Oznamy - 13.08.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

13.8.2017

19. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

14.8.2017 Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka
utorok

15.8.2017

Nanebovzatia Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK
streda

16.8.2017

Sv. Štefana Uhorského, kráľa - spomienka
piatok 18.8.2017

Sv. Heleny - spomienka

sobota

19.8.2017

Sv. Jána Eudesa, kňaza - spomienka

nedeľa

20.8.2017

19. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

za jubilantov: Anna Kolláriková 85, Cecília Čížová 80, Mária Vrbovská 70, Petra Matuškovičová

pondelok

18:30

Za † Jána Hlavatoviča a † rodičov Martinkovičových a Hlavatovičových

utorok

8:00

18:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Ondríkovú

Za † starých rodičov Annu a Jozefa Huttových a † rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za † Štefana Drgoňa a manželku Štefániu a † rodinu z oboch strán

štvrtok

18:30

Za † Pavla Mašku - 1. výročie

piatok

18:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Eleny

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za chorých farníkov:

Oznamy

  • Zvonček nedeľa 392€, zbierka 2100€, Bohu známy 40€. Pán Boh zaplať!
  • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 426-432. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!