Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 08.03.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

8.3.2020

2. pôstna nedeľa

pondelok

9.3.2020 Féria

utorok

10.3.2020

Féria

streda

11.3.2020

Féria

štvrtok

12.3.2020

Féria, Adorácia 16:15

piatok

13.3.2020 Výročie zvolenia sv. Otca - pápeža Františka

sobota

14.3.2020

Féria

nedeľa

15.3.2020

3. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Jozef Dovičič, Anna Žáčková, Vít Číž, Vít Kolesík, Michal Alchus a jeho rodičia, Viktor Rajnic, Alojz Hučín, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Angela Mancová, Milan Petrík, Viktor Drgoň, Matilda Schusterová, Anna Strečanská, Jozef Kubiš, Jozef Stacho, Ján Benovic, Ján Machovič, Stanko Hlavatovič, Jozef Hečko, Štefánia Tahotná, Bystrík Machovič, Kristína Cviková, Mária Mancová, Mária Mancová, Štefan Manca, Jozef Žák, Cyril Hlavatovič, Katarína Kubišová, Mária Bendová, Štefánia Žažová, Anna Machovičová, Mária Martinkovičová, Mária Martinkovičová, Anna Adamkovičová, Miroslav Pullman

pondelok

17:00

Za † Františku, Margitu a Antona

utorok

9:30

Na úmysel ordinára (rekolekcia)

streda

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

štvrtok

17:00

Za † Teréziu Lesayovú, † starých rodičov Čerešníkových a Lesayových, bratov Mariána a Slavka

piatok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea 70 rokov života p. Vladimíra Horvatoviča

sobota

8:00

Za † Jozefa Lesaya, † rodičov Hlavatovičových, syna Kamila a dcéru Vierku

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: František Danko, Tomáš Kúdela, Vladimír Horvatovič, Jarka Pauerová, Jarmila Jurkasová, Emília Smutná, Milan Arendáš, Nina a Lea Sersenové, Veronika a Šimon Vajsoví, Štefan Kolesík, Eliška Kolesíková, Mária Kolesíková, Vladimír Vidlička, Mária Vidličková, Jozefína Púdelová, Anna Lužáková, František Mancovič, Adamko a Laurika Beblaví, Stanislav Hlavatovič, Zlatica Žaťková, Jarmila Slabá, Janka Matulová, Janka Kúdelová, Janka Kúdelová st., Božena Komadelová, Jozef Hlavatovič, Alena Kochajdová, Mária Hlavatovičová, Jakub Hlavatovič, Jana Vyskočová, Samuel Kopšík

Oznamy

 • V piatok pred sv.omšou o 18:00 bude pobožnosť krížovej cesty.

 • V nedeľu o 15:00 bude v kostole pobožnosť krížovej cesty.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček nedeľa 465,50€, Jarná zbierka na katolícku charitu 430€, Bohu známa 50€, r. Pullmanová 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 74-89. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 01.03.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

1.3.2020

1. pôstna nedeľa

pondelok

2.3.2020 Féria

utorok

3.3.2020

Féria

streda

4.3.2020

Féria

štvrtok

5.3.2020

Féria, Adorácia 17:15

piatok

6.3.2020 Prvý piatok

sobota

7.3.2020

Féria

nedeľa

8.3.2020

2. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Annu Gálikovú - 1.výročie

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (517)

pondelok

17:00

Za † Vladimíra Kostolanského a † z rodiny Kostolanskej a Jamrichovej

utorok

17:00

Za † Jána Kolesíka, Máriu a Jána Šimončiča

streda

17:00

Za † Jozefa a Annu Šildových, † rodičov z oboch strán a † Jozefa Uváčka

štvrtok

17:00

Za † Štefániu Žákovú - 1.výročie

piatok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea a výročia prijatia sviatosti manželstva - manželia Jurkasoví

sobota

8:00

Za † Víta a Emíliu Čížových a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Jozef Dovičič, Anna Žáčková, Vít Číž, Vít Kolesík, Michal Alchus a jeho rodičia, Viktor Rajnic, Alojz Hučín, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Angela Mancová, Milan Petrík, Viktor Drgoň, Matilda Schusterová, Anna Strečanská, Jozef Kubiš, Jozef Stacho, Ján Benovic, Ján Machovič, Stanko Hlavatovič, Jozef Hečko, Štefánia Tahotná, Bystrík Machovič, Kristína Cviková, Mária Mancová, Mária Mancová, Štefan Manca, Jozef Žák, Cyril Hlavatovič, Katarína Kubišová, Mária Bendová, Štefánia Žažová, Anna Machovičová, Mária Martinkovičová, Mária Martinkovičová, Anna Adamkovičová

Oznamy

 • V piatok pred sv.omšou bude pobožnosť krížovej cesty.

 • V nedeľu o 16:00 bude v kostole pobožnosť krížovej cesty.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček nedeľa 339€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 66-73. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 23.02.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

23.2.2020

7. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

24.2.2020 Féria

utorok

25.2.2020

Končí sa prvá časť Cezročného obdobia

streda

26.2.2020

POPOLCOVÁ STREDA - PRÍSNY PÔST

štvrtok

27.2.2020

Féria, Adorácia 17:15

piatok

28.2.2020 Féria

sobota

29.2.2020

Féria

nedeľa

1.3.2020

1. pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Otta Mihaloviča a Janu Hlavatovičovú

pondelok

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnost

utorok

17:00

Za † rodičov Pullmanových a Šildových a ostatných † z rodiny

streda

8:00

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jána Číža

Za † Michala Vyskoča a † rodinu Zemkovú

štvrtok

18:00

Za † Jozefa a Františku Vaškových a ostatných † z rodiny

piatok

18:00

Za † Karola Dovičiča a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Dankovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Annu Gálikovú - 1.výročie

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (517)

Oznamy

 • POPOLCOVÁ STREDA - PRÍSNY PÔST - zdržovanie sa mäsitého pokrmu (od 14.roku do 60.roku života) - dnes sa pôst nemôže nahradiť iným skutkom pokánia - je to deň pokánia

 • V piatok pred sv.omšou bude pobožnosť krížovej cesty. V nedeľu o 16:00 bude v kostole pobožnosť krížovej cesty.

