Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 20.08.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

20.8.2017

20. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

21.8.2017 Sv. Pia X, pápeža - spomienka
utorok

22.8.2017

Panny Márie Kráľovnej - spomienka
streda

23.8.2017

Sv. Ruženy Limskej - spomienka
štvrtok 24.8.2017

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

piatok

25.8.2017

Sv. Ľudovíta - spomienka

nedeľa

27.8.2017

21. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za chorých farníkov: Miroslava, Zdenka a Stanislavu

pondelok

18:30

Za † Jozefa Jurkasa, syna Zdenka a ostatnú † rodinu

utorok

18:30

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Za † Antona, Margitu, Františku a Máriu, za † rodinu Kováčovú a Baránkovú

štvrtok

18:30

Za † Augustína Machoviča a včetkých † z rodiny Lackovičovej a Benedikovičovej

piatok

18:30

Za † Jozefa Slivu a manželku Katarínu, za † rodičov Ušákových a ostatnú † rodinu

sobota

8:00

Za † Ferdinanda Boledoviča, za  † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 439€, sviatok 143€, Bohu známy 35€, 300€, 10€, 50€, z upratovania 42€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 433-439. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 13.08.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

13.8.2017

19. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

14.8.2017 Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka
utorok

15.8.2017

Nanebovzatia Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK
streda

16.8.2017

Sv. Štefana Uhorského, kráľa - spomienka
piatok 18.8.2017

Sv. Heleny - spomienka

sobota

19.8.2017

Sv. Jána Eudesa, kňaza - spomienka

nedeľa

20.8.2017

19. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za jubilantov: Anna Kolláriková 85, Cecília Čížová 80, Mária Vrbovská 70, Petra Matuškovičová

pondelok

18:30

Za † Jána Hlavatoviča a † rodičov Martinkovičových a Hlavatovičových

utorok

8:00

18:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Ondríkovú

Za † starých rodičov Annu a Jozefa Huttových a † rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za † Štefana Drgoňa a manželku Štefániu a † rodinu z oboch strán

štvrtok

18:30

Za † Pavla Mašku - 1. výročie

piatok

18:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Eleny

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za chorých farníkov:

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 392€, zbierka 2100€, Bohu známy 40€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 426-432. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 06.08.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

6.8.2017

18. nedeľa v Cezročnom období

Sviatok Prenenenia Pána

pondelok

7.8.2017 Sv. Sixta II, pápeža - spomienka
utorok

8.8.2017

Sv. Dominika, kňaza - spomienka
streda

9.8.2017

Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy

štvrtok

10.8.2017 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - spomienka
piatok 11.8.2017

Sv. Kláry, panny - spomienka

sobota

12.8.2017

Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky - spomienka

nedeľa

13.8.2017

19. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

výročie: Ján Jankovič 10, Anastázia Horváthová 7, Pavol Horváth 16, Františka Petrášová 29, Jozef Kalaš ml. 37, Jozef Kalaš st. 11, Rozália Hlavatovičová r. Mancová 86, Jozef Kadlečík 10, Viktor Sliva 27, František Dovičič 12, Hieroným Vrbovský 2, Švábikoví 4, Repčíkoví 10

pondelok

18:30

Za † Viktóriu Sitárovú- 1. výročie

utorok

18:30

Za † Jána, Metoda, Štefániu, Jozefa, Rozáliu, Imricha

streda

18:30

Za † Natáliu Kalašovú a † rodinu Skýpalovp a Kalašovú

štvrtok

18:30

Za † Štefana Heteša - 1. výročie

piatok

18:30

Za † rodičov Slivových a Galovičových

sobota

8:00

Za † Jozefa Kostolanského a starých rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za jubilantov: Anna Kolláriková 85, Cecília Čížová 80, Mária Vrbovská 70, Petra Matuškovičová

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 266€, Bohu známy 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 416-425. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 30.07.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

30.7.2017

17. nedeľa v Cezročnom období

Bl. sestry Zdenky Schelingovej, panny a mučenice - spomienka

pondelok

31.7.2017 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
utorok

1.8.2017

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
streda

2.8.2017

Sv. Euzebia, biskupa - spomienka, Porciumkulové odpustky
piatok 4.8.2017

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

sobota

5.8.2017

Výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme - Panny Márie Snežnej - Santa Maria Maggiore

nedeľa

6.8.2017

18. nedeľa v Cezročnom období - Sviatok Premenenia Pána

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za † v júli: Terézia 889, Etala Machovičová r. Hettešová 88, Augustín Mancovič 87

pondelok

18:30

Za † Viktora Holického - 1. výročie

utorok

18:30

Za † rodičov Máriu a Jozefa Jedličkových, Annu a Jozefa Slivových

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Cecíliu Čížovú - 80 rokov života

štvrtok

18:30

Za † Viktora Beláka, rodičov z oboch strán, s. Jozefa, Františku a Emíliu Rechtoríkových, dc. Annu

piatok

18:30

Za † Jozefa Kadlečíka - 10. výročie

sobota

8:00

Za † Matildu, Ernesta Viteka a rod. Hetešovú Máriu, Františka a Karola Friedla

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

výročie: Ján Jankovič 10, Anastázia Horváthová 7, Pavol Horváth 16, Františka Petrášová 29, Jozef Kalaš ml. 37, Jozef Kalaš st. 11, Rozália Hlavatovičová r. Mancová 86, Jozef Kadlečík 10, Viktor Sliva 27, František Dovičič 12, Hieroným Vrbovský 2, Švábikoví 4, Repčíkoví 10

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 211€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 409-415. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 23.07.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

23.7.2017

16. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

24.7.2017 Sv. Sarbela, kňaza - spomienka
utorok

25.7.2017

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
streda

26.7.2017

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
štvrtok 27.7.2017

Sv. Gorazda a spoločníkov, pustovníkov - spomienka

sobota

29.7.2017

Sv. Marty - spomienka

nedeľa

 

30.7.2017

 

17. nedeľa v Cezročnom období

Bl. sestry Zdenky Schelingovej, panny a mučenice - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za chorých:

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

utorok

18:30

Za † Cecíliu a Antona Hlavatovičových a vnučku Emku a Mirku

streda

18:30

Za † Annu Vräbelovú a † rodinu z oboch strán

štvrtok

18:30

Za † rodičov Huttových a manžela Františka

piatok

18:30

Za † Viktora Situ a † rodinu Sitovú

sobota

 

8:00

15:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Sedlákovú

sobášna: Tomáš Bocán a Barbora Ciuttiová (Mário Bosý)

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za † v júli: Terézia 889, Etala Machovičová r. Hettešová 88, Augustín Mancovič 87

Oznamy

 • Ďakujem za pomoc a brigády na Hradišti, nové dvere na kaplne, oplotenie areálu, bránka, zábradlie, veža.
 • Zvonček nedeľa 463€ + 300€, brigádnici 600€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 404-408, 612. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS