Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 08.12.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

8.12.2019

2. Adventná nedeľa

pondelok

9.12.2019 Nepoškvrnené počatie Panny Márie - PRIKÁZANÝ SVIATOK

utorok

10.12.2019

Féria

streda

11.12.2019

Sv. Damaza I., pápeža - spomienka

štvrtok

12.12.2019

Panny Márie Guadalupskej - spomienka

piatok

13.12.2019 Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

sobota

14.12.2019

Féria

nedeľa

15.12.2019

3. Adventná nedeľa - Nedeľa Gauadete (nedeľa radosti)

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Antona, Michala a Máriu, Boženu Bežuchovú

Za † Pavla Kvasnicu

pondelok

8:00

17:00

Za živých a † členov Rodiny Nepoškvrnenej

Za † Valériu Kubišovú - 20.výročie, za zdravie a Božiu pomoc

utorok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc

streda

17:00

Za † rodinu Petrášovú a Laitnerovú

štvrtok

16:30

Za † Jána a Františku Melúchových a ostatných † z rodiny

piatok

17:00

Za † rodinu Kopšíkovú a Lesayovú

sobota

16:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Stanislava Polakoviča - 1.výročie

výročie úmrtia: Ján Hlavatovič, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Anton Cibula, Rudolf Jurkas, Peter Jurkas, Serafína Jurkasová, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Mariánna Mašková, Alžbeta Zábrodská, Helena Cengrová, Rudolf Hlavatovič, Anton Stacho, Koloman Stacho, Ján Kolesík, Anastázia Machovičová, Jozef Machovič, Ján Petráš st., Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Štefan Rajnic, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Emil Hullman, Serafína Jurkasová, Ján Magula, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Margita Hečková, Michal Hajtman, Gabriela Hlavatovičová, Matilda Dubravová, Julián Dubrava, Ľudovít Filipovič, Emília Filipovičová, Emil Kolenič, Celestína Kolesíková, Emília Machovičová, Klementína Holická, Marta Horváthová, Valéria Kubišová, Antónia Benovicová, Anna Hlavatovičová

Oznamy

 • Vianočná sv. spoveď bude v piatok 20.12.2019. Vianočné spovedanie po domoch bude v piatok 20.12.2019 doobeda a v pondelok 23.12.2019 doobeda.
 • Zimné kantrové dni - streda, piatok, sobota - modlíme sa Za príchod Kristovho kráľovstva do rodín.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 632,50€, pútnici 275€, Bohu známy 100€ a 500€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 500-508. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 01.12.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

1.12.2019

1. Adventná nedeľa - začína adventné obdobie

pondelok

2.12.2019 Féria

utorok

3.12.2019

Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka

streda

4.12.2019

Féria

štvrtok

5.12.2019

Féria

piatok

6.12.2019 Prvý piatok, Sv. Mikuláša, biskupa - spomienka

sobota

7.12.2019

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

8.12.2019

2. Adventná nedeľa - začína adventné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Zlaticu Veselskú - 2. výročie, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

utorok

17:00

Za † Fridricha Kajmu, syna Jozefa, Paulínu Žažovú

streda

17:00

Za † Františka Filipoviča, rodičov z oboch strán a kňaza Miloša

štvrtok

17:00

Za † Annu Hlavatovičovú - 1. výročie

piatok

17:00

Za † Celestínu Kolesíkovú - 1. výročie

sobota

16:00

Za † rodinu Mancovú, Madovú a Lesayovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Antona, Michala a Máriu, Boženu Bežuchovú

Za † Pavla Kvasnicu

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 632,50€, Bohu známy 50€. Pán Boh zaplať! Hodová ofera 755€ (hodové miništranti, mikulášske škola a večera brigádnici).
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 566, 491-499. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 24.11.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

24.11.2019

34. nedeľa v Cezročnom období - Nedeľa Krista Kráľa - Hody

pondelok

25.11.2019 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, patrónky kostola a farnosti - spomienka

utorok

26.11.2019

Féria

streda

27.11.2019

Féria

štvrtok

28.11.2019

Féria

piatok

29.11.2019 Féria

sobota

30.11.2019

Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

nedeľa

1.12.2019

1. Adventná nedeľa - začína adventné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Tadeáš Matuškovič, Katarína Madejová, Martin Madeja, Jozef Mikuš, Jozef Maška, Štefánia Prvá, Mária Sersenová, Alex Rajnic, Anna Lesayová, Daniela Hlavatovičová, Margita Mancová, Eva Žáková, Helena Kadlečíková, Veronika Kvasnicová, Emília Šimová, Cecília Slobodová, Ján Uher, Michaela Bobeková, Anna Tomášková, Ivana Nádaská, Timotea Bocánová, Barbora Bocánová, Marek Ciutti, Matúš Škarbala, Roman Hlavatovič, Lucia Horvatovičová, ...

výročie manželstva: František a Štefánia Dankoví, Mária a Zdenko Maškoví, Mária a Vladimír Uhroví, Dušan a Jana Machovičoví

pondelok

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre brigádnikov a dobrodincov kostola

utorok

17:00

Za † Stanislava Jurkasa - 1. výročie

streda

17:00

Za † rodičov Jána Chrvalu, manželku Emíliu a syna Jozefa

štvrtok

17:00

Za † Milana Kalaša

piatok

18:00

Za † rodičov Andreja a Ervínu Weberových a manžela Miroslava Machoviča

sobota

17:00

Za † Alojza Hučína a † rodičov z oboch strán a syna Františka

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Zlaticu Veselskú - 2. výročie, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

 • V sobotu večer a v nedeľu bude pri sv. omšiach požehnanie Adventných vencov.
 • V nedeľu - 1.12.2019 bude Zbierka na Slovenskú Katolícku charitu.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 428€, Bohu známy 50€ a 50€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 479-490, 565, 489, 614, 556. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude 14.6.2020. Birmovka v sobotu v máji 2020.