 • V nedeľu - 1.3.2020 bude Jarná zbierka na Slovenskú katolícku charitu

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 487,50€, Bohu známy 2000€, z upratovania 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 55-65, 601. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 16.02.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

16.2.2020

6. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

17.2.2020 7 zakladateľov rehole Služobníkov P.Márie - ľubovoľná spomienka

utorok

18.2.2020

Féria

streda

19.2.2020

Féria

štvrtok

20.2.2020

Adorácia 16:15

piatok

21.2.2020 Féria

sobota

22.2.2020

Katedry sv. Petra, apoštola - sviatok

nedeľa

23.2.2020

7. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Pavol Mancovič, Martin Gavenda, Ignác Šimončič, Terézia Slivová, Leonard Pauer, Matúš Kúdela, Katka Janotková, Ján Padyšák, Helena Sitárová, Marcel Machovič, Jana Machovičová, Zdenek Maška, Pavlína Beláková, Emília Šimončičová, Agnesa Árendásová

manželia: Félix a Cecília Čížoví, Milan a Petronela Žákoví, Ján a Jarmila Padyšákoví, Miroslav a Zdenka Rapantoví, Cyril a Gabriela Grebečioví, Jozef a Božena Komadeloví, Miroslav a Viera Strečanskí

pondelok

17:00

Za † Vlastu Taliánovú a Viktóriu Švecovp a †  rodičov z oboch strán

utorok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Madejovú

streda

17:00

Za † Jozefa Srdoša, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu

piatok

17:00

Za † Michala Mašku, † rodičov Maškových a Čapkovičových a † z rodiny

sobota

8:00

Za † z rodiny Gavendovej, Gálikovej a Bohunickej

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Otta Mihaloviča a Janu Hlavatovičovú

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 500,50€, Bohu známi 100€, 150€, z upratovania 50€, Zbierka na kostol 2400€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 41-54. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020, púť Panne Márii Karmelskej 19.7.2020, hody 21.11.2020.

Oznamy - 09.02.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

9.2.2020

5. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

10.2.2020 Sv. Školastiky, panny - spomienka

utorok

11.2.2020

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, Svetový deň chorých - spomienka

streda

12.2.2020

Féria

štvrtok

13.2.2020

Adorácia 16:15

piatok

14.2.2020 Sv. Cyrila a Metoda, biskupa, patrónov Európy - výročie smrti sv. Cyrila 869 - spomienka

sobota

15.2.2020

Féria

nedeľa

16.2.2020

6. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnostivýročie † : vdp. Michal Mikuška, Jaroslav Šutiak, Helena Hušeková, Milan Hušek, Viktor Belák, František Madeja, Viktor Petrík, Zdenko Číž, Štefan Zábrodský, Júlia Zábrodská, Helena Slivová, Vladimír Stacho, Júlia Slivová, Dominik Srdoš, František Chrvala, Štefan Zubčák, Jozef Hlavatovič, Anna Dovičičová, František Kolesík, Janko Greguš, Ján Stacho, Júlia Stachová, Jozef Stacho, Anton Kúdela, Mária Kúdelová, Jozef Študenc, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová, Hieronym Stračár, Mária Hercegová, Štefan Chorvatovič, Jozef Martinkovič, Ján Jakúbek, Matúš Tomáška, Albín Kičina, Rozália Mikušová, František Filipovič, Šimon Holický, Justína Kolláriková, Viliam Hlavatovič, Mária Juráková, František Manca, Jozef Sliva, Helena Bukovčáková, Viktor Machovič, Jozefína Machovičová, Michal Machovič, Mária Jurkasová, Mária Králiková, František Vagovič, Anna Kociánová, Filoména Cisárová, Viliam Polakovič, Mária Prvá, Viktor Jozef Sliva, Rozália Hlavatovičová, Karl Dieter Korting

pondelok

17:00

Za † Jozef Hlavatoviča, † rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu

utorok

17:00

Za chorých, za živých a † členov spoločenstva Rodiny Nepoškvrnenej Panny Márie

streda

17:00

Za † Viktora Petríka - 3.výročie úmrtia a † rodinu Petríkovú a Kadlečíkovú

štvrtok

17:00

Za † Annu Drobnú - 1.výročie úmrtia

piatok

17:00

Na poďakovanie za dar života, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, pri príležitosti životného jubilea manželov Jarmily a Milana Srdošových

sobota

12:00

Za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea 80 rokov života - Emília Šimončičová

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

 

 

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Pavol Mancovič, Martin Gavenda, Ignác Šimončič, Terézia Slivová, Leonard Pauer, Matúš Kúdela, Katka Janotková, Ján Padyšák, Helena Sitárová, Marcel Machovič, Jana Machovičová, Zdenek Maška, Pavlína Beláková, Emília Šimončičová, Agnesa Árendásová

manželia: Félix a Cecília Čížoví, Milan a Petronela Žákoví, Ján a Jarmila Padyšákoví, Miroslav a Zdenka Rapantoví, Cyril a Gabriela Grebečioví, Jozef a Božena Komadeloví, Miroslav a Viera Strečanskí

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 367€, Bohu známa 140€, 110€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 31-40, 611. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS