Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 24.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

24.12.2017

4. adventná nedeľa v roku B - Štedrý deň, Adama a Evy - pradodičov - spomienka

pondelok

25.12.2017 Narodenie Pána - slávnosť

utorok

26.12.2017 Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok

streda

27.12.2017 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok

štvrtok

28.12.2017 Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok

piatok

29.12.2017 Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

24.12.2017

Sv. Nazaretskej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - sviatok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Anastázia Stachová 80, Štefánia Mašková 90, Mária Kolesíková 84, Ľubomír Kuracina 51, Gabriela Kadlecová 31, Milan Šimo 25, Mária Filipovičová 84, Ján Martinkovič 67, Helena Hlavatovičová 45

sv. manželstva: Jana a Dušan Machovičoví 29

pondelok

0:00

8:00

10:30

Za fsrníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † Šimona Mancu, rodičov z oboch strán a † z rodiny

Za všetky narodené deti v tomto roku  našej farnosti

utorok

8:00

10:30

Za † z rodiny Sersenovej a Sedlákovej

Za † rodinu Mitošinkovú, Šugrovú, Kováčovú, Barákovú

streda

8:00

Za † Jozefa a Gabrielu Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

17:00

Za † Jozefa Bobeka a ostatnú † rodinu

piatok

8:00

Za † Emila Hullmana - 1. výročie

sobota

10:30

Za † Zlaticu Veselskú a † rodinu z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za všetkých † farníkov v tomto roku: Františka Paráková, Terézia Mancová, Viktor Petrík, Jaroslav Šutiak, Jozef Hečko, Ján Slabý, Júlia Miklovičová, Terézia Kúdelová, Augustín Mancovič, Eva Bašnáková, Milan Daniel, Celestína Kolesíková, Margita Hečková

Oznamy

 • 25.12.2017 bude vianočná farská ofera. Pán Boh zaplať-
 • 31.12.2017 bude na konci sv. omší ďakovná pobožnosť na konci roka. Zároveň je sv. omša o 10:30 detská.
 • Zvonček nedeľa 247€, Bohu známy 300€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 9 - 19.. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 17.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

17.12.2017

3. adventná nedeľa v roku B - nedeľa Gaudete (radostná)

nedeľa

24.12.2017

4. adventná nedeľa v roku B - Štedrý deň, Adama a Evy - pradodičov - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých a deti

pondelok

17:30

Za † Michala Hajtmana - 1. výročie

utorok

13:30

14:30

17:00

Za † Celestínu Kolesíkovú - pohrebná

Za † Celestínu Kolesíkovú - pohrebné obrady

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

17:00

Za † Jána a Janu Rechtoríkových, Augustína Reisenaura, dcéru Máriu a starých rodičov

štvrtok

17:00

Za † Daniela Odlera a rodičov, za † rod. Mončekovú

piatok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mancovičovú

sobota

8:00

Za † Jarolíma a VIktóriu Sitárových a za † z rodiny Sitárovej a Turanskej

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Anastázia Stachová 80, Štefánia Mašková 90, Mária Kolesíková 84, Ľubomír Kuracina 51, Gabriela Kadlecová 31, Milan Šimo 25, Mária Filipovičová 84, Ján Martinkovič 67, Helena Hlavatovičová 45

sv. manželstva: Jana a Dušan Machovičoví 29

Oznamy

 • Vianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok - 18. decembra.
 • V utorok 19.12. bude pri sv. omši Pomazanie chorých.
 • Zvonček nedeľa 542€, Bohu známa 50€, koncert DH Chtelničanka 195,25€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 1 - 11, 557.. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 10.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

10.12.2017

2. adventná nedeľa

pondelok

11.12.2017 Sv. Damaza I, pápeža - spomienka

utorok

12.12.2017 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - spomienka

streda

13.12.2017 Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
štvrtok

14.12.2017

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

17.12.2017

3. adventná nedeľa v roku B - nedeľa Gaudete (radostná)

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

výročie úmrtia v decembri: Ján Hlavatovič, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Anton Cibula, Rudolf Jurkas, Serafína Jurkasová, Peter Jurkas, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Rudolf Hlavatovič, Koloman Stacho, Anton Stacho, Alžbeta Zábrodská, Ján Magula, Anastázia Machovičová, Jozef Machovič, Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Štefan Rajnic, Serafína Jurkasová, Gabriela Hlavatovičová, Marta Horváthová, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Klementína Holická, Matilda Dúbravová, Julián Dúbrava, Ján Petráš st.

pondelok

13:30

14:30

Za † Celestínu Kolesíkovú - pohrebná

Za † Celestínu Kolesíkovú - pohrebné obrady

utorok

16:00

Za † Hieronýma Stračára a † rodičov z oboch strán

streda

15:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Luščíkovú a Borovskú

štvrtok

15:00

Za † Máriu a Františka Šildových, synov, dcéru a zaťov

piatok

17:00

Za † Antona Lesaya a † rodičov z oboch strán

sobota

12:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Anastáziu Stachovú 80 rokov a Štefániu Maškovú 90 rokov života

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých a deti

Oznamy

 • Vianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok - 18. decembra.
 • Zvonček nedeľa 464,50€, upratovanie minulý týždeň 40€, predplatitelia posla 30€, Bohu známa rodina 500€, z pohrebu 100€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€, organ 12000€ + 14441KČ.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 537-539, 584-589. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 03.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

3.12.2017

1. adventná nedeľa

pondelok

4.12.2017 Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

6.12.2017 Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka

štvrtok

7.12.2017 Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa, spomienka
piatok

8.12.2017

Nepoškvrneného počatia Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

10.12.2017

2. adventná nedeľa v roku B

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † v novembri: Teofil Králik, Emil Kolenič - 1. výročie

pondelok

17:00

Za † Máriu Fabušovú, rodičov Fabušových a Dzurenkových

utorok

17:00

Za † Biznára Petra, Otíliu a dcéru Martušku

streda

17:00

Za † Štefániu a Františka Maštalírových, Martu a Vojtecha Maškových, dcéru Gabiku, syna Pavla a ostatných † z rodiny, za Annu Bakovú

štvrtok

17:00

Za † Pavla Chrvalu, †  rodičov z oboch strán

piatok

8:00

18:00

Na úmysel ordinára

Za † rodinu Komárovú a Hlavatovičovú

sobota

8:00

Za † Vendelína a Albínu Čerešníkových, vnuka Slavka a Jaroslava Zemka

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

vúročie úmrtia v decembri: Ján Hlavatovič, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Anton Cibula, Rudolf Jurkas, Serafína Jurkasová, Peter Jurkas, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Rudolf Hlavatovič, Koloman Stacho, Anton Stacho, Alžbeta Zábrodská, Ján Magula, Anastázia Machovičová, Jozef Machovič, Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Štefan Rajnic, Serafína Jurkasová, Gabriela Hlavatovičová, Marta Horváthová, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Klementína Holická, Matilda Dúbravová, Julián Dúbrava, Ján Petráš st.

Oznamy

 • 1.12.2017 - prvý piatok v mesiaci - spovedanie chorých, prosím nahlásiť v sakristii.
 • Vianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok - 18. decembra.
 • Zvonček nedeľa 561,50€, hodová ofera 785€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€, organ 12000€ + 14441KČ.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 529-536. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Oznamy - 26.11.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

26.11.2017

Nedeľa Krista Kráľa

štvrtok

30.11.2017 Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

nedeľa

1.12.2017

1. adventná nedeľa v roku B

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Daniela Hlavatovičová 50, Margita Mancová 91, Cecília Slobodová 92, Michaela Bobeková 75, Ján Uher 60, Margita Kočitá 80, Anna Tomášková

výročie manželstva: František a Štefánia Dankoví 44, Mária a Zdenko Maškoví 35, Mária a Vladimír Uhroví 35

pondelok

17:00

Za † Antona Vatalu - 1. výročie

utorok

17:00

Za † Štefana a Matildu Kressových a ostatných † z rodiny a Petra Smutného

streda

17:00

Za † rodinu Hlavatovičovú a Lackovičovú

štvrtok

17:00

Za † Máriu Zacharovú - 1. výročie

piatok

18:00

Za † Annu Vrúbelovú - 1. výročie

sobota

8:00

Za Božie požehnanie a potrebné milosti do ďalších rokov života pre pani kostolníčku Ernestínu a jej rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † v novembri: Teofil Králik, Emil Kolenič - 1. výročie

Oznamy

 • 1.12.2017 - prvý piatok v mesiaci - spovedanie chorých, prosím nahlásiť v sakristii.
 • Vianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok - 18. decembra.
 • Zvonček nedeľa 272€. Pán Boh zaplať!
 • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
 • Výdaje: veža 11200€, okenice 5710€, dvere sakristia 950€, farba chórus 300€, 2 obnovené stanice krížovej cesty 600€, organ 12000€ + 14441KČ.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 522-528. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS