Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 08.09.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

8.9.2013

23. nedeľa v cezročnom období

pondelok

9.9.2013

Sv. Petra Clavera, kňaza - ľubovoľná spomienka

štvrtok

12.9.2013 Najsvätejšieho mena Panny Márie - ľubovoľná spomienka

piatok

13.9.2013 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
sobota

14.9.2013

Povýšenie sv. Kríža - sviatok

nedeľa

15.9.2013

24. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Adriána Suchého, za zdravie a Božiu pomoc

 

10:30

Za farníkov

pondelok

15:00

16:00

Za † Anastáziu Vávrovú - pohrebná

Posledná rozlúčka na cintoríne

utorok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina

streda

18:00

Za † Jána a Janu Madových

štvrtok

18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kalašovú a Galbovú

piatok

7:00 Na úmysel

sobota

16:00

Za novomanželov Lukáša Štibraného a Luciu Machovičovú

nedeľa

7:30

Ďakovná za dar života a spoločné roky života
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • V sobotu - 14.9.2013 - je celodenná poklona v našej farnosti - od 9:00 do 15:30 - vystavenie Sviatosti Oltárnej

 • Na budúcu nedeľu je zbierka na opravu kostola. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 584-589.

 

Oznamy - 01.09.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

1.9.2013

22. nedeľa v cezročnom období

utorok

3.9.2013

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
sobota

7.9.2013

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov - spomienka

nedeľa

8.9.2013

23. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Ďakovná

 

10:30

Za veriacich

pondelok

19:00

Za † Kressových a Piešťanských, Ivana Trokana, za zdravie pre celú rodinu

utorok

19:00

Za zdravie a požehnanie pre celú rodinu Kalašovú a Švihoríkovú

streda

19:00

Za † členov rodín Mancovej a Lesayovej

štvrtok

19:00 Za † Štefana Kollárika

piatok

19:00 Za † Alžbetu Šildovú, rodičov a bratov - 1. výročie

sobota

7:30

Za † Jána a Janu Madových

nedeľa

7:30

Za † Adriána Suchého, za zdravie a Božiu pomoc
  10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Spovedáme v pondelok, stredu a piatok vždy od 18:00 do večernej sv. omše.
 • chorých navštívim v piatok dopoludnia. Prosím nahlásiť ich v sakristii.
 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 533, 535 - 538.

 

Oznamy - 25.08.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

25.8.2013

21. nedeľa v cezročnom období

utorok

27.8.2013

Sv. Moniky - spomienka

streda

28.8.2013 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi - spomienka
štvrtok

29.8.2013

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

nedeľa

1.9.2013

22. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Irenu Benovicovú, starých rodičov Imricha a Antóniu Lužákových

pondelok

19:00

Za † Viliama a Anastáziu Srdošových

utorok

19:00

Na úmysel

streda

19:00

Na úmysel

štvrtok

19:00 Za † Jozefa Kadlečíka ml. a rodinu Nádašskú

piatok

19:00 Za † Pavla a Máriu Mancových a zomrelých synov

sobota

16:00

Za mladomanželov

nedeľa

7:30

Ďakovná
  10:30

Za veriacich

Oznamy

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 528-532.

 

Oznamy - 18.08.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

18.8.2013

20. nedeľa v cezročnom období

pondelok

19.8.2013 Sv. Jána Eudes, kňaza - ľubovoľná spomienka
utorok

20.8.2013

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

21.8.2013 Sv. Pia X., pápeža - spomienka
štvrtok

22.8.2013

Panny Márie Kráľovnej - spomienka
piatok

23.8.2013

Sv. Ruženy Limskej, panny - ľubovoľná spomienka
sobota 24.8.2013

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

nedeľa

25.8.2013

21. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

pondelok

19:00

Za zdravie a Božiu pomoc a za zdravie rodiny

utorok

19:00

Na úmysel

streda

19:00

Na úmysel

štvrtok

19:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu č.d. 514

piatok

19:00 Za † Vladimíra Kalaša, za zdravie a Božiu pomoc

sobota

19:00

večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele

Za farníkov

nedeľa

7:30

Za † Irenu Benovicovú, starých rodičov Imricha a Antóniu Lužákových

Oznamy

 • V sobotu - 24.8.2013 je sv. omša večer s platnosťou za nedeľu. V nedeľu je len jedna sv. omša o 7:30.

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 522 - 524, 526, 527.

 

Oznamy - 11.08.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

11.8.2013

19. nedeľa v cezročnom období

pondelok

12.8.2013 Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky - ľubovoľná spomienka
utorok

13.8.2013

Sv. Ponciána, pápeža, a Hypolita, kňaza, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

streda

14.8.2013 Sv. Maximilána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka
štvrtok

15.8.2013

Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť; prikázaný sviatok
piatok

16.8.2013

Sv. Štefana Uhorského - ľubovoľná spomienka

nedeľa

18.8.2013

20. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Pavla a Máriu Mancových, synov Antona a Viliama

 

10:30 Za farníkov

pondelok

19:00

Za † Štefániu Tomáškovú - výročná

utorok

7:30

Na úmysel

streda

-

sv. omša nie je

štvrtok

7:30

Za farníkov
 

19:00

Za † Veroniku Lesayovú a rodičov

piatok

19:00 Za † Vojtecha a Martu Maškových a dcéru Gabrielu

sobota

19:00

večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele

Za † Jozefa Zuzkoviča - výročná

nedeľa

7:30

Za farníkov

Oznamy

 • Vo štvrtok - 15.8.2013 je prikázaný sviatok.

 • V sobotu - 17.8.2013 je sv. omša večer s platnosťou za nedeľu. V nedeľu je len jedna sv. omša o 7:30.

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domu 543.

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS