Oznamy - 24.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

24.12.2017

4. adventná nedeľa v roku B - Štedrý deň, Adama a Evy - pradodičov - spomienka

pondelok

25.12.2017 Narodenie Pána - slávnosť

utorok

26.12.2017 Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok

streda

27.12.2017 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok

štvrtok

28.12.2017 Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok

piatok

29.12.2017 Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

24.12.2017

Sv. Nazaretskej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - sviatok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Anastázia Stachová 80, Štefánia Mašková 90, Mária Kolesíková 84, Ľubomír Kuracina 51, Gabriela Kadlecová 31, Milan Šimo 25, Mária Filipovičová 84, Ján Martinkovič 67, Helena Hlavatovičová 45

sv. manželstva: Jana a Dušan Machovičoví 29

pondelok

0:00

8:00

10:30

Za fsrníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † Šimona Mancu, rodičov z oboch strán a † z rodiny

Za všetky narodené deti v tomto roku  našej farnosti

utorok

8:00

10:30

Za † z rodiny Sersenovej a Sedlákovej

Za † rodinu Mitošinkovú, Šugrovú, Kováčovú, Barákovú

streda

8:00

Za † Jozefa a Gabrielu Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

17:00

Za † Jozefa Bobeka a ostatnú † rodinu

piatok

8:00

Za † Emila Hullmana - 1. výročie

sobota

10:30

Za † Zlaticu Veselskú a † rodinu z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za všetkých † farníkov v tomto roku: Františka Paráková, Terézia Mancová, Viktor Petrík, Jaroslav Šutiak, Jozef Hečko, Ján Slabý, Júlia Miklovičová, Terézia Kúdelová, Augustín Mancovič, Eva Bašnáková, Milan Daniel, Celestína Kolesíková, Margita Hečková

Oznamy

  • 25.12.2017 bude vianočná farská ofera. Pán Boh zaplať-
  • 31.12.2017 bude na konci sv. omší ďakovná pobožnosť na konci roka. Zároveň je sv. omša o 10:30 detská.
  • Zvonček nedeľa 247€, Bohu známy 300€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 9 - 19.. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.