Oznamy - 17.11.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

17.11.2019

33. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

18.11.2019 Féria

utorok

19.11.2019

Féria

streda

20.11.2019

Féria

štvrtok

21.11.2019

Obetovanie Panny Márie - spomienka, Adorácia 15:30

piatok

22.11.2019 Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

sobota

23.11.2019

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka - spomienka

nedeľa

24.11.2019

34. nedeľa v Cezročnom období - Nedeľa Krista Kráľa - Hody

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Blažena Machovičová, Jozef Lužák, Mária Zacharová, Ján Kúdela, Jarosav Vavro, Viliam Srdoš, Anton Machovič, Anna Šildová, Štefan Bašnák, Dušan Sloboda, Jozef Vrbovský, Pavlína Vrbovská, Katarína Lesayová, Fridrich Kaima, Karol Dovičič, Ján Štibravý ml., Ernestína Štibravá, Terézia Bachratá, Emília Uhrová, Veronika Gajarská, Vincent Gajarský, Dominik Turanský, Karol Kopšík, Dominik Kolesík, Pavlína Kuníková, Štefánia Žáková, Imrich Dreveňák, rodičia Dubeňoví, Ján Hlavatovič, Rozália Hlavatovičová, Kristína Vagovičová, Školastika Zemčíková, Emília Zemková, Anton Vatala, Katarína Šmondrková, Ján Jamrich, Ernestína Stračárová, Teofil Králik, Štefánia Maštalírová, František Maštalír, Katarína Chrvalová, Jiří Soumar, Rudolf Pauer st., Mária Pauerová, Vladimír Kadlečík, Stanislav Jurkas, Melánia Slabá, František Hlavatovič

pondelok

16:00

Za † rodičov Zábrodských, sestru Júliu a brata Štefana

utorok

16:00

Za † Štefániu Švejdovú, Antona, starých rodičov Lužákových a Jozefa Lužáka

streda

16:00

Za † Františka Jursu

štvrtok

16:00

Za † Dominika Kolesíka - 10.výročie, rodinu Odlerovú a Kolesíkovú a za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:00

Na poďakovanie za dožitých 70 rokov života - Jozef Maška a prosba o zdravie a Božiu pomoc

sobota

16:00

Za † Jána Lukačoviča - 1.výročie, Emíliu Lukačovičovú, syna Stanislava a starých rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Tadeáš Matuškovič, Katarína Madejová, Martin Madeja, Jozef Mikuš, Jozef Maška, Štefánia Prvá, Mária Sersenová, Alex Rajnic, Anna Lesayová, Daniela Hlavatovičová, Margita Mancová, Eva Žáková, Helena Kadlečíková, Veronika Kvasnicová, Emília Šimová, Cecília Slobodová, Ján Uher, Michaela Bobeková, Anna Tomášková, Ivana Nádaská, Timotea Bocánová, Barbora Bocánová, Marek Ciutti, Matúš Škarbala, Roman Hlavatovič, Lucia Horvatovičová, ...

výročie manželstva: František a Štefánia Dankoví, Mária a Zdenko Maškoví, Mária a Vladimír Uhroví, Dušan a Jana Machovičoví

Oznamy

 • V nedeľu - 24.11.2019 bude Hodová farská ofera. Pán Boh zaplať.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 441€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 468-478. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 10.11.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

10.11.2019

32. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

11.11.2019 Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka

utorok

12.11.2019

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka

streda

13.11.2019

Výročie úmrtia biskupa Mons. Júliusa Gábriša, trnavského apoštolského administrátora 1987

štvrtok

14.11.2019

Féria, Adorácia 15:30

piatok

15.11.2019 Féria

sobota

16.11.2019

Féria

nedeľa

17.11.2019

33. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života - p. Štefánia Prvá a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

18:00

Za † rodičov Hrachových a starých rodičov Jurkasových

utorok

18:00

Za úspešnú operáciu a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

16:00

Za † Vladimíra Kadlečíka - 1. výročie

štvrtok

16:00

Za † starých rodičov Kočitých, syna Eduarda, vnučku Svetlanku a Jána Valoviča

piatok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc

sobota

14:00

16:30

sobášna: Tomáš Knobloch a Alexandra Hlaváčová

na poďakovanie - 25. výročie projektu Katarínka

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Blažena Machovičová, Jozef Lužák, Mária Zacharová, Ján Kúdela, Jarosav Vavro, Viliam Srdoš, Anton Machovič, Anna Šildová, Štefan Bašnák, Dušan Sloboda, Jozef Vrbovský, Pavlína Vrbovská, Katarína Lesayová, Fridrich Kaima, Karol Dovičič, Ján Štibravý ml., Ernestína Štibravá, Terézia Bachratá, Emília Uhrová, Veronika Gajarská, Vincent Gajarský, Dominik Turanský, Karol Kopšík, Dominik Kolesík, Pavlína Kuníková, Štefánia Žáková, Imrich Dreveňák, rodičia Dubeňoví, Ján Hlavatovič, Rozália Hlavatovičová, Kristína Vagovičová, Školastika Zemčíková, Emília Zemková, Anton Vatala, Katarína Šmondrková, Ján Jamrich, Ernestína Stračárová, Teofil Králik, Štefánia Maštalírová, František Maštalír, Katarína Chrvalová, Jiří Soumar, Rudolf Pauer st., Mária Pauerová, Vladimír Kadlečík, Stanislav Jurkas, Melánia Slabá, František Hlavatovič

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa a sviatky 1011€, Zbierka na kostol 2450€, upratovanie 70€, Bohu známe 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 459-467. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS