Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 13.01.2013

Liturgický kalendár

nedeľa

13.1.2013

KRST KRISTA PÁNA - sviatok - Končí sa Vianočné obdobie.

štvrtok

17.1.2013 Sv. Antona, opáta - spomienka
nedeľa

20.1.2013

2. nedeľa v cezročnom období

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Za † Dominika Srdoša, sestru Anastáziu a rodičov z oboch strán

 

10:30

Za farníkov
pondelok 17:00

Za † Štefana Kollárika, rodičov Kollárikových, Mancových, syna Štefana a starých rodičov

utorok

17:00

Za † členov rodiny Mancovej a Šándorovej
streda

17:00

Za rodinu Krajčovičovú a Csonkovú

štvrtok 7:30

Na úmysel

piatok

17:00

Za † Vojtecha a Pavlínu Vrbovských a všetkých z rodiny

sobota

7:30

Za † Vojtecha a Rozáliu Jakúbkových a rodičov z oboch strán

nedeľa

7:30

Za † Pavla Jurkasa a manželku Katarínu
  10:30

Za farníkov

 

Oznamy

  • Dnes sa končí Vianočné obdobie.
  • Od 18.januára do 25.janurája je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 387, 388, 390, 391, 582

 

Oznamy - 06.01.2013

Poriadok bohoslužieb Dechtice

od 7. januára 2013 do 13. januára 2013

 

 

 

Pondelok po Zjavení Pána

7. január 2013

17.00 hod. + František a Anna Šalmanoví a starí rodičia z oboch strán

 

Utorok po Zjavení Pána,

8. január 2013

09.30 hod. na úmysel ordinára

 

Streda po Zjavení Pána

9. január 2013

17.00 hod. + Jozef Klimo, manželka a syn Štefan

 

Štvrtok po Zjavení Pána

10. január 2013

17.00 hod. + Šimon a Klementína Holickí, Štefan Kollárik a ostatní zosnulí z rodiny

 

Piatok po Zjavení Pána

11. január 2013

17.00 hod. + Štefan a Eleonóra Rajnicoví

 

Sobota po Zjavení Pána

12. január 2013

07.30 hod. za zdravie a božiu pomoc

 

KRST KRISTA PÁNA

Tretia nedeľa po narodení Pána, 13. január 2013

07.30 hod. + Dominik Srdoš, sestra Anastázia a rodičia z oboch strán

10.30 hod. za farníkov

 

Oznamy:

V sakristii môžete nahlásiť nové domy na požehnanie.

Koledníci Dobrej Noviny vykoledovali 1298,90 eur.

V utorok sa v našej farnosti uskutoční rekolekcia kňazov Smolenického dekanátu.

Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 381, 382, 384, 385, 386.

Oznamy - 28.10.2012

Liturgický kalendár

nedeľa

28.10.2012

30. nedeľa v cezročnom období

štvrtok 1.11.2012

Sviatok všetkých svätých - slávnosť - prikázaný sviatok

piatok 2.11.2012

Spomienka na všetkých verných zosnulých

sobota 3.11.2012 Sv. Martina Porres, rehoľníka - ľubovoľná spomienka
nedeľa

4.11.2012

31. nedeľa v cezročnom období

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Poďakovanie a prosba o dary Ducha svätého pre rodinu Smutnú

 

10:30

Za farníkov

pondelok

17:00

Za poďakovanie za 50 rokov života a za Božiu pomoc

utorok

17:00

Za † Jozefa a Máriu Mancových a starých rodičov

streda

17:00

Za † Emila Šimončiča a zosnulých z rodín Šimončičovej a Ševčovičovej

štvrtok 7:30 Za † Annu Mancovú a Helenu Bukovčákovú
  10:30 Za farníkov

 

15:00

Pobožnosť na cintoríne

piatok

7:30

Za † Jána Kúdelu

  17:00 Za všetkých verných zosnulých

sobota

7:30

Za † členov rodín Holickej a Pastvovej

nedeľa

7:30

Poďakovanie za dar života a prosba o zdravie a Božiu pomoc

  10:30

Za farníkov - kostol všetkých svätých na cintoríne

 

10:30

Na úmysel - farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

 

Oznamy

  • Sviatosť zmierenia vysluhujeme v pondelok, utorok a stredu od 16:00 hod. do večernej sv. omše a po sv. omši od 17:45 do 18:45.
  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 311-314, 316

 

Úplné odpustky pre duše v Očistci

Veriaci, ktorý na dušičky nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca. A ďalej vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna spoveď však stačí na všetky odpustky.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS