Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 03.03.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

3.3.2013

Tretia pôstna nedeľa

nedeľa

10.3.2013

Štvrtá pôstna nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Ďakovná a prosba o ďalšiu pomoc pre všetkých z rodiny č.d.612

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Víta a Emíliu Čížových a ostatných z rodiny

utorok

17:00

Za † Karola Dovičiča a rodičov z oboch strán
streda

7:00

Na úmysel

štvrtok 17:00

Za † Jána Kolesíka, Jána a Máriu Šimončičových

piatok

17:00

Za † Máriu Slezákovú - výročná

sobota

7:30

Za † Vladimíra Kostolanského a zosnulých z rodiny Jamrichovej a Kostolanskej

nedeľa

7:30

Za † Imricha a Máriu Jurkasových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 424-428.
 • V piatok po sv. omši bude krížová cesta vo farskom kostole.

 

Oznamy - 24.02.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

24.02.2013

Druhá pôstna nedeľa

nedeľa

3.3.2013

Tretia pôstna nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Vojtecha Gálika a zosnulých z rodiny Gavendovej a Bohunickej

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Máriu Jurákovú - pohrebná

utorok

17:00

Za † Michala Mikušku a rodičov
streda

17:00

Za † Štefana Mancu a rodičov

štvrtok 17:00

Za † členov rodiny Kováčikovej

piatok

17:00

Za † členov rodín Vyskočovej a Zemkovej

sobota

7:30

Za † Jozefa a Františku Vaškových a ostatných z rodiny

nedeľa

7:30

Ďakovná a prosba o ďalšiu pomoc pre všetkých z rodiny č.d.612
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 419-423.
 • Spovedáme v pondelok, stredu a piatok vždy od 16:00 do večernej sv. omše.
 • V piatok po sv. omši bude krížová cesta vo farskom kostole.

 

Oznamy - 17.02.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

17.02.2013

Prvá pôstna nedeľa

piatok

22.2.2013 Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

nedeľa

24.2.2013

Druhá pôstna nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Vlastu Talianovú, Viktóriu Švecovú a ostaných zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Jozefa Stračára a manželku Eleonóru a rodičov

utorok

17:00

Za † Jozefa Trestu, za zdravie a božiu pomoc pre rodinu
streda

17:00

Za † Jozefa Srdoša a rodičov z oboch strán

štvrtok 17:00

Za † rodičov Pullmanových a Šildových a zosnulých z rodiny

piatok

17:00

Za † Emíliu Čížovú

sobota

7:30

Za † Cypriána a Františku Čapkovičoých, Šimona a Anastáziu Maškových a starých rodičov z oboch strán a zosnulých z rodiny

nedeľa

7:30

Za † Vojtecha Gálika a zosnulých z rodiny Gavendovej a Bohunickej
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 414 - 418.
 • Dnes je jarná zbierka na charitu. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
 • Dnes je v Boričkách pobožnosť krížovej cesty, zraz je o 15,00 pri vinohradoch.
 • V piatok po sv. omši bude krížová cesta vo farskom kostole.

 

Odpustky v Pôstnom období

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten ,čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

 

2. Veriaci, ktorí sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

 

Modlitba k Ukrižovanému:

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).

Oznamy - 10.02.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

10.02.2013

5. nedeľa v cezročnom období

pondelok

11.2..2013 Preblahoslavenej Panny Mária Lurdskej, ľubovoľná spomienka - 21. svetový deň chorých

streda

13.2.2013

POPOLCOVÁ STREDA

Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

Je deň pokánia v celej Cirkvi

nedeľa

17.2.2013

Prvá pôstna nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Silvestra Nováka, rodičov z oboch strán a všetkých zosnulých z rodiny

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za všetkých chorých farnosti

utorok

17:00

Za uzdravenie a božie požehnanie
streda

17:00

Odprosenie, urážok, ktoré sa dostavajú srdciam Ježiša a Márie od farnosti a prosba o vieru

štvrtok 17:00

Ďakovná a prosba o Dary Ducha Svätého

piatok

17:00

Za † Štefana Bokora a ostatných zosnulých z rodiny

sobota

7:30

Za † rodičov Hlavatovičových a Ušákových a ostaných zosnulých z rodiny

nedeľa

7:30

Za † Vlastu Talianovú, Viktóriu Švecovú a ostaných zosnulých z rodiny
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

 • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 409 - 413
 • Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 • Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou Nocou
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou Nocou v našej farnosti bude v piatok 22.marca 2013 od 15,00 hod. do 18,00 hod.

 

Prvé sv. príjmanie
„Je primerané ak deti v tieto veľkonočné nedele príjmu prvý raz Eucharistiu“ (PSVS, 103 – obežník pre bohoslužbu a príprave a slávení veľkonočných sviatkov. U nás je dávnych zvykom sláviť prvé sv. prijímanie okolo sviatku Nanebovstúpenia Pána. Odporúča sa ho sláviť v Šiestu alebo Siedmu veľkonočnú nedeľu ...) Slávnosť prvého sv. prijímania v našej farnosti bude na Siedmu veľkonočnú nedeľu  t.j. 12.mája 2013 o 10,30 hod.

 

Sviatosť birmovania
Sviatosť birmovania v našej farnosti sa bude vysluhovať dňa 30.júna 2013 o 10,30 hod.

 

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS