Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 04.02.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

4.2.2018

5. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

5.2.2018 Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka

utorok

6.2.2018

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

štvrtok

8.2.2018 Sv. Hieronyma Emiliániho - spomienka

sobota

10.2.2018 Sv. Školastiky, panny - spomienka

nedeľa

11.2.2018

6. nedeľa v Cezročnom období

Panny Márie Lurdskej - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Mesačná - za zomrelých: Štefan Blažo, Vilma Zemková, Svetozár Hruškovič

pondelok

17:00

Za † Lenku Gruberovú

utorok

17:00

Za † z rodiny Machovičovej a Damaškovičovej

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Medveckú, Kolesíkovú, Nádaskú

štvrtok

17:00

Za † Viliama Melúcha, rodičov z oboch strán a brata Františka Vajsa

piatok

16:00

Za † Františka Chrvalu a rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † vdp. Michala Mikušku 8, Máriu Mikuškovú 15, vdp. dekana Pavla Kottvana 46, vdp. Izidora Štefíka 43

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Výročná - za zomrelých: Helena Hušeková 25, Milan Hušek 26, František Madeja 15, Štefan Zábrodský 3, Júlia Zábrodská 9, Júlia Slivová 31, Viktor Belák 19, Vladimír Stacho 3, Dominik Srdoš 23, Jozef Hlavatovič 3, Anna Dovičičová 21, Janko Greguš 10, František Chrvala 11, Ján Stacho 13, Júlia Stachová 60, Jozef Stacho 12, Jozef Študenc 46, Mária Hercegová 40, Františka Srdošová, Jozef Martinkovič 30, Vladimír Kopál 7, Filoména Šimončičová 19, Jozef Sliva 33, Helena Slivová 33, Rozália Mikušová 25, Hieronym Stračár 15, Šimon Holický 20, František Kolesík 40, Albín Kičina 5, Justína Kolláriková 38, František Filipovič 15, Mária Juráková 5, Helena Bukovčáková 11, Viktor Belák 19, Viktor Machovič 37, Jozefína Machovičová 31, Michal Machovič 59, Mária Jurkasová 31, Ján Jakúbek, Anton Kúdela 37, Mária Kúdelová 8, Matúš Tomáška 23, Viliam Hlavatovič 16, Mária Králiková 2, Štefan Zubčák 2

Oznamy

 • Zvonček 383,5€, Bohu známy 10€, 100€, zbierka na školy 365€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 71-77. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 28.01.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

28.1.2018

4. nedeľa v Cezročnom období

streda

31.1.2018 Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

piatok

2.2.2018

Obetovanie Pána - Hromnice

sobota

3.2.2018 Sv. Blažeja, mučeníka - spomienka

nedeľa

4.2.2018

5. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých: Ľuboš Heltko a za deti

pondelok

17:00

Za † brata Juraja

utorok

17:00

Za † rodinu Filipovičovú a Antalovú

streda

17:00

Za † Manželov Žažových a Bystríka Machoviča

štvrtok

17:00

Za † Blažeja Holického a manželku Máriu, syna Vladimíra, nevestu Margitu, zaťov Štefana, Emila a Jozefa

piatok

 

8:00

17:00

Za duše v očistci

Za † Teréziu Mancovú - 1. výročie

sobota

10:30

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc - 40 rokov manželstva manželov Rapantových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých: Ľuboš Heltko a za deti

Oznamy

 • V piatok - 2.2.2018 si prineste do kostola sviece na požehnanie "hromničky".
 • Spovedanie po domoch bude v piatok - 2.2.2018 - prosím nahlásiť v sakristii.
 • V sobotu - 3.2.2018 bude o 10:30 slávnostná sv. omša s novokňazským požehnaním
 • Zvonček 317€, Bohu známy 20€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 63-70. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 21.01.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

21.1.2018

3. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

22.1.2018 Sv. Vincenta, diakona a mučeníka - spomienka

utorok

23.1.2018 Sv. Jána Almužníka, biskupa - spomienka

streda

24.1.2018 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

25.1.2018 Obrátenie sv. apoštola Pavla, apoštola - sviatok

piatok

26.1.2018 Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka

sobota

27.1.2018 Sv. Angely Merici, panny - spomienka

nedeľa

28.1.2018

4. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: František Petráš, Alexandra Ciuttiová, Adela AUgustínová, Cecília Jankovičová, Cecília Srdošová, Štefánia Danková, Zdenka Stachová, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Eva Medvecká, Martinko Dzurenka, Janka Kúdelová, Terézia Heltková, Adriána Kúdelová, Simona Árendásová, Salome Kumpánová

manželstvo: Jozef Dovičič a Mária, Jozef Kurek a Daniela

pondelok

17:00

Za † Máriu Patákovú a ostatných † z rodiny Machovičovej

utorok

17:00

Za † rodičov Slivových a Dankových, † Štefana Danku a ostatných † z rodiny

streda

17:00

Za † Jozefa Dovičiča a manželku Annu, Jána Šimončiča a manželku Máriu

štvrtok

17:00

Za † Stanislava Imricha, † rodičov, brata a ostatných † z rodiny

piatok

17:00

Za † Emíliu a Emila Petríkových, syna Milana, † starých rodičov Račekových a Stumpelových

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Trunkovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých: Ľuboš Heltko a za deti

Oznamy

 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Zvonček 401€, Bohu známy 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 54-61, 601. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Zbierky 2018

Predpísané zbierky na rok 2018

Katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy - 3. nedeľa v Cezročnom období - 21.1.2018

Jarná zbierka charita - 1. pôstna nedeľa - 18.2.2018

Boží hrob - Veľký piatok, Biela sobota - 30.-31.3.2018

Seminaristi - 4. Veľkonočná nedeľa - 22.4.2018

Katolícke masmédiá - 7. Veľkonočná nedeľa - 13.5.2018

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca - Narodenie sv. Jána Krstiteľa - 24.6.2018

Misie - Misijná nedeľa - 21.10.2018

Charita Jeseň - 1. Adventná nedeľa - 2.12.2018

Oznamy - 14.01.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

14.1.2018

2. nedeľa v Cezročnom období

streda

17.1.2018 Sv. Antona, opáta - spomienka

sobota

20.1.2018 Sv. Šebastiána, mučeníka - spomienka

nedeľa

14.1.2018

2. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † - výročie úmrtia: Vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Víglaský, Klára Zemková, Alena Benovicová, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Emília Uhrová, Vojtech Gálik, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Michal Smutný, Vladimír Kopál, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Ján Hlavatovič, Blažej Holický, Mária Holická

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu

utorok

17:00

Za † rodinu Holickú, Hullmanovú, brata, sestru a švagra

streda

17:00

Za † z rodiny Kúdelovej, Mancovej, Slobodovej, za † Dušana a Milana Slobodových

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jurkasovú

sobota

8:00

Za Božiu pomoc pre rodinu Kúdelovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: František Petráš, Alexandra Ciuttiová, Adela AUgustínová, Cecília Jankovičová, Cecília Srdošová, Štefánia Danková, Zdenka Stachová, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Eva Medvecká, Martinko Dzurenka, Janka Kúdelová, Terézia Heltková, Adriána Kúdelová, Simona Árendásová, Salome Kumpánová

manželstvo: Jozef Dovičič a Mária, Jozef Kurek a Daniela

Oznamy

 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Zvonček Tri krále + nedeľa 617,50€, zbierka na opravu kostola 2080€, Bohu známy 20€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 47-53. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS