Oznamy - 31.12.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

31.12.2017

Sv. Nazaretskej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - sviatok

pondelok

1.1.2018 Panny Márie Bohorodičky - PRIKÁZANÝ SVIATOK - slávnosť, Svetový deň pokoja

utorok

2.1.2018 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi - spomienka

streda

3.1.2018 Najsvätejšieho mena Ježiš - spomienka

piatok

5.1.2018 Prvý piatok, vigília slávnosti  Zjavenia Pána

sobota

6.1.2018 Zjavenie Pána - PRIKÁZANÝ SVIATOK, požehnanie Trojkráľovej vody a kriedy

nedeľa

7.1.2018

2. nedeľa po narodení Pána - Sviatok Krstu Krista Pána, končí sa vianočné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za všetkých † farníkov v tomto roku: Františka Paráková, Terézia Mancová, Viktor Petrík, Jaroslav Šutiak, Jozef Hečko, Ján Slabý, Júlia Miklovičová, Terézia Kúdelová, Augustín Mancovič, Eva Bašnáková, Milan Daniel, Celestína Kolesíková, Margita Hečková

pondelok

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

utorok

17:00

Za † Jána a Máriu Hlavatovičových, starých rodičov z oboch strán a † z rodiny

streda

17:00

Za † z rodiny Stachovej a Vrbovskej

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava

piatok

16:00

Za † Františku a Jozefa Hetešových, starých rodičov z oboch strán a † z rodiny

sobota

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za † Celestínu Kolesíkovú, Margitu Hečkovú, Eduarda Skýpalu, Jána Hrčku

Oznamy

 • 1.1.2018 novoročný koncert Krupanských črpákov o 15:00 v kostole.
 • 5.1.2018 spovedanie po domoch, prosím nahlásiť v sakristii.
 • 7.1.2017 Trojkráľový koncert Hlbockých o 16:00 v kostole.
 • Požehnanie príbytkov po vzájomnej dohode
 • Zvonček nedeľa 1215,50€, Bohu známa 500€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 25-33.. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.