Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 21.05.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

21.5.2017

6. veľkonočná nedeľa

pondelok

22.5.2017

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky - spomienka

štvrtok

25.5.2017

Nanebovstúpenie Pána - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

piatok 26.5.2017

Sv. Filipa Nériho, kňaza - spomienka

nedeľa

21.5.2017

7. veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Peter Madeja 22, Rozmarínka Rajnicová 3, Mária Stempelová 75, Jozefína Pauerová 46, Marko Sagan 3,

sobáš: Viera a Jiří Janošek 30, Margita a František Petráš 53

pondelok

8:00

Za † Pavla, Pavlínu, Gustáva a † z rodiny Kurekovej

utorok

18:30

Za † rodinu Huttovú, Bohunickú a za † starých rodičov z oboch strán

streda

16:30

Na poďakovanie za dar života, 60 rokov života pre Silviu

štvrtok

8:00

18:30

Za † Máriu, Jána a † rodičov Janečkových

Za † Máriu Jurákovú, r. Mancovú - 4. výročie

piatok

18:30

Za † Vladimíra Kalaša a † rodičov, Jzefa Kubiša a † rodičov

sobota

18:30

Za † z rodiny Jankovičovej a Hercegovej

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Oznamy

 • Máj - mesiac Panny Márie, pred sv. omšami Mariánske litánie.
 • Zvonček 319€, zbierka na opravu kostola 2315€, divadlo 70€, koncert 24€, Bohu známa 20€. Pán Boh zaplať!
 • Od piatka začíname deviatnik k Duchu svätému.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 • Prosebné dni (pondelok, utorok, streda) - prosba o požehnanie úrody (utorok).
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny prvoprijímajúcich detí. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 14.05.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

14.5.2017

5. veľkonočná nedeľa

utorok

15.5.2017

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka

výročie úmrtia biskupa Mons. Dominika Tótha, 2015

nedeľa

21.5.2017

6. veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Alojz Bachratý 25, Pavol Šild 16, Andrej Uher 3, Mária Lehutová 4, Melánia Komárová 21, Mária Pauerová 15, Katarína Kolesíková 29, Ambróz Heteš 10, Katarína Mancová 58, Ján Manca 58, Viktor Heteš 20,

pondelok

18:30

Za † z rodiny Ušákovej

utorok

18:30

Za † Máriu Lehutovú a rodičov Vrbovských a Lehutových

streda

18:30

Za † Štefana Tomášku

štvrtok

18:30

Za † z rodiny Jurkasovej a Ďuračkovej

piatok

18:30

Za † Františku a Vincenta Jurkasových

sobota

8:00

Za † Viktora a Štefániu Slivových, nevestu Máriu a rodinu Krapkovú

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Peter Madeja 22, Rozmarínka Rajnicová 3, Mária Stempelová 75, Jozefína Pauerová 46, Marko Sagan 3,

sobáš: Viera a Jiří Janošek 30, Margita a František Petráš 53

Oznamy

 • Máj - mesiac Panny Márie, pred sv. omšami Mariánske litánie.
 • Zvonček 525,50€, zbierka na seminár 550€ + 200€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 315-326. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 07.05.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

7.5.2017

4. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera - zbierka na seminár

sobota

13.5.2017 Panny Márie Fatimskej - 100. výročie - spomienka

nedeľa

14.5.2017

5. veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Oľgu Kasanickú, Andreja Stempela (mesačná)

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (č.d.589)

utorok

18:30

Za † Jozefa Bednára, starých rodičov z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Za † Jána Štibravého a ostatných † z rodiny

štvrtok

8:00

Za † Serafína a Emíliu

piatok

18:30

Za † Máriu Petríkovú - výročná

sobota

8:00

15:30

Za † z rodiny Holickej, Mihalkovičovej, Šteruskej a Jozefa Chrvalu

sobášna

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Alojz Bachratý 25, Pavol Šild 16, Andrej Uher 3, Mária Lehutová 4, Melánia Komárová 21, Mária Pauerová 15, Katarína Kolesíková 29, Ambróz Heteš 10, Katarína Mancová 58, Ján Manca 58, Viktor Heteš 20,

Oznamy

 • Zvonček 237€, krst 50€, zo sobáša 50€, Bohu známa 20€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 307-314. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 30.04.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

30.4.2017

3. veľkonočná nedeľa

pondelok

1.5.2017 Sv. Jozefa, robotníka - spomienka

utorok

2.5.2017 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
streda 3.5.2017

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok

štvrtok 4.5.2017

Sv. Floriána, patróna hasičov - spomienka

piatok

5.5.2017 prvý piatok

nedeľa

7.5.2017

4. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera - zbierka na seminár

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Dankových a Tomáškových a ostatných † z rodiny

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Lýdiu

utorok

18:30

Za † Máriu Páleníkovú a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Rozáliu

štvrtok

18:30

Za † Kamilu a Júliusa Kirstenauerových a ostatných z rodín Mitošinkovej, Šugrovej, Kováčovej, Barákovej

piatok

18:30

Za † Jozefa Bednára, starých rodičov z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc

sobota

8:00

Za † Júliu Turanskú, bratov a rodičov Františku a Jána Melúchových a † rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Oľgu Kasanickú, Andreja Stempela (mesačná)

Oznamy

 • Prvý piatok - spovedanie po domoch v piatok doobeda, treba si nahlásiť.
 • Zvonček 212€, krst 30€, dychovka 300€, Bohu známy 100€. Pán Boh zaplať!
 • Platby: záloha organ 2500€, záloha oltár 500€, záloha dvere 500€, žulové oltárne dosky 720€, svietnik 296€, alarm do kostola a fary 1180€..
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 288 - 306, 613. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Oznamy - 23.04.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

23.4.2017

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva, končí sa veľkonočná oktáva

pondelok

24.4.2017 Sv. Juraja, mučeníka - spomienka

utorok

25.4.2017 Sv. Marka, evanjelistu - sviatok

piatok

28.4.2017 Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfordu, kňaza - spomienka

sobota

29.4.2017 Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy - sviatok

nedeľa

30.4.2017

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva, končí sa veľkonočná oktáva

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jána a Máriu, Štefana a Cecíliu Hlavatovičových

pondelok

18:30

Za † Viktora Dgoňa, manželov Schusterových a starých rodičov Čapkovičových a Drgoňových

utorok

18:30

Za † Michala Nádaského, Zuzanu a Bohumila Štibraných

streda

18:30

Za † Ignáca Hlavatoviča, manželku Antóniu a dcéru Alenu

štvrtok

18:30

Za † Františku Kičinovú, Štefana Stračára a † z rodiny

piatok

18:30

Za † Rozáliu Chrvalovú

sobota

8:00

Za † Holecových, Kostolanských a ostatných † z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Dankových a Tomáškových a ostatných † z rodiny

Oznamy

 • Zvonček Veľká noc 1093€, bratia Čížoví 100€. Pán Boh zaplať!
 • Platby: záloha organ 2500€, záloha oltár 500€, záloha dvere 500€, žulové oltárne dosky 720€, svietnik 296€, alarm do kostola a fary 1180€..
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 274 - 287. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 28.5.2017 o 10:30.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS