Oznamy - 03.09.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

3.9.2017

22. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

4.9.2017 VENI SANCTE - začiatok školského roku
utorok

5.9.2017

Sv. Matky Terezy z Kalkaty - spomienka

štvrtok

7.9.2017 Sv. Košických kňazov a mučeníkov - spomienka

piatok

8.9.2017

Narodenia Panny Márie - sviatok

nedeľa

9.9.2017

23. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † v auguste: Katarína Čížová r. Prítrská 81, Bruno Pripko 62, Eva Bašnáková 74,...

pondelok

7:15

18:00

Za dary Ducha Svätého pre žiakov a učiteľov

Za zdravie a Božiu pomoc pre r. Beblavú a Prvú

utorok

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Pavla Slivu - 85 rokov života

streda

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie rodiny Slabú, Turazovú a Lalíkovú

štvrtok

18:00

Za † Annu a Štefana Jurkasa a † rodičov z oboch strán

piatok

8:00

18:00

Za † rodinu Gostíkovú

Za † Emíliu Stachovú - 4. výročie, manžela Jána a starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti a brigádnikov

nedeľa

 

8:00

11:00

Za zomrelých: Alžbeta Semešová 3, František Mancovič 26, Anna Lučanská 2, Ing. Zdeněk Hřebčík 1, Ernest Kostolanský 25, František Zemko 40, Libor Stacho 40, Pavel Jakúbek 21, Mária Jakúbeková, Antonín Švejda 13, Štefánia Švejdová 12, Emília Stachová 4

Za † Emila Huttu, Štefana Furdu a zosnulých z rodiny Kubišovej, Uváčkovej a Matovičovej

Oznamy

  • Zvonček nedeľa 231€, Bohu známy 100€, 60€, z krstu 30€. Pán Boh zaplať!
  • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 447-455,555. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!