Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 19.11.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

19.11.2017

33. nedeľa v Cezročnom období

utorok

21.11.2017

Obetovanie Panny Márie - spomienka
streda

22.11.2017

Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

štvrtok

23.11.2017 Sv. Klementa I, pápeža a mučeníka - spomienka

piatok

24.11.2017 Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

sobota

25.11.2017 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, patrónky farského kostola a farnosti - spomienka

nedeľa

26.11.2017

34. nedeľa v Cezročnom období - Nedeľa Krista Kráľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc za deti a chorých

pondelok

16:15

Za † rodinu Benkovskú a Hlavatovičovú

utorok

16:15

Za † Pavla Mašku

streda

17:00

Za † Jána Jamricha - 1. výročie

štvrtok

17:00

Za poďakovanie Bohu za 44 rokov manželstva - František a Štefánia Dankoví

piatok

 

sv. omša nebude

sobota

9:00

Za poďakovanie Pánu Bohu za starostlivú dlhoročnú službu pani kostolníčky Ernestíny a jej rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Daniela Hlavatovičová 50, Margita Mancová 91, Cecília Slobodová 92, Michaela Bobeková 75, Ján Uher 60, Margita Kočitá 80, Anna Tomášková

výročie manželstva: František a Štefánia Dankoví 44, Mária a Zdenko Maškoví 35, Mária a Vladimír Uhroví 35

Oznamy

 • V nedeľu - 26.11.2017 bude hodová farská ofera.
 • Zvonček nedeľa 260 + 135€, z krstu 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€, organ 12000€ + 14441KČ.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 543 - v piatok navečer. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budu 26.11.2017.
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 12.11.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

12.11.2017

32. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

13.11.2017

30. výročie úmrtia arcibiskupa Mons. Júliusa Gábriša
streda

15.11.2017

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

16.11.2017 Sv. Margity Škótskej - spomienka

piatok

17.11.2017 Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka

sobota

18.11.2017 Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov - spomienka

nedeľa

19.11.2017

33. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za všetkých † v mesiaci: Rudolf Pauer sr. 37, Mária Pauerová 15, Ján Kúdela 131, Jaroslav Vavro 10, Viliam Srdoš 5, Anton Machovič 8, Anna Šildová 6, Štefan Bašnák 3, Dušan Sloboda 7, Jozef Vrbovských 35, Pavlína Vrbovská 14, Katarína Lesayová 51, Fridrich Kaima 25, Ján Štibravý ml. 33, Ernestína Štibravá 10, Terézia Bachratá 4, EMília Uhrová 10, Školastika Zemčíková 15, Veronika Gajarská 10, Dominik Turánský 5, Karol Kopšík 25, Vincent Gajarský 39, Dominik Kolesík 8, Pavlína Kuníková 10, Imrich Dreveňák 19, Ján Hlavatovič 10, Štefánia Žáková 10, Rozalia Hlavatovičová 28, Emília Zemková 19, Kristína Vagovičová 34, Ernestína Stračárová 32, Blažena Machovičová 6, ...

pondelok

16:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu - 50 rokov života

utorok

9:30

Na úmysel ordinára

streda

 

16:30

Na úmysel darcu

štvrtok

 

16:30

Za † Štefániu Maštalírovú - 1. výročie

piatok

8:00

Za † Melániu Kolesíkovú - 1. výročie

sobota

8:00

Za † Jána, Jána Jankoviča ml., Annu a Jozefa Kuzmových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc za deti a chorých

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 415€, zbierka na kostol 2025€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 542, 615. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budu 26.11.2017.
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 05.11.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

5.11.2017

31. nedeľa v Cezročnom období

štvrtok

9.11.2017

Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme - sviatok
piatok

10.11.2017

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

sobota

11.11.2017 Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka

nedeľa

12.11.2017

32. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † Jozefa Gogolu

pondelok

17:00

Za uzdravenie rodiny

utorok

17:00

Za † Františka Mancu a manželku Júliu, brata Jozefa a starých rodičov

streda

 

16:30

Za † Jozefa Čapkoviča, rodičov z oboch strán a všetkých † z rodiny

štvrtok

 

17:00

Za † Máriu a Jána Prvých, Ľudmilu a Jozefa Slivových

piatok

18:00

Za † z rodiny Padyšákovej a Stachovej

sobota

8:00

Za † Viktóriu a Dominika Hullmanových, Milana Kyselicu

nedeľa

 

 

 

 

 

8:00

10:30

 

 

 

 

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za všetkých † v mesiaci: Rudolf Pauer sr. 37, Mária Pauerová 15, Ján Kúdela 131, Jaroslav Vavro 10, Viliam Srdoš 5, Anton Machovič 8, Anna Šildová 6, Štefan Bašnák 3, Dušan Sloboda 7, Jozef Vrbovských 35, Pavlína Vrbovská 14, Katarína Lesayová 51, Fridrich Kaima 25, Ján Štibravý ml. 33, Ernestína Štibravá 10, Terézia Bachratá 4, EMília Uhrová 10, Školastika Zemčíková 15, Veronika Gajarská 10, Dominik Turánský 5, Karol Kopšík 25, Vincent Gajarský 39, Dominik Kolesík 8, Pavlína Kuníková 10, Imrich Dreveňák 19, Ján Hlavatovič 10, Štefánia Žáková 10, Rozalia Hlavatovičová 28, Emília Zemková 19, Kristína Vagovičová 34, Ernestína Stračárová 32, Blažena Machovičová 6, ...

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 423,50€, zvonček sviatky 363€, Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 544, 572, 573, 512, 514, 520, 522. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budu 26.11.2017.
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 29.10.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

29.10.2017

30. nedeľa v Cezročnom období

streda

1.11.2017 Všetkých svätých - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK
štvrtok

2.11.2017

Všetkých verných zosnulých - spomienka
piatok

3.11.2017

Sv. Martina de Porres, rehoľníka - spomienka

sobota

4.11.2017 Sv. Karola Boromejského, kňaza - spomienka

nedeľa

5.11.2017

31. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Rajnicovú

pondelok

17:00

Za † z rodiny Filipovičovej a Damaškovičovej

utorok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc

streda

 

8:00

10:30

Za všetkých † kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti

Za večnú radosť v Nebi pre celú rodinu pani kostolníčky Ernestíny

štvrtok

 

9:00

17:00

Za všetkých † farníkov

Za všetkých tragicky † počas I. a II. svetovej vojny, za † obete fašizmu a komunizmu

piatok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc

sobota

8:00

Za † Rudolfa Hlavatoviča a manželku Máriu, starých rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † Jozefa Gogolu

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 449,50€, zbierka na misie 450€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 541, 545-550. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budu 26.11.2017.
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 22.10.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

22.10.2017

29. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

23.10.2017 Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza - spomienka
utorok

24.10.2017

Sv. Antoná Máriu Clareta, biskupa - spomienka
streda

25.10.2017

Sv. Maura, biskupa - spomienka

sobota

28.10.2017 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok

nedeľa

29.10.2017

30. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za chorých: uzdravenie vnučky Danielky

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc - 75 rokov života p. Pavol Tomáška

utorok

17:00

Za † Jána, Helenu, Petra Bartekových a Dušana Králika

streda

17:00

Za † rodičov Pullmanových, syna Ľudovíta, dcéru Máriu s manželom

štvrtok

17:00

Za † Antona, Máriu, Michala a Kamilu

Za † Jozefa

piatok

18:00

50. výročie manželstva - manželia Kolesíkoví, za zdravie a Božiu pomoc

sobota

 

8:00

15:00

Za † Pavla Machoviča, manželku Teréziu, starých rodičov z oboch strán

sobášna: Štefan Holec a Zuzana Slivová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Rajnicovú

Oznamy

 • Zo soboty 28.10 na nedeľu 29.10. sa mení čas na zimný, o hodinu dlhšie spíme.
 • Zvonček nedeľa 361,50€, Bohu známi 50€, 100€, 500€, 25€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 577, 583, 616, 617, 618, 554, 553, 552, 551. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Hody budu 26.11.2017.
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS