Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 23.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

23.12.2018

4. adventná nedeľa - Rok C
pondelok

24.12.2018

Štedrý deň, končí sa Adventné obdobie
utorok

25.12.2018

Slávnosť Narodenia Pána
streda

26.12.2018

Sv. Štefana, diakona, prvého mučeníka - sviatok
štvrtok

27.12.2018

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok, Adorácia od 16:45
piatok

28.12.2018

Sv. Betlehemských neviniatok, mučeníkov - sviatok
sobota

29.12.2018

Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

30.12.2018

1. nedeľa po narodení Pána, sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Anastázia Stachová 81, Štefánia Mašková 91, Bibiana Mancovičová 50, Mária Kolesíková 85, Ľubomír Kuracina 52, Gabriela Kadlecová 32, Milan Šimo 26, Mária Filipovičová 85, Ján Martinkovič 68, Helena Hlavatovičová 46, Anna Lesayová 85, František Martinkovič 80, Lucia Petríková 12, Galina Adler 63, Ján Messana 1, Guissepe Messana 13, Lívia 30, Zoltán 50

pondelok

18:00

Za † Júliu Bednárovú, Jozefa Bednára a starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc

utorok

0:00

8:00

10:30

Za farníkov a rodiny tohtoročných detí

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

streda

8:00

10:30

Za † Jozefa a Rozáliu Chrvalových

Za † rodinu Mitošinkovú, Šugrovú, Kováčovú a Barákovú

štvrtok

17:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc: lektorom, spevákom, kostolníkovi, atď.

piatok

17:30

Za † rodinu Holecovú a Kostolánsku a ostatných † z rodiny

sobota

17:30

Za † Vladimíra Kalaša a rodičov, za † Jozefa Kubiša a rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

Oznamy

 • V utorok 25.12.2018 je Vianočná farská ofera
 • V sobotu - 29.12.2018 bude Vianočný koncert speváckeho zboru Bradlan.
 • Zvonček nedeľa 288€, Bohu známa 20€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 512, 514, 520, 523, 524, 572, 573. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 16.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

16.12.2018

3. adventná nedeľa - Rok C

nedeľa

23.12.2018

4. adventná nedeľa - Rok C

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dušana Machoviča

pondelok

18:00

Za † Viktora Drgoňa, manželov Schusterových, † starých rodičov Čapkovičových a Drgoňových

utorok

7:00

Za obrátenie hriešnikov

streda

7:00

Za duše v očistci

štvrtok

7:00

Za kňazské a rehoľné povolania

piatok

7:00

Za Božie požehnanie a dar viery

sobota

18:30

Za † Michala Nadaského, Zuzanu a Bohumila Štibraných

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Anastázia Stachová 81, Štefánia Mašková 91, Bibiana Mancovičová 50, Mária Kolesíková 85, Ľubomír Kuracina 52, Gabriela Kadlecová 32, Milan Šimo 26, Mária Filipovičová 85, Ján Martinkovič 68, Helena Hlavatovičová 46, Anna Lesayová 85, František Martinkovič 80, Lucia Petríková 12

 

Oznamy

 • Vianočná sv. spoveď v našej farnosti bude v pondelok 17.12.2018. Spovedanie po domoch bude v pondelok 17.12. a v piatok 21.12.2018 doobeda.
 • Zvonček nedeľa a sviatok 599,50€, Zbierka na kostol 2045€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 544-552. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 09.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

9.12.2018

2. adventná nedeľa - Rok C
utorok

11.12.2018

Sv. Damaza I., pápeža - spomienka

streda

12.12.2018 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - spomienka

štvrtok

13.12.2018 Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

piatok

14.12.2018

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

16.12.2018

3. adventná nedeľa - Rok C - Gaudete - nedeľa radosti

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia v tomto mesiaci: Ján Hlavatovič, Anton Cibula, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Rudolf Jurkas, Serafína Jurkasová, Peter Jurkas, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Mariánna Mašková, Alžbeta Zábrodská, Rudolf Hlavatovič, Anton Stacho, Koloman Stacho, Ján Magula, Ján Kolesík, Anastázia Machovičová, Jozef Machovič, Ján Petráš st., Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Štefan Rajnic, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Emil Hullman, Serafína Jurkasová, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Gabriela Hlavatovičová, Klementína Holická, Matilda Dúbravová, Julián Dúbrava, Ľudovít Filipovič, Emília Filipovičová, Marta Horváthová, Michal Hajtman, Antónia Benovicová, Celestína Kolesíková, Margita Hečková

pondelok

16:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu - 88 rokov života

utorok

16:30

Za † z rodiny Konečnej, Veverkovej, Rajnicovej, Vlčkovej, Adámekovej, Goceliakovej, Stachurovej, Kubizniakovej, Pardelčíkovej a Smugalovej

streda

16:30

Za † Jozefa Holického a manželku, brata Emila a za † z rodiny Tomáškovej a Holickej

štvrtok

16:30

Za † Jána a Máriu, Štefana a Cecíliu Hlavatovičových

piatok

16:30

Za † Margitu Hečkovú - 1. výročie a za † rodinu z oboch strán

sobota

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc - 50 rokov života - pani Bibiana Mancovičová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dušana Machoviča

 

Oznamy

 • Vianočná sv. spoveď v našej farnosti bude v pondelok 17.12.2018. Spovedanie po domoch bude v pondelok 17.12. a v piatok 21.12.2018 doobeda.
 • Zvonček nedeľa 407,50€, Zbierka na Slovenskú katolícku charitu 380€, Bohu známe 20€, 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 583, 616 618, 554, 553. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 02.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

2.12.2018

1. adventná nedeľa - začiatok Adventného obdobia - Rok C
pondelok

3.12.2018

Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka

utorok

4.12.2018 Sv. Jána Damascénského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

6.12.2018 Sv. Mikuláša, biskupa - spomienka

piatok

7.12.2018

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka, Prvý piatok

Výročie smrti Božieho služobníka Michala Buzalku, biskupa (1961)

sobota

8.12.2018 Nepoškvrneného počatia Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

9.12.2018

2. adventná nedeľa - začiatok Adventného obdobia - Rok C

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † vdp. dekana Jozefa Slamku, Stanka Lahotu, Vladimíra Kadlečíka a Emíliu Hazuchovú

pondelok

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc - 80 rokov života - František Martinkovič

utorok

16:00

Za † Jána Smutného a manželku Cecíliu, syna Ivana + Viktora Hetteša a manželku Annu a za zdravie pre celú rodinu

streda

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu - 85 rokov života (410)

štvrtok

16:00

Za † Cecíliu Kolesíkovú - 1. výročie

piatok

16:00

Za † Jozefa, Janku, Jozefa a Michala Juríčkových

sobota

8:00

10:30

Za † Antona Cibulu - 3. výročie a za † rodinu z oboch strán

Za † Zlaticu Veselskú - 1. výročie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia v tomto mesiaci: Ján Hlavatovič, Anton Cibula, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Rudolf Jurkas, Serafína Jurkasová, Peter Jurkas, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Mariánna Mašková, Alžbeta Zábrodská, Rudolf Hlavatovič, Anton Stacho, Koloman Stacho, Ján Magula, Ján Kolesík, Anastázia Machovičová, Jozef Machovič, Ján Petráš st., Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Štefan Rajnic, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Emil Hullman, Serafína Jurkasová, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Gabriela Hlavatovičová, Klementína Holická, Matilda Dúbravová, Julián Dúbrava, Ľudovít Filipovič, Emília Filipovičová, Marta Horváthová, Michal Hajtman, Antónia Benovicová, Celestína Kolesíková, Margita Hečková

 

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 586€, Hodová ofera 765€. Pán Boh zaplať!
 • Strechu stála 92627€, hromozvod stál 9098,27€ - obe sumy sú vyplatené. Ešte dlhujeme 5000€ za obnovu oltára v kaplnke Karmelskej Panny Márie - ešte nie je oltár dokončený. Máme nový tehlový plot medzi farským dvorom a škôlkou, máme nové halogénové osvetlenie 315€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 504-509, 577. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 25.11.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

25.11.2018

34. nedeľa v cezročnom období - sv. Kataríny Alexandrijskej - Hodová slávnosť
piatok

30.11.2018

Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

nedeľa

2.12.2018

1. adventná nedeľa - začiatok Adventného obdobia

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Margita Kočitá 81, Anna Lesayová 85, Daniela Hlavatovičová 51, Margita Mancová 92, Katarína Madejová 55, Martin Madeja 33, Eva Žáková 65, Helena Kadlečíková 86, Veronika Kvasnicová 78, Emília Šimová 86, Cecília Slobodová 94, Ján Uher 61, Ivana Nádaská 20

výročie manželstva: František a Štefánia Dankoví 46, Mária a Zdenko Maškoví 36, Mária a Vladimír Uhroví 36, Dušan a Jana Machovičoví 30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Žákovú, Čížovú, Lopatkovú a Javorovú

utorok

17:00

Za † Annu Vrúbelovú - 2. výročie a za † rodinu z oboch strán

streda

17:00

Za † Jindřicha Stránského

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (542), za † z rodiny Hlavatovičovej, Labudovej, Alfréda, Ruženku a rodinu Hlavatú

piatok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Baraniakovú

sobota

18:00

Za † Máriu a Jozefa Smutných, Emíliu a Karola Hulmanových, † starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † vdp. dekana Jozefa Slamku, Stanka Lahotu, Vladimíra Kadlečíka a Emíliu Hazuchovú

 

Oznamy

 • V nedeľu bude pri oboch sv. omšiach požehnanie prinesených adventných vencov. Zároveň je Zbierka na Slovenskú katolícku charitu
 • Zvonček nedeľa 281€. Pán Boh zaplať!
 • Strechu stála 92627€, hromozvod stál 9098,27€ - obe sumy sú vyplatené. Ešte dlhujeme 5000€ za obnovu oltára v kaplnke Karmelskej Panny Márie - ešte nie je oltár dokončený. Máme nový tehlový plot medzi farským dvorom a škôlkou, máme nové halogénové osvetlenie 315€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 497-503. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS