Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 03.02.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

03.02.2013

4. nedeľa v cezročnom období

utorok

28.1.2013 Sv. Agáty, oabby a mučenice, spomienka

streda

31.1.2013 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

piatok

2.2.2013 Sv. Jozefíny Bakhity, panny - ľubovoľná spomienka
nedeľa

3.2.2013

5. nedeľa v cezročnom období

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za farníkov

 

10:30

Ďakovná
pondelok 17:00

Ďakovná a prosba o Božiu pomoc pre rodinu Prvú

utorok

17:00

Za † rodičov Stachových, Horváthových, dcéru Martu a zosnulých z rodiny
streda

17:00

Za † Františka a Katarínu Uhrových a zosnulých z rodiny

štvrtok 17:00

Za † Štefana a Štefániu Uhrovčíkových, Františku Maškovú a zosnulých z rodiny

piatok

17:00

Za † Jána a Máriu Benovicových a rodičov z oboch strán

sobota

7:30

Za † Dominika Turanského, rodičov z oboch strán a brata Františka Vajsa

nedeľa

7:30

Za † Silvestra Nováka, rodičov z oboch strán a všetkých zosnulých z rodiny
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 405-408, 612.

 

Oznamy - 27.01.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

27.1.2013

3. nedeľa v cezročnom období

pondelok

28.1.2013 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

31.1.2013 Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

sobota

2.2.2013 OBETOVANIE PÁNA - spomienka
nedeľa

3.2.2013

4. nedeľa v cezročnom období

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Alenku Benovicovú

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Františka a Anastáziu Prvých

utorok

17:00

Za † Milana a Helenu Hušekových
streda

17:00

Za † Viktora Heteša, manželku Annu, dcéru Veroniku a zosnulých z rodiny, za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok 17:00

Za † rodičov Slivových, zosnulých z rodiny, rehoľnú sestru Astériu Kostolanskú, Albínku a zosnulých z rodiny

piatok

17:00

Za † Jána Stachu staršieho a rodičov z oboch strán

sobota

7:30

Za † Jozefa a Annu Děckých

nedeľa

7:30

Za farníkov
  10:30

Ďakovná

 

Oznamy

  • Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok až piatok vždy od 16:00 do večernej sv. omše. Chorých navštívim v piatok dopoludnia. Prosím chorých nahlásiť v sakristii.
  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 400-404.

 

Oznamy - 20.01.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

20.1.2013

2. nedeľa v cezročnom období

pondelok

21.1.2013 Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

utorok

22.1.2013 Sv. Vincenta, diakona a mučeníka - ľubovoľná spomienka

štvrtok

24.1.2013 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

piatok

25.1.2013 Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok

sobota

26.1.2013 Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
nedeľa

20.1.2013

3. nedeľa v cezročnom období

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Pavla Jurkasa a manželku Katarínu

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Antona Lesaya, za zdravie a Božiu pomoc

utorok

17:00

Za † rodičov Machovičových a Kolesíkových, syna Róberta, súrodencov a zosnulých z oboch rodín
streda

17:00

Za † rodičov Dovičičových, syna Karola, rodičov Lackovičových, syna Jána a Jozefa

štvrtok 17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (č.319)

piatok

17:00

Ďakovná

sobota

7:30

Za † Františka Chrvalu a rodičov z oboch strán

nedeľa

7:30

Za † Alenku Benovicovú
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícku univerzitu. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať.
  • Od 18.januára do 25.janurája je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 395-399.

 

Oznamy - 13.01.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

13.1.2013

KRST KRISTA PÁNA - sviatok - Končí sa Vianočné obdobie.

štvrtok

17.1.2013 Sv. Antona, opáta - spomienka
nedeľa

20.1.2013

2. nedeľa v cezročnom období

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Dominika Srdoša, sestru Anastáziu a rodičov z oboch strán

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Štefana Kollárika, rodičov Kollárikových, Mancových, syna Štefana a starých rodičov

utorok

17:00

Za † členov rodiny Mancovej a Šándorovej
streda

17:00

Za rodinu Krajčovičovú a Csonkovú

štvrtok 7:30

Na úmysel

piatok

17:00

Za † Vojtecha a Pavlínu Vrbovských a všetkých z rodiny

sobota

7:30

Za † Vojtecha a Rozáliu Jakúbkových a rodičov z oboch strán

nedeľa

7:30

Za † Pavla Jurkasa a manželku Katarínu
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

  • Dnes sa končí Vianočné obdobie.
  • Od 18.januára do 25.janurája je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 387, 388, 390, 391, 582

 

Oznamy - 06.01.2013

Poriadok bohoslužieb Dechtice

od 7. januára 2013 do 13. januára 2013

 

 

 

Pondelok po Zjavení Pána

7. január 2013

17.00 hod. + František a Anna Šalmanoví a starí rodičia z oboch strán

 

Utorok po Zjavení Pána,

8. január 2013

09.30 hod. na úmysel ordinára

 

Streda po Zjavení Pána

9. január 2013

17.00 hod. + Jozef Klimo, manželka a syn Štefan

 

Štvrtok po Zjavení Pána

10. január 2013

17.00 hod. + Šimon a Klementína Holickí, Štefan Kollárik a ostatní zosnulí z rodiny

 

Piatok po Zjavení Pána

11. január 2013

17.00 hod. + Štefan a Eleonóra Rajnicoví

 

Sobota po Zjavení Pána

12. január 2013

07.30 hod. za zdravie a božiu pomoc

 

KRST KRISTA PÁNA

Tretia nedeľa po narodení Pána, 13. január 2013

07.30 hod. + Dominik Srdoš, sestra Anastázia a rodičia z oboch strán

10.30 hod. za farníkov

 

Oznamy:

V sakristii môžete nahlásiť nové domy na požehnanie.

Koledníci Dobrej Noviny vykoledovali 1298,90 eur.

V utorok sa v našej farnosti uskutoční rekolekcia kňazov Smolenického dekanátu.

Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 381, 382, 384, 385, 386.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS