Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.     Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Video - 6 pilierov

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 25.12.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

25.12.2016

Slávnosť Narodenia Pána

pondelok 26.12.2016

Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok

utorok

27.12.2016 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok

streda

28.12.2016 Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok

štvrtok

29.12.2016 Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka - spomienka

piatok

30.12.2016 Sviatok sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

sobota

31.12.2016 Sv. Silvestra I., pápeža

nedeľa

1.1.2017

Panny Márie Bohorodičky - slávnosť

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

24:00

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a hojnosť Božích milostí a za † Dominika Slivu

Za † v tomto roku: Emila Huttu, Rozáliu Dzurenkovú, Ladislava Mašku, Emmu Malíkovú, Máriu Petríkovú, Michala Mašku, Serafínu Mancovú, Veroniku Dovičičovú, Katarínu Odlerovú, Františku Hetešovú, Viliama Turaza, Viktora Holického, Viktóriu Sitárovú, Štefana Heteša, Pavla Mašku, Tibora Heteša, Jaroslava Zemka, Viliama Benovica, Jozefa Púdelu, Štefániu Maštalírovú, Melániu Kolesíkovú, Jána Jamricha, Antona Vatalu, Máriu Zacharovú, Emila Koleniča, Mariannu Maškovú

pondelok

8:00

10:30

Za uzdravenie a Božiu pomoc za ťažko chorého Jána

Za † rodiny Mitošinkovú, Šugrovú, Kováčovú, Barákovú

utorok

17:00

Za † Annu Vrúbelovú

streda

17:00

Za † Stanislava Púdelu - výročná, za † vnuka Stanka, starých rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny Kubišovej a Púdelovej

štvrtok

17:00

Za Božiu pomoc a ochranu pre Miram a Alexandru

piatok

8:00

17:00

Za † Antona a Ivana

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (443)

sobota

15:00

Za poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roku, prosba o Jeho pomoc a požehnanie do Nového rku pre všetkých farníkov

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † decembri: za Emila Koleniča, Mariannu Maškovú

Oznamy

 • Vo štvrtok - 29.12.2016 bude po sv. omši Vianočný koncert skupiny Bradlan v kostole
 • V piatok 30.12.2016 bude počas sv. omše obnova manželských sľubov. Prosím manželov, aby boli pri sv. omši pri sebe.
 • V sobotu 31.12.2016 bude pri sv. omši ďakovná pobožnosť na konci roka. Od 22:00 bude adorácia až do 1:00.
 • Zvonček nedeľa 290€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 89 - 94, 605. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 18.12.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

18.12.2016

4. adventná nedeľa

štvrtok 22.12.2016

Udeľovanie sviatosti pomazania chorých

sobota

24.12.2016 Štedrý deň, končí sa Adventné obdobie

nedeľa

25.12.2016

Slávnosť Narodenia Pána

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov v tomto mesiaci: Mária Kolesíková 83, Ľubomír Kuracina 50, Štefánia Mašková 70

pondelok

16:30

Za † Jána Smutného, manželku Cecíliu, syna Ivana astarých rodičov Alchusových

utorok

13:30

16:30

Pohrebná za Mariannu Maškovú (farský kostol)

Za † Máriu Martinkovičovú, za † rodiny Martinkovičovej a Kressovej

streda

16:30

Za † Emila Hullmana, manželku Máriu, syna Jána a starých rodičov z oboch strán

štvrtok

16:30

Za † členov rodiny Mihalovičovej, Danišovej a Drobnej

piatok

16:30

Za † rodičov Huttových, Kalašových, deti a vnukov

sobota

8:00

Za † Jozefa Kolesíka

nedeľa

24:00

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a hojnosť Božích milostí a za † Dominika Slivu

Za † v tomto roku: Emila Huttu, Rozáliu Dzurenkovú, Ladislava Mašku, Emmu Malíkovú, Máriu Petríkovú, Michala Mašku, Serafínu Mancovú, Veroniku Dovičičovú, Katarínu Odlerovú, Františku Hetešovú, Viliama Turaza, Viktora Holického, Viktóriu Sitárovú, Štefana Heteša, Pavla Mašku, Tibora Heteša, Jaroslava Zemka, Viliama Benovica, Jozefa Púdelu, Štefániu Maštalírovú, Melániu Kolesíkovú, Jána Jamricha, Antona Vatalu, Máriu Zacharovú, Emila Koleniča, Mariannu Maškovú

Oznamy

 • Vianočné spovedanie po domoch - v pondelok 19.12., zahlásiť v sakristii.
 • Zvonček nedeľa 350€, za sv. omšu za zosnulých 75 €. Pán Boh zaplať!
 • V kostole sú osadené nové svetlá.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 82-88, 607. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 11.12.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

11.12.2016

3. adventná nedeľa

pondelok

12.12.2016 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - spomienka
utorok 13.12.2016

Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

streda

14.12.2016 Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

18.12.2016

4. adventná nedeľa - nedeľa Gaudate

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Rudolfa Jurkasa 29, Serafínu Jurkasovú 27, Petra Jurkasa 25, Karola Gužináka 2, Kolomana Stachu 16, Pavla Bendu 43, Máriu Bendovú 23, Emíliu Petríkovú 15, Rudolfa Hlavatoviča 5, Alžbetu Zábrodskú 37

pondelok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre r. Bajaníkovú

utorok

7:15

Na úmysel ordinára

streda

7:15

Za † Jána a Júliu

štvrtok

7:15

Za † Pavla, Cecíliu a Jozefa

piatok

18:00

Za † Františka Lužáka, brata Jozefa, rodičov z oboch strán

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Luščíkovú a Borovskú

sobota

7:15

Za † rodičov Hetešových a Chorenových

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov v tomto mesiaci: Mária Kolesíková 83, Ľubomír Kuracina 50, Štefánia Mašková 70

Oznamy

 • Vianočná sv. spoveď bude v piatok 16.12.2016 od 15:00 do 18:00
 • Vianočné spovedanie po domoch - v pondelok 19.12., zahlásiť v sakristii.
 • Zvonček nedeľa 611€, zbierka na kostol 2450 €, bohuznáma 50 €. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 74-80. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 04.12.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

4.12.2016

2. adventná nedeľa

utorok

6.12.2016 Sv. Mikuláša, biskupa - spomienka

streda

7.12.2016

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Výročie úmrtia biskupa Michala Buzalku - 1961

štvrtok

8.12.2016

Nepoškvrneného počatia Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

11.12.2016

3. adventná nedeľa - nedeľa Gaudate

Sv. Damaza I, pápeža - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † v tomto mesiaci: Jozef Púdela, Štefánia Maštalírová, Melánia Kolesíková, Ján Jamrich, Anton Vatala

pondelok

16:30

Za † Jozefa Luščika a † rodinu Luščikovú a Borovskú

utorok

16:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre p. Máriu

streda

16:30

Za † Antona Cibulu - 1. výročie, za † rodinu Cibulovú, Strniskovú, Munkovú, Kirstenauerovú

štvrtok

8:00

17:30

Za živých a † členov rodiny Nepoškvrnenej

Za † Jozefa Bobeka a † rodinu z oboch strán

piatok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Machovičovú

sobota

8:00

Za † Michala Mašku, † rodičov Maškových a Čapokovičových a ostatných z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Rudolfa Jurkasa 29, Serafínu Jurkasovú 27, Petra Jurkasa 25, Karola Gužináka 2, Kolomana Stachu 16, Pavla Bendu 43, Máriu Bendovú 23, Emíliu Petríkovú 15, Rudolfa Hlavatoviča 5, Alžbetu Zábrodskú 37

Oznamy

 • Vianočná sv. spoveď bude v piatok 16.12.2016
 • Vianočné spovedanie po domoch - v pondelok 19.12., zahlásiť v sakristii.
 • Zvonček nedeľa 425€, bohuznámy 300€, 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 64 - 73. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 27.11.2016

Liturgický kalendár

nedeľa

27.11.2016

1. adventná nedeľa, požehnanie adventných vencov

streda

30.11.2016 Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

piatok

2.12.2016

Prvý piatok v mesiaci

sobota

3.12.2016

Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka

nedeľa

4.12.2016

2. adventná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslavu

pondelok

18:00

Za † Júliu Vojenčiakovú

utorok

16:30

Za † rodinu Akovú, Víta a Emíliu, Rozáliu Kopálovú

streda

16:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Cuninkovú a Rakúsovú

štvrtok

16:30

Za † rodinu Nosálovú, Petrášovú a Lipovskú

piatok

17:30

Za † Benovicovú, Dankovú a Kalinovú

sobota

8:00

Za † Štefana Srdoša, rodinu Srdošovú, Surovčíkovú a dcéru Evu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † v tomto mesiaci: Jozef Púdela, Štefánia Maštalírová, Melánia Kolesíková, Ján Jamrich, Anton Vatala

Oznamy

 • V piatok dopoludnia bude spovedanie starých a chorých po domoch. Prosím nahlásiť ich v sakristii.
 • Vianočná sv. spoveď bude v piatok 16.12.2016
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 55, 601, 57-63. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS