Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 31.03.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

31.3.2013

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

pondelok

1.4.2013

Veľkonočný pondelok

nedeľa

7.4.2013

Druhá Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za chorých

 

10:30

Za dobrodincov chrámu

pondelok

7:30

Za † Jozefa Jurkasa a Máriu, Víta Číža a Emíliu a Rozáliu Kopálovú

  10:30

Za † Elenu Kalinovú, členov rodiny Kalinovej a Galáčovej

utorok

18:00 Za † Vladimíra Vajcíka, živých a zosnulých členov rodiny Vajcíkovej

streda

18:00

Za † členov rodiny Zemkovej, Benovicovej, Dankovej a za Božie požehnanie

štvrtok

18:00

Na poďakovanie a za Božiu pomoc pre rodinu Palkovičovú, Cuninkovú, Prieložnú, za živých a zosnulých z rodiny

piatok

18:00

Za † rodičov Vatalových, Šmondrkových, za súrodencov a ostatných zosnulých z rodiny

sobota

7:30

Za † Annu Pullmannovú - výročná

nedeľa

7:30

Za Anastáziu a Viliama Srdošových, starých rodičov z oboch strán a ostatných zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 444 - 448.
 • Bielonedeľná púť na Katarínku - 7.4.2013 - o 14:15 sv. omša.

Oznamy - 24.03.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

24.3.2012

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána

štvrtok

28.3.2012

Zelený štvrtok Pánovej večere

piatok

29.3.2012

Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána

sobota

30.3.2012

Biela sobota

nedeľa

31.3.2012

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Jána, Metoda, Štefániu, Jozefa, Rozáliu a Imricha

 

10:30

Za farníkov

pondelok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela a zosnulých z rodiny Nádaskej a Čahojovej a ostatných zosnulých z rodiny

utorok

18:00 Za + z rodiny Masarovičovej, Martinovičovej a Viktóriu Masarovičovú

streda

18:00

Za + Jána a Máriu Hlavatovičových, starých rodičov a ostatných z rodiny

štvrtok

18:00

Za zosnulých a živých kňazov, ktorí pôsobili a ktorí pochádzajú z tejto farnosti.

piatok

15:00

Obrady Veľkého piatku

sobota

18:30

Za farníkov

nedeľa

7:30

Za chorých

 

10:30

Za dobrodincov chrámu

Oznamy

 • Chorých k sviatkom navštívim v stredu. Prihláste ich v sakristii.
 • Na Veľkonočnú nedeľu je farská ofera. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 439-443.
 • V noci z 30. na 31. marca sa mení čas. O 02. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hod letného času.
 • Vo štvrtok je sv. omša svätenia olejov v katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30 hod.

Liturgické úkony svojou povahou prevyšujú všetky pobožnosti (napr. krížová cesta), ktoré musia byť v súlade s duchom liturgie týchto dní Veľkonočného trojdnia.

 

Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie

 • Dnes, Kvetnou nedeľou začína VEĽKÝ TÝŽDEŇ.

 

 • Na ZELENÝ ŠTVRTOK sa končí pôstne obdobie a večernou omšou na Pamiatku Pánovej večere začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok a Bielu sobotu a vrcholí vo Veľkonočnej Vigílii.
  • 18:00 – sv. omša
  • po sv. omši do 20:00 hod. poklona Najsvätejšej sviatosti.

 

 • Na VEĽKÝ PIATOK je prísny pôst, ktorý zaväzuje všetkých katolíkov od 18 do 60 rokov života. Zdržovanie sa od mäsitého jedla zaväzuje všetkých katolíkov, ktorí dovŕšili 14. rok až do konca života. Odporúča sa, aby sa abstinencia od mäsitých pokrmov predĺžila až do Vigílie Pánovho zmŕtvychvstania.
  • 10:00 – pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole
  • 15:00 – obrady Veľkého piatku
  • po obradoch do 20:00 hod. poklona Najsvätejšej sviatosti.

 

 • BIELA SOBOTA je deň, keď zotrvávame pri Ježišovom hrobe v očakávaní Pánovho zmŕtvychvstania.
  • od 9:00 do začiatku Veľkonočnej vigílie - 18:30 poklona Najsvätejšej sviatosti.
  • 18:30 – začína slávenie Veľkonočnej vigílie

 

 • Budúca nedeľa je VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Pánovho zmŕtvychvstania – najväčší kresťanský sviatok.
  • Budúcu nedeľu je veľkonočná farská ofera. Už vopred Pán Boh zaplať.

 

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca - a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:

 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo (Enchiridion indulgentiarum, conc.7);
 2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok (conc. 13);
 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie (conc. 28).

Oznamy - 17.03.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

17.3.2013

Piata pôstna nedeľa

utorok 19.3.2013

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

nedeľa

24.3.2013

KVETNÁ NEDEĽA

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Komárovú a zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov
pondelok 7:00

Za zdravie a Božiu pomoc

utorok

17:00

Za † Jozefa a Annu Huttových
streda

7:00

Za † Michala Kopála, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kopálovú a Špirkovú

štvrtok 7:00

Za † Annu Hlavatovičovú, rodičov z obch strán a ostatných zosnulých z rodiny

piatok

18:00

Za † Cyrila Hlavatoviča, rodičov a zosnulých z rodiny Odlerovej

sobota

7:30

Za † Viktora Šilda, rodičov a zosnulých z rodiny Husnajovej

nedeľa

7:30

Za † Jána, Metoda, Štefániu, Jozefa, Rozáliu a Imricha
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 434-438.
 • V piatok po sv. omši bude krížová cesta vo farskom kostole.

 

Oznamy - 10.03.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

10.3.2013

Štvrtá pôstna nedeľa

nedeľa

17.3.2013

Piata pôstna nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Imricha a Máriu Jurkasových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Vendelína a Albínu Čerešníkových, vnuka Slávka, syna Mariána, Františka a Annu Lesayových

utorok

17:00

Za † Jozefa a Annu Šildových a rodičov z oboch strán
streda

17:00

Za † Jozefa Lesaya, syna Kamila, dcéru Vierku a rodinu Hlavatovičovú a Lesayovú, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok 17:00

Za † Miroslava Machoviča ml., rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

piatok

17:00

Za † Svetlanku Šipkovskú

sobota

7:30

Za † rodičov Hlavatovičových, Koleničových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

7:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Komárovú a zosnulých z rodiny
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 428-433.
 • V piatok po sv. omši bude krížová cesta vo farskom kostole.

 

Oznamy - 03.03.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

3.3.2013

Tretia pôstna nedeľa

nedeľa

10.3.2013

Štvrtá pôstna nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Ďakovná a prosba o ďalšiu pomoc pre všetkých z rodiny č.d.612

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Víta a Emíliu Čížových a ostatných z rodiny

utorok

17:00

Za † Karola Dovičiča a rodičov z oboch strán
streda

7:00

Na úmysel

štvrtok 17:00

Za † Jána Kolesíka, Jána a Máriu Šimončičových

piatok

17:00

Za † Máriu Slezákovú - výročná

sobota

7:30

Za † Vladimíra Kostolanského a zosnulých z rodiny Jamrichovej a Kostolanskej

nedeľa

7:30

Za † Imricha a Máriu Jurkasových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 424-428.
 • V piatok po sv. omši bude krížová cesta vo farskom kostole.

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS