Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 11.03.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

11.3.2018

4. pôstna nedeľa

utorok

13.3.2018

5. výročie zvolenia Svätého Otca, pápeža Františka

sobota

17.3.2018 Sv. Patrika, biskupa - spomienka

nedeľa

18.3.2018

5. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za † výročná: Katarína Kalašová 20, Emil Hutta 2, Michal Alchus 45 a jeho rodičia, Anastázia Stachová 46, Jozef Kubiš 30, Viktor Drgoň 27, Katarína Kubišová 7, Mária Lužáková 21, Jozef Stacho 58, Matilda Schusterová 17, Stanko Hlavatovič 65, Ján Hlavatovič 12, Ján Benovic 30, Anna Mancová 9, Bystrík Machovič 10, Vít Číž 26, Jozef Drgoň 20, Kristína Cviková 62, Ján Machovič 19, Ján Smutný 18, Mária Mancová 49, Mária Mancová 19, Vít Kolesík 25, Štefan Manca 11, Jozef Hečko 1, Mária Bendová 28, Mária Martinkovičová 13, Alojz Hučín 20, Cyril Hlavatovič 22,...

pondelok

18:00

Za † Jozef a Klementínu Dutkových, Romana a Annu Žákových a † starých rodičov z oboch strán

utorok

18:00

Za † Jána Stachu, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

streda

18:00

Za † Eduarda Kočitého, Jána Valoviča a ostatných † z rodiny

štvrtok

16:30

Za † z rodiny Zábrodskej, Bartošovej, Svejdovej a † Jozefa Lužáka

piatok

18:30

Za † Bystríka Machoviča - 10. výročie

sobota

8:00

Za † Annu Žáčkovú, rod. Vajsovú - 1. výročie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za chorých a deti

Oznamy

 • V piatok bude o 18:00 krížová cesta vo farskom kostole.
 • Na 5. pôstnu nedeľu - 18.3.2018 bude Mimoriadna zbierka KBS pre Prenasledovaných kresťanov a utečencov.
 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 26.3.2018.
 • Zvonček 370€. Zbierka na kostol 1785€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 112-118, 638. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 04.03.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

4.3.2018

3. pôstna nedeľa

streda

7.3.2018

Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc - spomienka

štvrtok

8.3.2018 Sv. Jána z Boha, rehoľníka - spomienka

piatok

9.3.2018 Sv. Františky Rímskej - spomienka

nedeľa

11.3.2018

4. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

mesačná: Za † Boženu Jamrichovú a Zdenka Číža

pondelok

17:30

Za † Teodora a Štefániu Tomáškových a † rodičov z oboch strán

utorok

17:30

Za † z rodiny Tomáškovej a Dančišinovej

streda

17:30

Za † z rodiny Šimončičovej a Ševčovičovej

štvrtok

17:30

Za † z rodiny Holickej a Pastvovej

piatok

18:30

Za † Františka, Margitu, Máriu a Emila

sobota

8:00

Za † Dominika Kolesíka, † rodinu Kolesíkovú a Odlerovú a za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za † výročná: Katarína Kalašová 20, Emil Hutta 2, Michal Alchus 45 a jeho rodičia, Anastázia Stachová 46, Jozef Kubiš 30, Viktor Drgoň 27, Katarína Kubišová 7, Mária Lužáková 21, Jozef Stacho 58, Matilda Schusterová 17, Stanko Hlavatovič 65, Ján Hlavatovič 12, Ján Benovic 30, Anna Mancová 9, Bystrík Machovič 10, Vít Číž 26, Jozef Drgoň 20, Kristína Cviková 62, Ján Machovič 19, Ján Smutný 18, Mária Mancová 49, Mária Mancová 19, Vít Kolesík 25, Štefan Manca 11, Jozef Hečko 1, Mária Bendová 28, Mária Martinkovičová 13, Alojz Hučín 20, Cyril Hlavatovič 22,...

Oznamy

 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 26.3.2018.
 • Zvonček 232,50€ + 105€, Bohu známy 100€, Bohu známa z Naháča 200€, Bohu známe 20€, 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 104-111, 559, 558. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 25.02.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

25.2.2018

2. pôstna nedeľa

streda

28.2.2018

5. výročie ukončenia pontifikátu pápeža Benedikta XVI.

nedeľa

4.3.2018

3. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Pavol Mancovič 56, Terézia Slivová 65, Leonard Pauer 10, Agnesa Árendásová 2, Albína Uhrová 82, Ján Padyšák 72, Jana Machovičová 50, Marcel Machovič 25,...

manželstvo: Miroslav Rapant a Zdenka 40, Cyril Grebeči a Gabriela 39, Miroslav Strečanský a Viera 34

- za zdravie a Božiu pomoc

pondelok

17:30

Za † Milana Jankoviča a rodinu z oboch strán

utorok

17:30

Za † rodičov Smutných a Mancových

streda

16:30

Za † starých rodičov Kúdelových a Srdošových a manželov Milanových

štvrtok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dankovú

piatok

18:30

Za † Tomáša a Pavlínu Mitošinkových 25. výročie, Milan a Anku Šmondrkových 5. výročie

sobota

8:00

Za † Jozefa a Antóniu Kalašových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

mesačná: Za † Boženu Jamrichovú a Zdenka Číža

Oznamy

 • Spoveď chorých k 1. piatku bude v piatok dopoludnia. Prosím nahlásiť v sakristii.
 • V piatok bude o 18:00 pobožnosť krížovej cesty.
 • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 26.3.2018.
 • Zvonček 333€. Jarná zbierka na Slovenskú katolícku charitu 375€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 94-103. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší). 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.

Oznamy - 18.02.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

18.2.2018

1. pôstna nedeľa

štvrtok

22.2.2018

Katedry sv. Petra, apoštola - sviatok

nedeľa

25.2.2018

2. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých: Máriu Hubinskú, Pavla Kováča, za deti

pondelok

 

 

14:00

15:00

17:30

Za † Zdenka Číža - pohrebná sv. omša vo farskom kostole

Za † Zdenka Číža - posledná rozlúčka na cintoríne

Za † Máriu Stračárovú, nevestu Helenu Stračárovú, dcéru Helenu Domanovú

utorok

17:30

Za † rodinu Jurkasovú, syna Vladimíra s manželkou Annou, vnuka Viliama s manželkou Libušou

streda

17:30

Za † Máriu Jurákovú - 5. výročie a rodinu z oboch strán

štvrtok

17:30

Za † Vladimíra Kopála a rodičov z oboch strán

piatok

17:30

Za † Helenu a Karola Trestu, syna Jozefa, rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † rodičov Mudrochových a Závodských

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Pavol Mancovič 56, Terézia Slivová 65, Leonard Pauer 10, Agnesa Árendásová 2, Albína Uhrová 82, Ján Padyšák 72, Jana Machovičová 50, Marcel Machovič 25,...

manželstvo: Miroslav Rapant a Zdenka 40, Cyril Grebeči a Gabriela 39, Miroslav Strečanský a Viera 34

- za zdravie a Božiu pomoc

Oznamy

 • V piatok bude o 17:00 pobožnosť krížovej cesty.
 • V nedeľu 25.2.2018 bude o 15:00 detská krížová cesta. Pozývam všetky deti a ich rodičov.
 • Zvonček 243,50 + 145€, Bohu známy 15€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 87-93, 605. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 11.02.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

11.2.2018

6. nedeľa v Cezročnom období

Panny Márie Lurdskej - spomienka

utorok

13.2.2018

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

streda

14.2.2018

Popolcová streda - prísny pôst - začiatok pôstneho obdobia

nedeľa

18.2.2018

1. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Výročná - za zomrelých: Helena Hušeková 25, Milan Hušek 26, František Madeja 15, Štefan Zábrodský 3, Júlia Zábrodská 9, Júlia Slivová 31, Viktor Belák 19, Vladimír Stacho 3, Dominik Srdoš 23, Jozef Hlavatovič 3, Anna Dovičičová 21, Janko Greguš 10, František Chrvala 11, Ján Stacho 13, Júlia Stachová 60, Jozef Stacho 12, Jozef Študenc 46, Mária Hercegová 40, Františka Srdošová, Jozef Martinkovič 30, Vladimír Kopál 7, Filoména Šimončičová 19, Jozef Sliva 33, Helena Slivová 33, Rozália Mikušová 25, Hieronym Stračár 15, Šimon Holický 20, František Kolesík 40, Albín Kičina 5, Justína Kolláriková 38, František Filipovič 15, Mária Juráková 5, Helena Bukovčáková 11, Viktor Belák 19, Viktor Machovič 37, Jozefína Machovičová 31, Michal Machovič 59, Mária Jurkasová 31, Ján Jakúbek, Anton Kúdela 37, Mária Kúdelová 8, Matúš Tomáška 23, Viliam Hlavatovič 16, Mária Králiková 2, Štefan Zubčák 2

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Marka a jeho rodinu

utorok

17:00

Za † Jána Bažíka, manželku, syn. Jaroslava a Zdenka, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

10:00

17:30

Na úmysel darcu

Za † Karola Gužináka, za zdravie a Božiu pomoc v rodine

štvrtok

17:30

Za † Viktora Petríka - 1. výročie

piatok

17:30

Za † Jaroslava Šutiaka - 1. výročie

sobota

8:00

Na úmysel darcu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých: Máriu Hubinskú, Pavla Kováča, za deti

Oznamy

 • 14.2.2018 - Popolcová streda - prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, raz do dňa sa dosýta najesť, deň pokánia, požehnanie popola a značenie na čelo popolom: Kajajte sa a verte evanjeliu

 • V piatok bude o 17:00 pobožnosť krížovej cesty.
 • Zvonček Hromnice + nedeľa 415€, zbierka na kostol 1920€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 78-86, 607. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS