Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Oznamy - 02.06.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

2.6.2019

7. Veľkonočná nedeľa

pondelok

3.6.2019 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

utorok

4.6.2019 Féria

streda

5.6.2019 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
štvrtok

6.6.2019

Sv. Norberta, biskupa - spomienka, adorácia 16:15

výročie vysviacky Mons. Róberta Bezáka, trnavského emeritného arcibiskupa 2009

piatok

7.6.2019 Prvý piatok

sobota

8.6.2019 Ruženec 16:00

nedeľa

9.6.2019

Zoslanie Ducha svätého - Turíce - úplné odpustky, končí sa Veľkonočné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: Stanislav Blažo

pondelok

17:00

Za † Annu Hlavatovičovú

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (610)

streda

18:30

Za † z rodiny Tomáškovej a Slabej a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

17:00

Za † Františka Mašku, syna Ladislava a rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Holickú a Raffayovú

sobota

8:00

Za † Viktora a Máriu Rajnicových, brata Jozefa a † rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † žiakov a učiteľov našej jubilujúcej školy

výročie úmrtia: Ján Rajnic 21, Slavomír Repčík 3, Jozef Kajma 50, Emil Petrík 21, Matej Komár 25, Boris Komár 31, Marienka Slivová 44, Emil Rapant 27, Terézia Kúdelová 2, Ján Jankovič 29, Róbert Kolesík 7, Pavol Kolesík 4, Jozef Kolesík 5, František Rechtorík 31, Jozef Benovic 47, Mária Benovicová 20, Ľudovít Benovic 7, Šimon Manca 31, Jozef Manca 32, Michal Maška 3, Augusta Zuzkovičová 42, Vojtech Zuzkovič 32, Mária Slivová 43, Vojtech Jakúbek 17, Júlia Jakbková 42, Milan Sloboda 30, Mária Bendová 35, Júlia Bendová 34, Imrich Benda 89, Viola Dovičičová 8, Stanislava Hlavatovičová 1

Oznamy

 • Letné kántrové dni - streda, piatok, sobota - Prosíme za duchovné povolania.
 • Pokračuje Novéna k Duchu sv. pred sv. omšami.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 443€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 175-177, 560, 561, 602, 580, 609, 627. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 26.05.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

26.5.2019

6. Veľkonočná nedeľa

pondelok

27.5.2019 Sv. Augustína z Canterbury, biskupa - spomienka

utorok

28.5.2019 Féria

streda

29.5.2019 Vigília Slávnosti Nanebovstúpenia Pána
štvrtok

30.5.2019

Nanebovstúpenie Pána - PRIKÁZANÝ SVIATOK, adorácia 17:45

piatok

31.5.2019 Féria

sobota

1.6.2019 Sv. Justína, mučeníka - spomienka, Ruženec 16:00

nedeľa

2.6.2019

7. Veľkonočná nedeľa - Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

18:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za prvoprijímajúcich a ich rodiny

pondelok

17:00

Za † Ladislava a rodičov

utorok

18:30

Za † Viliama a Rozáliu Mikušových, † vdp. farára Jozefa Mikuša, rehoľnú sestru Vincentku Františku Mikušovú a ostatných † členov rodiny

streda

18:30

Za † Františka, Rozáliu, Elemíra a Jarmilu Sersenových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

10:00

18:30

Za Jozefa a rodičov

Na poďakovanie pri príležitosti životného jubilea - 60 rokov života a 38 rokov uzavretia sviatosti manželstva a za ďalšiu Božiu pomoc a za zdravie pre celú rodinu (550)

piatok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (428)

sobota

8:00

Na poďakovanie za dar života - 60 rokov života - Jarmila Hettešová a za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha svätého pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: Stanislav Blažo

Oznamy

 • Prosebné dni: pondelok, utorok, streda - Prosíme za úrodu (utorok)
 • V nedeľu 2.6.2019 bude zbierka na Katolícke masmédiá.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 341€, Bohu známy 500€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 163 - 173. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!

Oznamy - 19.05.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

19.5.2019

5. Veľkonočná nedeľa

pondelok

20.5.2019 Sv. Bernardína Sienského, kňaza - spomienka

utorok

21.5.2019 Féria

streda

22.5.2019 Féria
štvrtok

23.5.2019

Féria, adorácia 17:45

piatok

24.5.2019 Féria, Noc kostolov na Katarínke 20:00

sobota

25.5.2019 Féria, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

26.5.2019

6. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

18:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: vdp. Mário Bosý 42, Svetlana Zacharová 51, Peter Madeja 24, Pavol Dovičič 60, Zdenka Mašková 36, Jozef Danko 34, Peter Danko 43, Anička Danková 4, Oľga Šildová 81, Adam Medvecký 22, Rozmarínka Rajnicová 5, Jarmila Machovičová 70, Ján Číž 82, Mária Čížová 75, Bernardína Stračárová 81, Monika Švecová 51, Jozefína Pauerová 48, Mária Stempelová 77, Marko Sagan 5

výročie sobáša: Ignác Šimončič a Emília 60, Anton Partel a Mária 60, František Petráš a Margita 55, Stanislav Heteš a Viera, Helmut Bartoš a Oľga 51, Pavol Dovičič a Filoména 38, Jiří Janošek a Viera 32, Jozef Padyšák a Henrieta 26, Ľubomír Kuracina a Beáta 11

pondelok

18:30

Za † Františka Šilda

utorok

18:30

Za † Františka Madeju, † rodičov Madejových a Jurkaľákových a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za † Štefana Stračára, starých rodičov Stračárových a Vágovičových

štvrtok

18:30

Na poďakovanie za 55 rokov manželstva manželov Františka a Margity Petrášových, za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc (636)

sobota

15:00

sobášna: Henrich Duffek a Anna Mária Zemková

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za prvoprijímajúcich a ich rodiny

Oznamy

 • V piatok - 24.5.2019 - bude sv. spoveď prvoprijímajúcich detí o 17:00.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 335€, Zbierka na seminár 390€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny prvoprijímajúcich detí. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30

Oznamy - 12.05.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

12.5.2019

4. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera

pondelok

13.5.2019 Panny Márie Fatimskej - spomienka

utorok

14.5.2019 Sv. Mateja, apoštola - sviatok

streda

15.5.2019 Féria
štvrtok

16.5.2019

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka spovedného tajomstva - spomienka, adorácia 17:45

Výročie úmrtia biskupa Mons. Dominika Tótha (2015)

piatok

17.5.2019 Féria

sobota

18.5.2019 Féria, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

19.5.2019

5. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

18:30

60 rokov manželstva Antona a Márie Partelových, za zdravie a Božiu pomoc

výročie úmrtia: vdp. Štefan Hlavatovič 24, Ján Rajnic 21, Ján Petráš 25, Júlia Mancová 20, Alojz Bachratý 27, Pavol Šild 18, Mária Benovicová 1, Andrej Uher 5, Mária Lehutová 6, Viktor Heteš 22, Melánia Komárová 23, Mária Pauerová 17, Ján Slabý 2, Katarína Kolesíková 31, Ambróz Heteš 12, Ernest Bíro 5, Anna Lužáková 18, Katarína Mancová 60, Ján Manca 60, Katarína Kolesíková 31, Mária Kalašová 28, Jozef Dovičič st. 74, Jozef Dovičič ml. 28, Františka Drgoňová 16, Florián Kalaš 29, Mária Petríková 3, Štefánia Vavrová 11, Mária Juráková 6, Slavomír Repčík 3, Júlia Miklovičová 2, Anna Študencová 50, Miroslav Stračár 1, Terézia Lesayová 1, Mária Kubišová 5

pondelok

18:30

Za † rodinu Fabušovú a Hlaváčovú, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:30

Za † rodičov Hlavatovičových a Srdošových, † starých rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za † z rodiny Dzurenkovej, Galgóciovej, Piešťanskej a Šildovej

štvrtok

18:30

Za † Máriu Benovicovú - 1. výročie

piatok

18:30

Za † Františka, Rozáliu, Elemíra a Jarmilu Sersenových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † rodičov Mancových, Jozefa Valoviča a † starých rodičov, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: vdp. Mário Bosý 42, Svetlana Zacharová 51, Peter Madeja 24, Pavol Dovičič 60, Zdenka Mašková 36, Jozef Danko 34, Peter Danko 43, Anička Danková 4, Oľga Šildová 81, Adam Medvecký 22, Rozmarínka Rajnicová 5, Jarmila Machovičová 70, Ján Číž 82, Mária Čížová 75, Bernardína Stračárová 81, Monika Švecová 51, Jozefína Pauerová 48, Mária Stempelová 77, Marko Sagan 5

výročie sobáša: Ignác Šimončič a Emília 60, Anton Partel a Mária 60, Štefan Hlavatovič a Anna 60, František Petráš a Margita 55, Stanislav Heteš a Viera, Helmut Bartoš a Oľga 51, Pavol Dovičič a Filoména 38, Jiří Janošek a Viera 32, Jozef Padyšák a Henrieta 26, Ľubomír Kuracina a Beáta 11

Oznamy

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 410€, Zbierka na kostol 1900€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 150 - 162. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30

Oznamy - 05.05.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

5.5.2019

3. Veľkonočná nedeľa

pondelok

6.5.2019 Féria

utorok

7.5.2019 Féria

streda

8.5.2019 Féria
štvrtok

9.5.2019

Féria, adorácia 15:15

piatok

10.5.2019 Féria

sobota

11.5.2019 Féria, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

12.5.2019

4. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vladimíra Kumpána, Vojtecha Gálika a manželku Annu a ostatných † z rodiny

pondelok

18:30

Za † manželov Kováčových

utorok

18:30

Za † rodičov Pullmannových a Procházkových, Jozefa a starých rodičov, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

štvrtok

16:00

Na poďakovanie za dožité roky a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 75 rokov a Jána 82 rokov

piatok

18:30

Za † Jána a Etelu Rajnicových, zaťa Jozefa, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

12:00

60 rokov manželstva Ignáca a Emílie Šimončičových, za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

 

8:00

18:30

60 rokov manželstva Antona a Márie Partelových, za zdravie a Božiu pomoc

výročie úmrtia: vdp. Štefan Hlavatovič 24, Ján Rajnic 21, Ján Petráš 25, Júlia Mancová 20, Alojz Bachratý 27, Pavol Šild 18, Mária Benovicová 1, Andrej Uher 5, Mária Lehutová 6, Viktor Heteš 22, Melánia Komárová 23, Mária Pauerová 17, Ján Slabý 2, Katarína Kolesíková 31, Ambróz Heteš 12, Ernest Bíro 5, Anna Lužáková 18, Katarína Mancová 60, Ján Manca 60, Katarína Kolesíková 31, Mária Kalašová 28, Jozef Dovičič st. 74, Jozef Dovičič ml. 28, Františka Drgoňová 16, Florián Kalaš 29, Mária Petríková 3, Štefánia Vavrová 11, Mária Juráková 6, Slavomír Repčík 3, Júlia Miklovičová 2, Anna Študencová 50, Miroslav Stračár 1, Terézia Lesayová 1, Mária Kubišová 5

Oznamy

 • V nedeľu - 12.5.2019 bude zbierka na seminár. Zároveň je Deň matiek.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 288€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 145-149, 571, 632, 637. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS