Oznamy - 20.08.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

20.8.2017

20. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

21.8.2017 Sv. Pia X, pápeža - spomienka
utorok

22.8.2017

Panny Márie Kráľovnej - spomienka
streda

23.8.2017

Sv. Ruženy Limskej - spomienka
štvrtok 24.8.2017

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

piatok

25.8.2017

Sv. Ľudovíta - spomienka

nedeľa

27.8.2017

21. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za chorých farníkov: Miroslava, Zdenka a Stanislavu

pondelok

18:30

Za † Jozefa Jurkasa, syna Zdenka a ostatnú † rodinu

utorok

18:30

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Za † Antona, Margitu, Františku a Máriu, za † rodinu Kováčovú a Baránkovú

štvrtok

18:30

Za † Augustína Machoviča a včetkých † z rodiny Lackovičovej a Benedikovičovej

piatok

18:30

Za † Jozefa Slivu a manželku Katarínu, za † rodičov Ušákových a ostatnú † rodinu

sobota

8:00

Za † Ferdinanda Boledoviča, za  † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

Oznamy

  • Zvonček nedeľa 439€, sviatok 143€, Bohu známy 35€, 300€, 10€, 50€, z upratovania 42€. Pán Boh zaplať!
  • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 433-439. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!