Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 18.11.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

18.11.2018

33. nedeľa v cezročnom období

utorok

20.11.2018 Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice - spomienka

streda

21.11.2018

Obetovanie Panny Márie - spomienka

štvrtok

22.11.2018 Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

piatok

23.11.2018 Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka - spomienka
sobota

24.11.2018

Sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza - spomienka

nedeľa

25.11.2018

34. nedeľa v cezročnom období - Krista Kráľa

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † kňaza Štefana Hlavatoviča, rehoľné sestry Ladislavu, Emeritu a Benignu

pondelok

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janotkovú a Gazdíkovú

utorok

16:00

Za všetkých † z rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Rozáliu, z príležitosti dožitých 83 rokov života

štvrtok

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Baraniakovú

piatok

18:00

Za † Antona Vatalu - 2. výročie

sobota

18:00

Za † Jána a Janku Madových

nedeľa

 

8:00

 

 

 

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Margita Kočitá 81, Anna Lesayová 85, Daniela Hlavatovičová 51, Margita Mancová 92, Katarína Madejová 55, Martin Madeja 33, Eva Žáková 65, Helena Kadlečíková 86, Veronika Kvasnicová 78, Emília Šimová 86, Cecília Slobodová 94, Ján Uher 61, Ivana Nádaská 20

výročie manželstva: František a Štefánia Dankoví 46, Mária a Zdenko Maškoví 36, Mária a Vladimír Uhroví 36, Dušan a Jana Machovičoví 30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

 

Oznamy

 • Od 13. do 21.novembra je Novéna k Panne Márii Trnavskej v Trnave. Hlavná omša je každý deň o 18:00. Viac info si prečítajte TU.
 • V nedeľu - 25.11.2018 príde do našej farnosti na sv. omšu o 10:30 otec arcibiskup Ján Orosch. Zároveň je hodová farská ofera.
 • Zvonček nedeľa 404€, z pohrebu 100€. Pán Boh zaplať!
 • Strechu stála 92627€, hromozvod stál 9098,27€ - obe sumy sú vyplatené. Ešte dlhujeme 5000€ za obnovu oltára v kaplnke Karmelskej Panny Márie - ešte nie je oltár dokončený. Máme nový tehlový plot medzi farským dvorom a škôlkou, máme nové halogénové osvetlenie 315€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 490-496, 556, 566. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 11.11.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

11.11.2018

32. nedeľa v cezročnom období

pondelok

12.11.2018 Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka

utorok

13.11.2018

Výročie úmrtia arcibiskupa Júliusa Gábriša (1987)

sobota

17.11.2018

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka

nedeľa

18.11.2018

33. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Blažena Machovičová, Jozef Lužák, Mária Zacharová, Ján Kúdela, Jarosav Vavro, Viliam Srdoš, Anton Machovič, Anna Šildová, Štefan Bašnák, Dušan Sloboda, Jozef Vrbovský, Pavlína Vrbovská, Katarína Lesayová, Fridrich Kaima, Karol Dovičič, Ján Štiibravý ml., Ernestína Štibravá, Terézia Bachratá, Emília Uhrová, Veronika Gajarská, Vincent Gajarský, Dominik Turanský, Karol Kopšík, Dominik Kolesík, Melánia Kolesíková, Pavlína Kuníková, Imrich Dreveňák, rodičia Dubeňoví, Ján Hlavatovič, Rozália Hlavatovičová, Štefánia Žáková, Kristína Vagovičová, Školastika Zemčíková, Emília Zemková, Anton Vatala, Katarína Šmondrková, Ján Jamrich, Ernestína Stračárová, Teofil Králik, Štefánia Maštalírová, František Maštalír, Katarína Chrvalová, Jiří Soumar, Rudolf Pauer st., Mária Pauerová

pondelok

16:15

Za † Jozefa Kadlečíka, Františka Nádaského a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

16:15

Za † Hedvigu Konečnú, syna Vladimíra, sestru Annu a rodičov

streda

16:15

Za † z rodiny Chrvalovej, Vavrinkovičovej a Júliu Šagyovú

štvrtok

16:15

Za všetkých † z rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (514)

piatok

8:00

Za Božie požehnanie pre rodinu

sobota

8:00

Za † Františka Chrvalu, Margitu a Jozefa Rajnicových a všetkých † z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † kňaza Štefana Hlavatoviča, rehoľné sestry Ladislavu, Emeritu a Benignu

 

Oznamy

 • Od 13. do 21.novembra je Novéna k Panne Márii Trnavskej v Trnave. Hlavná omša je každý deň o 18:00. Viac info si prečítajte TU.
 • Zvonček nedeľa 482€, Zbierna na opravu kostola 2460€, Bohu známa 50€, 100€. Pán Boh zaplať!
 • Strechu stála 92627€, hromozvod stál 9098,27€ - obe sumy sú vyplatené. Ešte dlhujeme 5000€ za obnovu oltára v kaplnke Karmelskej Panny Márie - ešte nie je oltár dokončený. Máme nový tehlový plot medzi farským dvorom a škôlkou.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 478-482, 565, 489, 614. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 04.11.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

4.11.2018

31. nedeľa v cezročnom období

piatok

9.11.2018

Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme - sviatok

sobota

10.11.2018

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

nedeľa

11.11.2018

31. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Máriu Myslíkovú, r. Tomáškovú, Máriu Školníkovú, Katarínu Chrvalovú

pondelok

17:30

Za † Elišku a Jozefa Jamricha

utorok

17:30

Za † Jána Slabého, Rozáliu a Augustína Mancoviča

streda

16:00

Za † rodičov Jurkasových a Holických a za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

