Nové video - Stojí za to ...

Super  video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Spoločná modlitba

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Godzone Tour 2017 - Odhodlaní zmeniť svet

Oznamy - 05.02.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

5.2.2017

5. nedeľa v cezročnom období

Sv. Agáty, panny a mučenice

pondelok

6.2.2017 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

streda

8.2.2017 Sv. Hieronyma Emiliániho - spomienka

piatok

10.2.2017

Sv. Školastiky, panny - spomienka

sobota

11.2.2017

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej - spomienka

25. Svetový deň chorých

nedeľa

12.2.2017

6. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná Za † Júliu Bednárikovú, Františku Parákovú, Ruženu Staroňovú

pondelok

17:00

Za † Vdp. Michala Mikušku - 7., Máriu Mikuškovú - 25.2. - 14., Vdp. dekana Pavla Kotvana 28.1. - 45., Vdp. Izidora Štefíka 20.1. - 42. a † rodinu

utorok

14:00

17:00

Za † Teréziu Mancovú - 85 - pohrebná, 15:00 pohreb

Za Božiu pomoc a uzdravenie pre sestry Moniku a Petru

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre p. Vojtecha

piatok

17:00

Za † Blaženu Machovičovú a † z rodiny Machovičovej a Krajčovičovej

sobota

8:00

Za † Margitu a Viktora Remenárových a syna Štefana

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Výročná: Helena Hušeková 24, Štefan Zábrodský 2, Júlia Zábrodská 8, Júlia SLivová 30, Vladimír Stacho 2, Jozef Hlavatovič 2, Dominik Srdoš 22, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová 18, Vladimír Kopál 6, František Chrvala 10, Jozef Sliva 32, Helena Slivová 32, Šimon Holický 19, František Kolesík 39, Justína Kolláriková 37, Hieronym Stračár 14

Oznamy

 • V sobotu budú o 16:00 odprosujúce modlitby.
 • Zvonček nedeľa 217€, Bohuznáma 100€. Pán Boh zaplať!
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 637, 150 - 163. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, Plánujem robiť Detské sv. omše v 4. nedeľu v mesiaci o 10:30.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude pravdepodobne v nedeľu - 28.5.2017

Oznamy - 29.01.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

29.1.2017

4. nedeľa v cezročnom období

utorok

31.1.2017 Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

štvrtok

2.2.2017 Obetovanie Pána (Hromnice) - sviatok

piatok

3.2.2017

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - spomienka

Prvý piatok v mesiaci

sobota

4.2.2017 Prvá sobota v mesiaci

nedeľa

5.2.2017

5. nedeľa v cezročnom období

Sv. Agáty, panny a mučenice

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † rodičov Dovičičových a Horvatovičových

pondelok

17:00

Za † Jozefa a Máriu Stachových

utorok

17:00

Za † rodičov Irenu a Dominika Chrvalových, Emíliu Markovú a starých rodičov

streda

17:00

Za † Františka a Františku Bendových a starých rodičov Pavla a Máriu

štvrtok

8:00

17:00

Za † Štefana Zubčáka - 1. výročie

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie

piatok

17:00

Za † Blažeja a Máriu Holických, Antona a Máriu Kubišových a † starých rodičov

sobota

8:00

Za † Annu a Matúša Tomaškových, synov Milana a Jozefa

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná Za † Júliu Bednárikovú a Františku Parákovú

Oznamy

 • Vo štvrtok 2.2. si prineste sviece do kostola na požehnanie
 • V piatok budem udeľovať Svätoblažejské požehnanie hrdla
 • V sobotu sa budeme pred sv. omšou modliť mariánske večeradlo a o 16:00 odprosujúce modlitby.
 • Zvonček nedeľa 224€. Pán Boh zaplať!
 • Vo štvrtok sa modlíme hodinu pred sv. omšou za nové duchovné povolania.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 140 - 149, 564, 571, 632. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude pravdepodobne v nedeľu - 28.5.2017

Oznamy - 22.1.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

22.1.2017

3. nedeľa v cezročnom období

pondelok

23.1.2017 Sv. Jána Almužníka, biskupa - spomienka

utorok

24.1.2017 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

25.1.2017 Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok

štvrtok

26.1.2017 Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka

piatok

27.1.2017 Sv. Angely Merici, panny - spomienka

sobota

28.1.2017 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

29.1.2017

4. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † z rodiny Dubovskej, Semešovej a Leitmannovej

pondelok

17:00

Za † z rodiny Sedlákovej a Mikulovej

utorok

17:00

Za † rodičov Líškových a Muluchových, za ich synov a nevesty, za zdravie a Božiu pomoc

streda

17:00

Za † Anastáziu a Františka Prvých, Jozefa Lesaya, syna Kamila a dcérku Vierku

štvrtok

17:00

Za † Andreja Uhra a † rodičov Odlerových

piatok

17:00

Za † Jozefa Jursu a ostatných † z rodiny, na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

sobota

8:00

Za † rodičov Prvých a Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † rodičov Dovičičových a Horvatovičových

Oznamy

 • 18. - 25.1.2017 - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov - motto „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“
 • Zvonček nedeľa 274,50€. Bohu známy 100€. Pán Boh zaplať!
 • Vyúčtovanie plynu v kostole - 323,30€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 562, 128 - 139. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 15.01.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

15.1.2017

2. nedeľa v cezročnom období

utorok

17.1.2017 Sv. Antona, opáta - spomienka

piatok

20.1.2017 Sv. Šebastiána, mučeník - spomienka

sobota

21.1.2017 Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

nedeľa

22.1.2017

3. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu

Za jubilantov v tomto mesiaci: Anna Hlavatovičová 74, Alexandra Čútiová 16, Adela Petríková 82, Cecília Jankovičová 82, Cecília Srdošová 82, Simona Arendášová 35, Salome Kumpanová 18, Jozef Dovičič a Mária - 50 rokov manželstva

pondelok

16:30

Za † Pavla a Jolanu Drgoňových, sestru Štefániu, rodičov z oboch strán, Emila a Máriu Kubišových

utorok

16:30

Za † rodičov Kolomana a Pavlínu Kuníkových, Teofila a Klementínu Slabých a † z rodiny

streda

16:30

Za † Edvarda Hlavatoviča, † rodičov, súrodencov a za † z rodiny Nádaskej

štvrtok

16:30

Za † Štefana a Emíliu Hlavatovičových a starých rodičov z oboch strán a † z rodiny Partelovej a Hlavatovičovej

piatok

16:30

Za † Melániu Holickú a † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Jána a Annu Stračárových a † z rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † z rodiny Dubovskej, Semešovej a Leitmannovej

Oznamy

 • 18. - 25.1.2017 - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov - motto „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“
 • Zvonček Troch kráľov + nedeľa 646,50€. Zbierka na opravu kostola 1980€, pútnici z Oravy 180€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 121 - 127, 567 - 570, 610. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 8.1.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

8.1.2017

2. nedeľa po narodení Pána - Sviatok krstu Krista Pána

utorok

10.1.2017 Rekolekcia v Smoleniciach, sv. omša o 9:30

piatok

13.1.2017 Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

15.1.2017

2. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † - výročie v tomto mesiaci: Anton Srholec 1, Dominik Zábrodský 60, Elemír Sersen 4, Jozef Lužák 2, Emília Mancová 15, ...

pondelok

16:30

Za † Viktora a Štefániu Slivových a Máriu Slivovú

utorok

14:30

15:30

Za † Františku Parákovú r. Chrvalovú - pohrebná vo farskom kostole

Za † Františku Parákovú r. Chrvalovú - pohreb na hornom cintoríne

streda

16:30

Za † Jozefa a Máriu Krapkových, bratov Františka a Michala

štvrtok

16:30

Za † Jozefa Kadlečíka a rodičov z oboch strán

piatok

16:30

Za † Dionýza a Štefániu Roháčových, starých rodičov z oboch strán a Gašpara Švolíka

sobota

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

nedeľa

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu

Za jubilantov v tomto mesiaci: Anna Hlavatovičová 74, Alexandra Čútiová 16, Adela Petríková 82, Cecília Jankovičová 82, Cecília Srdošová 82, Simona Arendášová 35, Salome Kumpanová 18, Jozef Dovičič a Mária - 50 rokov manželstva

Oznamy

 • Zvonček Starý a Nový rok 574,50€. Bohu známe 100 + 100€. Pán Boh zaplať!
 • Elektroinštalácia - 13 382,84€.
 • V nedeľu - 15.1.2017 bude o 15:00 v kostole koncert Daniela Čapkoviča a hostí
 • Spovedanie chorých k prvému piatku bude vo štvrtok - 5.1.2017. Treba sa nahlásiť v sakristii.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok pred sv. omšou sa budeme modlievať za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 588, 111 - 118. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS