Oznamy - 06.01.2013

Poriadok bohoslužieb Dechtice

od 7. januára 2013 do 13. januára 2013

 

 

 

Pondelok po Zjavení Pána

7. január 2013

17.00 hod. + František a Anna Šalmanoví a starí rodičia z oboch strán

 

Utorok po Zjavení Pána,

8. január 2013

09.30 hod. na úmysel ordinára

 

Streda po Zjavení Pána

9. január 2013

17.00 hod. + Jozef Klimo, manželka a syn Štefan

 

Štvrtok po Zjavení Pána

10. január 2013

17.00 hod. + Šimon a Klementína Holickí, Štefan Kollárik a ostatní zosnulí z rodiny

 

Piatok po Zjavení Pána

11. január 2013

17.00 hod. + Štefan a Eleonóra Rajnicoví

 

Sobota po Zjavení Pána

12. január 2013

07.30 hod. za zdravie a božiu pomoc

 

KRST KRISTA PÁNA

Tretia nedeľa po narodení Pána, 13. január 2013

07.30 hod. + Dominik Srdoš, sestra Anastázia a rodičia z oboch strán

10.30 hod. za farníkov

 

Oznamy:

V sakristii môžete nahlásiť nové domy na požehnanie.

Koledníci Dobrej Noviny vykoledovali 1298,90 eur.

V utorok sa v našej farnosti uskutoční rekolekcia kňazov Smolenického dekanátu.

Upratovanie kostola prosím rodiny z domov: 381, 382, 384, 385, 386.