Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 15.10.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

15.10.2017

28. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

16.10.2017 Sv. Hedvigy, rehoľníčky - spomienka
utorok

17.10.2017

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka
streda

18.10.2017

Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok

štvrtok

19.10.2017 Sv. Pavla z Kríža, kňaza - spomienka

nedeľa

22.10.2017

29. nedeľa v Cezročnom období - Misijná nedeľa

Sv. Jána Pavla II., pápeža - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za jubilantov: Júlia Dzurenková 70, Simonka Ryšavá 1,...

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kolenákovú, Barbaru, Andreja, Stanislava a malého Jureka

utorok

17:00

Za † Júliusa a Katarínu Chrvalových, Michala a Máriu Rajnicových a ostatných † z rodiny

streda

17:00

Za † Rudolfa a Anastáziu Pullmanových, rodičov z oboch strán

štvrtok

17:00

Za † z rodiny, za zdrave a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

18:00

Za † Martu Chrvalovú, Ladislava Sekeru a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

Za † z rodiny Kunkovej a Dovičičovej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za chorých: uzdravenie vnučky Danielky

Oznamy

 • 22.10.2017 - Misijná nedeľa - zbierka na misie
 • Zvonček nedeľa 583,50€, zbierka 2765€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 502-508, 555. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 08.10.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

8.10.2017

27. nedeľa v Cezročnom období

streda

11.10.2017

Sv. Františka Assiského - spomienka

nedeľa

15.10.2017

28. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

výročie úmrtia: Karol Václav 12, Františka Jurkasová 2, Matilda Chrvalová 54, Silvester Novák 23, ...

pondelok

18:00

Za † rodičov Hušekových, Pauerových a † z rodiny Alchusovej

utorok

17:00

Za † rodičov Blažových a Vaškových

streda

18:00

Za † Jozefa Kalaša, syna Jozefa a † rodinu Pastorkovú

štvrtok

18:00

Za † Máriu, Emila, Margitu a Františku

piatok

18:00

Za † Viktora a Máriu Rajnicových, brata Jozefa a rodičov

sobota

8:00

Za † Ernestínu Štibravú, syna Ivana, zaťa Miloša a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

za jubilantov: Júlia Dzurenková 70, Simonka Ryšavá 1,...

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 273,50€, Bohu známy 10€, 20€, 20€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 495-501. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 01.10.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

1.10.2017

26. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

pondelok

2.10.2017 Sv. Anjelov strážnych - spomienka
streda

4.10.2017

Sv. Františka Assiského - spomienka

štvrtok

5.10.2017

Sv. Faustíny Kowalskej, panny - spomienka

piatok

6.10.2017

Sv. Bruna, kňaza - spomienka, prvý piatok

sobota

7.10.2017 Ružencovej Panny Márie - spomienka

nedeľa

8.10.2017

27. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

mesačná za zosnulých v septembri: biskup Štefan Vrablec, Pavlánka Polakovičová, Hedviga Bruckmayerová

pondelok

18:00

Za † Jána a Etelu Rajnicových, zaťa Jozefa a starých rodičov

utorok

18:00

Za † z rodiny Tomáškovej a Slabej

streda

10:00

Za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

18:00

Za † Františka Mašku, syna Ladislava a rodičov z oboch strán

piatok

18:00

Za † Štefana Holického, rodičov Zemkových, syna Františka a starých rodičov Zemkových, Pečkových a Vaňových

sobota

8:00

Za † Vladimíra Kumpana, Máriu a rodičov, Vojtecha Gálika a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

výročie úmrtia: Karol Václav 12, Františka Jurkasová 2, Matilda Chrvalová 54, Silvester Novák 23, ...

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 321€, Bohu známy 10€, 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 489-494, 614, 556. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 24.09.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

24.9.2017

25. nedeľa v Cezročnom období

utorok

26.9.2017 Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov - spomienka
streda

27.9.2017

Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka

štvrtok

28.9.2017

Sv. Václava - spomienka

piatok

29.9.2017

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok

sobota

30.9.2017 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

1.10.2017

26. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých a za deti - detská sv. omša

pondelok

18:00

Za † Viliama Benovica - 1. výročie

utorok

18:00

Za † rodičov Sedláčkových a Hlavatovičových

streda

18:00

Za † rodičov Srdošových a Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:00

Za † Jozefa a Rozáliu Dzurenkových a dcéru Máriu Fabušovú

piatok

17:00

Za † Štefana Stračára, rod. Stračárových a Vágovičových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

 

8:00

15:00

Za Elemíra a Jarmilu, za rodičov Sersenových

sobášna: Patrik Kollár a Lucia Janíková

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

mesačná za zosnulých v septembri: biskup Štefan Vrablec, Pavlánka Polakovičová, Hedviga Bruckmayerová

Oznamy

 • Zvonček sviatok + nedeľa 659€, Bohu známy 10€, 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200, okenice 5710€, dvere sakristia 950€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 476-482, 565. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 17.09.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

17.9.2017

24. nedeľa v Cezročnom období

utorok

19.9.2017 Sv. Januára, biskupa a mučeníka - spomienka
streda

20.9.2017

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov mučeníkov - spomienka

štvrtok

21.9.2017

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

piatok

22.9.2017

Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka - spomienka

sobota

23.9.2017 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza - spomienka

nedeľa

24.9.2017

25. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Karol Zachar 55, Pavol Sliva 85,...

pondelok

18:00

Za † rodičov Čapkovičových, Šalmanových, švagrov, za zdravie a Božiu pomoc

utorok

18:00

Za † Valériu a Viktora Hetešových, ich rodičov a súrodencov

streda

18:00

Za † Annu a Antona Pullmannových, ich rodičov, za † rodičov Procházkových, Jozefa a ich rodičov

štvrtok

18:00

Za † Jozefa Valoviča, Jána a Emíliu Mancovičových

piatok

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Cepkovú

sobota

 

13:00

15:30

Za živých a † členov Dechtičanky z príležitosti 70. výročia DH Dechtičanka

sobášna: Juraj Bača a Petra Hanušková

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých a za deti - detská sv. omša

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 282€, sviatok Panny Márie 140€, Bohu známy 10€, 50€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200, okenice 5710€, dvere sakristia 950€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 465-475. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS