradom pripravuje:

 

29.12.2016 - štvrtok: pri sv. omši a po nej Vianočný koncert speváckeho zboru Bradlan z Trnavy

7.1.2017 - sobota: Trojkráľový koncert rodiny Hlbockej z Piešťan

15.1.2017 - nedeľa: Novoročný koncert sólistu opery SND Daniela Čapkoviča a jeho hostí

12.2.2017 - nedeľa: Divadelné predstavenie Radošinského amatérskeho divadla - Hra Stanislava Štepku - Loď svet

7.5.2017 - nedeľa: Divadelné predstavenie divadla Dino z Piešťan - Hra Ferka Reháka - Drápačky

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS