Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Odpustky v Pôstnom období

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten ,čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

 

2. Veriaci, ktorí sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

 

Modlitba k Ukrižovanému:

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).

Oznamy - 10.02.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

10.02.2013

5. nedeľa v cezročnom období

pondelok

11.2..2013 Preblahoslavenej Panny Mária Lurdskej, ľubovoľná spomienka - 21. svetový deň chorých

streda

13.2.2013

POPOLCOVÁ STREDA

Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

Je deň pokánia v celej Cirkvi

nedeľa

17.2.2013

Prvá pôstna nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Silvestra Nováka, rodičov z oboch strán a všetkých zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za všetkých chorých farnosti

utorok

17:00

Za uzdravenie a božie požehnanie
streda

17:00

Odprosenie, urážok, ktoré sa dostavajú srdciam Ježiša a Márie od farnosti a prosba o vieru

štvrtok 17:00

Ďakovná a prosba o Dary Ducha Svätého

piatok

17:00

Za † Štefana Bokora a ostatných zosnulých z rodiny

sobota

7:30

Za † rodičov Hlavatovičových a Ušákových a ostaných zosnulých z rodiny

nedeľa

7:30

Za † Vlastu Talianovú, Viktóriu Švecovú a ostaných zosnulých z rodiny
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 409 - 413
  • Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
  • Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou Nocou
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou Nocou v našej farnosti bude v piatok 22.marca 2013 od 15,00 hod. do 18,00 hod.

 

Prvé sv. príjmanie
„Je primerané ak deti v tieto veľkonočné nedele príjmu prvý raz Eucharistiu“ (PSVS, 103 – obežník pre bohoslužbu a príprave a slávení veľkonočných sviatkov. U nás je dávnych zvykom sláviť prvé sv. prijímanie okolo sviatku Nanebovstúpenia Pána. Odporúča sa ho sláviť v Šiestu alebo Siedmu veľkonočnú nedeľu ...) Slávnosť prvého sv. prijímania v našej farnosti bude na Siedmu veľkonočnú nedeľu  t.j. 12.mája 2013 o 10,30 hod.

 

Sviatosť birmovania
Sviatosť birmovania v našej farnosti sa bude vysluhovať dňa 30.júna 2013 o 10,30 hod.

 

Oznamy - 03.02.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

03.02.2013

4. nedeľa v cezročnom období

utorok

28.1.2013 Sv. Agáty, oabby a mučenice, spomienka

streda

31.1.2013 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

piatok

2.2.2013 Sv. Jozefíny Bakhity, panny - ľubovoľná spomienka
nedeľa

3.2.2013

5. nedeľa v cezročnom období

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Ďakovná
pondelok 17:00

Ďakovná a prosba o Božiu pomoc pre rodinu Prvú

utorok

17:00

Za † rodičov Stachových, Horváthových, dcéru Martu a zosnulých z rodiny
streda

17:00

Za † Františka a Katarínu Uhrových a zosnulých z rodiny

štvrtok 17:00

Za † Štefana a Štefániu Uhrovčíkových, Františku Maškovú a zosnulých z rodiny

piatok

17:00

Za † Jána a Máriu Benovicových a rodičov z oboch strán

sobota

7:30

Za † Dominika Turanského, rodičov z oboch strán a brata Františka Vajsa

nedeľa

7:30

Za † Silvestra Nováka, rodičov z oboch strán a všetkých zosnulých z rodiny
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 405-408, 612.

 

Oznamy - 27.01.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

27.1.2013

3. nedeľa v cezročnom období

pondelok

28.1.2013 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

31.1.2013 Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

sobota

2.2.2013 OBETOVANIE PÁNA - spomienka
nedeľa

3.2.2013

4. nedeľa v cezročnom období

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Alenku Benovicovú

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Františka a Anastáziu Prvých

utorok

17:00

Za † Milana a Helenu Hušekových
streda

17:00

Za † Viktora Heteša, manželku Annu, dcéru Veroniku a zosnulých z rodiny, za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok 17:00

Za † rodičov Slivových, zosnulých z rodiny, rehoľnú sestru Astériu Kostolanskú, Albínku a zosnulých z rodiny

piatok

17:00

Za † Jána Stachu staršieho a rodičov z oboch strán

sobota

7:30

Za † Jozefa a Annu Děckých

nedeľa

7:30

Za farníkov
  10:30

Ďakovná

 

Oznamy

  • Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok až piatok vždy od 16:00 do večernej sv. omše. Chorých navštívim v piatok dopoludnia. Prosím chorých nahlásiť v sakristii.
  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 400-404.

 

Oznamy - 20.01.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

20.1.2013

2. nedeľa v cezročnom období

pondelok

21.1.2013 Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

utorok

22.1.2013 Sv. Vincenta, diakona a mučeníka - ľubovoľná spomienka

štvrtok

24.1.2013 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

piatok

25.1.2013 Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok

sobota

26.1.2013 Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
nedeľa

20.1.2013

3. nedeľa v cezročnom období

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Pavla Jurkasa a manželku Katarínu

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Antona Lesaya, za zdravie a Božiu pomoc

utorok

17:00

Za † rodičov Machovičových a Kolesíkových, syna Róberta, súrodencov a zosnulých z oboch rodín
streda

17:00

Za † rodičov Dovičičových, syna Karola, rodičov Lackovičových, syna Jána a Jozefa

štvrtok 17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (č.319)

piatok

17:00

Ďakovná

sobota

7:30

Za † Františka Chrvalu a rodičov z oboch strán

nedeľa

7:30

Za † Alenku Benovicovú
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícku univerzitu. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
  • Od 18.januára do 25.janurája je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 395-399.

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS