Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 25.06.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

25.6.2017

12. nedeľa v Cezročnom období

streda

27.6.2017

Sv. Ladislava, spomienka

štvrtok 28.6.2017

Vigília slávnosti Petra a Pavla, apoštolov

piatok

29.6.2017 Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

2.7.2017

13. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Antona a Margitu

pondelok

18:30

Za † Františka Mašku, starých rodičov Maškových, Machovičových a Hlavatovičových

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa Zelenaya st. 70 rokov života a Jozefa Zelenaya ml. 32 rokov života

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lackovú

štvrtok

8:00

18:30

Za † Tomáša a Annu, Štefániu a Štefana, Tomáša

Za zdravie a Božiu pomoc

piatok

7:15

18:30

Za žiakov a učiteľov, koniec školského roka - Te Deum

Za † Františku a Jozefa Heteša, za starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Viktora Slivu, manželku Štefániu, dcéry, syna a † z rodiny Slivovej a Mancovej

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie Pánu Bohu:

- 25 rokov kňazstva Vdp. Juraj Sitáš

- 25 rokov speváckeho zboru

Oznamy

 • Ďakujem za kosenie trávy a hrabanie sena na hradišti. Ďakujem za procesiu Božieho Tela + guláš. Brigáda - nové dvere na kaplnke na Hradišti.
 • Zvonček nedeľa + sviatok 502€, Bohu známa 50€, z upratovania 33€. Pán Boh zaplať! ABU dal pôžičku na strechu 30000€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 370-378. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 18.06.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

18.6.2017

11. nedeľa v Cezročnom období

streda

21.6.2017

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

štvrtok 22.6.2017

Vigília slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

piatok

23.6.2017 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť, úplné odpustky, odprosujúca pobožnosť
sobota

24.6.2017

Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť - hlavného patróna arcidiecézy a titul katedrálneho chrámu, 16:30 sv. ruženec

nedeľa

25.6.2017

12. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Mária Uhrová 55, Terezka Schmidtová 17, Mária Jamrichová 84, Rebeka Medvecká 10, Mária Danková 1, ...

sobáš: Pavol Hlavatovič a Emília 45,

pondelok

18:30

Za ťažko chorých farníkov: Zdenko Číž, Miroslav Madeja, ...

utorok

18:30

Za † Emila Rapanta - 25. výročie a manželku Máriu a ich † rodičov

streda

18:30

Za † rodičov Slivových, Srdošových a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:30

Za † Vojtecha a Augustu Zuzkovičových, syna Jozefa, zaťa Viktora a ostatných † z rodiny

piatok

8:00

18:30

Za živých a † členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho

Za † Viliama a Rozáliu Mikušových, dcéru Anku, zaťov Jána a Petra a † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

13:00

Za † Máriu a Štefana Šišmišových a ostatných † z rodiny

sobášna: Milan Stano a Jana Boledovičová

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Antona a Margitu

Oznamy

 • V nedeľu - 25.6.2017 bude zbierka Halier sv. Petra.
 • V nedeľu - 25.6.2017 bude detská sv. omša, pri sv. omši bude poďakovanie Pánu Bohu na konci školského roka.
 • Zvonček nedeľa + sobášna ofera 423€. Pán Boh zaplať! ABU dal pôžičku na strechu 30000€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 343-358. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 11.06.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

11.6.2017

Najsvätejšej Trojice, Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka

pondelok

12.6.2017

Výročie biskupskej vysviacky Mons. Jána Sokola, emeritného arcibiskupa

utorok 13.6.2017

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

14.6.2017 Vigíla slávnosti Božieho Tela
štvrtok

15.6.2017

Najsvtejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie telo - PRIKÁZANÝ SVIATOK - úplné odpustky, adorácia od 17:30

nedeľa

18.6.2017

11. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Slavomír Repčík , Jozef Kaima 48, Emil Petrík 19, Matej Komár 23, Boris Komár 29, Marienka Slivová 42, ...

pondelok

18:30

Za † Michala Mašku - 1. výročie

utorok

18:30

Za † Anastáziu a Jozefa Machovičových, za † manžela Miroslava Machoviča

streda

18:30

Za † Jozefa Slivu, manželku Helenu, syna Petra a † rodičov z oboch strán

štvrtok

8:00

18:30

Za † Annu a Tomáša, Ignáca a Annu, Jána

Za † Eduarda Kočitého, a † rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za † Dominika Srdoša a Ernestínu, syna Jozefa a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Veroniku a Vincenta Gajarských a † starých rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Mária Uhrová 55, Terezka Schmidtová 17, Mária Jamrichová 84, Rebeka Medvecká 10, Mária Danková 1, ...

sobáš: Pavol Hlavatovič a Emília 45,

Oznamy

 • V nedeľu - 18.6.2017 po sv. omši o 10:30 bude procesia Božieho Tela - oltáriky.
 • Zbierka na kostol 1940€, zvonček nedeľa + sobota 451,50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 343-358. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 04.06.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

4.6.2017

Nedeľa zoslania Ducha Svätého

pondelok

5.6.2017

Svätodušný pondelok, Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

štvrtok 8.6.2017

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

nedeľa

11.6.2017

Najsvätejšej Trojicem, Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: Za † Jána Slabého, Júliu Miklovičovú r. Jurkasovú

pondelok

8:00

Za dary Ducha svätého pre Herberta a Štefana

utorok

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Annu

streda

18:00

Za † Jozefa Slivu, manželku Helenu, syna Petríka a † rodičov z oboch strán

štvrtok

18:00

Za † Petra Jakubca, manželku Máriu, zaťa Janka a † starých rodičov z oboch strán

piatok

18:00

Za † Štefana Danka a † starých rodičov Dankových a Slivových

sobota

8:00

15:00

Za † rodičov Veroniku a Jozefa Jackovičových a † rodičov z oboch strán

sobášna - Lukáš Gajarský a Ing. Veronika Karásková

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Slavomír Repčík , Jozef Kaima 48, Emil Petrík 19, Matej Komár 23, Boris Komár 29, Marienka Slivová 42

Oznamy

 • V piatok - 9.6.2017 bude Noc Kostolov na Katarínke, sv. omša na Katarínke o 19:30
 • Zbierka na katolícke masmédia 320€, zvonček nedeľa + sviatok 420€, Bohu známa 200€, prvoprijímajúci 160€. Pán Boh zaplať!
 • Nedoplatok za kúrenie 875€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 335-342. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 28.05.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

28.5.2017

6. veľkonočná nedeľa

štvrtok

1.6.2017

Sv. Justína, mučeníka - spomienka

sobota 3.6.2017

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - Turíčna vigília

nedeľa

4.6.2017

7. veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

pondelok

8:00

Za † Slavomíra Repčíka - 1. výročie

utorok

8:00

Za † z rodiny Tomáškovej, Kubišovej, Dovičičovej a Lackovičovej

streda

18:30

Za † Emíliu a Ernesta Bírových, starých rodičov z oboch strán a Daniela Odlera

štvrtok

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dreveňakovú

piatok

18:30

Za † Jozefa Alchusa, rodičov z oboch strán a starých rodičov

sobota

15:00

18:30

sobášna

Za Božiu pomoc a požehnanie, za dary Ducha Svätého pre celú rodinu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: Za † Jána Slabého, Júliu Miklovičovú r. Jurkasovú

Oznamy

 • Spoveď chorých na prvý piatok v mesiaci v doobedňajších hodinách.
 • Máj - mesiac Panny Márie, pred sv. omšami Mariánske litánie.
 • Zvonček 207,50€ + 70€, Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
 • Pred sv. omšami sa modlíme deviatnik k Duchu svätému.
 • Letné Kántrové dni - (streda, piatok, sobota) - Prosba za duchové povolania - streda
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 328 -334, 563. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS