Oznamy - 17.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

17.12.2017

3. adventná nedeľa v roku B - nedeľa Gaudete (radostná)

nedeľa

24.12.2017

4. adventná nedeľa v roku B - Štedrý deň, Adama a Evy - pradodičov - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za chorých a deti

pondelok

17:30

Za † Michala Hajtmana - 1. výročie

utorok

13:30

14:30

17:00

Za † Celestínu Kolesíkovú - pohrebná

Za † Celestínu Kolesíkovú - pohrebné obrady

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

17:00

Za † Jána a Janu Rechtoríkových, Augustína Reisenaura, dcéru Máriu a starých rodičov

štvrtok

17:00

Za † Daniela Odlera a rodičov, za † rod. Mončekovú

piatok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mancovičovú

sobota

8:00

Za † Jarolíma a VIktóriu Sitárových a za † z rodiny Sitárovej a Turanskej

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Anastázia Stachová 80, Štefánia Mašková 90, Mária Kolesíková 84, Ľubomír Kuracina 51, Gabriela Kadlecová 31, Milan Šimo 25, Mária Filipovičová 84, Ján Martinkovič 67, Helena Hlavatovičová 45

sv. manželstva: Jana a Dušan Machovičoví 29

Oznamy

  • Vianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok - 18. decembra.
  • V utorok 19.12. bude pri sv. omši Pomazanie chorých.
  • Zvonček nedeľa 542€, Bohu známa 50€, koncert DH Chtelničanka 195,25€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 1 - 11, 557.. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.