17:30

Za † Jozefa Uváčka, rodičov Drgoňových a Uváčkových, sestru Annu a Juraja Kosu, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc, za dožitých 85 rokov zivota

sobota

8:00

Za † z rodiny Dovičičovej, Vágovičovej a Holickej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Blažena Machovičová, Jozef Lužák, Mária Zacharová, Ján Kúdela, Jarosav Vavro, Viliam Srdoš, Anton Machovič, Anna Šildová, Štefan Bašnák, Dušan Sloboda, Jozef Vrbovský, Pavlína Vrbovská, Katarína Lesayová, Fridrich Kaima, Karol Dovičič, Ján Štiibravý ml., Ernestína Štibravá, Terézia Bachratá, Emília Uhrová, Veronika Gajarská, Vincent Gajarský, Dominik Turanský, Karol Kopšík, Dominik Kolesík, Melánia Kolesíková, Pavlína Kuníková, Imrich Dreveňák, rodičia Dubeňoví, Ján Hlavatovič, Rozália Hlavatovičová, Štefánia Žáková, Kristína Vagovičová, Školastika Zemčíková, Emília Zemková, Anton Vatala, Katarína Šmondrková, Ján Jamrich, Ernestína Stračárová, Teofil Králik, Štefánia Maštalírová, František Maštalír, Katarína Chrvalová, Jiří Soumar, Rudolf Pauer st., Mária Pauerová

 

Oznamy

 • Zvonček nedeľa 429€, Dušičky 366€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
 • Strechu stála 92627€, hromozvod stál 9098,27€ - obe sumy sú vyplatené. Ešte dlhujeme 5000€ za obnovu oltára v kaplnke Karmelskej Panny Márie - ešte nie je oltár dokončený. Máme nový tehlový plot medzi farským dvorom a škôlkou.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 468-477. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 28.10.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

28.10.2018

30. nedeľa v cezročnom období

streda

31.10.2018 Vigília Slávnosti Všetkých svätých

štvrtok

1.11.2018

Všetkých svätých - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

piatok

2.11.2018

Všetkých verných zosnulých - spomienka, prvý piatok

nedeľa

4.11.2018

31. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Pavol Tomáška 71, Katarína Kalašová 49, Dominik Matuškovič 12, Simonka Horvatovičová 14, Jakub a Erik Dankoví 20, Elenka Danková 6, Alexandra Danková 42, Júlia Dzurenková 71, Simonka Ryšavá 2, Miroslav Komár 71, Anna Nováková 80, Jozef Kúdela 71, Daniela Kúdelová 67, Jozef Kúdela ml. 35, Ľuboš Šimončič 56

výročie manželstva: Komároví 41, Kolesíkoví 51, Pavol a Katarína Dankoví 23, Peter a Elena Rakúsoví 50, Štefan a Zuzana Holecoví 1

pondelok

17:30

Za † rodinu Adamkovičovú, Šteruskú, Biedíkovú a Krížkovú

utorok

17:30

Za † z rodiny Hlavatoičovej a Vadíkovej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za všetkých † kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti

piatok

8:00

18:00

Za všetkých † farníkov

Za všetkých tragicky † počas 1. a 2. svetovej vojny a † obete fašizmu a komunizmu

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janoškovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Máriu Myslíkovú, r. Tomáškovú, Máriu Školníkovú, Katarínu Chrvalovú

 

Oznamy

 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie - úplné odpustky
 • Zvonček nedeľa 344€, Zbierka na misie 545€. Pán Boh zaplať!
 • Strechu stála 92627€, hromozvod stál 9098,27€ - obe sumy sú vyplatené. Ešte dlhujeme 5000€ za obnovu oltára v kaplnke Karmelskej Panny Márie - ešte nie je oltár dokončený. Máme nový tehlový plot medzi farským dvorom a škôlkou.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 459-467. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Oznamy - 21.10.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

21.10.2018

29. nedeľa v cezročnom období, Misijná nedeľa - Zbierka na misie

pondelok

22.10.2018 Sv. Jána Pavla II, pápeža - spomienka

utorok

23.10.2018 Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza - spomienka

streda

24.10.2018 Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa - spomienka

štvrtok

25.10.2018

Sv. Maura, biskupa - spomienka

nedeľa

28.10.2018

30. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

poďakovanie za 50 rokov manželstva a 70 rokov života

pondelok

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc

utorok

17:30

Za † z rodiny Novotnej, Jurkasovej a Somsedíkovej

streda

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

17:30

Za † z rodiny Dubovskej, Tomáškovej a Vaškovej

piatok

7:30

Za † rehoľné sestry Germánu a Odonu

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Katku, Stanislava a pre farára Petra

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Pavol Tomáška 71, Katarína Kalašová 49, Dominik Matuškovič 12, Simonka Horvatovičová 14, Jakub a Erik Dankoví 20, Júlia Dzurenková 71, Simonka Ryšavá 2, Miroslav Komár 71, Anna Nováková 80, Jozef Kúdela 71, Daniela Kúdelová 67, Jozef Kúdela ml. 35, Ľuboš Šimončič 56

výročie manželstva: Komároví 41, Kolesíkoví 51, Pavol a Katarína Dankoví 23, Peter a Elena Rakúsoví 50, Štefan a Zuzana Holecoví 1

Oznamy

 • Október - mesiac Ružencovej Panny Márie - úplné odpustky
 • Zmena letného času na zimný zo soboty 27.10. na nedeľu 28.10.218
 • Zvonček nedeľa 321€, Bohu známy 100, Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
 • Strechu stála 92627€, hromozvod stál 9098,27€ - obe sumy sú vyplatené. Ešte dlhujeme 5000€ za obnovu oltára v kaplnke Karmelskej Panny Márie - ešte nie je oltár dokončený. Máme nový tehlový plot medzi farským dvorom a škôlkou.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 448-458, 555. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS