Oznamy - 10.09.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

10.9.2017

23. nedeľa v Cezročnom období

utorok

12.9.2017 Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
streda

13.9.2017

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

14.9.2017

Povýšenie sv. Kríža - sviatok

Výročná farská poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

piatok

15.9.2017

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - slávnosť

sobota

16.9.2017 Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov - spomienka

nedeľa

17.9.2017

24. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † v auguste: Katarína Čížová r. Prítrská 81, Bruno Pripko 62, Eva Bašnáková 74,...

pondelok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre kňaza Juraja

utorok

18:00

Za † Jaroslava Zemku - 1. výročie

streda

18:00

Za † Františka Madeju a † rodičov z oboch strán

štvrtok

 

9:00

18:00

Za Božie požehnanie pre r. Paľovú

Za † rodinu Čapkovičovú, Šťastnú a Uhríkovú

piatok

 

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Za † Dominika Slivu, † rodičov Slivových a Mancových

sobota

 

8:00

15:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Vlkovičovú

sobášna: Pavel Hlavatovič a Diana Švecová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Karol Zachar 55, Pavol Sliva 85,...

Oznamy

  • Zvonček nedeľa 384€, Bohu známy 50€, 50€, 5€, zbierka 2040€. Pán Boh zaplať!
  • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
  • Výdaje: veža 11200, okenice záloha 3000€, sú hotové, treba doplatiť 2710€, dvere sakristia 950€.
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 457-464. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Na máj 2018 plánujem birmovku 8. ročník a starší, termín určí ABU, od toho bude závisieť aj termín 1. sv. prijímania.