Oznamy - 28.10.2012

Liturgický kalendár

nedeľa

28.10.2012

30. nedeľa v cezročnom období

štvrtok 1.11.2012

Sviatok všetkých svätých - slávnosť - prikázaný sviatok

piatok 2.11.2012

Spomienka na všetkých verných zosnulých

sobota 3.11.2012 Sv. Martina Porres, rehoľníka - ľubovoľná spomienka
nedeľa

4.11.2012

31. nedeľa v cezročnom období

 

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

7:30

Poďakovanie a prosba o dary Ducha svätého pre rodinu Smutnú

 

10:30

Za farníkov

pondelok

17:00

Za poďakovanie za 50 rokov života a za Božiu pomoc

utorok

17:00

Za † Jozefa a Máriu Mancových a starých rodičov

streda

17:00

Za † Emila Šimončiča a zosnulých z rodín Šimončičovej a Ševčovičovej

štvrtok 7:30 Za † Annu Mancovú a Helenu Bukovčákovú
  10:30 Za farníkov

 

15:00

Pobožnosť na cintoríne

piatok

7:30

Za † Jána Kúdelu

  17:00 Za všetkých verných zosnulých

sobota

7:30

Za † členov rodín Holickej a Pastvovej

nedeľa

7:30

Poďakovanie za dar života a prosba o zdravie a Božiu pomoc

  10:30

Za farníkov - kostol všetkých svätých na cintoríne

 

10:30

Na úmysel - farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

 

Oznamy

  • Sviatosť zmierenia vysluhujeme v pondelok, utorok a stredu od 16:00 hod. do večernej sv. omše a po sv. omši od 17:45 do 18:45.
  • Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 311-314, 316

 

Úplné odpustky pre duše v Očistci

Veriaci, ktorý na dušičky nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca. A ďalej vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna spoveď však stačí na všetky odpustky.