Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 12.01.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

12.1.2020

Nedeľa Krstu Krista Pána

pondelok

13.1.2020 Féria

utorok

14.1.2020

Féria

streda

15.1.2020

Féria

štvrtok

16.1.2020

Féria, adorácia o 16:15

piatok

17.1.2020 Sv. Antona, opáta - spomienka

sobota

18.1.2020

Féria

nedeľa

19.1.2020

2. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janky Machovičovej

výročie †: vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Víglaský, František Lacka, Klára Zemková, Alena Benovicová, Vladimír Kopál, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Vojtech Gálik, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Michal Smutný, Vojtech Vajs, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Karolína Prvá, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Viliam Melúch, Ján Hlavatovič, Anna Opáthová, Emília Rechtoríková, Štefan Srdoš, Blažej Holický, Anton Kubiš, Mária Holická, Lenka Grúberová, Pavlína Roháčová, Jozef Machovič

pondelok

 

17:00

Za † Jozefa Klimu, manželku Emíliu a syna Štefana

utorok

17:00

Za † František Lacka - 3.výr., a †rodinu z oboch strán

streda

17:00

Za Melániu a Jána Krajčovičových a † rodičov z oboch strán

štvrtok

17:00

Za † manžela Miroslava Machoviča - 15.výročie

piatok

17:00

Za † Štefana Kollárika, manželku Annu, rodičov Kollárikových a Mancových a syna Štefana

sobota

8:00

Za † Hieronyma Vrbovského a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

jubilanti: František Petráš, Magaléna Tomášková, Eva Medvecká, Marek Slabý, Štefánia Danková, Mária Mašková, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Františka Choreňová, Simona Árendášová, Anna Hlavatovičová, Salome Kumpanová, Jana Kúdelová, Adriána Kúdelová, Helena Vyskočová, Terézia Heltková, Adela Petríková, Alexandra Ciuttiová, Cecília Srdošová, Ján Šimončič, Zdenka Stachová, Cecília Jankovičová, Lucia Gajdošíková, Martinko Dzurenka, Helena Dovičičová, Janka Augustínová

výročie manželstva: Jozef a Daniela Kúdeloví, Jozef a Daniela Kurekoví

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 675€, zbierka na kostol 2350€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 531-538. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 05.01.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

5.1.2020

2. nedeľa po narodení Pána

pondelok

6.1.2020 Zjavenie Pána - Troch kráľov - požehnanie vody, požehnanie príbytkov

utorok

7.1.2020

Féria

streda

8.1.2020

Féria

štvrtok

9.1.2020

Féria, adorácia o 16:15

piatok

10.1.2020 Féria

sobota

11.1.2020

Féria

nedeľa

12.1.2020

3. nedeľa po narodení Pána - Krst Krista Pána, končí sa Vianočné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Margitu Kočitú - 1.výročie

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Fifíkovú

pondelok

 

8:00

10:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Ščasnú a Uhlíkovú

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Semešovú

utorok

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Opálkovú

štvrtok

17:00

Za † z rodiny Dovičičovej a Lackovičovej

piatok

17:00

Za † rodičov Šimončičových a Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

Za † manžela Pavla, syna Róberta Kolesíka, rodičov Kolesíkových a Machovičových, súrodencov a † starých rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janky Machovičovej

výročie †: vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Víglaský, František Lacka, Klára Zemková, Alena Benovicová, Vladimír Kopál, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Vojtech Gálik, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Michal Smutný, Vojtech Vajs, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Karolína Prvá, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Viliam Melúch, Ján Hlavatovič, Anna Opáthová, Emília Rechtoríková, Štefan Srdoš, Blažej Holický, Anton Kubiš, Mária Holická, Lenka Grúberová, Pavlína Roháčová, Jozef Machovič

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 371€, zvonček Vianoce 1117€, Nový rok 707€, Bohu známa 100€ a Bohu známy 500€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 523-530. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 29.12.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

29.12.2019

1. nedeľa po narodení Pána, Sv. Nazaretskej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - sviatok - pri sv. omšiach obnova manželských sľubov (manželia vedľa seba)

pondelok

30.12.2019 Féria

utorok

31.12.2019

Starý rok - ďakovná pobožnosť na konci roka

streda

1.1.2020

Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok - slávnosť

Nový rok - vzývanie Ducha svätého na začiatku nového kalendárneho roka

štvrtok

2.1.2020

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi

piatok

3.1.2020 Najsvätejšieho mena Ježiš - spomienka, prvý piatok

sobota

4.1.2020

Féria

nedeľa

5.1.2020

2. nedeľa po narodení Pána

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Rajnicovú

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre lektorov a ich rodiny

utorok

 

 

9:00

13:00

14:00

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hlavatovičovú

Za † Ernestínu Kopálovú - pohrebná sv. omša

Za † Ernestínu Kopálovú - pohrebné obrady

streda

 

8:00

10:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kalašovú

Za † v r.2019: Margita Kočitá, Pavlína Roháčová, Anna Gáliková, Miroslav Pullmann, Štefánia Žažová, Mária Jamrichová, Stanislav Blážo, Ján Švec, Dušan Jamrich, Štefánia Jakubeková, Mária Pačesová, Milan Kalaš, Emil Masarovič, Mária Partelová, Ernestína Kopálová

štvrtok

17:00

Za † rodičov Alchusových, Šurinových, sestru Máriu a bratov Petra a Jozefa

piatok

17:00

Za † Júliu Bednárovú a Jozefa, † starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc

sobota

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Margitu Kočitú - 1.výročie

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Fifíkovú

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 447,50€, Bohu známa 125€, Posol 37€, upratovanie 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 542, 543, 615. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 22.12.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

22.12.2019

4. Adventná nedeľa

pondelok

23.12.2019 Pomazanie chorých

utorok

24.12.2019

Štedrý deň, Adama a Evy - spomienka

streda

25.12.2019

Narodenia Pána, prikázaný sviatok - slávnosť

štvrtok

26.12.2019

Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok

piatok

27.12.2019 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok

sobota

28.12.2019

Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok

nedeľa

29.12.2019

1. nedeľa po narodení Pána, Sv. Nazaretskej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - sviatok - pri sv. omšiach obnova manželských sľubov (manželia vedľa seba)

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Anastázia Stachová, Bibiana Mancovičová, Mária Kolesíková, Ľubomír Kuracina, Gabriela Kadlecová, Milan Šimo, Mária Filipovičová, Ján Martinkovič, Helena Hlavatovičová, Anna Lesayová, Štefánia Mašková, František Martinkovič, Dagmar Mancovičová, Lucia Petríková, Galina Adler, Ján Messana, Guisepe Messana, Lívia, Zoltán

pondelok

8:00

Za † z rodiny Kalinovej, Galáčovej, Vajcíkovej a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

8:00

Za † z rodiny Rajnicovej, Zemkovej, Benovicovej a Dankovej

streda

0:00

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

Za † Dominika a Štefániu Dovičičových a ostatnú † rodinu

štvrtok

8:00

10:30

Za † Andreja Gajdošíka - 1.výročie

Za živú a † rodinu Mitošinkovú, Šugrovú, Kováčovú, Barákovú, Veselskú

piatok

17:00

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre spevákov a ich rodiny

sobota

8:00

Za † manžela Štefana Hetteša, † rodičov Viktora a Annu Hettešových a dcéru Annu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Rajnicovú

Oznamy

 • Vianočné spovedanie po domoch bude v pondelok 23.12.2019 počas dňa.
 • 25.12.2019 bude pri sv. omšiach Vianočná farská ofera.
 • 26.12.2019 bude Koledovanie Dobrej noviny a o 17:00 Vianočný koncert.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 495€, Bohu známa 500€, dychovka 230€, upratovanie 55€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 544-546, 572, 573, 512, 514, 520. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 15.12.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

15.12.2019

3. Adventná nedeľa - Nedeľa Gauadete (nedeľa radosti)

pondelok

16.12.2019 Féria

utorok

17.12.2019

Féria

streda

18.12.2019

Féria

štvrtok

19.12.2019

Féria

piatok

20.12.2019 Féria

sobota

21.12.2019

Féria

nedeľa

22.12.2019

4. Adventná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Stanislava Polakoviča - 1.výročie

výročie úmrtia: Ján Hlavatovič, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Anton Cibula, Rudolf Jurkas, Peter Jurkas, Serafína Jurkasová, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Mariánna Mašková, Alžbeta Zábrodská, Helena Cengrová, Rudolf Hlavatovič, Anton Stacho, Koloman Stacho, Ján Kolesík, Anastázia Machovičová, Jozef Machovič, Ján Petráš st., Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Štefan Rajnic, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Emil Hullman, Serafína Jurkasová, Ján Magula, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Margita Hečková, Michal Hajtman, Gabriela Hlavatovičová, Matilda Dubravová, Julián Dubrava, Ľudovít Filipovič, Emília Filipovičová, Emil Kolenič, Celestína Kolesíková, Emília Machovičová, Klementína Holická, Marta Horváthová, Valéria Kubišová, Antónia Benovicová, Anna Hlavatovičová

pondelok

18:00

Za † Štefana Šima, Blažeja, Máriu, Vladimíra, Margitu Holických, Jozefa Uváčka a Emila Leška

utorok

15:30

Za † Júliu a Vincenta Fabušových, † rodičov z oboch strán a nevestu Máriu

streda

15:30

Za † Dominika Srdoša a † rodičov z oboch strán

štvrtok

15:30

Za † Františka a Violu Dovičičových a † rodičov z oboch strán

piatok

18:00

Za † Jána, Metoda, Štefániu, Jozefa, Rozáliu a Imricha

sobota

18:00

Za † rodinu Dovičičovú a Kováčovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Anastázia Stachová, Bibiana Mancovičová, Mária Kolesíková, Ľubomír Kuracina, Gabriela Kadlecová, Milan Šimo, Mária Filipovičová, Ján Martinkovič, Helena Hlavatovičová, Anna Lesayová, Štefánia Mašková, František Martinkovič, Dagmar Mancovičová, Lucia Petríková, Galina Adler, Ján Messana, Guisepe Messana, Lívia, Zoltán

Oznamy

 • Vianočná sv. spoveď bude v piatok 20.12.2019. Vianočné spovedanie po domoch bude v pondelok 23.12.2019 a utorok 24.12.2019 doobeda.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 494€, Zbierka na kostol 2165€, Bohu známa 1000€ a 3000€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 509,547 - 555, 577, 583, 616, 617, 618. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS